.
ESL 12: Laundry Day
1, 2, 3 - bottom


ESL 12: Laundry Day


Download


Saturday morning meant one thing for Susan-doing the laundry. She hated doing the laundry. Unenthusiastically, she took the pillow cases off all the pillows. Then she removed the fitted sheet from the mattress. She took the towel off the towel bar in the bathroom.

She grabbed a couple of dirty dish towels out of the kitchen, and looked all around her apartment for anything else that needed washing.

In the corner of her living room, a can of coins sat on top of the file cabinet. She fished out seven quarters. She opened the cabinet under her kitchen sink and grabbed a plastic bottle of liquid detergent.

Finally, she set her electronic timer for 35 minutes. The timer would remind her that the washing was done, and that it was time to go back downstairs and put the clothes into the dryer for 40 minutes. Without the timer, Susan would completely forget to check her clothes.

Susan carried the laundry basket downstairs. How happy she would be when her laundry was done for this week. As she approached the laundry room, she heard a familiar sound. The sound was the washer washing and the dryer drying. One of her neighbors had got there before her. Muttering, Susan took her basket back upstairs.

212686 top -


*Vocabulary:

• approach:
• cabinet:
• corner:
• detergent:
• dirty:
• dryer:
• electronic:
• enthusiastically:
• grab:
• laundry:
• liquid:
• mattress:
• mean:
• mutter:
• pillow:
• remind:
• towel:

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Saturday afternoon mean one thing for Susan?
2.Did she do the laundry on Saturday morning?
3.Did she like doing the laundry?
4.Did she hate doing the laundry?
5.Did she take the pillows off the pillow cases?
6.Did she remove the fitted sheet from the mattress?
7.Did she take the towel bar off the towel?
8.Were there a couple of dirty dish towels in the kitchen?
9.Did she look all around her house?
10.Were there any quarters in the can of coins?

=================

*Fill in the blanks:

Saturday morning meant one thing for Susan-doing the _____ . She hated doing the laundry. Unenthusiastically, she took _____ pillow cases off all the pillows. Then she _____ the fitted sheet from the mattress. She took _____ towel off the towel bar in the bathroom.

______ grabbed a couple of dirty dish towels out _____ the kitchen, and looked all around her apartment _____ anything else that needed washing.

In the corner _____ her living room, a can of coins sat ______ top of the file cabinet. She fished out _____ quarters. She opened the cabinet under her kitchen _____ and grabbed a plastic bottle of liquid detergent.

______ , she set her electronic timer for 35 minutes. ______ timer would remind her that the washing was _____ , and that it was time to go back ______ and put the clothes into the dryer for ______ minutes. Without the timer, Susan would completely forget ______ check her clothes.

Susan carried the laundry basket ______ . How happy she would be when her laundry ______ done for this week. As she approached the ______ room, she heard a familiar sound. The sound _____ the washer washing and the dryer drying. One _____ her neighbors had got there before her. Muttering, ______ took her basket back upstairs.

=================

*Translate into Vietnamese:

........

212688 top -
I'm turning Ms chitam 's homework ! :)

*Vocabulary:

• approach: tiếp cận
• cabinet: hộp
• corner: góc
• detergent:
• dirty: dơ dáy
• dryer: máy sấy
• electronic: điện tử
• enthusiastically: nhiệt tình
• grab: bao
• laundry: giặt ủi
• liquid: chất lỏng
• mattress: nệm
• mean: nghĩa là
• mutter: lầm bầm
• pillow: cái gối
• remind: nhắc nhở
• towel: khăn

=================

*Yes/No Questions:

1. No, it didn't.
2. Yes. she did.
3. No, she didn't.
4. Yes, she did.
5. Yes, she did.
6. Yes, she did.
7. No, she didn't.
8. Yes, there were.
9. No, she đidn't.
10.Nọ there weren't.

=================

*Fill in the blanks:

Saturday morning meant one thing for Susan-doing the __laundry___ . She hated doing the laundry. Unenthusiastically, she took __the___ pillow cases off all the pillows. Then she ____remove___ the fitted sheet from the mattress. She took ___the__ towel off the towel bar in the bathroom.

