.
ESL 69: You’re Not My Daddy


ESL 69: You’re Not My DaddyDownload


Zach drove over to his fiancée's place. She was in China, visiting her parents. Her son Bradley hadn't gone with her. Bradley was a junior in high school. He neither liked nor disliked Zach, even though he had known Zach for three years. Zach was still trying to win Bradley over. He called Bradley to tell him that he was coming over. Bradley said okay. When Zach got there, he checked all of Christine's mail to see if there were any bills to pay. There were none.

He asked if Bradley wanted to drive Zach's car. Bradley had a driver's permit, and was always pestering his mom to let him drive her car. Bradley said all right. Zach told him not to speed, but he could drive anywhere he wanted. Bradley got on the 210 freeway and headed northwest to where it meets the 5. Zach gave Bradley a few driving tips: Don't drive next to big rigs, because you never know when they might tip over and crush you. Don't drive behind pickup trucks with loads, because you never know when something in the truck will get airborne and come flying through your windshield.

On their way back, Zach suggested that they stop at the driving range. He wanted to show Bradley how to play golf. Bradley wasn't enthusiastic. He preferred his video games. But Bradley soon discovered that golf was fun! He hit a large bucket of balls. Zach told him that he had a natural swing. The next day Bradley, for the first time ever, called Zach. He had a few blisters on his hands; Zach said that was normal. Then Bradley asked if Zach would come by next Saturday so they could take a drive and hit golf balls again. Zach said of course, with a happy feeling in his heart.

261674 top -


*Vocabulary:

• airborne:
• blister:
• crush:
• enthusiastic:
• fiancée:
• junior:
• normal:
• permit:
• pester:
• prefer:
• range:
• rig:
• tip:
• windshield:

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Zach drive over to his sister's place?

2.Was his fiancee home?

3.Was she visiting her parents?

4.Had her son gone with her to China?

5.Was her son a junior in college?

6.Had her son known Zach for 3 years?

7.Was Zach trying to make friends with Bradley?

8.Did he tell Bradley that he was coming over?

9.Did he check all of Christine's mail?

10.Were there any bills to pay?

=================

*Fill in the blanks:

Zach drove over to his fiancée’s place. She _____ in China, visiting her parents. Her son Bradley _____ 't gone with her. Bradley was a junior in _____ school. He neither liked nor disliked Zach, even _____ he had known Zach for three years. Zach _____ still trying to win Bradley over. He called _____ to tell him that he was coming over. _____ said okay. When Zach got there, he checked _____ of Christine’s mail to see if there were _____ bills to pay. There were none.

He asked _____ Bradley wanted to drive Zach's car. Bradley had _____ driver’s permit, and was always pestering his mom _____ let him drive her car. Bradley said all _____ . Zach told him not to speed, but he _____ drive anywhere he wanted. Bradley got on the _____ freeway and headed northwest to where it meets _____ 5. Zach gave Bradley a few driving tips: _____ ’t drive next to big rigs, because you never _____ when they might tip over and crush you. _____ ’t drive behind pickup trucks with loads, because you _____ know when something in the truck will get _____ and come flying through your windshield.

On their _____ back, Zach suggested that they stop at the _____ range. He wanted to show Bradley how to _____ golf. Bradley wasn’t enthusiastic. He preferred his video _____ . But Bradley soon discovered that golf was fun! _____ hit a large bucket of balls. Zach told _____ that he had a natural swing. The next _____ Bradley, for the first time ever, called Zach. _____ had a few blisters on his hands; Zach _____ that was normal. Then Bradley asked if Zach _____ come by next Saturday so they could take _____ drive and hit golf balls again. Zach said _____ course, with a happy feeling in his heart.

===================

*Translate into Vietnamese:

………………

261675 top -
Không nghe được chitam ơi.

261747 top -


@Dạ, chitam đã sửa lại. Vì trong link mp3 chữ "You're" có dấu phẩy nên không work, chitam đã sửa trong link là "You Are".

Thanks admin.

