.
Khai thuế khi làm thủ tục bảo trợ tài chính
Tên gọi và ý nghĩa các loại mẫu đơn: W-2, 1099, 1040EZ, 1040A, 1040. Giấy tờ khai thuế khi làm thủ tục bảo trợ tài chính cho người được bảo lãnh
W-2: Được dùng bởi chủ nhân, như công ty hãng xưởng, để báo cáo thu nhập hàng năm và thuế đánh trên thu nhập đó của một cá nhân. Mẫu này có nhiều copies, được chủ nhân gửi đến sở thuế liên bang, tiểu bang, thành phố quận hạt và cá nhân nhân viên.

1099 Mẫu này cũng có cùng mục đích như mẫu W-2 nhưng không có phần thuế. Mẫu được dùng bởi nhà banks, công ty dịch vụ nhỏ, trong đó báo cáo thu nhập hàng năm của cá nhân đó nhưng không giữ trước tiền thuế của nhân viên.

1040EZ, 1040A và 1040 là các mẫu đơn mỗi cá nhân dùng để khai thuế thu nhập hàng năm với sở thuế. Tùy theo hoàn cảnh mà đương sự sẽ dùng mẫu 1040, 1040EZ hay 1040A.


Giấy tờ khai thuế khi làm thủ tục bảo trợ tài chính cho người được bảo lãnh?
Nếu chỉ có giấy khai thuế (IRS) Form 1040, 1040EZ, 1040A sẽ không đủ chứng minh income cần phải nộp theo W-2 hoặc/và 1099 của người đó.

Chú ý: Form 1040, 1040EZ, 1040A kèm theo W-2 hoặc/và 1099 có thể thay tất cả các giấy này chỉ bằng 1 tờ Tax transcipt. Xin Tax Transcript Ở đây.


344414 top -
Thuế cơ bản

Chọn Mẫu Khai Thuế Đơn Giản Nhất cho Hoàn Cảnh của Quý Vị (Choose the Simplest Tax Form for Your Situation)

Muốn khai thuế cá nhân cho năm 2013, quý vị phải chọn biểu mẫu cần dùng... ngoại trừ trường hợp sử dụng e-file. Trong năm nay, việc chọn đúng biểu mẫu để đệ nộp lại càng quan trọng hơn nữa, bởi vì IRS đã ngưng gởi tập văn bản khai thuế trên giấy qua bưu tín. IRS có bước tiến này nhờ vào mức tăng trưởng không ngừng về đệ nộp theo dạng điện tử, do người đóng thuế có nhiều lựa chọn miễn phí, và vì mục đích hạ giảm chi phí. Người đóng thuế vẫn có thể lấy những biểu mẫu và chỉ dẫn trực tuyến tại IRS.gov, tại văn phòng IRS ở địa phương, hoặc từ nhiều nơi liên kết trong cộng đồng, chẳng hạn như tại các thư viện và bưu điện.

Nếu quý vị khai thuế qua e-file của IRS, thì hệ thống sẽ tự động chọn biểu mẫu cần dùng.

Sau đây là một vài quy tắc chung nên suy xét khi chọn mẫu khai thuế thích hợp trên giấy.

Hãy sử dụng 1040EZ nếu:
. Lợi tức chịu thuế của quý vị thấp hơn $100,000

. Diện đệ nộp của quý vị là Độc Thân hoặc Đã Kết Hôn và Khai Chung

. Quý vị và người hôn phối - nếu đã kết hôn - đều dưới 65 tuổi và không bị mù

. Quý vị không cần ghi bất cứ người thuộc quyền nào
Lợi tức từ tiền lời của quý vị là $1,500 hoặc ít hơn


Hãy sử dụng 1040A nếu:
. Lợi tức chịu thuế của quý vị thấp hơn $100,000

. Quý vị có tiền lời nhờ đầu tư vốn

. Quý vị xin một vài dạng tín thuế nhất định

. Quý vị xin điều chỉnh lợi tức để đóng góp cho IRA và trả tiền lời trên khoản vay đi học


Nếu quý vị không thể sử dụng 1040EZ hoặc 1040A, thì ắt hẳn cần dùng mẫu 1040 để khai thuế. Một vài lý do phải sử dụng 1040 là:
. Lợi tức chịu thuế của quý vị là $100,000 hoặc nhiều hơn

. Quý vị liệt kê cụ thể những mục xin khấu giảm

. Quý vị khai báo lợi tức tư doanh

. Quý vị khai báo lợi tức do bán tài sản


Quý vị có thể đến IRS.gov để mau chóng và dễ dàng xem hay lấy những biểu mẫu và chỉ dẫn của IRS, hoặc để hiểu rõ hơn về e-file. Các tài nguyên thuế vụ được để sẵn 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, và thường được đăng trực tuyến khá lâu trước khi có trên giấy. Muốn xem và tải lấy các tài nguyên thuế vụ, quý vị nên đến mạng lưới IRS rồi chọn Forms and Publications (Các Biểu Mẫu và Ấn Phẩm).

http://www.irs.gov/Vietnamese/Thu%E1%BA ... %E1%BA%A3n

544189 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!