.
ESL 39: Another Jealous Girlfriend
1, 2 - bottom


ESL 39: Another Jealous Girlfriend


Download


Scott was sound asleep when the phone rang.

"Are you awake?" Jolene shouted. Scott mumbled something. How could he still be asleep, she asked. It was almost noon. He told her that he hadn't gone to sleep until 6 a.m. Jolene told him to get up, and come pick her up. They had to go to the store to return the birthday gift he had given her.

It was a tangerine plant. The leaves were curling up. It was going to die, she said. "Curling leaves means the plant is going to die?" Scott asked. Of course, she told him.

"Look, honey," he asked, "let me go back to sleep for one hour, okay? Then I'll come pick you up." Jolene wondered why he needed one hour. Was he expecting a phone call from his ex-girlfriend? No, he patiently tried to explain, he just wanted to get another hour of sleep.

But he could not sleep anymore. Once Jolene mentioned anything about Amy, he'd better get over there quickly. Scott broke up with Amy five years ago. Now they were just friends. But, Amy still loved him. That wasn't a problem for Scott, until Jolene found out about it. If Amy still loved Scott, Jolene figured that they just might get back together.

She can recognize a dying plant but not a dead love affair, Scott grumbled as he rolled out of bed.

232798 top -


*Vocabulary:

• curl:
• figure:
• grumble:
• mention:
• mumble:
• patiently:
• recognize:
• tangerine:

==================

*Yes/No questions:

1.Was Scott sleeping when the phone rang?

2.Did Jolene ask if he was awake?

3.Did Scott say something clearly?

4.Was it almost midnight?

5.Had he gone to sleep at 6 a.m.?

6.Did Jolene tell him to come pick her up?

7.Did they have to go to the school?

8.Did she want to return his birthday gift?

9.Was it a healthy plant?

10.Were the leaves falling off?

=================

*Fill in the blanks:

Scott was sound asleep when the phone rang.

"_____ you awake?" Jolene shouted. Scott mumbled something. How _____ he still be asleep, she asked. It was _____ noon. He told her that he hadn't gone _____ sleep until 6 a.m. Jolene told him to _____ up, and come pick her up. They had _____ go to the store to return the birthday _____ he had given her.

It was a tangerine _____ . The leaves were curling up. It was going _____ die, she said. "Curling leaves means the plant _____ going to die?" Scott asked. Of course, she _____ him.

"Look, honey," he asked, "let me go _____ to sleep for one hour, okay? Then I'll _____ pick you up." Jolene wondered why he needed _____ hour. Was he expecting a phone call from _____ ex-girlfriend? No, he patiently tried to explain, he _____ wanted to get another hour of sleep.

But _____ could not sleep anymore. Once Jolene mentioned anything _____ Amy, he'd better get over there quickly. Scott _____ up with Amy five years ago. Now they _____ just friends. But, Amy still loved him. That _____ 't a problem for Scott, until Jolene found out _____ it. If Amy still loved Scott, Jolene figured _____ they just might get back together.

She can _____ a dying plant but not a dead love _____ , Scott grumbled as he rolled out of bed.

==================

*Translate into Vietnamese:

............

232799 top -
*Vocabulary:

• curl: xoăn
• figure: nghĩ, tính đến
• grumble: càu nhàu
• mention: đề cập
• mumble: nói lầm bầm
• patiently: một cách kiên nhẫn
• recognize: nhận thấy, nhận ra
• tangerine: quả quýt

==================

*Yes/No questions:

1.Was Scott sleeping when the phone rang? Yes, he was.

2.Did Jolene ask if he was awake? Yes, she did.

3.Did Scott say something clearly? No, he didn't. He mumbled something.

4.Was it almost midnight? No, it wasn't. It was almost noon.

5.Had he gone to sleep at 6 a.m.? Yes, he had.

6.Did Jolene tell him to come pick her up? Yes, she did.

7.Did they have to go to the school? No, they didn't. They had to go to the store.

8.Did she want to return his birthday gift? Yes, she did.

9.Was it a healthy plant? No, it wasn't.

10.Were the leaves falling off?No, they weren't. The leaves were curling up.

=================

*Fill in the blanks:

Scott was sound asleep when the phone rang.

"___Are__ you awake?" Jolene shouted. Scott mumbled something. How __could___ he still be asleep, she asked. It was __almost___ noon. He told her that he hadn't gone __to___ sleep until 6 a.m. Jolene told him to ___get__ up, and come pick her up. They had __to___ go to the store to return the birthday __gift___ he had given her.

