.
Bảo trợ tài chính - Điều kiện
Bảo trợ tài chính là gì? Điều kiện cần và đủ cho một người đứng ra bảo trợ tài chính cho một hồ sơ?
Bảo trợ tài chánh là giấy cam kết giữa người bảo trợ với chính phủ Hoa Kỳ. Trong đó người bảo trợ cam kết với chỉnh phủ Hoa Kỳ sẽ chịu trách nhiệm về tài chánh cho người được bảo trợ khi họ đặt chân tới Hoa Kỳ và trở thành Thường trú nhân. Form thường dùng là I-864.

Người bảo lãnh (người bảo trợ chính) hoặc người đồng bảo trợ cần các điều kiện sau để bảo trợ tài chính cho một hồ sơ:
- Đủ income (có thể dùng tài sản).
- Ít nhất 18 tuôỉ và phải cư trú tại Hoa Kỳ.
- Là US citizen, lawful permanent resident (thẻ xanh) hay U.S. National.


Xem thêm I-864 hiểu thêm về việc bảo trợ.Người bảo lãnh là người bảo trợ chính phải điền form I-864 dù có income hay không; có khai thuế hay không.

Trong một vài trường hợp người bảo lãnh có thể dùng form I-864EZ. Xem hướng dẫn:
+ I-864 Cách Điền Đơn

+ I-864EZ Cách Điền Đơn


Người bảo lãnh nếu nộp xx đơn I-130 thì sẽ phải điền xx đơn I-864 để bảo trợ cho từng hồ sơ riêng biệt.


Người bảo lãnh mất việc làm, về hưu, không có thu nhập, thu nhập ít, không khai thuế có phải điền I-864 không?
- Người bảo lãnh trong trường hợp này vẫn phải điền I-864 kèm theo thư giải thích lý do không khai thuế (không có thu nhập).

Trường hợp này cần phải tìm người đồng bảo trợ.

+ Người đồng bảo trợ nếu cùng địa chỉ với người bảo lãnh thì điền I-864A;

+ Khác địa chỉ với người bảo lãnh thì điền I-864.

Một đơn bảo lãnh có tối đa mấy người đồng bảo trợ?
Một đơn bảo lãnh gồm có người bảo lãnh là người bảo trợ chính (dù có hay không có income), nếu cần thêm người đồng bảo trợ thì một đơn bảo lãnh có tối đa 2 người đồng bảo trợ.Cần 1 năm hay 3 năm giấy khai thuế?
- Trong hướng dẫn là 1 năm nhưng có thêm một đoạn là nếu bạn gởi thuế 3 năm thì sẽ thuyết phục hơn.

- Thực tế họ vẫn đòi 3 năm thuế trừ các trường hợp người bảo trợ mới định cư thì họ chấp thuận xem xét dù chỉ có 1 năm thuế.

- Những trường hợp đã nộp 3 năm thuế và phải chờ lịch visa mới được PV thì qua ngày 15/4 hàng năm phải nộp thêm giấy khai thuế của năm mới nhất.Dùng tài sản để bảo trợ
Ngươì bảo trợ có thể dùng tài sản (nhà cửa, đất đai, tiền trong bank, stock...) để bù đắp vào, phần income bị thiếu hụt. Số tiền này ít nhất phải gấp 5 lần so với poverty line hoặc so với phần income bị thiếu hụt.

Trong I-864 phải điền phần 7 nộp kèm giấy tờ nhà cửa, bank statements (ít nhất là 12 tháng), account statment (stock)... để chứng minh phần tài sản trên đã có từ lâu và vẫn còn duy trì đến nay.


Xem hướng dẫn:
+ I-864A Cách Điền Đơn

Chú ý:
- I-864 và/hoặc I-864A không cần công chứng chữ ký.

- Trong trường hợp vợ chồng khai thuế chung nhưng income của người chồng đủ để bảo trợ thì không cần cộng thêm income của vợ. Như vậy chỉ cần ngươì chồng điền I-864 mà thôi.

1. Trong Form 1040; 1040EZ là income của cả 2 vợ chồng. Do đó nếu chỉ dùng income của ngươì chồng để bảo trợ thì khi khai income trong I-864 phải chỉ dựa vào income của ngươì chồng (W2 hoặc/và 1090 của người chồng) chứ không dựa vào mẫu 1040; 1040EZ nữa. Khi chỉ dùng income của một người (vợ chồng khai thuế chung) thì nên viết thư lưu ý cho người xét đơn, vì thường họ dựa vào line 22 của mẫu 1040, như vậy kết quả sẽ sai. Họ sẽ yêu cầu người vợ/chồng còn lại điền I-864A.

2. Những trường hợp bị yêu cầu bổ túc I-864A của vợ là do ngươì bảo trợ dựa vào mẫu 1040/1040EZ để điền I-864. Nghĩa là người điền đơn đã không hiểu và điền sai nên LSQ cứ tưởng người này dùng income của cả vợ chồng để bảo trợ nên mới yêu cầu người vợ nộp I-864A; Hoặc có thể họ bắt NBT phải điền lại I-864 phần income cho đúng. Và thường họ đã chọn giải pháp bắt nộp thêm I-864A của người vợ.