___she___ grabbed a couple of dirty dish towels out __of___ the kitchen, and looked all around her apartment ___for__ anything else that needed washing.

In the corner __of___ her living room, a can of coins sat ___on___ top of the file cabinet. She fished out __7___ quarters. She opened the cabinet under her kitchen ______sink__ and grabbed a plastic bottle of liquid detergent.

______Finally___ , she set her electronic timer for 35 minutes. __the____ timer would remind her that the washing was __done___ , and that it was time to go back __donw____ and put the clothes into the dryer for __40____ minutes. Without the timer, Susan would completely forget ___to___ check her clothes.

Susan carried the laundry basket ____downstairs____ . How happy she would be when her laundry ___was___ done for this week. As she approached the ____laundry____ room, she heard a familiar sound. The sound ______was__ the washer washing and the dryer drying. One __of___ her neighbors had got there before her. Muttering, ___Susan___ took her basket back upstairs.

213456 top -

Review to do homework… Best regards …

232010 top -
• approach:đến gần
• cabinet:tủ nhiều ngăn
• corner:góc
• detergent:chất tẩy rửa
• dirty:bẩn
• dryer:máy sấy khô
• electronic:thuộc về điện
• enthusiastically:nhiệt tình
• grab:vồ lấy
• laundry:giặt
• liquid:chất lỏng
• mattress:nệm
• mean:nghĩa là
• mutter:lẩm bẩm
• pillow:cái gối
• remind:nhắc nhở
• towel:khăn tắm

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Saturday afternoon mean one thing for Susan?No
2.Did she do the laundry on Saturday morning?YeS
3.Did she like doing the laundry?No
4.Did she hate doing the laundry?YES
5.Did she take the pillows off the pillow cases?No
6.Did she remove the fitted sheet from the mattress?YES
7.Did she take the towel bar off the towel?No
8.Were there a couple of dirty dish towels in the kitchen?YES
9.Did she look all around her house?YeS
10.Were there any quarters in the can of coins?YES

=================

*Fill in the blanks:

Saturday morning meant one thing for Susan-doing the _laundry____ . She hated doing the laundry. Unenthusiastically, she took __the___ pillow cases off all the pillows. Then she __removed___ the fitted sheet from the mattress. She took __the___ towel off the towel bar in the bathroom.

__She____ grabbed a couple of dirty dish towels out __of___ the kitchen, and looked all around her apartment __for___ anything else that needed washing.

In the corner __of___ her living room, a can of coins sat __on____ top of the file cabinet. She fished out __seven___ quarters. She opened the cabinet under her kitchen _sink____ and grabbed a plastic bottle of liquid detergent.

__Finally____ , she set her electronic timer for 35 minutes. _The_____ timer would remind her that the washing was _done____ , and that it was time to go back _downstairs_____ and put the clothes into the dryer for __40____ minutes. Without the timer, Susan would completely forget __to____ check her clothes.

Susan carried the laundry basket _downstairs_____ . How happy she would be when her laundry _was_____ done for this week. As she approached the __laundry____ room, she heard a familiar sound. The sound _was____ the washer washing and the dryer drying. One _of____ her neighbors had got there before her. Muttering, __Susan____ took her basket back upstairs.

