.
ESL 131: D.B. Cooper Lives On (1)


ESL 131: D.B. Cooper Lives On (1)


Download


Where is D.B. Cooper? Who is D.B. Cooper really? Is he still alive? Did he spend the stolen $200,000? Did his parachute fail to open? No one knows the answers, except D.B. Cooper.

On Nov. 24, 1971, an airline passenger later identified as D.B. Cooper called the stewardess to his seat in the back of the plane. He was alone. He gave her a note that said he was carrying a bomb. He would blow up the bomb if she didn't follow all of his instructions. He opened the bag on his lap and showed her its contents. It looked like six sticks of dynamite connected with wires to an alarm clock. The stewardess gasped.

She went to the cockpit and told the pilot of the 727 what D.B. had told her. The pilot followed D.B.'s instructions. The plane landed at Tacoma Airport in Washington and refueled at the end of the runway, far away from other planes and vehicles. D.B. ordered all passengers off. He asked for four parachutes and $200,000 in cash. The FBI got the parachutes and the money. The money was marked. All of it was delivered to Cooper.

322421 top -


*Vocabulary:

• cockpit:
• connect:
• content:
• dynamite:
• gasp:
• identify:
• instruction:
• parachute:
• pilot:
• refuel:
• stewardess:
• vehicle:
• wire:

---------------------

*Yes/No Questions:

• Do the police know where D.B. Cooper is?

• Do the police know who D.B. really is?

• Do the police know if D.B. is still alive?

• Did D.B. call the stewardess to his seat?

• Was he sitting in the back of the plane?

• Was he alone?

• Did he give the stewardess a note?

• Did the note say he was carrying a gun?

• Would he blow up the bomb if she didn't follow his instructions?

• Was there a briefcase on his lap?

---------------------

*Fill in blanks:

Where is D.B. Cooper? Who is D.B. Cooper _____ ? Is he still alive? Did he spend the _____ $200,000? Did his parachute fail to open? No _____ knows the answers, except D.B. Cooper.

On Nov. _____ , 1971, an airline passenger later identified as D.B. _____ called the stewardess to his seat in the _____ of the plane. He was alone. He gave _____ a note that said he was carrying a _____ . He would blow up the bomb if she _____ ’t follow all of his instructions. He opened the _____ on his lap and showed her its contents. _____ looked like six sticks of dynamite connected with _____ to an alarm clock. The stewardess gasped.

She _____ to the cockpit and told the pilot of _____ 727 what D.B. had told her. The pilot _____ D.B.’s instructions. The plane landed at Tacoma Airport _____ Washington and refueled at the end of the _____ , far away from other planes and vehicles. D.B. _____ all passengers off. He asked for four parachutes _____ $200,000 in cash. The FBI got the parachutes _____ the money. The money was marked. All of _____ was delivered to Cooper.

-------------------

*Translate into Vietnamese:

.........

322422 top -
Nộp bài ESL 131: D.B. Cooper Live On (1)
*Vocabulary:

• cockpit: Buồng lái
• connect: Kết nối
• content: Nội dung
• dynamite: Đi-na-mit
• gasp: Nhảy giật
• identify: Xác định
• instruction: Hướng dẫn
• parachute: Nhảy dù
• pilot: Phi công
• refuel: Tiếp nhận nguyên liệu
• stewardess: Cô phục vụ
• vehicle: Xe
• wire: Dây

---------------------

*Yes/No Questions:

• Do the police know where D.B. Cooper is? No

• Do the police know who D.B. really is? No

• Do the police know if D.B. is still alive? No

• Did D.B. call the stewardess to his seat? Yes

• Was he sitting in the back of the plane? Yes

• Was he alone? Yes

• Did he give the stewardess a note? No

• Did the note say he was carrying a gun? No

• Would he blow up the bomb if she didn't follow his instructions? Yes

• Was there a briefcase on his lap? Yes

---------------------

*Fill in blanks:

Where is D.B. Cooper? Who is D.B. Cooper _really_ ? Is he still alive? Did he spend the _stolen_ $200,000? Did his parachute fail to open? No _one_ knows the answers, except D.B. Cooper.

