.
ESL 145: The Starbucks Robbery


ESL 145: The Starbucks RobberyDownload


It is a crime that is getting to be common in Los Angeles. Customers are enjoying their meals at a restaurant. Two or more criminals stroll in and start waving their guns at everyone. They demand that everyone put their wallets or empty their purses into a bag, and then the gunmen stroll out. They usually wear hoodies or baseball caps with sunglasses to thwart identification.

At 9:30 p.m. Wednesday, the business establishment was a Starbucks. Three young men walked in, emptied the cash register, robbed the employees and the customers, and walked out to their stolen SUV. The police were able to respond quickly. A chase ended with one police car ramming the SUV from behind on the Third Street overpass. The SUV came to a stop, but, as usually happens, the three criminals were unhurt. They immediately hopped out of the SUV and started running in three different directions. It took about 10 minutes to catch two of them; one had hidden in a dumpster, and the other had broken a car window and hidden in the car.

The third one, instead of running, had decided it was quicker to jump off the overpass onto the freeway 20 feet below. He landed in an emergency lane, but did not get up and run. He did not get up at all. When police got to him, he was dead. "Too bad he wasn't holding hands with the other two when he jumped," said one officer, who asked to remain nameless.

329052 top -


*Vocabulary:

• chase:
• crime:
• criminal:
• dumpster:
• establishment:
• hoodie:
• overpass:
• purse:
• ram:
• register:
• robbery:
• stroll:
• thwart:
• wallet:

----------------------

*Yes/No Questions:

• Do criminals rob people in Los Angeles restaurants?

• Do they shoot everyone in the restaurant?

• Do they run away after they rob everyone?

• Do they usually wear hoodies or baseball caps with sunglasses?

• Did three young men walk into a Starbucks?

• Did they rob the employees and customers?

• Did they run out to their SUV?

• Did the police respond slowly?

• Did the SUV ram one police car from behind?

• Were the three criminals unhurt?

----------------------

*Fill in blanks:

It is a crime that is getting to ______ common in Los Angeles. Customers are enjoying their ______ at a restaurant. Two or more criminals stroll ______ and start waving their guns at everyone. They ______ that everyone put their wallets or empty their ______ into a bag, and then the gunmen stroll ______ . They usually wear hoodies or baseball caps with ______ to thwart identification.

At 9:30 p.m. Wednesday, the ______ establishment was a Starbucks. Three young men walked ______ , emptied the cash register, robbed the employees and ______ customers, and walked out to their stolen SUV. ______ police were able to respond quickly. A chase ______ with one police car ramming the SUV from ______ on the Third Street overpass. The SUV came ______ a stop, but, as usually happens, the three ______ were unhurt. They immediately hopped out of the ______ and started running in three different directions. It ______ about 10 minutes to catch two of them; ______ had hidden in a dumpster, and the other ______ broken a car window and hidden in the ______ .

The third one, instead of running, had decided ______ was quicker to jump off the overpass onto ______ freeway 20 feet below. He landed in an ______ lane, but did not get up and run. ______ did not get up at all. When police ______ to him, he was dead. “Too bad he ______ ’t holding hands with the other two when he ______ ,” said one officer, who asked to remain nameless.

---------------------

*Translate into Vietnamese:

............

329054 top -
Nộp bài ESL 145: The Starbucks Robbery
*Vocabulary:

• chase: Đuổi theo
• crime: Tội phạm
• criminal: Hình sự
• dumpster: Dumpster
• establishment: Thành lập
• hoodie: Quạ khoan
• overpass: Đi ngang qua
• purse: Ví
• ram: Bộ nhớ RAM
• register: Đăng ký
• robbery: Vụ ăn cướp
• stroll: Đi dạo
• thwart: Ngăn chặn
• wallet: Ví

----------------------

*Yes/No Questions:

• Do criminals rob people in Los Angeles restaurants? No

• Do they shoot everyone in the restaurant? Yes

• Do they run away after they rob everyone? No

• Do they usually wear hoodies or baseball caps with sunglasses? Yes

• Did three young men walk into a Starbucks? Yes

• Did they rob the employees and customers? Yes

• Did they run out to their SUV? Yes

• Did the police respond slowly? No

• Did the SUV ram one police car from behind? Yes

• Were the three criminals unhurt? Yes

----------------------

*Fill in blanks:

It is a crime that is getting to _be_ common in Los Angeles. Customers are enjoying their _meals_ at a restaurant. Two or more criminals stroll _in_ and start waving their guns at everyone. They _demand_ that everyone put their wallets or empty their _their_ into a bag, and then the gunmen stroll _out_ . They usually wear hoodies or baseball caps with _sunglasses_ to thwart identification.

At 9:30 p.m. Wednesday, the _business_ establishment was a Starbucks. Three young men walked _in_ , emptied the cash register, robbed the employees and _the_ customers, and walked out to their stolen SUV. _The_ police were able to respond quickly. A chase _ended_ with one police car ramming the SUV from _behind_ on the Third Street overpass. The SUV came _to_ a stop, but, as usually happens, the three _criminals_ were unhurt. They immediately hopped out of the _SUV_ and started running in three different directions. It _took_ about 10 minutes to catch two of them; _one_ had hidden in a dumpster, and the other _had_ broken a car window and hidden in the _car_ .