261757 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• airborne(a): bay lên, tung lên
• blister(n): rộp da, phồng da
• crush(v): nghiền, đè bẹp
• enthusiastic(a): hào hứng, nhiệt tình
• fiancée(n): hôn thê
• junior(n): học sinh lớp 11
• normal(a): bình thường
• permit(n): giấy phép
• pester(v): đòi
• prefer(v): thích hơn
• range(n): phạm vi, lĩnh vực
• rig(n): thiết bị
• tip(n): chỉ dẫn, mẹo vặt
• windshield(n): kính chắn gió

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Zach drive over to his sister's place?No

2.Was his fiancee home?Yes

3.Was she visiting her parents?Yes

4.Had her son gone with her to China?No

5.Was her son a junior in college?No

6.Had her son known Zach for 3 years?Yes

7.Was Zach trying to make friends with Bradley?Yes

8.Did he tell Bradley that he was coming over?Yes

9.Did he check all of Christine's mail?Yes

10.Were there any bills to pay?No

=================

*Fill in the blanks:

Zach drove over to his fiancée’s place. She __was___ in China, visiting her parents. Her son Bradley ___had__ 't gone with her. Bradley was a junior in __high___ school. He neither liked nor disliked Zach, even __though___ he had known Zach for three years. Zach __was___ still trying to win Bradley over. He called __Bradley___ to tell him that he was coming over. __Bradley___ said okay. When Zach got there, he checked __all___ of Christine’s mail to see if there were __any___ bills to pay. There were none.

He asked __if___ Bradley wanted to drive Zach's car. Bradley had ___a__ driver’s permit, and was always pestering his mom ___to__ let him drive her car. Bradley said all _right____ . Zach told him not to speed, but he __could___ drive anywhere he wanted. Bradley got on the __210___ freeway and headed northwest to where it meets __the___ 5. Zach gave Bradley a few driving tips: __don___ ’t drive next to big rigs, because you never __know___ when they might tip over and crush you. __Don___ ’t drive behind pickup trucks with loads, because you __never___ know when something in the truck will get __airborne___ and come flying through your windshield.

On their __way___ back, Zach suggested that they stop at the __driving___ range. He wanted to show Bradley how to ___play__ golf. Bradley wasn’t enthusiastic. He preferred his video __games___ . But Bradley soon discovered that golf was fun! __He___ hit a large bucket of balls. Zach told __him___ that he had a natural swing. The next __day___ Bradley, for the first time ever, called Zach. ___He__ had a few blisters on his hands; Zach __said___ that was normal. Then Bradley asked if Zach _would____ come by next Saturday so they could take __a___ drive and hit golf balls again. Zach said __of___ course, with a happy feeling in his heart.

===================

*Translate into Vietnamese:

Chú không phải là cha tôi

Zach lái xe tới nhà hôn thê của mình. Cô ấy đang ở Trung Quốc thăm cha me mình. Con trai cô ấy là Bradley không đi cùng cô. Bradley là một học sinh lớp 11 trường trung học. Câu ta không thích lẫn thích Zach, mặc dù cậu ta đã biết Zach được ba năm rồi. Zach vẫn đang cố gắng để vượt qua cửa ải Bradley. Anh ta gọi cho Bradley để nói với cậu ta rằng mình đang đến. Bradley nói được thôi. Khi Zach tới nói, anh ta kiểm tra mọi thư từ của Christine để coi có hóa đơn nào cần trả tiền không. Không có cái nào hết.

Anh ta hỏi Bradley có muốn lái xe của anh không. Bradley đã có giấy phép lái xe, và luôn luôn đòi mẹ cậu cho cậu lái xe. Bradley nói được thôi. Zach nói cậu ta không được lái quá nhanh, nhưng cậu ta có thể lái tới bất kì nơi nào cậu muốn. Bradley tiến vào đường số 210 và thẳng hướng tây bắc để tới đường số 5. Zach chỉ cho Bradley vài mẹo vặt: Đừng lái xe kế bên những thiết bị lớn, bởi vì mình không biết là nó có thể lật ngược và đè bẹp mình. Đừng lái xe sau lưng những chiếc xe tải chở hàng có hàng hóa, bởi vì mình không bao giờ biết liệu có thứ gì đó trong thùng xe bay lên và lao vào kính chắn gió của mình hay không.

