.
ESL 26: A Bird Attacks
1, 2 - bottom


ESL 26: A Bird Attacks


Download


Heather loved the freedom of soaring high above the land and sea. She learned how to hang-glide from her boyfriend.

Initially, she was scared to death. The first time he took her up, she hung on for dear life. But by the end of that flight, she was hooked. Half a year later, she bought her own hang-glider.

Almost every weekend, she drove to Torrey Pines and leaped off the cliff. She could soar to La Jolla in less than five minutes. She liked to fly over the town. She would wave at kids pointing and looking up at her, and they would shout and wave back excitedly.

One day she was returning to the launch site when she noticed a red hawk rapidly approaching her. It briefly disappeared. Then she heard its claws ripping the wing’s fabric. It flew off. But the next thing she knew, it was flying straight at her. She turned out of its way, but it dove at her again. She was scared.

She had to evade its attacks four times before she was able to land safely. Even after she landed, it circled overhead, as if daring her to fly again. What did I do to you, she wondered.

As she drove home, she found out that she had been lucky. The radio news reported that in Australia, a hang-glider had been attacked by not one, but two, eagles.

Maybe it was something in the air, Heather thought.

223561 top -


*Vocabulary:

• approach:
• briefly:
• circle:
• claw:
• cliff:
• dare:
• disappear:
• dive:
• eagle:
• evade:
• fabric:
• hang:
• hang-glide:
• hawk:
• hook:
• initially:
• launch:
• leap:
• overhead:
• rip:
• scare:
• soar:
• wave:

==================

*Yes/No Questions:

1.Did Heather love the freedom of snoring?
2.Did she love to soar high above the land and sea?
3.Did her boyfriend teach her how to hang-glide?
4.Was she scared to death initially?
5.Did she buy her own hang-glider a year later?
6.Did she drive to Torrey Pines every weekend?
7.Did she leap off the mountain?
8.Could she soar to La Jolla in less than five seconds?
9.Did she like to fly over the town?
10.Would she wave at kids looking up at her?

=================

*Fill in the blanks:

Heather loved the freedom of soaring high above _____ land and sea. She learned how to hang-glide _____ her boyfriend.

Initially, she was scared to death. ______ first time he took her up, she hung ______ for dear life. But by the end of _____ flight, she was hooked. Half a year later, _____ bought her own hang-glider.

Almost every weekend, she _____ to Torrey Pines and leaped off the cliff. _____ could soar to La Jolla in less than ______ minutes. She liked to fly over the town. _____ would wave at kids pointing and looking up _____ her, and they would shout and wave back ______ .

One day she was returning to the launch _____ when she noticed a red hawk rapidly approaching _____ . It briefly disappeared. Then she heard its claws _____ the wing’s fabric. It flew off. But the _____ thing she knew, it was flying straight at _____ . She turned out of its way, but it ______ at her again. She was scared.

She had _____ evade its attacks four times before she was _____ to land safely. Even after she landed, it ______ overhead, as if daring her to fly again. ______ did I do to you, she wondered.

As ______ drove home, she found out that she had ______ lucky. The radio news reported that in Australia, ______ hang-glider had been attacked by not one, but ______ , eagles.

Maybe it was something in the air, _____ thought.

================

*Translate into Vietnamese:

.......

223563 top -

Review to do homework… Best regards …

232052 top -
• approach:đến gần
• briefly:ngắn
• circle:vòng tròn
• claw:vuốt
• cliff:vách đá
• dare:can đảm
• disappear:biến mất
• dive:dầm xuống nước
• eagle:chim ưng
• evade:lảng tránh
• fabric:
• hang:treo
• hang-glide:
• hawk:diều hâu
• hook:móc
• initially:khởi đầu
• launch:xuồng lớn
• leap:nhảy qua
• overhead:ở trên đầu
• rip:xé
• scare:làm sợ hãi
• soar:vút lên cao
• wave:vẫy tay

==================

*Yes/No Questions:

1.Did Heather love the freedom of snoring?No,she didn't
2.Did she love to soar high above the land and sea?Yes,she did
3.Did her boyfriend teach her how to hang-glide?Yes,he did
4.Was she scared to death initially?Yes,She was
5.Did she buy her own hang-glider a year later?No
6.Did she drive to Torrey Pines every weekend?Yes,she did
7.Did she leap off the mountain?No,she didn't
8.Could she soar to La Jolla in less than five seconds?No,she didn't
9.Did she like to fly over the town?Yes,she did
10.Would she wave at kids looking up at her?Yes,she would

=================

*Fill in the blanks:

Heather loved the freedom of soaring high above _the____ land and sea. She learned how to hang-glide _from____ her boyfriend.