The third one, instead of running, had decided _it_ was quicker to jump off the overpass onto _the_ freeway 20 feet below. He landed in an _emergency_ lane, but did not get up and run. _He_ did not get up at all. When police _got_ to him, he was dead. “Too bad he _wasn_ ’t holding hands with the other two when he _jumped_ ,” said one officer, who asked to remain nameless.

355192 top -

Done

362730 top -

ESL 145: The Starbucks Robbery
*Vocabulary:


• chase: Đuổi theo
• crime: Tội phạm
• criminal: Hình sự
• dumpster: Dumpster
• establishment: Thành lập
• hoodie: Quạ khoan
• overpass: Đi ngang qua
• purse: Ví
• ram: Bộ nhớ RAM
• register: Đăng ký
• robbery: Vụ ăn cướp
• stroll: Đi dạo
• thwart: Ngăn chặn
• wallet: Ví

----------------------

*Yes/No Questions:

• Do criminals rob people in Los Angeles restaurants? No

• Do they shoot everyone in the restaurant? Yes

• Do they run away after they rob everyone? No

• Do they usually wear hoodies or baseball caps with sunglasses? Yes

• Did three young men walk into a Starbucks? Yes

• Did they rob the employees and customers? Yes

• Did they run out to their SUV? Yes

• Did the police respond slowly? No

• Did the SUV ram one police car from behind? Yes

• Were the three criminals unhurt? Yes

----------------------

*Fill in blanks:

It is a crime that is getting to _be_ common in Los Angeles. Customers are enjoying their _meals_ at a restaurant. Two or more criminals stroll _in_ and start waving their guns at everyone. They _demand_ that everyone put their wallets or empty their _their_ into a bag, and then the gunmen stroll _out_ . They usually wear hoodies or baseball caps with _sunglasses_ to thwart identification.

At 9:30 p.m. Wednesday, the _business_ establishment was a Starbucks. Three young men walked _in_ , emptied the cash register, robbed the employees and _the_ customers, and walked out to their stolen SUV. _The_ police were able to respond quickly. A chase _ended_ with one police car ramming the SUV from _behind_ on the Third Street overpass. The SUV came _to_ a stop, but, as usually happens, the three _criminals_ were unhurt. They immediately hopped out of the _SUV_ and started running in three different directions. It _took_ about 10 minutes to catch two of them; _one_ had hidden in a dumpster, and the other _had_ broken a car window and hidden in the _car_ .

The third one, instead of running, had decided _it_ was quicker to jump off the overpass onto _the_ freeway 20 feet below. He landed in an _emergency_ lane, but did not get up and run. _He_ did not get up at all. When police _got_ to him, he was dead. “Too bad he _wasn_ ’t holding hands with the other two when he _jumped_ ,” said one officer, who asked to remain nameless.

===========================================================
Translate into Vietnamese:

Một vụ cướp ở Starbucks

Đó là một tội ác đang trở nên thường xuyên ở Los Angleles. Khách hàng đang tận hưởng buổi ăn của mình tại nhà hàng. Hai hay nhiều tên tội phạm xông vào và vung vẫy súng khắp mọi người. Chúng ra lệnh mọi người để giỏ xách hoặc trút hết ví vào một túi, và những tên có súng chạy ra ngoài. Chúng luôn đeo mặt nạ hoặc mũ bóng chuyền với kiếng mát để không nhận diện được.

Lúc 9:30 tối thứ Tư, một vụ xảy ra ở Starbucks. Ba người trẻ tuổi buớc vào, vơ vét hết quầy thu ngân, cướp hết của nhân viên và khách hàng, và đi ra xe SUV mà chúng đã cướp. Cảnh sát đã nhanh chóng hồi đáp. Cuộc đuổi bắt kết thúc với một chiếc xe cảnh sát tông vào chiếc SUV từ phía sau trên Đường vượt thứ Ba. Chiếc SUV ngừng, nhưng vẫn như thường xảy ra, ba tên tôi phạm không bị thương. Chúng nhảy khỏi chiếc SUV và chạy theo ba hướng khác nhau. Khoảng mười phút sau tóm được hai tên; một tên trốn trong thùng rác, và tên khác đâp vỡ kính xe và trốn vào trong xe.

Tên thứ ba, thay vì chạy, hắn đã quyết định là nhanh hơn nếu nhảy qua đường vượt và vào cao tốc cách 20 feet phía dưới. Hắn ngã xuống làn đường khấp cấp , nhưng không đứng dậy để chạy. Hắn chẳng đứng dậy được. Khi cảnh sát đến bắt, hắn đã chết. "Thật tệ là hắn không nắm tay hai tên kia khi nhảy xuống," một nhân viên nói, người được đề nghị không nêu tên.

432524 top -
LESSON 145:

THE STARBUCKS ROBBERY - MỘT VỤ ĂN CƯỚP Ở STARBUCK.