Trên đường trở về, Zach đề nghị là nên dừng cuộc lái xe lại. Anh ta muốn chỉ Bradley cách chơi golf. Bradley không nhiệt tình lắm. Cậu thích trò chơi điện tử của cậu hơn. Nhưng Bradley sớm nhận ra rằng chơi golf thiệt vui! Anh ta đánh một rổ lớn banh. Zach nói với cậu rằng cậu có một cú đánh tự nhiên. Ngày sau đó, lần đầu tiên, Bradley gọi cho Zach. Cậu bị vài vết phông da trên tay; Zach nói bình thường thôi. Rồi Bradley hỏi Zach có thể tới vào thứ bảy tuần sau không để họ có thể lái xe và chơi golf. Zach nói dĩ nhiên rồi, với một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim.

270826 top -

Done

274818 top -
Nộp bài ESL 69: You’re Not My Daddy
*Vocabulary:

• airborne: Bay lên
• blister: Phồng da
• crush: Đè bẹp
• enthusiastic:Nhiệt tình
• fiancée: Hôn thê
• junior: Học sinh lớp 11
• normal: Bình thường
• permit: Giấy phép
• pester: Đòi
• prefer: Thích hơn
• range: Phạm vi
• rig: Thiết bị
• tip: Chỉ dẫn
• windshield: Kính chắn gió

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Zach drive over to his sister's place? No

2.Was his fiancee home? Yes

3.Was she visiting her parents? Yes

4.Had her son gone with her to China? No

5.Was her son a junior in college? No

6.Had her son known Zach for 3 years? Yes

7.Was Zach trying to make friends with Bradley? Yes

8.Did he tell Bradley that he was coming over? Yes

9.Did he check all of Christine's mail? Yes

10.Were there any bills to pay? No

=================

*Fill in the blanks:

Zach drove over to his fiancée’s place. She _was_ in China, visiting her parents. Her son Bradley _had_ 't gone with her. Bradley was a junior in _high_ school. He neither liked nor disliked Zach, even _though_ he had known Zach for three years. Zach _was_ still trying to win Bradley over. He called _Bradley_ to tell him that he was coming over. _Bradley_ said okay. When Zach got there, he checked _all_ of Christine’s mail to see if there were _any_ bills to pay. There were none.

He asked _if_ Bradley wanted to drive Zach's car. Bradley had _a_ driver’s permit, and was always pestering his mom _to_ let him drive her car. Bradley said all _right_ . Zach told him not to speed, but he __could___ drive anywhere he wanted. Bradley got on the _210_ freeway and headed northwest to where it meets _the_ 5. Zach gave Bradley a few driving tips: _don_ ’t drive next to big rigs, because you never _know_ when they might tip over and crush you. _Don_ ’t drive behind pickup trucks with loads, because you _never_ know when something in the truck will get _airborne_ and come flying through your windshield.

On their _way_ back, Zach suggested that they stop at the _driving_ range. He wanted to show Bradley how to _play_ golf. Bradley wasn’t enthusiastic. He preferred his video _games_ . But Bradley soon discovered that golf was fun! _He_ hit a large bucket of balls. Zach told _him_ that he had a natural swing. The next _day_ Bradley, for the first time ever, called Zach. _He_ had a few blisters on his hands; Zach _said_ that was normal. Then Bradley asked if Zach _would_ come by next Saturday so they could take _a_ drive and hit golf balls again. Zach said _of_ course, with a happy feeling in his heart.