=================

232295 top -
Ngày giặt ủi.
Buổi sáng ngày thứ bảy có nghĩa là một ngày để Susan giặt ủi quần áo. Cô ghét việc giặt giũ này. Miễn cưỡng, cô lột bỏ vỏ gối. Sau đó cô tháo ga trải giường khỏi đệm. Cô lấy khăn tắm treo trên giá trong nhà tắm.
Cô với lấy cặp giẻ lau bát bẩn trong nhà bếp và nhìn quanh căn hộ xem còn gì cần giặt không.
Ở góc phòng khách, một hộp sắt đựng tiền đặt trên nóc tủ hồ sơ. Cô moi ra bảy đồng 25 cent. Cô mở ngăn kéo dưới bồn rửa bát và lấy ra chai nước tẩy.
Cuối cùng, cô đặt đồng hồ hẹn giờ chạy 35 phút. Đồng hồ sẽ nhắc cô lúc nào máy giặt xong, và đó cũng là lúc đi xuống dưới nhà và cho quần áo sang sấy khô trong 40 phút. Không có đồng hồ hẹn giờ, Susan sẽ quên khuấy việc kiểm tra quần áo giặt.
Susan mang giỏ quần áo giặt xuống tầng dưới. Cô sẽ cảm thấy hạnh phúc khi quần áo được giặt xong cho tuần này. Khi cô đến gần phòng giặt, cô nghe thấy tiếng động quen thuộc. Tiếng động của máy giặt đang giặt và máy sấy đang sấy. Một người hàng xóm đã ở đó trước cô. Càu nhàu, Susan mang giỏ đồ trở lên nhà.
*Vocabulary:

• approach: đến gần
• cabinet: tủ nhiều ngăn
• corner: góc nhà
• detergent: chất tẩy
• dirty: bẩn
• dryer: máy sấy khô
• electronic: đồ điện tử
• enthusiastically: phấn khởi
• grab: chộp lấy
• laundry: giặt giũ
• liquid: dung dịch, nước
• mattress: đệm
• mean: có nghĩa là
• mutter: càu nhàu
• pillow: gối
• remind: nhắc nhở
• towel: khăn

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Saturday afternoon mean one thing for Susan?no
2.Did she do the laundry on Saturday morning?yes
3.Did she like doing the laundry?no
4.Did she hate doing the laundry?yes
5.Did she take the pillows off the pillow cases?no
6.Did she remove the fitted sheet from the mattress?yes
7.Did she take the towel bar off the towel?no
8.Were there a couple of dirty dish towels in the kitchen?yes
9.Did she look all around her house?yes
10.Were there any quarters in the can of coins?yes

=================

*Fill in the blanks:

Saturday morning meant one thing for Susan-doing the __laundry___ . She hated doing the laundry. Unenthusiastically, she took __the___ pillow cases off all the pillows. Then she __removed___ the fitted sheet from the mattress. She took __the___ towel off the towel bar in the bathroom.

__She____ grabbed a couple of dirty dish towels out __off___ the kitchen, and looked all around her apartment __for___ anything else that needed washing.

In the corner __of___ her living room, a can of coins sat ___on___ top of the file cabinet. She fished out __seven___ quarters. She opened the cabinet under her kitchen __sink___ and grabbed a plastic bottle of liquid detergent.

_Finally_____ , she set her electronic timer for 35 minutes. __The____ timer would remind her that the washing was __done___ , and that it was time to go back _downstairs_____ and put the clothes into the dryer for __40____ minutes. Without the timer, Susan would completely forget ___to___ check her clothes.

Susan carried the laundry basket __downstairs____ . How happy she would be when her laundry __was____ done for this week. As she approached the __laundry____ room, she heard a familiar sound. The sound __was___ the washer washing and the dryer drying. One __of___ her neighbors had got there before her. Muttering, ___she___ took her basket back upstairs.

237087 top -

Done...

237308 top -

Dear Teacher.
Thí í my homework.


*Vocabulary:

• approach: Đến gần
• cabinet: Tủ có ngăn
• corner: Góc tường
• detergent: Thuốc tẩy
• dirty: Dơ bẩn
• dryer: Máy sấy
• electronic: Điện tử
• enthusiastically: nhiệt tình
• grab: Vồ lấy
• laundry: Giặt ủi
• liquid: Chất lỏng
• mattress: tấm nệm
• mean: Có nghĩa là
• mutter: Càu nhàu
• pillow: Cái gối
• remind: Nhắc nhở
• towel: Khăn lau, khăn tắm

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Saturday afternoon mean one thing for Susan? No

2.Did she do the laundry on Saturday morning? Yes
3.Did she like doing the laundry? No
4.Did she hate doing the laundry? Yes
5.Did she take the pillows off the pillow cases? Yes
6.Did she remove the fitted sheet from the mattress? Yes
7.Did she take the towel bar off the towel? No
8.Were there a couple of dirty dish towels in the kitchen? Yes
9.Did she look all around her house? No
10.Were there any quarters in the can of coins? No

=================

*Fill in the blanks:

Saturday morning meant one thing for Susan-doing the _laundry____ . She hated doing the laundry. Unenthusiastically, she took _the____ pillow cases off all the pillows. Then she _removed____ the fitted sheet from the mattress. She took _the____ towel off the towel bar in the bathroom.