On Nov. _24_ , 1971, an airline passenger later identified as D.B. _Cooper_ called the stewardess to his seat in the _back_ of the plane. He was alone. He gave _her_ a note that said he was carrying a _bomb_ . He would blow up the bomb if she _did_ ’t follow all of his instructions. He opened the _bag_ on his lap and showed her its contents. _It_ looked like six sticks of dynamite connected with _wires_ to an alarm clock. The stewardess gasped.

She _went_ to the cockpit and told the pilot of _the_ 727 what D.B. had told her. The pilot _followed_ D.B.’s instructions. The plane landed at Tacoma Airport _in_ Washington and refueled at the end of the _runway_ , far away from other planes and vehicles. D.B. _ordered_ all passengers off. He asked for four parachutes _and_ $200,000 in cash. The FBI got the parachutes _and_ the money. The money was marked. All of _it_ was delivered to Cooper.

326739 top -

Done

326755 top -

ESL 131: D.B. Cooper Live On (1)
*Vocabulary:


• cockpit: Buồng lái
• connect: Kết nối
• content: Nội dung
• dynamite: Đi-na-mit
• gasp: Nhảy giật
• identify: Xác định
• instruction: Hướng dẫn
• parachute: Nhảy dù
• pilot: Phi công
• refuel: Tiếp nhận nguyên liệu
• stewardess: Cô phục vụ
• vehicle: Xe
• wire: Dây

---------------------

*Yes/No Questions:

• Do the police know where D.B. Cooper is? No

• Do the police know who D.B. really is? No

• Do the police know if D.B. is still alive? No

• Did D.B. call the stewardess to his seat? Yes

• Was he sitting in the back of the plane? Yes

• Was he alone? Yes

• Did he give the stewardess a note? No

• Did the note say he was carrying a gun? No

• Would he blow up the bomb if she didn't follow his instructions? Yes

• Was there a briefcase on his lap? Yes

---------------------

*Fill in blanks:

Where is D.B. Cooper? Who is D.B. Cooper _really_ ? Is he still alive? Did he spend the _stolen_ $200,000? Did his parachute fail to open? No _one_ knows the answers, except D.B. Cooper.

On Nov. _24_ , 1971, an airline passenger later identified as D.B. _Cooper_ called the stewardess to his seat in the _back_ of the plane. He was alone. He gave _her_ a note that said he was carrying a _bomb_ . He would blow up the bomb if she _did_ ’t follow all of his instructions. He opened the _bag_ on his lap and showed her its contents. _It_ looked like six sticks of dynamite connected with _wires_ to an alarm clock. The stewardess gasped.

She _went_ to the cockpit and told the pilot of _the_ 727 what D.B. had told her. The pilot _followed_ D.B.’s instructions. The plane landed at Tacoma Airport _in_ Washington and refueled at the end of the _runway_ , far away from other planes and vehicles. D.B. _ordered_ all passengers off. He asked for four parachutes _and_ $200,000 in cash. The FBI got the parachutes _and_ the money. The money was marked. All of _it_ was delivered to Cooper.
==========================================================
Translate into Vietnamese:

D.B. Cooper còn sống(1)

D.B. Cooper ở đâu? D.B. Cooper thật sự là ai? Ông ta còn sống không? Ông ta đã tiêu $200,000 mà ông ăn cắp chưa? Chiếc dù của ông không mở được? Không ai biết câu trả lời, ngoài D.B. Cooper.

Vào 24 tháng mười một, 1971 một hành khách trên máy bay xác định D.B. Cooper gọi cô tiếp viên đến chổ ngồi của ông ở cuối máy bay. Ông ta ngồi một mình. Ông đưa mảnh giấy ghi rằng ông đang mang một quả bom. Ông sẽ cho nổ bom nếu cô không nghe theo lệnh ông. Ông mở túi cho cô thấy bên trong. Trông chúng như sáu ống nổ nối dây một đồng hồ báo thức. Cô tiếp viên nhảy giật.

Cô đến buồng lái và nói với phi công chiếc 727 những gì D.B. đã bảo cô. Phi công theo lệnh D.B. Máy bay hạ cánh sân bay Tacoma tại Washington và đổ xăng tại cuối đường băng, xa những chiếc máy bay khác và những chiếc xe. D.B. ra lệnh tất cả hành khách xuống máy bay. Ông đòi bốn chiếc dù và $200,000 tiền mặt. FBI đưa dù và tiền. Tiền được đánh dấu. Tất cả đưa cho Cooper.

