.
Phòng cầu nguyện - Tin Lành
1, 2 - bottom
Thánh kinh Phi-líp chương 4 câu 6 có ghi:

"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời."

Thánh kinh Ma-thi-ơ chương 21 câu 22 ghi rằng:

"Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả."

Thánh kinh Phi-lê-môn chương 1 câu 4 ghi:

"Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, hằng ghi nhớ anh em trong lời cầu nguyện."

Các anh chị em thành viên VietDiTru thân mến,

Phòng cầu nguyện Tin Lành là nơi tôn nghiêm trong sự thờ phượng và cầu nguyện của con cái Chúa đến với Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hướng lòng và dâng lên một lời nguyện cầu đến với Chúa, cho dù là một lời nguyện cầu đơn sơ cho mọi người trong tình thương mến nhau.

Nguyện sự bình an, ân điển và niềm vui dâng tràn trên cuộc sống mỗi anh chị em thành viên của VietDiTru luôn luôn.

Danny

338616 top -
Bài cầu nguyện của Chúa Giê-xu

Lạy Cha chúng con ở trên trời,
Danh Cha được thánh,
Nước Cha được đến,
Ý Cha được nên, ở đất như trời.
Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày.
Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con.
Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác.
Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.

The Lord's Prayer

Our Father which art in heaven,
Hallowed be Thy name.
Thy kingdom come
Thy will be done on earth, as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts, as we forgive our debtors.
And lead us not into temptation, but deliver us from all evil
For thine is the kingdom, and the power
And the glory, for ever. Amen.

338617 top -

JESUS, I TRUST IN YOU

GOD loves and bless Ms. Vuthanh. Amen Alleluia.


338684 top -
Cầu xin Chúa ở cùng an ủi chị Vũ Thanh cùng gia đình chị trong lúc này. Nhân danh chúa Giê xu. Amen

338697 top -

Cầu xin Chúa cho vuthanh có đức tin trông cậy Ngài & có sức từ nơi Chúa để vượt qua được khó khăn trong đời sống hôn nhân gia đình.

Cầu xin Chúa thương xót chữa lành mọi bệnh tật về thể xác cũng như tinh thần của OX vuthanh, cho ông có một tâm tánh hiền lành, biết yêu thương vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh & cùng vuthanh sống một đời sống đẹp lòng Chúa.

Xin Chúa cũng nhớ đến con trai vuthanh, cho cháu khoẻ mạnh, có sự khôn ngoan thông sáng trong học tập & có cơ hội được Chúa chữa khỏi bệnh. Xin Chúa cũng cho cháu cùng mẹ vững vàng trong đức tin, vượt qua được khó khăn, thử thách trong đời sống.

Và chúng con cũng cầu xin Chúa nhúng chúng con trong dòng huyết của Ngài, rửa sạch mọi lỗi lầm của chúng con để lời cầu nguyện của chúng con được Chúa nghe & nhậm lời.

Nhân danh Cứu Chúa Jesus Christ. Amen.

339535 top -
Ngày lễ cha sắp đến, xin Chúa chúc phước trên sức khoẻ của cha con trong lúc tuổi già sức yếu. Từ ngày mẹ con ra đi thì cha buồn và sức khoẻ càng ngày càng yếu hơn. Cầu mong Ngài thương xót.

Xin Ngài cũng thương xót lên cha anh GiuseTrongDung, được biết ông lớn tuổi và sức khoẻ cũng yếu. Xin Chúa ở cùng ông luôn.

Nguyện Chúa chúc phước lên tất cả những người cha của các ACE thành viên VDT cũng như chúc phước trên những người đang làm cha trong dịp lễ Father's Day.

Trong danh cứu Chúa Jesus,

Amen.

340405 top -

Xin Thiên Chúa nhậm lời chúng con nguyện xin Amen Alleluia.

340454 top -

Kính lạy Đức Chúa Trời Hằng Sống của chúng con.

Nguyện xin Chúa ở cùng & an ủi gia đình trongdung, xin Chúa Ngài ban ơn lên gia đình Trongdung luôn luôn. Amen.

Nguyện xin Chúa ban mọi sự dư dật, sức khoẻ, lên gia đình anh & chị bác sĩ Long, xin Chúa ban ơn lên mọi công tác hầu việc Chúa của anh & chị.