It was a tangerine ___plant__ . The leaves were curling up. It was going __to___ die, she said. "Curling leaves means the plant __is___ going to die?" Scott asked. Of course, she __told___ him.

"Look, honey," he asked, "let me go __back___ to sleep for one hour, okay? Then I'll __come___ pick you up." Jolene wondered why he needed __one___ hour. Was he expecting a phone call from __his___ ex-girlfriend? No, he patiently tried to explain, he __just___ wanted to get another hour of sleep.

But __he___ could not sleep anymore. Once Jolene mentioned anything ___about__ Amy, he'd better get over there quickly. Scott __broke___ up with Amy five years ago. Now they __were___ just friends. But, Amy still loved him. That __wasn___ 't a problem for Scott, until Jolene found out ___about__ it. If Amy still loved Scott, Jolene figured ___that__ they just might get back together.

She can __recognize___ a dying plant but not a dead love __affair___ , Scott grumbled as he rolled out of bed.

==================

*Translate into Vietnamese:

Khi điện thoại reng thì dường như Scott đang ngủ.

"Anh thức dậy chưa?" Jolene la trong điện thoại. Scott nói lẩm bẩm gì đó. Jolene hỏi sao giờ này sắp đến trưa rồi mà anh ấy vẫn còn ngủ. Scott nói rằng anh ấy vừa mới đi ngủ lúc 6 giờ sáng thôi. Jolene bảo anh ấy thức dậy và đến rước cô ấy. Họ phải đến cửa hàng để đổi lại món quà sinh nhật Scott đã tặng cho Jolene.

Đó là một cây quýt. Lá của nó đang bị xoăn/cuốn lên. Jolene bảo nó sắp chết rồi. Scott hỏi " Lá bị cuốn lên nghĩa là cây sắp chết à?". Jolene nói dĩ nhiên là vậy rồi.

"Nghe này em yêu" Scott bảo, "để anh ngủ trong 1 giờ nữa, được không? Sau đó anh sẽ đến rước em". Jolene tự hỏi tại sao anh ấy cần một giờ. Phải chăng anh ấy đang đợi điện thoại của cô bạn gái cũ? Không phải, Scott cố gắng giải thích cho cô ấy rằng anh chỉ muốn có 1 giờ để ngủ thôi.

Nhưng Scott không thể nào ngủ được. Một khi mà Jolene nhắc đến bất cứ việc gì về Amy, thì tốt hơn hết anh ta nên mau chóng lảng nó đi. Scott đã chia tay với Amy cách đây 5 năm trước. Bây giờ họ chỉ là bạn của nhau. Nhưng Amy vẫn còn yêu Scott. Điều đó không phải là vấn đề gì đối với Scott, cho đến khi Jolene biết được điều đó. Nếu Amy vẫn còn yêu Scott, Jolene nghĩ rằng có thể họ sẽ quay lại với nhau.

Cô ấy có thể nhận ra được một cái cây sắp chết, nhưng với việc tình yêu (của họ)đang lụi tàn thì không, Scott đã cằn nhằn như vậy khi anh ấy ra khỏi giường.

241560 top -

Done...

241957 top -
• curl:xoắn
• figure:hình dung
• grumble:càu nhàu
• mention:đề cập
• mumble:lầm bầm
• patiently:kiên nhẫn
• recognize:công nhận
• tangerine:cây quít

==================

*Yes/No questions:

1.Was Scott sleeping when the phone rang?Yes,he was

2.Did Jolene ask if he was awake?Yes,she did

3.Did Scott say something clearly?No,he didn't

4.Was it almost midnight?No,it wasn't

5.Had he gone to sleep at 6 a.m.?Yes,he had

6.Did Jolene tell him to come pick her up?Yes,she did

7.Did they have to go to the school?No,they didn't

8.Did she want to return his birthday gift?Yes,she did

9.Was it a healthy plant?No,it wasn't

10.Were the leaves falling off?The leaves were curling up

=================

*Fill in the blanks:

Scott was sound asleep when the phone rang.

"_Are___ you awake?" Jolene shouted. Scott mumbled something. How _Could____ he still be asleep, she asked. It was _almost____ noon. He told her that he hadn't gone __to___ sleep until 6 a.m. Jolene told him to _get____ up, and come pick her up. They had _to____ go to the store to return the birthday _gift____ he had given her.

It was a tangerine __plant___ . The leaves were curling up. It was going _to____ die, she said. "Curling leaves means the plant __is___ going to die?" Scott asked. Of course, she _told____ him.