===========================================================

*Vocabulary:

--------------------------------------------------------------------
• chase: rượt đuổi, săn đuổi.
• crime: tội phạm, tội ác.
• criminal: tội phạm.
• dumpster: thùng rác lớn.
• establishment: cơ sở(kinh doanh).
• hoodie: áo khoát có mũ trùm đầu.
• overpass: cầu vượt trên xa lộ.
• purse: túi xách.
• ram: đụng vào, đâm vào, nện vào.
• register: máy ghi, công tơ, đồng hồ ghi.
• robbery: sự ăn cướp, vụ ăn cướp.
• stroll: đi dạo, đi tản bộ, đi tà tà.
• thwart: cản trở, ngăn trở.
• wallet: ví.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-------------------------------------------------------------------

• Do criminals rob people in Los Angeles restaurants?
- Yes, they do.

• Do they shoot everyone in the restaurant?
- No, they don't. They waved their guns at everyone.

• Do they run away after they rob everyone?
- No, they don't. They strolled out after they rob everyone.

• Do they usually wear hoodies or baseball caps with sunglasses?
- Yes, they do.

• Did three young men walk into a Starbucks?
- Yes, they do.

• Did they rob the employees and customers?
- Yes, they did.

• Did they run out to their SUV?
- No, they don't. They walked out to their stolen SUV.

• Did the police respond slowly?
- No, they don't. The police responded quickly.

• Did the SUV ram one police car from behind?
- No, it didn't. The police car rammed the SUV from behind.

• Were the three criminals unhurt?
- Yes, they were.

===========================================================

*Fill in blanks:
----------------------------------------------------------------

It is a crime that is getting to be common in Los Angeles. Customers are enjoying their meals at a restaurant. Two or more criminals stroll in and start waving their guns at everyone. They demand that everyone put their wallets or empty their purses into a bag, and then the gunmen stroll out . They usually wear hoodies or baseball caps with sunglasess to thwart identification.

At 9:30 p.m. Wednesday, the business establishment was a Starbucks. Three young men walked in , emptied the cash register, robbed the employees and customers customers, and walked out to their stolen SUV. The police were able to respond quickly. A chase ended with one police car ramming the SUV from behind on the Third Street overpass. The SUV came a a stop, but, as usually happens, the three criminals were unhurt. They immediately hopped out of the SUV and started running in three different directions. It took about 10 minutes to catch two of them; one had hidden in a dumpster, and the other had broken a car window and hidden in the car .

The third one, instead of running, had decided it was quicker to jump off the overpass onto the freeway 20 feet below. He landed in an emergency lane, but did not get up and run. He did not get up at all. When police got to him, he was dead. “Too bad he wasn'’t holding hands with the other two when he jumped ,” said one officer, who asked to remain nameless.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Đó là loại tội ác đang trở nên phổ biến ở Los Angeles. Khách hàng đang thưởng thức bữa ăn của mình tại nhà hàng. Hai hay nhiều tên tội phạm thong thả đi vào và bắt đầu vung vẩy súng trước mặt mọi người. Bọn chúng yêu cầu mọi người đưa ví hoặc trút các thứ trong xách tay vào một chiếc túi, và sau đó những tên cướp có súng thong thả đi ra ngoài. Bọn chúng thường mặc áo khoác có mũ trùm đầu hoặc đội nón bóng chày cùng với kính râm để gây khó khăn cho việc nhận dạng.

Vào lúc 9 giờ tối ngày Thứ Tư, tại cơ sở kinh doanh là một quán cà phê Starbucks. Ba thanh niên bước vào, trút hết tiền trong máy tính tiền, tước đoạt tiền bạc của các nhân viên và khách hàng và bước ra chiếc xe hơi thể thao(SUV) ăn cắp của chúng. Cảnh sát có thể đối phó một cách nhanh chóng. Cuộc rượt đuổi kết thúc với một chiếc xe cảnh sát đụng vào đuôi chiếc SUV trên cầu vượt Third Street. Chiếc SUV ngừng lại, nhưng, như vẫn thường xảy ra, ba tên cướp không bị thương. Bọn chúng nhảy ra khỏi chiếc SUV ngay lập tức và bắt đầu chạy về ba hướng khác nhau. Chỉ mất khoảng 10 phút để tóm được hai tên trong bọn; một tên nấp trong một thùng rác lớn, và tên còn lại đập vỡ kính cửa sổ xe và trốn vào đó.

Tên thứ ba, thay vì bỏ chạy, đã quyết định là sẽ nhanh hơn khi nhảy qua khỏi cầu vượt lên trên đường cao tốc ở cách 20 feet bên dưới. Hắn đã rơi vào làn đường dành riêng cho sự cố khẩn cấp, nhưng đã không đứng dậy để chạy tiếp. Hắn không thể nào đứng dậy được nữa. Khi cảnh sát tới được chỗ hắn, hắn đã chết. "Thật không hay ho chút nào khi hắn nhảy mà không cầm tay hai tên còn lại," một sĩ quan đề nghị được giấu tên, cho biết.

458283 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.