Con cũng xin Chúa ban phước lên đời sống gia đình con, xin Chúa chữa lành bàn tay trái của con trai con. Amen

Xin Chúa cũng nhớ đến gia đình anh Danny_le, Chúa ban cho gia đình anh thật nhiều ơn phước từ nơi Chúa, trong mọi công tác hầu việc ngài.Amen

342481 top -
Nguyện Chúa ban phước đến đại lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến với quê hương VN con. Cầu mong sẽ có nhiều người biết đến danh Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu con cầu xin. Amen.

342864 top -

Hiệp Lòng Cầu Nguyện Cho Chương Trình Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam.


HTTLVN.ORG - Hàng trăm tôi con Chúa gồm các thành viên trong Ban tổ chức chương trình, cùng hết thảy tôi con Chúa có mặt tại cung thể thao Tiên Sơn – Đà Nẵng sáng nay đã cùng hiệp nhau lại để thờ phượng Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam.

ImageToàn cảnh Chương trình cầu nguyện

Ms Phan Vĩnh Cự - Trưởng Ban tổ chức hướng dẫn Hội Thánh cầu nguyện. Ms khích lệ tôi con Chúa hết lòng thờ phượng Ngài trong chương trình lễ, vì đây “Không phải là lễ nghi mà là tấm lòng, không phải là hình thức mà chính là sự kết ước noi dấu chân Chúa để tiếp bước tiền nhân”


Sau khi Ms Lê Cao Quý cầu nguyện dâng thì giờ Hiệp nguyện cho Chúa, cả hội chúng cùng hiệp lòng tôn cao Chúa với lời hứa nguyện sẽ bước theo Ngài và noi dấu chân Ngài.


Ms Hội trưởng Thái Phước Trường dùng lời Chúa trong Phục Truyền 32:1-12 để khích lệ hết thảy tôi con Chúa vững tin vào Chúa, nhớ lại công việc Ngài làm để tiếp tục rao ra sự oai nghi cả thể của Ngài.


Hội chúng bước vào thì giờ Hiệp nguyện với các vấn đề đặc biệt được nêu lên như sau:

1. Chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam trong suốt 3 ngày

2. Các diễn giả của chương trình: Ms Benedict, Ms Thái Phước Trường, Ms Thomas Stebbins (Tôn Thất Bình)

3. Ban tổ chức, những người tham gia trong chương trình, trong sự chuẩn bị.

4. Các ca đoàn, các Ban diễn lễ.

5. Tài chính

6. Chương trình Truyền Giảng


Ms Nguyễn Ngọc Thuận, Ms Lê Kim Duyệt thay cho toàn thể Hội Thánh cầu nguyện cho, xin Chúa cất hết mọi sự khó khăn, ngăn trở để chương trình đươc diễn ra tốt đẹp.


Nguyện xin Thánh Ý Chúa được nên trên chương trình lễ này để mỗi người đến đây không phải là đến để dự lễ không thôi nhưng là đến để tôn thờ Chúa, để gặp mặt Ngài và nhìn thấy công việc vĩ đại của Ngài.


Xin hết thảy tôi con Chúa khắp nơi cầu nguyện đặc biệt cho chương trình lần này để mọi sự được diễn ra trong ý muốn tốt lành của Chúa.

342915 top -

Nhân dịp Lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam, cầu xin Chúa ban ơn trên tấm lòng của mỗi người chúng con để chúng con biết tận dụng những cơ hội, thời giờ nhằm tích cực rao giảng Tin Lành cứu rỗi đến cho dân tộc VN chúng con.

Muốn thật hết lòng.

342946 top -

Cầu xin Thiên Chúa từ ái an ủi Trọng Dũng & gia đình trong lúc đau buồn khi chia tay với thân phụ của anh.

Trân trọng.

BSLong & evangeline

342947 top -
Xin Chúa ở cùng và ban ơn trên gia đình chị VuThanh. Xin dâng gia đình chị trong bàn tay yêu thương của Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen

357586 top -

Nguyện xin Thiên Chúa Ba ngôi xin Thương xót linh hồn người bạn hữu của con vừa qua đời.

Xin anh chị em cho phép @langvan được cầu nguyện ở đây cho người anh em (Tin lành) Nguyễn văn Đồng bạn thân của langvan vừa mới qua đời tai Mỹ.

365975 top -
Xin Chúa tiếp rước linh hồn anh Nguyễn Văn Đồng vào thiên quốc của Ngài đời đời. Xin Thánh Linh Ngài an ủi trên gia đình anh. Amen.

370597 top -
Phòng cầu nguyện - Tin Lành
1, 2


PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image