Initially, she was scared to death. _The_____ first time he took her up, she hung __on____ for dear life. But by the end of _that____ flight, she was hooked. Half a year later, _she____ bought her own hang-glider.

Almost every weekend, she _drove____ to Torrey Pines and leaped off the cliff. _She____ could soar to La Jolla in less than __five____ minutes. She liked to fly over the town. __She___ would wave at kids pointing and looking up __at___ her, and they would shout and wave back _excitedly_____ .

One day she was returning to the launch _site____ when she noticed a red hawk rapidly approaching _her____ . It briefly disappeared. Then she heard its claws ripping_____ the wing’s fabric. It flew off. But the __next___ thing she knew, it was flying straight at _her____ . She turned out of its way, but it __dove____ at her again. She was scared.

She had _to____ evade its attacks four times before she was __able___ to land safely. Even after she landed, it _circled_____ overhead, as if daring her to fly again. __What____ did I do to you, she wondered.

As _she_____ drove home, she found out that she had _been_____ lucky. The radio news reported that in Australia, _a_____ hang-glider had been attacked by not one, but __two____ , eagles.

Maybe it was something in the air, Heather thought.

================

*Translate into Vietnamese:

237778 top -

Done...

238415 top -
Chim tấn công.

Heather thích sự tự do bay lượn trên cao phía trên mặt đất và biển. Cô học được cách dùng diều bay lượn từ bạn trai của cô.
Ban đầu, cô sợ chết. Lần đầu tiên, anh dẫn cô đi, cô bám vào để thoát chết. Đến cuối chuyến đi, cô như một cái móc câu. Nửa năm sau đó, cô mua một cái diều bay cho mình.
Cứ vào mỗi cuối tuần, cô lái xe đến Torrey pines và nhảy xuống vách núi. Cô có thể bay đến La Jolla trong gần năm phút. Cô thích bay lướt qua thị trấn. Cô vẫy tay với bọn trẻ đang chú ý và nhìn lên cô, chúng cũng hò hét và vẫy tay với cô một cách thích thú.
Vào một ngày, khi cô đang quay trở lại bãi đáp, cô thấy một con chim ưng đỏ đang tiến đến gần cô rất nhanh. Nó biến mất trong một lúc. Sau đó, cô nghe thấy tiếng những móng vuốt của nó đang xé toạc vải cánh diều của cô. Nó bay đi. Nhưng điều kế tiếp mà cô biết được là nó đang bay thẳng đến cô. Cô tránh khỏi đường đó, nhưng nó lại xông đến cô. Cô cảm thấy sợ.
Cô phải tránh khỏi sự tấn công của nó 4 lần trước khi có thể tiếp đất an toàn. Ngay cả sau khi cô hạ xuống đất, nó vẫn bay lượn vòng tròn trên đầu, như thể đang thách thức cô bay lần nữa. Mình phải làm gì với nó đây, cô do dự.
Sau đó, cô lái xe về nhà, cô thấy mình thật may mắn.Bản tin thời sự vừa đưa tin ở Úc, một vận động viên chơi diều vừa bị tấn công bởi không chỉ một mà là 2 con đại bàng.
Có lẽ có cái gì đó trên trời, Heather nghĩ vậy.

*Vocabulary:

• approach: đến gần
• briefly: một thời gian ngắn
• circle: vòng tròn
• claw: móng vuốt
• cliff: dãy núi đá, vực
• dare: thách thức
• disappear: biến mất
• dive: nhảy lao đầu xuống
• eagle: đại bàng
• evade: lảng tránh
• fabric: vải
• hang: giữ
• hang-glide: cánh diều
• hawk: chim ưng
• hook: cái móc treo
• initially: lúc ban đầu
• launch: đáp xuống
• leap: lao vào
• overhead: phía trên đầu
• rip: xé toạc
• scare: sợ
• soar: bay vút lên
• wave: vẫy

==================

*Yes/No Questions:

1.Did Heather love the freedom of snoring?no
2.Did she love to soar high above the land and sea?yes
3.Did her boyfriend teach her how to hang-glide?yes
4.Was she scared to death initially?yes
5.Did she buy her own hang-glider a year later?no
6.Did she drive to Torrey Pines every weekend?yes
7.Did she leap off the mountain?yes
8.Could she soar to La Jolla in less than five seconds?no
9.Did she like to fly over the town?yes
10.Would she wave at kids looking up at her? yes

239613 top -

Done...

