.
Visa di dân vào Mỹ - Câu hỏi thường gặp
1, 2, 3, 4 - bottom
Sau đây là những câu hỏi thường gặp trong diện visa di dân vào Mỹ mà tôi góp nhặt ở lại qua những câu hỏi của các bạn. Các câu hỏi thường xuyên này sẽ được cập nhật thường xuyên. Hy vọng chúng sẽ giải đáp một phần nào thắc mắc và giải tỏa nỗi lo âu của các bạn. Hungviet1. Đơn bảo lãnh diện gia đình của tôi đã được chấp thuận. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?
Sau khi Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận đơn bảo lãnh, USCIS sẽ chuyển đơn bảo lãnh được chấp thuận cho National Visa Center (NVC) ở Portsmouth, New Hampshire.

51217 top -
2. Vai trò của National Visa Center là gì?
National Visa Center trực thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ giữ đơn bảo lãnh được chấp thuận cho đến khi hồ sơ đến lượt được giải quyết để được cấp visa bởi nhân viên lãnh sự Hoa Kỳ ở nước ngoài. Đơn bảo lãnh có thể được lưu giữ tại National Visa Center trong vòng nhiều tháng hay nhiều năm tùy theo diện bảo lãnh và tùy theo quốc gia nơi sanh đẻ của đương đơn xin visa. Khi ngày ưu tiên của người được bảo lãnh sắp đến lượt được giải quyết, National Visa Center gửi cho người bảo lãnh hóa đơn 88 $ cho lệ phí xử lý mẫu đơn bảo trợ tài chánh I-864 (Affidavit of Support Under Section 213A of the Act) và gửi cho người được bảo lãnh mẫu đơn DS-3032 chỉ định người trung gian (Choice of Address and Agent). Sau khi nhận được lệ phí xử lý mẫu đơn I-864, National Visa Center sẽ gửi mẫu I-864 và hướng dẫn cho người bảo lãnh. Sau khi nhận được mẫu DS-3032 của đương đơn, National Visa Center sẽ gửi hóa đơn 404 $ lệ phí visa di dân cho người trung gian chỉ định trên mẫu DS-3032. Sau khi nhận được lệ phí visa di dân, National Visa Center sẽ gửi bộ Instruction Package for Immigrant Visa Applicants (Bộ hướng dẫn cho những đương đơn xin thị thực di dân) cho người trung gian.

Bạn hay người trung gian phải theo đúng những lời hướng dẫn trong bộ Instruction Package for Immigrant Visa Applicants. Nếu bạn hay người trung gian không làm đúng theo hướng dẫn thì hồ sơ của bạn có thể bị chậm trễ. Sau khi duyệt xét xong hồ sơ của bạn, National Visa Center sẽ lên lịch phỏng vấn và gửi thư báo ngày phỏng vấn cho bạn. Đồng thời, National Visa Center cũng sẽ chuyển hồ sơ của bạn cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM.

343679 top -
3. Ngày ưu tiên là ngày gì?
Ngày ưu tiên là ngày mà Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) nhận được đơn bảo lãnh.

343680 top -
4. Làm sao tôi biết ngày ưu tiên của tôi?
Ngày ưu tiên được ghi trên thư mang tên là Notice of Action mà USCIS gửi cho người bảo lãnh. Diện người thân trực hệ (người hôn phối của công dân Mỹ [IR-1, CR-1 hay K-3], con dưới 21 tuổi của công dân Mỹ [IR-2], cha mẹ của công dân Mỹ [IR-5]) và diện hôn phu/hôn thê của công dân Mỹ (K-1) không có ngày ưu tiên vì không bị giới hạn bởi chỉ tiêu visa. Hầu như tất cả các diện khác đều có ngày ưu tiên.

343681 top -
5. Tôi phải làm cách nào để có thể kiểm tra ngày ưu tiên của tôi?
Hàng tháng, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đăng danh sách những ngày ưu tiên đến lượt được giải quyết dưới tên Visa Bulletin (Lịch cấp visa). Bạn có thể tìm thấy lịch cấp visa hiện tại cùng những lịch cấp visa được lưu trữ ở trang Web http://travel.state.gov/visa/frvi/bulle ... _1360.html.