"Look, honey," he asked, "let me go _back____ to sleep for one hour, okay? Then I'll _come____ pick you up." Jolene wondered why he needed _one____ hour. Was he expecting a phone call from _his____ ex-girlfriend? No, he patiently tried to explain, he _just____ wanted to get another hour of sleep.

But _he____ could not sleep anymore. Once Jolene mentioned anything _about____ Amy, he'd better get over there quickly. Scott _broke____ up with Amy five years ago. Now they __were___ just friends. But, Amy still loved him. That wasn't_____ 't a problem for Scott, until Jolene found out _about____ it. If Amy still loved Scott, Jolene figured _that____ they just might get back together.

She can __recognize___ a dying plant but not a dead love _affair____ , Scott grumbled as he rolled out of bed.

==================

*Translate into Vietnamese:

............

242581 top -

Done...

243507 top -
Hongbambi xin nộp bài 39

*Vocabulary:

• curl: XOĂN, CUỐN
• figure: HÌNH DUNG
• grumble: LẦM BẦM
• mention: ĐỀ CẬP
• mumble: LẦM BẦM
• patiently: MỘT CÁCH KIÊN NHẪN
• recognize: NHẬN RA
• tangerine: TRÁI QUÝT

==================

*Yes/No questions:

1.Was Scott sleeping when the phone rang? - YES.

2.Did Jolene ask if he was awake? - YES.

3.Did Scott say something clearly? - NO.

4.Was it almost midnight? - NO.

5.Had he gone to sleep at 6 a.m.? - YES.

6.Did Jolene tell him to come pick her up? - YES.

7.Did they have to go to the school? - NO.

8.Did she want to return his birthday gift? - YES.

9.Was it a healthy plant? - NO.

10.Were the leaves falling off? - NO.

=================

*Fill in the blanks:

Scott was sound asleep when the phone rang.

"__ARE__ you awake?" Jolene shouted. Scott mumbled something. How __COULD__ he still be asleep, she asked. It was __ALMOST__ noon. He told her that he hadn't gone __TO__ sleep until 6 a.m. Jolene told him to __GET__ up, and come pick her up. They had __TO__ go to the store to return the birthday __GIFT__ he had given her.

It was a tangerine __PLANT__ . The leaves were curling up. It was going __TO__ die, she said. "Curling leaves means the plant __IS__ going to die?" Scott asked. Of course, she __TOLD__ him.

"Look, honey," he asked, "let me go __BACK__ to sleep for one hour, okay? Then I'll __COME__ pick you up." Jolene wondered why he needed __ONE__ hour. Was he expecting a phone call from __HIS__ ex-girlfriend? No, he patiently tried to explain, he __JUST__ wanted to get another hour of sleep.

But __HE__ could not sleep anymore. Once Jolene mentioned anything __ABOUT__ Amy, he'd better get over there quickly. Scott __BROKE__ up with Amy five years ago. Now they __WERE__ just friends. But, Amy still loved him. That __WASN__ 't a problem for Scott, until Jolene found out __ABOUT__ it. If Amy still loved Scott, Jolene figured __THAT__ they just might get back together.

She can __RECOGNIZE__ a dying plant but not a dead love __AFFAIR__ , Scott grumbled as he rolled out of bed.

==================

*Translate into Vietnamese:

MỘT BẠN GÁI HAY GHEN KHÁC

Scott đang ngủ ngon lành thì tiếng chuông điện thoại reng.

"Anh thức dậy chưa?" Jolene hét lên. Scott lầm bầm gì đó. Sao anh ta vẫn có thể ngủ được chứ, cô hỏi. Đã gần trưa rồi. Anh bảo cô rằng anh đã thức đến 6 giờ sáng. Jolene bảo anh thức dậy và đến đón cô. Họ phải đến cửa hàng để trả lại món quà sinh nhật mà anh đã tặng cô.

Đó là một cây quýt. Những chiếc lá bị xoắn lại. Nó sắp chết rồi, cô nói. "Những chiếc lá xoắn có nghĩa là cây sắp chết à?" Scott hỏi. Dĩ nhiên, cô trả lời.

"Này em yêu," anh hỏi, "Để anh về phòng ngủ thêm một giờ nữa, được không em? Rồi anh sẽ đến đón em." Jolene thắc mắc tại sao anh ta cần một giờ. Hay là anh ta đang chờ điện thoại của bạn gái cũ của anh ta? Không, anh ta cố gắng giải thích một cách kiên nhẫn, anh ta chỉ muốn ngủ thêm một giờ thôi.