_She_____ grabbed a couple of dirty dish towels out _of____ the kitchen, and looked all around her apartment __for___ anything else that needed washing.

In the corner _ò____ her living room, a can of coins sat _on_____ top of the file cabinet. She fished out _seven____ quarters. She opened the cabinet under her kitchen _sink____ and grabbed a plastic bottle of liquid detergent.

__Finally_____ , she set her electronic timer for 35 minutes. _the_____ timer would remind her that the washing was _done____ , and that it was time to go back __downstairs_____ and put the clothes into the dryer for _40_____ minutes. Without the timer, Susan would completely forget _to_____ check her clothes.

Susan carried the laundry basket __downstairs_____ . How happy she would be when her laundry _was_____ done for this week. As she approached the ____laundry____ room, she heard a familiar sound. The sound _was____ the washer washing and the dryer drying. One _of____ her neighbors had got there before her. Muttering, _Susan_____ took her basket back upstairs.

=================

*Translate into Vietnamese:
Ngày giặt ủi.

Buổi sáng thứ bảy, có nghĩa là có việc cần Susan làm, cô giặt quần áo.
Cô ghét việc này.
Không hăng hái lắm, cô cởi bỏ tất cả các áo gối ra, sau đó cô tháo tấm khăn trải gường ra khỏi tấm nệm. Cô lấy mấy cái khăn tắm treo trên giá ra khỏi phòng tắm.
Cô gom 2 cái khăn ăn bẩn ra khỏi bếp và nhìn chung quanh xem còn thứ gì cần giặt nữa không.
Trong phòng khách của cô có một cái hộp đựng tiền cắc nằm trên nóc tủ đựng hồ sơ.
Cô lấy ra 7 đồng loại 25 cent.Cô mở ngăn tủ dưới bồn rửa chén lấy ra một chai nhựa đựng nước tẩy.
Cuối cùng cô điều chỉnh đồng hồ chạy 35 phút, nó sẽ nhắc cô máy giặt hoàn tất, và sau đó cô đi xuống cầu thang bỏ quần áo vào máy sấy trong 40 phút nữa.
không có đồng hồ nhắc nhở có thể cô quên mất việc kiểm tra quần áo giặt.
Susan mang giỏ quần áo đi xuống cầu thang. Cô sẽ vui sướng biết bao nếu cô hoàn tất việc giặt giũ ngay trong tuần. Cô đến gần phòng giặt, cô nghe tiếng ồn của một gia đình, tiếng động của máy giặt, và máy sấy, 1 người hàng xóm của cô đã ở đó trước cô.
Càu nhàu, Susan mang giỏ quần áo trở lên cầu thang.

........

238178 top -

Done...

238399 top -
Hongbambi xin nộp bài 12

*Vocabulary:

• approach: ĐẾN GẨN
• cabinet: NGĂN TỦ
• corner: GÓC
• detergent: BỘT GIẶT
• dirty: DƠ
• dryer: MÁY SẤY
• electronic: THUỘC VỀ ĐIỆN TỬ
• enthusiastically: HĂNG HÁI, NHIỆT TÌNH
• grab: VỚI LẤY
• laundry: GIẶT ỦI
• liquid: CHẤT LỎNG
• mattress: GIƯỜNG NỆM
• mean (FOR): ĐỂ CHO, DÀNH CHO
• mutter: CÀU NHÀU, LẨM BẨM
• pillow: GỐI
• remind: NHẮC NHỞ
• towel: KHĂN

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Saturday afternoon mean one thing for Susan? - NO.
2.Did she do the laundry on Saturday morning? - YES.
3.Did she like doing the laundry? - NO.
4.Did she hate doing the laundry? - YES.
5.Did she take the pillows off the pillow cases? - NO.
6.Did she remove the fitted sheet from the mattress? - YES.
7.Did she take the towel bar off the towel? - NO.
8.Were there a couple of dirty dish towels in the kitchen? - YES.
9.Did she look all around her house? - YES.
10.Were there any quarters in the can of coins? - YES.