3. Vấn đề khai thuế và bảo trợ rắc rối ở chỗ: Phụ thuộc vào quyết định của NVC hoặc viên chức lãnh sự lúc phỏng vấn

Có viên chức lãnh sự nhìn vào giấy tờ là họ biết người bảo trợ chỉ dùng income của mình (không dùng của vợ/chồng); Có viên chức lãnh sự không muốn mất nhiều thì giờ nên chỉ xem xét các mục chủ yếu trong 1040 và I-864, do đó yêu cầu vợ/chồng người bảo trợ phải điền I-864A.

Vì vậy nếu bạn sợ mất thời gian bổ túc thì nên chuẩn bị mọi thứ dư còn hơn thiếu.

4. Nếu có trẻ phải khiếu nại CSPA, chưa có tên trong danh sách đóng phí visa, NBL có thể:
* Ghi tên và tính luôn trẻ CSPA này: như vậy sau khi khiêú nại CSPA thì không cần làm lại hoặc làm thêm I-864 nữa. Tuy nhiên nếu gặp người khó, họ sẽ không chấp thuận việc NBT ghi tên những người không có tên trong danh sách đóng phí visa vào đơn bảo trợ.

* Không ghi tên và không tính trẻ CSPA này: như vậy sau khi khiêú nại CSPA thì phải làm lại I-864 hoặc làm thêm I-864 có tên trẻ CSPA.

Các giấy tờ nộp cùng I-864/I-864A
Bản copy: Giấy khai thuế (IRS) Form 1040, 1040EZ kèm theo form W-2; hoặc/và form 1099. Giấy khai thuế (IRS) Form 1040, 1040EZ kèm theo W-2; hoặc/và 1099 có thể thay tất cả các giấy này chỉ bằng 1 tờ Tax transcipt (nghĩa là không cần nộp giấy khai thuế và W2/1099 nữa).

Xin Tax Transcript Ở đây.

Tự làm chủ thì chỉ cần giấy thuế 1040 và một trong các phụ lục (Schedule) C, D. E hoặc F. Người tự làm chủ cũng nên kèm theo giấy phép hành nghề, bản sao của những tờ biên lai mới và các giấy tờ chứng minh khác.

2. Giấy xác nhận có việc làm (bản chính) không cần công chứng chữ ký, hoặc giấy phép hành nghề (bản copy) nêú tự làm chủ. Hoặc cùi lương của 6 tháng gần nhất (copy).
3. Photocopy giấy chứng nhận quốc tịch hoặc US passport hoặc giấy hai sanh (copy) nếu sanh tại Mỹ.
4. Hôn thú (bản chính)(nếu có kết hôn).
5. Ly dị (bản chính)(nếu có ly dị).
6. Nếu dùng thêm tài sản để bảo trợ thì phải nộp kèm bằng chứng để chứng minh phần tài sản đó.

Nếu người bảo lãnh chính không có income hay lãnh tiền trợ cấp và không khai thuế thì phải viết thư giải thích. Thư Giải thích lý do không khai thuế


Nếu có người đồng bảo trợ

+ Người đồng bảo ở khác địa chỉ:
1. I-864(bản chính).
2. Các loại giấy tờ về thuế như trên.
3. Photocopy giấy chứng nhận quốc tịch hoặc US passport hoặc copy 2 mặt của thẻ xanh.

+ Người đồng bảo ở cùng địa chỉ:
- Là người phụ thuộc (dependent), vợ/chồng: Điền I-864A (bản chính).

- Là anh/chị/em: Điền I-864A (bản chính) và nộp bằng chứng chứng minh là anh/chị/em với nhau (giấy khai sinh), nộp ID/DL để chứng minh ở cùng địa chỉ.Xem thêm
+ I-864 Cách Điền Đơn
+ I-864A Cách Điền Đơn
+ Các giấy tờ nộp cùng I-864/I-864A

Chú ý:
Theo kinh nghiệm, từ khi NVC sử dụng hệ thống 2D để xét đơn I-864 thì hầu như các trường hợp người bảo trợ hoặc người đồng bảo trợ có gia đình mà chỉ sử dụng income 1 người đều bị làm lại. Lý do máy quét tìm thấy kết quả không khớp ở mục income. Người xem xét đơn cứ theo kết quả mà đưa checklist chứ không muốn xem xét bằng cách ngồi xuống đọc từng mục, từng tờ giấy như trước đây, mất nhiều thời gian của họ. Do đó để tránh trường hợp bị làm lại I-864 thì người bảo trợ có gd thì cả 2 nên làm I-864/I-864A, ngay cả khi người phối ngẫu không có income.
viewtopic.php?p=569774#p569774


Last updated: 12/12/14

344338 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!