Nhưng anh ta không thể ngũ thêm được nữa. Một khi mà Jolene đã đề cập đến Amy, thì tốt hơn hết là anh nhanh chóng đến đó. Scott đã chia tay với Amy 5 năm trước. Bây giờ họ chỉ là bạn. Nhung Amy vẫn còn yêu anh. Chuyện đó không phải là vấn đề đối với Scott, cho đến khi Jolene phát hiện ra chuyện đó. Nếu Amy vẫn còn yêu Scott, Jolene nghĩ rằng họ sẽ trở lại với nhau.

Cô ta có thể nhận ra cái cây đang chết nhưng không thể nhận ra một tình yêu đã chết, Scott càu nhàu ngay khi anh lăn xuống giường.

==================

245799 top -

Done...

246200 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• curl(v): xoăn
• figure(v): giải quyết, nhận thấy
• grumble(v): càu nhàu, lầm bầm
• mention(v): đề cập
• mumble(v): lầm bầm
• patiently(adv): một cách kiên nhẫn
• recognize(v): nhận ra
• tangerine(n): cây quýt

==================

*Yes/No questions:

1.Was Scott sleeping when the phone rang?Yes

2.Did Jolene ask if he was awake?Yes

3.Did Scott say something clearly?No

4.Was it almost midnight?No

5.Had he gone to sleep at 6 a.m.?Yes

6.Did Jolene tell him to come pick her up?Yes

7.Did they have to go to the school?No

8.Did she want to return his birthday gift?Yes

9.Was it a healthy plant?No

10.Were the leaves falling off?No

=================

*Fill in the blanks:

Scott was sound asleep when the phone rang.

"___Are__ you awake?" Jolene shouted. Scott mumbled something. How __could___ he still be asleep, she asked. It was __almost___ noon. He told her that he hadn't gone _to____ sleep until 6 a.m. Jolene told him to __get___ up, and come pick her up. They had __to___ go to the store to return the birthday __gift___ he had given her.

It was a tangerine __plant___ . The leaves were curling up. It was going __to___ die, she said. "Curling leaves means the plant ___is__ going to die?" Scott asked. Of course, she __told___ him.

"Look, honey," he asked, "let me go __back___ to sleep for one hour, okay? Then I'll ___come__ pick you up." Jolene wondered why he needed __one___ hour. Was he expecting a phone call from __his___ ex-girlfriend? No, he patiently tried to explain, he __just___ wanted to get another hour of sleep.

But __he___ could not sleep anymore. Once Jolene mentioned anything __about___ Amy, he'd better get over there quickly. Scott ___broke__ up with Amy five years ago. Now they __were___ just friends. But, Amy still loved him. That ___was__ 't a problem for Scott, until Jolene found out __about___ it. If Amy still loved Scott, Jolene figured ___that__ they just might get back together.

She can ___recognize__ a dying plant but not a dead love ___affair__ , Scott grumbled as he rolled out of bed.

==================

*Translate into Vietnamese:

Một cô bạn gái ganh tỵ nữa

Scott đang ngon giấc thì chuông điện thoại reng.

"Anh dậy chưa?" Jolene hét lên. Scott lầm bầm cái gì đó. Làm sao anh có thể vẫn còn ngủ chứ, cô hỏi. Trời gần trưa rồi. Anh ta bảo rằng tới tận 6 giờ sáng anh ta mới ngủ. Jolene bảo anh ta thức dậy, và tới đón cô. Họ phải đi tới cửa hàng để đổi lại món quà sinh nhật anh ta đã tặng.

Đó là một cây quýt. Những chiếc lá đang xoăn lại. Nó gần chết rồi, cô nói. "Bộ cứ lá xoăn lại là cây gần chết sao?" Scott hỏi. Dĩ nhiên rồi, cô bảo anh ta.

"Nhìn này, em yêu," anh ta hỏi, "để anh ngủ thêm chừng 1 tiếng nữa được không? Rồi anh sẽ tới đón em." Jolene thắc mắc tại sao anh ta lại cần thêm một giờ nữa. Có phải anh ta đang chờ một cuộc gọi từ cô bạn gái cũ của anh ta? Không anh ta kiên nhẫn giải thích, anh ta chỉ muốn ngủ thêm một giờ nữa thôi.