285831 top -

Done

290454 top -
*Vocabulary:

• airborne (adj)được chuyên chở bằng máy bay, cất cánh
• blister (n,v) làm giộp, phồng
• crush (n,v) ép, vắt, nén
• enthusiastic (adj) hăng say, nhiệt tình
• fiancée: vợ chưa cưới
• junior (adj,n) cấp dưới, người ít thâm niên
• normal: bình thường, thông thường
• permit: cho phép
• pester: làm phiền, quấy rầy
• prefer: thích hơn
• range: phạm vi
• rig (n,v) quần áo, trang bị
• tip: đỉnh
• windshield: cái quạt nước xe hơi

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Zach drive over to his sister's place? no

2.Was his fiancee home?no

3.Was she visiting her parents?yes

4.Had her son gone with her to China?no

5.Was her son a junior in college?no

6.Had her son known Zach for 3 years?yes

7.Was Zach trying to make friends with Bradley?

8.Did he tell Bradley that he was coming over?yes

9.Did he check all of Christine's mail?yes

10.Were there any bills to pay?no

=================

*Fill in the blanks:

Zach drove over to his fiancée’s place. She __was___ in China, visiting her parents. Her son Bradley ______hadn__ 't gone with her. Bradley was a junior in ________high_ school. He neither liked nor disliked Zach, even ______though__ he had known Zach for three years. Zach ___was__ still trying to win Bradley over. He called ______Bradley__ to tell him that he was coming over. ____Bradley___ said okay. When Zach got there, he checked ___all__ of Christine’s mail to see if there were __any___ bills to pay. There were none.

He asked ___if__ Bradley wanted to drive Zach's car. Bradley had __a___ driver’s permit, and was always pestering his mom ___to__ let him drive her car. Bradley said all ____right___ . Zach told him not to speed, but he ____could___ drive anywhere he wanted. Bradley got on the ___210__ freeway and headed northwest to where it meets __the___ 5. Zach gave Bradley a few driving tips: __don___ ’t drive next to big rigs, because you never ___know__ when they might tip over and crush you. ___Don__ ’t drive behind pickup trucks with loads, because you ___don't__ know when something in the truck will get ______airborne__ and come flying through your windshield.

On their __way___ back, Zach suggested that they stop at the ______driving__ range. He wanted to show Bradley how to ______play__ golf. Bradley wasn’t enthusiastic. He preferred his video __game___ . But Bradley soon discovered that golf was fun! ___He__ hit a large bucket of balls. Zach told __him___ that he had a natural swing. The next __day___ Bradley, for the first time ever, called Zach. __He___ had a few blisters on his hands; Zach ______said__ that was normal. Then Bradley asked if Zach ____would___ come by next Saturday so they could take ___a__ drive and hit golf balls again. Zach said __of___ course, with a happy feeling in his heart.

335283 top -

Done

337032 top -

*Vocabulary:

• airborne(a): bay lên, tung lên
• blister(n): rộp da, phồng da
• crush(v): nghiền, đè bẹp
• enthusiastic(a): hào hứng, nhiệt tình
• fiancée(n): hôn thê
• junior(n): học sinh lớp 11
• normal(a): bình thường
• permit(n): giấy phép
• pester(v): đòi
• prefer(v): thích hơn
• range(n): phạm vi, lĩnh vực
• rig(n): thiết bị
• tip(n): chỉ dẫn, mẹo vặt
• windshield(n): kính chắn gió

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Zach drive over to his sister's place?No

2.Was his fiancee home?Yes

3.Was she visiting her parents?Yes

4.Had her son gone with her to China?No

5.Was her son a junior in college?No

6.Had her son known Zach for 3 years?Yes

7.Was Zach trying to make friends with Bradley?Yes

8.Did he tell Bradley that he was coming over?Yes

9.Did he check all of Christine's mail?Yes

10.Were there any bills to pay?No

=================

*Fill in the blanks:

Zach drove over to his fiancée’s place. She __was___ in China, visiting her parents. Her son Bradley ___hadn__ 't gone with her. Bradley was a junior in __high___ school. He neither liked nor disliked Zach, even __though___ he had known Zach for three years. Zach __was___ still trying to win Bradley over. He called __Bradley___ to tell him that he was coming over. __Bradley___ said okay. When Zach got there, he checked __all___ of Christine’s mail to see if there were __any___ bills to pay. There were none.

