.
Những điều cần biết khi thay đổi địa chỉ
Những điều cần biết khi thay đổi địa chỉ
VietDitru.com

Image

. Thường trú nhân thay đổi địa chỉ
Khi bạn di chuyển chỗ ở bạn phải báo với USCIS trong vòng 10 ngày sau khi bạn đến địa chỉ mới.

Muốn đổi địa chỉ bạn dùng Form AR-11, Change of Address.

Có 2 cách đổi địa chỉ:

1. Bằng đường bưu điện:
Form AR-11, Change of Address Điền trên computer, sau đó in ra ký tên và gởi bưu điện. Hoặc in form này ra điền bằng tay (viết chữ in hoa) ký tên và gởi bưu điện theo địa chỉ trong form.

2. Đổi địa chỉ online: Dưới đây là mẫu đơn và hướng dẫn:

Form AR-11, Change of Address
Online Change of Address. Thường trú nhân hoặc công dân Hoa Kỳ đang nộp đơn bảo lãnh hoặc bất kỳ đơn nào đang được xem xét tại USCIS
Bạn phải gởi thư báo riêng cho việc này.
Change your address on pending cases - Online Change of Address OR by phone at 1-800-375-5283.. Người bảo trợ tài chính hoặc người đồng bảo trợ tài chính
Khi thay đổi chỗ ở phải điền Form I-865, Sponsor's Notice of Change of Address để báo cho USCIS chỗ ở mới.Khi đổi địa chỉ ở Mỹ thì cần thông báo cho cơ quan nào thêm không? (ví dụ như bưu điện, SSA...)
Bạn phải báo cho bưu điện địa chỉ mới (đến bưu điện để lấy form đổi địa chỉ). Khi đó tất cả thư từ của bạn sẽ được chuyển về địa chỉ mới trong vòng 1 tháng. Do đó bạn phải báo địa chỉ mới cho nhà bank, credit card... tất cả những nơi mà bạn sẽ nhận bill, nhận thư.

Bạn không phải báo cho SSA.


344469 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image