Nhưng anh ta không thể ngủ chút nào nữa. Một khi Jolene đã đề cập về Amy thì anh ta tốt hơn là nên tới đó nhanh chóng. Scott chia tay với Amy năm năm trước. Bây giờ họ chỉ là bạn. Nhưng Amy vẫn yêu anh ta. Đó không phải là vấn đề với Scott cho tới khi Jolene biết được chuyện đó. Nếu Amy vẫn yêu Scott, Jolene thấy rằng họ có thể trở lại với nhau lắm chứ.

Cô ấy có thể nhận ra một cái cậy đang chết nhưng không nhận ra một vấn đề làm chết tình yêu, Scott càu nhàu khi anh lăn ra khỏi giường.

250916 top -

Done...

259790 top -
Nộp bài ESL 39: Another Jealous Girlfriend
*Vocabulary:

• curl: Uốn quăn
• figure: Tính toán
• grumble: Phàn nàn
• mention: Đề cập
• mumble: Nói lầm bầm
• patiently: Kiên nhẫn
• recognize: Nhận ra
• tangerine: Quả quýt

==================

*Yes/No questions:

1.Was Scott sleeping when the phone rang? Yes

2.Did Jolene ask if he was awake? Yes

3.Did Scott say something clearly? No

4.Was it almost midnight? No

5.Had he gone to sleep at 6 a.m.? Yes

6.Did Jolene tell him to come pick her up? Yes

7.Did they have to go to the school? No

8.Did she want to return his birthday gift? Yes

9.Was it a healthy plant? No

10.Were the leaves falling off? No

=================

*Fill in the blanks:

Scott was sound asleep when the phone rang.

"_Are_ you awake?" Jolene shouted. Scott mumbled something. How __could___ he still be asleep, she asked. It was _almost_ noon. He told her that he hadn't gone _to_ sleep until 6 a.m. Jolene told him to _get_ up, and come pick her up. They had _to_ go to the store to return the birthday _gift_ he had given her.

It was a tangerine _plant_ . The leaves were curling up. It was going _to_ die, she said. "Curling leaves means the plant _is_ going to die?" Scott asked. Of course, she _told_ him.

"Look, honey," he asked, "let me go _back_ to sleep for one hour, okay? Then I'll _come_ pick you up." Jolene wondered why he needed _one_ hour. Was he expecting a phone call from _his_ ex-girlfriend? No, he patiently tried to explain, he _just_ wanted to get another hour of sleep.

But _he_ could not sleep anymore. Once Jolene mentioned anything _about_ Amy, he'd better get over there quickly. Scott _broke_ up with Amy five years ago. Now they _were_ just friends. But, Amy still loved him. That _wasn_ 't a problem for Scott, until Jolene found out _about_ it. If Amy still loved Scott, Jolene figured _that_ they just might get back together.

She can _recognize_ a dying plant but not a dead love _affair_ , Scott grumbled as he rolled out of bed.

266923 top -

Done

274704 top -
*Vocabulary:

• curl (n,v) làm xoăn, uốn
• figure: hiểu ra
• grumble (n,v) cằn nhằn, càu nhàu
• mention: đề cập
• mumble (n,v) nói lầm bầm
• patiently: một cách kiên nhẫn
• recognize: thừa nhận
• tangerine: quýt

==================

*Yes/No questions:

1.Was Scott sleeping when the phone rang?yes

2.Did Jolene ask if he was awake?yes

3.Did Scott say something clearly?no, he mumbled

4.Was it almost midnight? no

5.Had he gone to sleep at 6 a.m.?yes

6.Did Jolene tell him to come pick her up?yes

7.Did they have to go to the school?no

8.Did she want to return his birthday gift?no

9.Was it a healthy plant?no, a curling plant

10.Were the leaves falling off? no, they were curling

=================

*Fill in the blanks:

Scott was sound asleep when the phone rang.

"___"___Are__ you awake?" Jolene shouted. Scott mumbled something. How ____could___ he still be asleep, she asked. It was ______almost__ noon. He told her that he hadn't gone __to___ sleep until 6 a.m. Jolene told him to __get___ up, and come pick her up. They had ___to__ go to the store to return the birthday ______gift__ he had given her.

It was a tangerine ____plant___ . The leaves were curling up. It was going __to___ die, she said. "Curling leaves means the plant __is___ going to die?" Scott asked. Of course, she _____ him.

"Look, honey," he asked, "let me go __back___ to sleep for one hour, okay? Then I'll __come___ pick you up." Jolene wondered why he needed ___one__ hour. Was he expecting a phone call from __his___ ex-girlfriend? No, he patiently tried to explain, he __just___ wanted to get another hour of sleep.