=================

*Fill in the blanks:

Saturday morning meant one thing for Susan-doing the __LAUNDRY__ . She hated doing the laundry. Unenthusiastically, she took __THE__ pillow cases off all the pillows. Then she ____REMOVED__ the fitted sheet from the mattress. She took __THE__ towel off the towel bar in the bathroom.

__GRABBLE__ grabbed a couple of dirty dish towels out __OF__ the kitchen, and looked all around her apartment __ANY__ anything else that needed washing.

In the corner __OF__ her living room, a can of coins sat __ON__ top of the file cabinet. She fished out __SEVEN__ quarters. She opened the cabinet under her kitchen __SINK__ and grabbed a plastic bottle of liquid detergent.

__FINALLY__ , she set her electronic timer for 35 minutes. __THE__ timer would remind her that the washing was __DONE__ , and that it was time to go back __DƠWNSTAIRS__ and put the clothes into the dryer for __40__ minutes. Without the timer, Susan would completely forget __TO__ check her clothes.

Susan carried the laundry basket __DOWNSTAIRS__ . How happy she would be when her laundry __WAS__ done for this week. As she approached the __LAUNDRY__ room, she heard a familiar sound. The sound __WAS__ the washer washing and the dryer drying. One __OF__ her neighbors had got there before her. Muttering, __SUSAN__ took her basket back upstairs.

=================

*Translate into Vietnamese:

NGÀY GIẶT GIŨ.

Sáng thứ bảy là ngày dành riêng cho việc giặt giũ của Susan. Cô ghét việc giặt giũ. Cô lấy vỏ áo gối ra khỏi gối một cách uể oải. Sau đó cô tháo tấm trãi giường ra khỏi nệm. Cô rút khăn tắm treo trên giá phơi trong phòng tắm.

Cô với lấy 2 cái khăn lau chén đã dơ trong nhà bếp, và cô nhìn xung quanh nhà xem còn gì cần giặt không.

Ở góc phòng khách, trên đầu tủ đựng hồ sơ có 1 hộp thiếc để tiền xu. Cô lấy được 7 đồng loại 25 xu. Cô mở ngăn tủ phía dưới bồn rửa chén và với lấy chai nhựa đựng nước giặt.

Cuối cùng, cô chỉnh máy bấm giờ điện tử 35 phút. Máy bấm giờ sẽ nhắc cô khi đồ đã được giặt xong, và đó cũng là lúc cô phải xuống lầu và cho quần áo vào máy sấy khô 40 phút nữa. Không có máy bấm giờ, cô sẽ hoàn toàn quên kiểm tra quần áo.

Susan mang giỏ quần áo xuống cầu thang . Cô cảm thấy phấn khởi khi nghĩ đến việc quần áo của tuần này đã được giặt xong.
Khi cô đi đến gần phòng giặt ủi, cô nghe thấy tiếng động quen thuộc. Tiếng động của máy giặt đang giặt và máy sấy đang sấy. Một trong những người hàng xóm của cô đã đến đó trước cô. Lầm bầm, Susan đem giỏ quần áo trở lên cầu thang.

=========================

239058 top -

Done...