He asked __if___ Bradley wanted to drive Zach's car. Bradley had ___a__ driver’s permit, and was always pestering his mom ___to__ let him drive her car. Bradley said all _right____ . Zach told him not to speed, but he __could___ drive anywhere he wanted. Bradley got on the __210___ freeway and headed northwest to where it meets __the___ 5. Zach gave Bradley a few driving tips: __don___ ’t drive next to big rigs, because you never __know___ when they might tip over and crush you. __Don___ ’t drive behind pickup trucks with loads, because you __never___ know when something in the truck will get __airborne___ and come flying through your windshield.

On their __way___ back, Zach suggested that they stop at the __driving___ range. He wanted to show Bradley how to ___play__ golf. Bradley wasn’t enthusiastic. He preferred his video __games___ . But Bradley soon discovered that golf was fun! __He___ hit a large bucket of balls. Zach told __him___ that he had a natural swing. The next __day___ Bradley, for the first time ever, called Zach. ___He__ had a few blisters on his hands; Zach __said___ that was normal. Then Bradley asked if Zach _would____ come by next Saturday so they could take __a___ drive and hit golf balls again. Zach said __of___ course, with a happy feeling in his heart.

===================

*Translate into Vietnamese:

Chú không phải là cha tôi

Zach lái xe tới nhà hôn thê của mình. Cô ấy đang ở Trung Quốc thăm cha me mình. Con trai cô ấy là Bradley không đi cùng cô. Bradley là một học sinh lớp 11 trường trung học. Câu ta không thích lẫn thích Zach, mặc dù cậu ta đã biết Zach được ba năm rồi. Zach vẫn đang cố gắng để vượt qua cửa ải Bradley. Anh ta gọi cho Bradley để nói với cậu ta rằng mình đang đến. Bradley nói được thôi. Khi Zach tới nói, anh ta kiểm tra mọi thư từ của Christine để coi có hóa đơn nào cần trả tiền không. Không có cái nào hết.

Anh ta hỏi Bradley có muốn lái xe của anh không. Bradley đã có giấy phép lái xe, và luôn luôn đòi mẹ cậu cho cậu lái xe. Bradley nói được thôi. Zach nói cậu ta không được lái quá nhanh, nhưng cậu ta có thể lái tới bất kì nơi nào cậu muốn. Bradley tiến vào đường số 210 và thẳng hướng tây bắc để tới đường số 5. Zach chỉ cho Bradley vài mẹo vặt: Đừng lái xe kế bên những thiết bị lớn, bởi vì mình không biết là nó có thể lật ngược và đè bẹp mình. Đừng lái xe sau lưng những chiếc xe tải chở hàng có hàng hóa, bởi vì mình không bao giờ biết liệu có thứ gì đó trong thùng xe bay lên và lao vào kính chắn gió của mình hay không.

Trên đường trở về, Zach đề nghị là nên dừng cuộc lái xe lại. Anh ta muốn chỉ Bradley cách chơi golf. Bradley không nhiệt tình lắm. Cậu thích trò chơi điện tử của cậu hơn. Nhưng Bradley sớm nhận ra rằng chơi golf thiệt vui! Anh ta đánh một rổ lớn banh. Zach nói với cậu rằng cậu có một cú đánh tự nhiên. Ngày sau đó, lần đầu tiên, Bradley gọi cho Zach. Cậu bị vài vết phồng da trên tay; Zach nói bình thường thôi. Rồi Bradley hỏi Zach có thể tới vào thứ bảy tuần sau không để họ có thể lái xe và chơi golf. Zach nói dĩ nhiên rồi, với một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim.

