.
Bảo lãnh có con đang là Du học sinh tại Mỹ
Du học sinh đang học tại Mỹ có cần về VN để đi phỏng vấn xin Visa di trú, định cư?
Du học sinh có thể xin điều chỉnh tình trạng di trú tại Mỹ khi visa đến lượt mà không cần phải về VN phỏng vấn.1. Nếu không về VN thì cần làm gì tại Mỹ để được cấp Visa di trú cùng gia đình đang ở VN?
Viết thư báo cho NVC hay LSQ là người con này sẽ thay đổi tình trạng di trú tại Mỹ.

Mẫu thư xin chuyển đổi tình trạng bên Mỹ

* Không đóng tiền visa cho người con này.

* Không cần làm DS-260 và không nộp civil documents cho người con này.

* Trường hợp đã hoàn tất HS tại NVC (đóng tiền visa, DS-230...) mà đổi ý định không về VN phỏng vấn cùng gia đình thì người được bảo lãnh chính cầm theo thư báo điều chỉnh tình trạng di trú của người con để nộp tại buổi phỏng vấn.

Mẫu thư xin chuyển đổi tình trạng bên Mỹ (nộp tại LSQ)Khi người được bảo lãnh chính qua Mỹ có thẻ xanh thì người CSPA mới nộp đơn I-485 để thay đổi tình trạng di trú tại USCIS.

(Xem phần *New update)

Xem hướng dẫn: I-485

Nếu bạn muốn xin chuyển diện ở bên Mỹ thì bạn cần nộp những mẫu đơn:
* I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status

* I-864, Affidavit of Support

* I-693, Report of Medical Examination and Vaccination Record

* Đơn I-131, Application for Travel Document. Nếu muốn đi du lịch ra khỏi Mỹ trong thời gian chờ đợi xét đơn.

* Giấy khai sanh

* Copy giấy báo chấp thuận đơn I-130

* Copy hộ chiếu, bản sao visa, copy phần đóng dấu của hải quan khi của người được bảo lãnh chính nhập cảnh HK, hoặc coy thẻ xanh của người được bảo lãnh chính.

* 2 tấm hình (kiểu hình làm passport)

Lưu ý:
1. Không cần nộp lý lịch tư pháp.

2. Tất cả các đơn có ở đây - đọc kỹ hướng dẫn trước khi điền và gởi, trong mỗi đơn sẽ phải gởi kèm các giấy từ chứng minh khác nhau.2. Nếu về VN phỏng vấn cùng gia đình tại VN thì các giấy tờ cần chuẩn bị giống như những người đang ở VN (nộp DS-260 và civil documents), khám sức khoẻ và cũng nộp giấy tờ cho NVC để hoàn tất HS cùng với gia đình.

Riêng Lý Lịch Tư Pháp (police certificate) thì không cần xin police certificate trong thời gian học tập tại Mỹ, chỉ cần Lý Lịch Tư Pháp tại VN từ 16 tuổi cho đến khi rời VN du học.

--------------------
(*)New update:

Sở Di Trú có sự thay đổi việc tiếp nhận đơn xin chuyển đổi tình trạng di trú:

Nếu người con (du học sinh) không về VN để PV, thì trước đây thì người con phải chờ NĐBL chính có Thẻ Xanh mới được quyền nộp đơn. Hiện nay, đương đơn có thể xin nộp bộ hồ sơ xin chuyển đổi tình trạng di trú tại Sở Di Trú trước khi NĐBL chính có Thẻ Xanh, căn cứ theo Bảng B của Visa Bulletin được public hàng tháng.

Theo đó, tuy được nộp đơn sớm theo Visa Bulletin bảng B, nhưng điều này không có nghĩa là cho phép đương đơn tại Hoa Kỳ nhận Thẻ Xanh sớm. Họ vẫn phải đợi cho đến khi đơn bảo lãnh đáo hạn. Nhưng với cách làm việc mới của Sở Di Trú, sẽ cho các thuận lợi sau:

- Nếu nộp đơn sớm, Sở Di Trú có thời gian để hoàn tất thủ tục duyệt xét đơn, và họ sẽ có thể cấp Thẻ Xanh sớm cho đương đơn sau khi đơn bảo lãnh đáo hạn.

- Nộp đơn sớm sẽ cho phép đương đơn nhận được Thẻ Được Phép Làm Việc từ Sở Di trú, và có thể làm việc hợp pháp trong khi chờ đợi đơn bảo lãnh đáo hạn.

- Nộp đơn sớm sẽ cho phép đương đơn nộp loại đơn xin Giấy Phép Xuất Cảnh Tạm Thời (Advance Parole), giấy này có thể du lịch bên ngoài Hoa Kỳ trong khi chờ đợi đơn bảo lãnh đáo hạn.

*Xem chi tiết: Adjustment of Status Filing Charts from the Visa Bulletin

Lưu ý: If USCIS determines that there are more immigrant visas available for a fiscal year than there are known applicants for such visas, we will state on this page that you may use the Dates for Filing Visa Applications chart. Otherwise, we will indicate on this page that you must use the Application Final Action Dates chart to determine when you may file your adjustment of status application.


Last update Mar 28, 2017

344425 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!