343682 top -
6. Tôi có quốc tịch Mỹ và đang sống ở Việt Nam trên 6 tháng. Làm sao tôi có thể nộp đơn bảo lãnh I-130 cho người thân của tôi?
Cơ Quan Di Trú và Nhập Tịch của Hoa Kỳ (USCIS) đã đóng cửa văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3 năm 2011. Do không có văn phòng đại diện của cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) tại Việt Nam nên đơn I-130 cần phải được nộp qua đường bưu điện đến hộp thư Chicago trong nước của văn phòng USCIS theo địa chỉ sau:

Địa chỉ dành cho thư thường:
USCIS P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107

Địa chỉ dành cho thư chuyển phát nhanh:
USCIS Attn: I-130 131
South Dearborn-3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517

Để biết thêm thông tin về cách thức mở một hồ sơ bảo lãnh I-130 thông qua hộp thư Chicago của văn phòng USCIS, vui lòng xem trên trang web tại http://www.uscis.gov/portal/site/uscis hoặc liên hệ văn phòng USCIS qua số điện thoại: 1-800-375-5283.

343683 top -
7. Tôi sắp sửa nộp đơn bảo lãnh cho con tôi. Tôi có bắt buộc phải cư trú ở Mỹ để nộp đơn bảo lãnh không?
Bạn không cần phải cư trú ở Mỹ để có thể nộp đơn bảo lãnh. Tuy nhiên, ngoài đơn bảo lãnh I-130, bạn sẽ cần phải nộp mẫu bảo trợ tài chánh I-864 trong tương lai. Để có thể nộp mẫu bảo trợ tài chánh, bạn cần phải hoặc là cư trú ở Mỹ hoặc là có ý định trở về Mỹ cư trú ở thời điểm con bạn nhập cư vào Hoa Kỳ.

343684 top -
8. Nếu tôi không có ý định trở về Mỹ cư trú thì sao?
Nếu bạn không có ý định trở về Mỹ cư trú thì con bạn sẽ không thể nhập cư vào Mỹ với đơn bảo lãnh của bạn. Con bạn sẽ cần phải nộp đơn xin di dân theo diện visa khác.

343685 top -
9. Những người được con cái là công dân Mỹ bảo lãnh có được kèm theo những người con khác không?
Diện người thân trực hệ (IR) không có thành viên đi kèm. Diện cha mẹ của công dân Mỹ là diện IR-5. Do đó, họ không thể kèm theo những người con khác trong hồ sơ của họ, bất kể tuổi của những người con đó. Người công dân Mỹ đó có thể bảo lãnh cho anh chị em của mình, nhưng hồ sơ bảo lãnh anh chị em sẽ phải chờ lâu.

343686 top -
10. Cha mẹ tôi bảo lãnh cho tôi. Tôi có thể kết hôn không?
Nếu cha mẹ bạn là thường trú nhân Hoa Kỳ thì bạn phải độc thân cho đến khi bạn nhập cảnh vào Mỹ với visa di dân. Sau khi bạn trở thành thường trú nhân Mỹ, bạn có thể kết hôn mà vẫn giữ được qui chế thường trú nhân.

Nếu cha mẹ bạn là công dân Hoa Kỳ thì bạn có thể kết hôn. Tuy nhiên, diện của bạn sẽ chuyển từ F1 qua F3. Trong diện F3, người hôn phối và con của bạn có thể kèm trong đơn bảo lãnh.

343687 top -
11. Tôi có thể nhập cảnh vào Mỹ ở một thành phố khác với nơi tôi khai trong mẫu DS-260 (DS-230) không?
Được. Người định cư có thể thay đổi chỗ ở và muốn nhận thẻ xanh, Số An Sinh Xã Hội ở địa chỉ khác so với form DS-260 đã khai trước đây.