417739 top -
LESSON 69:


YOU'RE NOT MY DAD - ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ BỐ TÔI


===========================================================

*Vocabulary:
-----------------------------------------------------------------
• airborne: đã cất cánh, đã bay lên.
• blister: chỗ phồng da, chỗ giộp da.
• crush: đè bẹp, nghiến nát, đè nát.
• enthusiastic: hăng hái, nhiệt tình.
• fiancée: hôn phu, hôn thê.
• junior: học sinh trung học phổ thông.
• normal: bình thường.
• permit: giấy phép.
• pester: làm phiền, quấy rầy, làm khó chịu.
• prefer: thích cái gì hơn cái gì.
• range: phạm vi, lĩnh vực, trình độ.
• rig: trang thiết bị.
• tip: mẹo, mách nước.
• windshield: kính chắn gió.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
1.Did Zach drive over to his sister's place?
- No, he didn't. Zach didn't drive over to his sister's place.

2.Was his fiancee home?
- Yes, it was. It was his fiancee home.

3.Was she visiting her parents?
-Yes, she was. She was visiting her parents.

4.Had her son gone with her to China?
- No, he hadn't. Her son hadn't gone with her to China.

5.Was her son a junior in college?
- No, he wasn't. Her son wasn't a junior in college.

6.Had her son known Zach for 3 years?
- Yes, he had. Her son had known Zach for 3 years.

7.Was Zach trying to make friends with Bradley?
- Yes, he was. Zach was trying to make friends with Bradley.

8.Did he tell Bradley that he was coming over?
- Yes, he did. He told Bradley that he was coming over.

9.Did he check all of Christine's mail?
- Yes, he did. He checked all of Christine's mail.

10.Were there any bills to pay?
-[i] No, there weren't. There weren't any bills to pay.

===========================================================

*Fill in the blanks:
-----------------------------------------------------------------
Zach drove over to his fiancée’s place. She was in China, visiting her parents. Her son Bradley hadn't gone with her. Bradley was a junior in high school. He neither liked nor disliked Zach, even though he had known Zach for three years. Zach was still trying to win Bradley over. He called Bradley to tell him that he was coming over. Bradley said okay. When Zach got there, he checked all of Christine’s mail to see if there were any bills to pay. There were none.

He asked if Bradley wanted to drive Zach's car. Bradley had a driver’s permit, and was always pestering his mom to let him drive her car. Bradley said all right . Zach told him not to speed, but he could drive anywhere he wanted. Bradley got on the 210 freeway and headed northwest to where it meets the 5. Zach gave Bradley a few driving tips: Don ’t drive next to big rigs, because you never know when they might tip over and crush you. Don ’t drive behind pickup trucks with loads, because you never know when something in the truck will get airbone and come flying through your windshield.

On their way back, Zach suggested that they stop at the driving range. He wanted to show Bradley how to play golf. Bradley wasn’t enthusiastic. He preferred his video game . But Bradley soon discovered that golf was fun! He hit a large bucket of balls. Zach told him that he had a natural swing. The next day Bradley, for the first time ever, called Zach. He had a few blisters on his hands; Zach said that was normal. Then Bradley asked if Zach would come by next Saturday so they could take a drive and hit golf balls again. Zach said of course, with a happy feeling in his heart.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------
Zach lái xe đến nhà hôn thê của mình. Cô đang ở Trung quốc để thăm bố mẹ. Cậu con trai Bradley không đi cùng cô ấy. Bradley là học sinh ở trường trung học phổ thông. Cậu thích lẫn không thích Zach, cho dù cậu biết Zach được ba năm rồi. Zach vẫn đang cố gắng thuyết phục Bradley đứng về phía mình. Anh gọi Bradley để báo cho cậu biết anh đang tới. Bradley bảo vâng ạ. Khi Zach tới đó, anh kiểm tra tất cả thư điện tử của Christine để xem có hoá đơn nào cần thanh toán không. Không có cái nào cả.

Anh hỏi Bradley có muốn lái chiếc xe của Zach không. Bradley đã có giấy phép lái xe, và luôn năn nỉ mẹ mình để được lái chiếc xe của cô ấy. Bradley nói dạ có. Zach bảo cậu không được chạy nhanh quá, nhưng cậu có thể lái xe đến bất cứ chỗ nào cậu thích. Bradley chạy đến xa lộ 210 và quay đầu xe về hướng tây bắc là nơi nối vào xa lộ số 5. Zach chỉ cho Bradley một ít mẹo vặt khi lái xe: Không lái xe gần sát những thiết bị cồng kềnh, bởi vì cậu không bao giờ biết được lúc nào nó có thể lật xuống và đè bẹp cậu. Không được lái xe phía sau những chiếc xe tải nhỏ có hàng hoá nặng nề, vì cậu không bao giờ biết được lúc nào có thứ gì đó trên xe tải bốc lên và và bay đến xuyên thủng kính chắn gió của cậu .