239924 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• approach(v): đi tới, tiến tới
• cabinet(n): tủ có ngăn kéo
• corner(n): góc
• detergent(n): chất tẩy
• dirty(adj): dơ, bẩn
• dryer(n): máy sấy
• electronic(adj): đồ dùng điện
• unenthusiastically(adv): một cách miễn cưỡng, không hăng hái
• grab(v): tóm lấy
• laundry(n): việc giặt giũ
• liquid(n): chất lỏng
• mattress(n): cái nệm, cái đệm
• mean(v): có nghĩa
• mutter(v): lầm bầm
• pillow(n): cái gối
• remind(v): nhắc nhở
• towel(n): khăn tắm

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Saturday afternoon mean one thing for Susan?No
2.Did she do the laundry on Saturday morning?Yes
3.Did she like doing the laundry?No
4.Did she hate doing the laundry?Yes
5.Did she take the pillows off the pillow cases?No
6.Did she remove the fitted sheet from the mattress?Yes
7.Did she take the towel bar off the towel?No
8.Were there a couple of dirty dish towels in the kitchen?Yes
9.Did she look all around her house?No
10.Were there any quarters in the can of coins?Yes

=================

*Fill in the blanks:

Saturday morning meant one thing for Susan-doing the __laundry___ . She hated doing the laundry. Unenthusiastically, she took ___the__ pillow cases off all the pillows. Then she _removed____ the fitted sheet from the mattress. She took __the___ towel off the towel bar in the bathroom.

___She___ grabbed a couple of dirty dish towels out __of__ the kitchen, and looked all around her apartment __for___ anything else that needed washing.

In the corner __of___ her living room, a can of coins sat ____on__ top of the file cabinet. She fished out ___7__ quarters. She opened the cabinet under her kitchen __sink___ and grabbed a plastic bottle of liquid detergent.

____Finally__ , she set her electronic timer for 35 minutes. __The____ timer would remind her that the washing was __done___ , and that it was time to go back _downstairs_____ and put the clothes into the dryer for ___40___ minutes. Without the timer, Susan would completely forget ____to__ check her clothes.

Susan carried the laundry basket __downstairs____ . How happy she would be when her laundry ___was___ done for this week. As she approached the ___laundry___ room, she heard a familiar sound. The sound _of____ the washer washing and the dryer drying. One ___of__ her neighbors had got there before her. Muttering, ____she__ took her basket back upstairs.

=================

*Translate into Vietnamese:

Ngày giặt giũ

Sáng thứ bảy có nghĩa là một việc cho Susan- giặt đồ. Cô ấy ghét việc giặt đồ. Một cách miễn cưỡng, cô ấy lấy mấy cái áo gối ra khỏi mấy cái gối. Rồi cô ấy lấy cái ra ra khỏi cái nệm. Cô lấy mấy cái khăn ra khỏi thanh để khăn trong buồng tắm.

Cô lấy một cặp khăn lau dĩa đã dơ ra khỏi nhà bếp và nhìn xung quanh căn hộ của mình xem còn có thứ gì phải giặt không.

Trong góc phòng khách của cô, có một lon đựng tiền xu đặt nằm trên tủ đựng tài liệu. Cô lấy ra 7 đồng 25 cent. Cô mở cái tủ dưới bồn rửa chén và lấy ra chai nhựa đựng chất tẩy.

Cuối cùng cô cài đặt máy hẹn giờ 35 phút. Cái máy sẽ nhắc cô khi việc giặt đã xong và đó là thời gian để đi xuống lầu và đặt áo quần vào trong máy sấy chừng 40 phút. Nếu không có máy báo giờ, Susan sẽ quên hẳn việc kiểm tra đồ của mình.

Susan mang cái thùng đồ xuống lầu. Cô ấy sẽ vui biết nhường nào khi đồ đạc của cô đã được giặt xong cho tuần này. Khi cô tiến tới phòng giặt đồ, cô nghe một âm thanh quen thuộc. Âm thanh của máy giặt đang giặt và máy sấy đang sấy. Một trong những hàng xóm của cô đã tới trước cô. Lầm bầm trong miệng, Susan mang đồ của cô ấy lên lầu lại.

244069 top -

Done...