But ___he__ could not sleep anymore. Once Jolene mentioned anything ____about___ Amy, he'd better get over there quickly. Scott __broke___ up with Amy five years ago. Now they ______are__ just friends. But, Amy still loved him. That __wasn___ 't a problem for Scott, until Jolene found out ____about___ it. If Amy still loved Scott, Jolene figured ___out__ they just might get back together.

She can ____recognize___ a dying plant but not a dead love ______affair__ , Scott grumbled as he rolled out of bed.

320105 top -

Done

320156 top -
Mình nộp bài nha.

*Yes/No questions:
1.Was Scott sleeping when the phone rang? Yes, he was.
2.Did Jolene ask if he was awake? Yes, she did.
3.Did Scott say something clearly? No, he didn't.
4.Was it almost midnight? No, it wasn't.
5.Had he gone to sleep at 6 a.m.? Yes, he had.
6.Did Jolene tell him to come pick her up? Yes, she did.
7.Did they have to go to the school? No, they didn't.
8.Did she want to return his birthday gift? Yes, she did.
9.Was it a healthy plant? No, it wasn't.
10.Were the leaves falling off? No, it weren't.

*Fill in the blanks:
Scott was sound asleep when the phone rang.

"___Are__ you awake?" Jolene shouted. Scott mumbled something. How __could___ he still be asleep, she asked. It was __almost___ noon. He told her that he hadn't gone __to___ sleep until 6 a.m. Jolene told him to __get___ up, and come pick her up. They had __to___ go to the store to return the birthday __gift___ he had given her.

It was a tangerine __plant___ . The leaves were curling up. It was going __to___ die, she said. "Curling leaves means the plant ___is__ going to die?" Scott asked. Of course, she __told___ him.

"Look, honey," he asked, "let me go __back___ to sleep for one hour, okay? Then I'll __come___ pick you up." Jolene wondered why he needed ___1__ hour. Was he expecting a phone call from ___an__ ex-girlfriend? No, he patiently tried to explain, he __just___ wanted to get another hour of sleep.

But ___he__ could not sleep anymore. Once Jolene mentioned anything ___about__ Amy, he'd better get over there quickly. Scott ___broke__ up with Amy five years ago. Now they __were___ just friends. But, Amy still loved him. That __wasn___ 't a problem for Scott, until Jolene found out __about___ it. If Amy still loved Scott, Jolene figured ___that__ they just might get back together.

She can __regconize___ a dying plant but not a dead love __affair___ , Scott grumbled as he rolled out of bed.

*Translate into Vietnamese:
Scott đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại reng.

"Anh thức dậy chưa?" Jolene hét lên. Scott lầm bầm gì đó. Sao anh ta vẫn có thể ngủ được chứ, cô hỏi. Đã gần trưa rồi. Anh bảo cô rằng anh đã thức đến 6 giờ sáng. Jolene bảo anh thức dậy và đến đón cô. Họ phải đến cửa hàng để trả lại món quà sinh nhật mà anh đã tặng cô.

Đó là một cây quýt. Những chiếc lá bị xoắn lại. Nó sắp chết rồi, cô nói. "Những chiếc lá xoắn có nghĩa là cây sắp chết à?" Scott hỏi. Dĩ nhiên, cô trả lời.

"Này em yêu," anh hỏi, "Để anh về phòng ngủ thêm một giờ nữa, được chứ? Rồi anh sẽ đến đón em." Jolene thắc mắc tại sao anh ta cần một giờ. Hay là anh ta đang chờ điện thoại của bạn gái cũ? Không, anh ta cố gắng giải thích một cách kiên nhẫn, anh ta chỉ muốn ngủ thêm một giờ thôi.

Nhưng anh ta không thể ngũ thêm được nữa. Một khi Jolene đã đề cập đến Amy, thì tốt hơn hết là anh nhanh chóng đến đó. Scott đã chia tay với Amy 5 năm trước. Bây giờ họ chỉ là bạn. Nhưng Amy vẫn còn yêu anh. Chuyện đó không là gì đối với Scott, cho đến khi Jolene phát hiện ra chuyện đó. Nếu Amy vẫn còn yêu Scott, Jolene nghĩ rằng họ sẽ trở lại với nhau.

Cô ta có thể nhận ra cái cây đang chết nhưng không thể nhận ra một tình yêu đã chết, Scott càu nhàu ngay khi anh lăn xuống giường.

331199 top -
ESL 39: Another Jealous Girlfriend
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.