429963 top -
LESSON 131:

D.B.COOPER LIVES ON -

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------

• cockpit: buồng lái(của phi công)
• connect: nối, kết nối.
• content: nội dung.
• dynamite: thuốc nổ.
• gasp: há hốc miệng(vì kinh ngạc)
• identify: nhận ra, nhận biết, nhận dạng.
• instruction: chỉ dẫn.
• parachute: cái dù.
• pilot: [hi công.
• refuel: tiếp nhiên liệu.
• stewardess: chiêu đãi viên hàng không.
• vehicle: xe cộ.
• wire: dây (kim loại).

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------

• Do the police know where D.B. Cooper is?
- No, they don't.

• Do the police know who D.B. really is?
- No, they don't.

• Do the police know if D.B. is still alive?
- No, they don't.

• Did D.B. call the stewardess to his seat?
- Yes, he did.

• Was he sitting in the back of the plane?
- Yes, he was.

• Was he alone?
- Yes, he was.

• Did he give the stewardess a note?
- Yes, he was.

• Did the note say he was carrying a gun?
- No, it didn't. The note say he was carrying a bomb.

• Would he blow up the bomb if she didn't follow his instructions?
- Yes, he would.

• Was there a briefcase on his lap?
- No, there wasn't. There was a bag on his lap.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
Where is D.B. Cooper? Who is D.B. Cooper really ? Is he still alive? Did he spend the stolen $200,000? Did his parachute fail to open? No one knows the answers, except D.B. Cooper.

On Nov. 24 , 1971, an airline passenger later identified as D.B. Cooper called the stewardess to his seat in the back of the plane. He was alone. He gave her a note that said he was carrying a bomb . He would blow up the bomb if she didn ’t follow all of his instructions. He opened the bag on his lap and showed her its contents. It looked like six sticks of dynamite connected with wires to an alarm clock. The stewardess gasped.

She went to the cockpit and told the pilot of the 727 what D.B. had told her. The pilot followed D.B.’s instructions. The plane landed at Tacoma Airport in Washington and refueled at the end of the runway , far away from other planes and vehicles. D.B. ordered all passengers off. He asked for four parachutes and $200,000 in cash. The FBI got the parachutes and the money. The money was marked. All of it was delivered to Cooper.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
===========================================================

D.B. Cooper đang ở nơi đâu? D.B. Cooper thật sự là ai? Hắn còn sống không? Hắn đã xài hết 200.000 đô-la ăn cắp hay chưa? Dù của hắn không mở ra được? Không một ai biết được câu trả lời, ngoại trừ D.B. Cooper.

Vào ngày 24 tháng Mười Một năm 1971, một hành khách đi máy bay sau đó được xác định là D.B. Cooper đã gọi một nữ chiêu đãi viên tới chỗ ngồi của hắn ở phía sau máy bay. Hắn chỉ có một mình. Hắn đưa cho cô một tờ giấy viết rằng hắn đang mang theo một trái bom. Hắn sẽ cho nổ tung trái bom nếu cô không làm theo những chỉ dẫn của hắn. Hắn mở chiếc túi để trong lòng và chỉ cho cô thấy những thứ đựng trong đó. Nó trông giống như sáu thanh thuốc nổ được nối với những sợi dây kim loại đến một đồng hồ hẹn giờ. Cô chiêu đãi viên há hốc miệng vì kinh ngạc.

Cô đi tới buồng lái và nói với viên phi công của chiếc 727 những gì D.B. nói với cô. Viên phi công làm theo những chỉ dẫn của Cooper. Chiếc máy bay hạ cánh tại sân bay Tacoma ở Washington và tiếp thêm nhiên liệu phía cuối đường băng, cách xa những chiếc máy bay và các loại xe cộ khác. D.B ra lệnh cho tất cả các hành khách ra khỏi(máy bay). Hắn yêu cầu có bốn cái dù và 200.000 đô-la tiền mặt. Cục điều tra Liên bang chuẩn bị dù và tiền bạc. Số tiền được đánh dấu. Tất cả các thứ đã được chuyển đến cho Cooper.

455649 top -





. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested




. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte




. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END






Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image




ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.