.
Thường trú nhân rời Hoa Kỳ
Thường trú nhân (thẻ xanh) muốn trở về Việt Nam thì được về tối đa mấy tháng phải quay trở lại Mỹ? Phải làm thủ tục giấy tờ gì để được ở Viêt Nam lâu hơn?
- Trường hợp không muốn ảnh hưởng đến thời gian thi nhập tịch Hoa Kỳ:
* Thường trú nhân không được rời khỏi Mỹ trong các chuyến đi kéo dài hơn 6 tháng.

* Tổng cộng các chuyến đi trong vòng 3 năm không quá 18 tháng cho diện vợ/chồng của công dân Mỹ; Hoặc tổng cộng các chuyến đi trong vòng 5 năm không quá 30 tháng cho các diện còn lại.

* Nêú rời Hoa kỳ để làm việc trong các công việc đặc biệt của chính phủ Hoa Kỳ, thường trú nhân có thể dùng Form N-470 để duy trì tình trạng thường trú nhân dù đang ở ngoài lành thổ Hoa kỳ.

- Trường hợp không muốn hoặc không cần nhập tịch Hoa Kỳ:
* Theo luật di trú hiện tại: Thường trú nhân có thể rời khỏi Mỹ dưới 1 năm mà không cần phải xin giấy phép tái nhập cảnh (Re-entry permit). Tuy nhiên luật này cũng ghi thêm: Bạn cũng có thể bị từ chối nhập cảnh nếu bị cho rằng bạn đã từ bỏ tình trạng thường trú nhân của bạn dù chuyến đi kéo dài ít hơn một năm. Do đó để đảm bảo tình trạng thường trú nhân bạn không nên rời khỏi Hoa Kỳ quá 6 tháng. Nếu hơn 6 tháng nên xin giấy phép tái nhập cảnh (Re-entry permit).

* Thường trú nhân rời khỏi Mỹ hơn 1 năm cần phải xin giấy phép tái nhập cảnh (Re-entry permit). Giấy này cho phép đương đơn rời khỏi Hoa Kỳ hơn 1 năm nhưng dưới 2 năm.

Mời các bạn xem thêm duy trì tình trạng Thường trú nhân.


344470 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!