Trên đường về, Zach đề nghị dừng lại ở chỗ những người chơi gôn tập phát bóng. Anh muốn chỉ cho Bradley cách chơi gôn. Bradley không được nhiệt tình lắm. Cậu thích chơi trò chơi điện tử hơn. Nhưng Bradley nhanh chóng nhận ra rằng chơi gôn rất vui. Cậu đã đánh được một xô lớn banh. Zach khen cậu có năng khiếu bẩm sinh. Ngày hôm sau, lần đầu tiên từ trước tới giờ, Bradley gọi cho Zach. Cậu có nhiều nốt phồng rộp trên hai tay; Zach bảo chuyện đó bình thường thôi. Sau đó Bradley hỏi Zach liệu anh có sang nhà vào thứ bảy tới để họ có thể lái xe và đánh banh gôn lần nữa hay không. Zach bảo đương nhiên là được, với một cảm giác hạnh phúc ở trong lòng.

439426 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI.

ESL 69: YOU’RE NOT MY DADDY
: ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ CHA TÔI


Vocabulary:

• airborne: ở trên không, bay, cất cánh
• blister: Rộp da, bỏng
• crush: nhồi nhét, ép, vắt
• enthusiastic: hăng hái, nhiệt tình, say mê
• fiancée: hôn thê, vợ chưa cưới
• junior: người nhỏ tuổi
• normal: tiêu chuẩn, bình thường, thông thường
• permit: giấy phép
• pester: làm phiền, quấy rầy, làm khó chịu
• prefer: thích hơn, ưa hơn
• range: dãy, hàng
• rig: lắp ráp, cách ăn mặc
• tip: thùng rác, nơi đổ rác
• windshield: kính chắn gió xe hơi

Translate into Vietnamese

Zach drove over to his fiancée's place. She was in China, visiting her parents. Her son Bradley hadn't gone with her. Bradley was a junior in high school. He neither liked nor disliked Zach, even though he had known Zach for three years. Zach was still trying to win Bradley over. He called Bradley to tell him that he was coming over. Bradley said okay. When Zach got there, he checked all of Christine's mail to see if there were any bills to pay. There were none.

Zach lái xe đến nhà vị hôn thê của mình Cô sống ở Trung Quốc, Cô đến thăm cha mẹ của cô. Con trai Bradley không đi cùng với cô. Bradley còn nhỏ và đang học ở trường Trung học. Cậu không thích và cũng không ghét gì Zach, mặc dù cậu đã biết Zach ba năm nay, Zach cũng đang cố gắng để lấy lòng Bradley. Ông gọi điện cho Bradley và nói với cậu ta rằng ông sắp đến. Bradley nói dạ được. Khi Zach đến ông kiểm tra tất cả các thư điện tử của Christine’s để xem có hóa đơn nào chưa thanh toán không, không có cái nào cả.

He asked if Bradley wanted to drive Zach's car. Bradley had a driver's permit, and was always pestering his mom to let him drive her car. Bradley said all right. Zach told him not to speed, but he could drive anywhere he wanted. Bradley got on the 210 freeway and headed northwest to where it meets the 5. Zach gave Bradley a few driving tips: Don't drive next to big rigs, because you never know when they might tip over and crush you. Don't drive behind pickup trucks with loads, because you never know when something in the truck will get airborne and come flying through your windshield.