245081 top -
Em nộp bài 12

*Vocabulary:

• approach: đến gần
• cabinet: tủ nhiều ngăn
• corner: góc
• detergent: chất tẩy
• dirty: dơ, bẩn
• dryer: máy sấy
• electronic: điện tử
• enthusiastically: nhiệt tình
• grab: tóm lấy,chụp lấy
• laundry: giặt
• liquid: chất lỏng
• mattress: nệm
• mean: nghĩa là
• mutter: lẩm bẩm
• pillow: gối
• remind: nhắc
• towel: khăn

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Saturday afternoon mean one thing for Susan?NO
2.Did she do the laundry on Saturday morning?YES
3.Did she like doing the laundry?NO
4.Did she hate doing the laundry?YES
5.Did she take the pillows off the pillow cases?NO
6.Did she remove the fitted sheet from the mattress?YES
7.Did she take the towel bar off the towel?NO
8.Were there a couple of dirty dish towels in the kitchen?YES
9.Did she look all around her house?YES
10.Were there any quarters in the can of coins?YES

=================

*Fill in the blanks:

Saturday morning meant one thing for Susan-doing the __laundry___ . She hated doing the laundry. Unenthusiastically, she took __the___ pillow cases off all the pillows. Then she __removed___ the fitted sheet from the mattress. She took __the___ towel off the towel bar in the bathroom.

___She__ grabbed a couple of dirty dish towels out ___of__ the kitchen, and looked all around her apartment __for___ anything else that needed washing.

In the corner __of___ her living room, a can of coins sat ___on___ top of the file cabinet. She fished out __seven___ quarters. She opened the cabinet under her kitchen ___sink__ and grabbed a plastic bottle of liquid detergent.

___Finally___ , she set her electronic timer for 35 minutes. ___The___ timer would remind her that the washing was ___done__ , and that it was time to go back __downstairs____ and put the clothes into the dryer for ___40___ minutes. Without the timer, Susan would completely forget ___to___ check her clothes.

Susan carried the laundry basket _downstairs____ . How happy she would be when her laundry __was____ done for this week. As she approached the ___laundry___ room, she heard a familiar sound. The sound _was____ the washer washing and the dryer drying. One __of___ her neighbors had got there before her. Muttering, ____Susan__ took her basket back upstairs.

=================

*Translate into Vietnamese:
NGÀY GIẶT ỦI
Buổi sàng thứ 7 có nghĩa là Susan phải giặt giũ quần áo.Cô ấy rất ghét công việc giặt giũ. Miễn cưỡng ,cô tháo võ gối ra khỏi những cái gối.Sau đó cô tháo ra phủ giường ra khỏi những tấm nệm.Cô ấy lấy khăn tắm treo trên giá trong nhà tắm.
Cô ấy chụp 2 cái giẻ lau chén bát bẩn trong nhà bếp và nhìn quanh căn hộ xem còn gì khác cần giặt không.
Ở góc phòng khách của cô ấy ,có 1 cái lon đựng tiền xu đặt trên đầu tủ hồ sơ.Cô ấy lấy ra 7 đồng 25cent.Cô ấy mở tủ bên dưới chậu rửa trong nhà bếp và chộp lấy chai nhựa đựng chất tẩy rửa.
Cuối cùng cô ấy đặt đồng hồ tự động hẹn giờ 35 phút.Đó là thời gian nhắc cô đã giặt xong và thời gian đó quay lại tầng hầm và bỏ quần áo vào máy sấy khô trong 40 phút.Không có đồng hồ hẹn giờ cô ấy quên mất việc kiểm tra quần áo giặt.
Susan mang giỏ quần áo giặt xuống tầng hầm.Cô ấy cảm thấy hạnh phúc khi giặt xong quần áo cho tuần này.Khi cô đến gần phòng giặt , cô ấy nghe tiếng động quen thuộc. Tiếng động của máy giặt đang giặt và tiếng máy sấy đang sấy.Một người hàng xóm của của ấy đang ở đó trước cô ấy. Lẩm bẩm , Susan mang giỏ quần áo trở lên nhà

246414 top -

Done...

250458 top -
ESL 12: Laundry Day
1, 2, 3

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.