Nếu dự định đôỉ chỗ ở tại Mỹ trước khi PV
Bạn phải chủ động nói với viên chứa PV bạn để họ vào DS-260 của bạn để sửa lại (cầm theo trang xác nhận DS-260).


Nếu đổi chỗ ở sau khi PV, sau khi có visa
Báo với Immigration Officer tại cửa khẩu nhập cảnh thì Immigration Officer sẽ vào DS-260 của bạn để sửa lại (cầm theo trang xác nhận DS-260) hoặc sẽ hướng dẫn bạn vào website của USCIS để đổi địa chỉ. Bạn nên làm càng sớm càng tốt, ngay sau khi về đến nhà. Xem giải thích ở đây: Thay đổi địa chỉ


Chú ý: Nếu bạn đổi địa chỉ mà không có giấy tờ chứng minh (không điền DS-260, hoặc AR-11) thì khi thẻ xanh bị thất lạc bạn sẽ phải nộp đơn I-90 và lệ phí $450.00 USD để xin thẻ xanh mới.

Last updated: Dec 19, 2013

343688 top -
12. Tôi phải làm cách nào để thay thế thẻ xanh (I-551) bị mất, bị ăn cắp hay hết hạn?
Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) cấp thẻ xanh (I-551) trong nước Mỹ. Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ không cấp thẻ xanh khác để thay thế. The xanh khác chỉ có thể xin ở USCIS trong nước Mỹ .

Nếu bạn ở ngoài Hoa Kỳ và thẻ xanh của bạn bị mất, bị mất hay bị ăn cắp và bạn không ở ngoài Hoa Kỳ quá 365 ngày (nếu bạn đã ở ngoài Hoa Kỳ quá một năm thì có thể bạn đã mất qui chế thường trú nhân), bạn có thể xin Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ cấp cho bạn thư lên máy bay để trở về Mỹ.

343689 top -
13. Tôi là thường trú nhân Hoa Kỳ và sanh con ngoài nước Mỹ. Làm thế nào để tôi có thể trở về Mỹ với con tôi?
Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ có thể cấp cho con bạn thư lên máy bay nếu:

a) Bạn sanh con sau khi được cấp visa nhưng trước khi bạn đi Mỹ với visa đó.

b) Bạn là thường trú nhân Hoa Kỳ và bạn sanh con trong thời gian bạn tạm trú ở nước ngoài với điều kiện là con bạn dưới 2 tuổi và bạn chưa trở về Mỹ kể từ khi sanh xong.

Trong trường hợp cha của trẻ có quốc tịch Mỹ thì trước tiên bạn phải xem trẻ có thể xin giấy bảo sanh lãnh sự ngoài nước hay không. Bạn có thể vào trang Web http://vietnamese.hochiminh.usconsulate ... h/acs.html để xem thủ tục xin giấy bảo sanh lãnh sự ngoài nước.

343690 top -
14. Tôi là thường trú nhân Hoa Kỳ và đã ở ngoài nước Mỹ trên một năm. Tôi có thể trở về Mỹ sinh sống không?
Trong đa số trường hợp, những thường trú nhân ở ngoài Hoa Kỳ trên một năm sẽ mất qui chế thường trú nhân. Họ phải làm đơn để xin phép được nộp đơn xin visa thường trú nhân trở về Mỹ (SB-1), nhưng phải thuyết phục được nhân viên lãnh sự rằng lý do vắng mặt lâu ở Mỹ nằm ngoài sự kiểm soát của họ.

343691 top -
15. Tôi là thường trú nhân Hoa Kỳ và tôi muốn ở lâu dài ngoài Hoa Kỳ. Tôi có thể xin giấy phép tái nhập cảnh không?
Giấy phép tái nhập cảnh chỉ được cấp bởi Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ. Bạn có thể vào trang Web http://www.uscis.gov để biết thêm thông tin. Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ không thể giúp bạn trong tiến trình xin giấy phép tái nhập cảnh.

343692 top -
Visa di dân vào Mỹ - Câu hỏi thường gặp
1, 2, 3, 4

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image