Ông hỏi Bradley có muốn lái xe của ông không. Bradley đã có giấy phép lái xe, và luôn luôn nài nỉ xin mẹ để được lái chiếc xe của cô ấy. Bradley nói được tốt thôi. Zach nói với cậu ta là không nên chạy nhanh quá, nhưng cậu có thể lái xe bất cứ nơi nào mà cậu muốn. Bradley đã chạy đến đường cao tốc 210 và quay về hướng tây bắc và dừng ở đường số 5. Zach có vài lời khuyên với Bradley về lái xe: không nên lái xe gần các xe chở thiết bị quá tải trọng, bởi vì cậu chẳng bao giờ biết khi nào nó có thể lật và đè bẹp cậu. Đừng bao giờ chạy sau xe tải và xe có tải trọng nặng, bởi vì không bao giờ cậu biết được cái gì đó trong xe sẽ văng ra và bay vào kính chắn gió xe của Cậu

On their way back, Zach suggested that they stop at the driving range. He wanted to show Bradley how to play golf. Bradley wasn't enthusiastic. He preferred his video games. But Bradley soon discovered that golf was fun! He hit a large bucket of balls. Zach told him that he had a natural swing. The next day Bradley, for the first time ever, called Zach. He had a few blisters on his hands; Zach said that was normal. Then Bradley asked if Zach would come by next Saturday so they could take a drive and hit golf balls again. Zach said of course, with a happy feeling in his heart.

Trên đường trở về, Zach đề nghị chúng ta dừng lại ở bãi cỏ rộng nơi mọi người đang tập đánh gôn. Ông muốn dạy cho Bradley biết cách để chơi gôn. Bradley không nhiệt tình cho lắm. Cậu chỉ thích các trò chơi điện tử của mình thôi, Nhưng Bradley sớm phát hiện chơi gôn là niềm vui! Cậu ấy đánh được một xô lớn banh, Zach nói với cậu ta rằng cậu đánh banh rất tự nhiên, Ngày hôm sau, lần đầu tiên, từ nào đến giờ Bradley mới gọi cho Zach, Cậu có vài mụn nước trên tay của mình. Zach nói đó là bình thường. Sau đó Bradley hỏi Ông có đến vào ngày thứ bảy tới để họ sẽ lái xe và cùng nhau chơi gôn được không. Zach nói tất nhiên rồi, với một cảm giác sung sướng hạnh phúc trong lòng.

Yes/No Questions:

1.Did Zach drive over to his sister's place? No
2.Was his fiancee home? Yes
3.Was she visiting her parents? Yes
4.Had her son gone with her to China? No
5.Was her son a junior in college? No
6.Had her son known Zach for 3 years? Yes
7.Was Zach trying to make friends with Bradley? No
8.Did he tell Bradley that he was coming over? No
9.Did he check all of Christine's mail? Yes
10.Were there any bills to pay? No

Fill in the blanks:

Zach drove over to his fiancée’s place. She was in China, visiting her parents. Her son Bradley hadn't gone with her. Bradley was a junior in high school. He neither liked nor disliked Zach, even though he had known Zach for three years. Zach was still trying to win Bradley over. He called Bradley to tell him that he was coming over. Bradley said okay. When Zach got there, he checked all of Christine’s mail to see if there were any bills to pay. There were none.

He asked if Bradley wanted to drive Zach's car. Bradley had a driver’s permit, and was always pestering his mom to let him drive her car. Bradley said all right. Zach told him not to speed, but he could drive anywhere he wanted. Bradley got on the 210 freeway and headed northwest to where it meets the 5. Zach gave Bradley a few driving tips: Don’t drive next to big rigs, because you never know when they might tip over and crush you. Don’t drive behind pickup trucks with loads, because you never know when something in the truck will get airborne and come flying through your windshield.

On their way back, Zach suggested that they stop at the driving range. He wanted to show Bradley how to play golf. Bradley wasn’t enthusiastic. He preferred his video games. But Bradley soon discovered that golf was fun! He hit a large bucket of balls. Zach told him that he had a natural swing. The next day Bradley, for the first time ever, called Zach. He had a few blisters on his hands; Zach said that was normal. Then Bradley asked if Zach would come by next Saturday so they could take a drive and hit golf balls again. Zach said of course, with a happy feeling in his heart.


601974 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.