239915 top -

*Vocabulary:

• approach: Đến gần, thăm dò
• briefly: Tóm tắt, ngắn gọn
• circle: Vòng tròn, xoay quanh
• claw: Vật hình móc câu, vuốt
• cliff: Vách đá nhô ra
• dare: Can đảm
• disappear: Biến mất
• dive: Nhảy lao đầu xuống
• eagle: Chim đại bàng
• evade: Tránh khỏi, lãng tránh
• fabric: Cơ cấu
• hang: Treo, gục đầu
• hang-glide: Sụ lượn, tàu lượn
• hawk: Diều hâu
• hook: Cái móc, lưỡi câu
• initially: Khởi đầu
• launch: Xuồng lớn
• leap: Nhảy qua, vượt qua
• overhead: Ở trên đầu
• rip: Xé, chẻ, vết rách
• scare: Kinh hãi, sợ hãi
• soar: Bay vút lên, bay lượn
• wave: Vẫy tay, sóng, ra hiệu

==================

*Yes/No Questions:

1.Did Heather love the freedom of snoring? No
2.Did she love to soar high above the land and sea? Yes
3.Did her boyfriend teach her how to hang-glide? Yes
4.Was she scared to death initially? Yes
5.Did she buy her own hang-glider a year later? No
6.Did she drive to Torrey Pines every weekend? No
7.Did she leap off the mountain? No
8.Could she soar to La Jolla in less than five seconds? No
9.Did she like to fly over the town? Yes
10.Would she wave at kids looking up at her? Yes

=================

*Fill in the blanks:

Heather loved the freedom of soaring high above _the____ land and sea. She learned how to hang-glide _from____ her boyfriend.

Initially, she was scared to death. _The_____ first time he took her up, she hung _on_____ for dear life. But by the end of _that____ flight, she was hooked. Half a year later, _she____ bought her own hang-glider.

Almost every weekend, she _drove____ to Torrey Pines and leaped off the cliff. _She____ could soar to La Jolla in less than __five____ minutes. She liked to fly over the town. _She____ would wave at kids pointing and looking up _at____ her, and they would shout and wave back __excitedly_____ .

One day she was returning to the launch _site____ when she noticed a red hawk rapidly approaching _her____ . It briefly disappeared. Then she heard its claws __ripping____ the wing’s fabric. It flew off. But the _next____ thing she knew, it was flying straight at _her____ . She turned out of its way, but it _dove_____ at her again. She was scared.

She had _to____ evade its attacks four times before she was _able____ to land safely. Even after she landed, it __circled_____ overhead, as if daring her to fly again. _What_____ did I do to you, she wondered.

As _she_____ drove home, she found out that she had _been_____ lucky. The radio news reported that in Australia, __a____ hang-glider had been attacked by not one, but __two____ , eagles.

Maybe it was something in the air, Heather_____ thought.

================

*Translate into Vietnamese:

Đại bàng tấn công.
Heather yêu thích sự tự do bay vút lên cao ở trên mặt đất và biển cả. Cô học làm thế nào để bay lượn từ bạn trai của cô.
Khởi đầu, cô sợ chết, lúc đầu anh đặt cô đứng, cô treo theo mạng sống của người yêu.
Nhưng đến gần cuối chuyến bay, cô cong người lại như một cái móc.
Nửa năm sau, cô mua cho mình một cái tàu lượn.
Gần như mỗi cuối tuần, cô lái xe đến Torey Pines và nhảy ra khỏi vách đá. Cô có thể bay đến La Jolla chưa đến 5 phút. Cô thích bay trên khắp thị trấn.
Cô sẽ vẫy tay vào lúc bọn trẻ chỉ và nhìn cô ở trên cao, bọn trẻ sẽ reo hò và phấn khởi vẫy tay lại với cô.
Một ngày , khi cô quay lại nơi chiếc xuồng lớn, cô chú ý đến 1 con diều hâu đỏ, rất nhanh nó đến gần cô, thoáng chốc nó biến mất. Sau đó cô nghe móng vuốt của nó xé toạc cánh tàu lượn. Nó bay đi. Nhưng điều cô biết tiếp là nó bay thẳng vào cô. Cô tránh khỏi đường bay của nó, nhưng nó lượn theo cô lần nữa.
Cô sợ hãi.
Cô đã tránh khỏi sự tấn công của nó 4 lần trước khi cô còn sức đáp xuống đất an toàn. Ngay sau khi cô tiếp đất, nó vẫn lượn tròn trên đầu cô như muốn thách thức cô bay lại lần nữa. Tao đã làm gì mày, cô ngạc nhiên.
Cô lái xe về nhà, cô thấy mình đã thật may mắn khi đó. Radio đưa tin ở Úc 1 tàu lượn bị tấn công, không chỉ 1 mà là 2 con đại bàng.
Có lẽ nó chỉ là vài thứ ở trên không, cô nghĩ

242312 top -
Hongbambi xin nộp bài 26

*Vocabulary:

• approach: ĐẾN GẦN
• briefly: THỜI GIAN NGẮN
• circle: VÒNG TRÒN
• claw: MÓNG VUỐT
• cliff: VÁCH ĐÁ
• dare: THÁCH THỨC
• disappear: BIẾN MẤT
• dive: LAO XUỐNG
• eagle: ĐẠI BÀNG
• evade: TRÁNH KHỎI
• fabric: VẢI
• hang: TREO
• hang-glide: BAY LƯỢN
• hawk: CHIM ƯNG
• hook: MÓC CÂU
• initially: BAN ĐẦU
• launch: HẠ XUỐNG
• leap: NHẢY QUA
• overhead: PHÍA TRÊN ĐẦU
• rip: XÉ TOẠT
• scare: SỢ
• soar: BAY VÚT LÊN
• wave: VẪY TAY

==================

*Yes/No Questions:

1.Did Heather love the freedom of snoring? - NO.
2.Did she love to soar high above the land and sea? - YES.
3.Did her boyfriend teach her how to hang-glide? - YES.
4.Was she scared to death initially? - YES.
5.Did she buy her own hang-glider a year later? - NO.
6.Did she drive to Torrey Pines every weekend? - YES.
7.Did she leap off the mountain? - NO.
8.Could she soar to La Jolla in less than five seconds?-NO.
9.Did she like to fly over the town? - YES.
10.Would she wave at kids looking up at her? - YES.

=================

*Fill in the blanks:

Heather loved the freedom of soaring high above __THE__ land and sea. She learned how to hang-glide __FROM__ her boyfriend.

Initially, she was scared to death. __THE__ first time he took her up, she hung __ON__ for dear life. But by the end of __THAT__ flight, she was hooked. Half a year later, __SHE__ bought her own hang-glider.

Almost every weekend, she __DROVE__ to Torrey Pines and leaped off the cliff. __SHE__ could soar to La Jolla in less than __FIVE__ minutes. She liked to fly over the town. __SHE__ would wave at kids pointing and looking up __AT__ her, and they would shout and wave back __EXCITEDLY__ .

One day she was returning to the launch __SITE__ when she noticed a red hawk rapidly approaching __HER__ . It briefly disappeared. Then she heard its claws __RIPPING__ the wing’s fabric. It flew off. But the __NEXT__ thing she knew, it was flying straight at __HER__ . She turned out of its way, but it __DOVE__ at her again. She was scared.

She had __TO__ evade its attacks four times before she was __ABLE__ to land safely. Even after she landed, it __CIRCLE__ overhead, as if daring her to fly again. __WHAT__ did I do to you, she wondered.

As __SHE__ drove home, she found out that she had __BEEN__ lucky. The radio news reported that in Australia, __A__ hang-glider had been attacked by not one, but __TWO__ , eagles.

Maybe it was something in the air, __SHE__ thought.

================

*Translate into Vietnamese:

CHIM TẤN CÔNG

Heather thích việc bay cao tự do trên biển và đất. Cô học cách bay lượn từ người bạn trai của cô.

Ban đầu, cô sợ chết lắm. Lần đầu tiên anh đưa cô lên, cô bám chặt vào để giữ lấy mạng sống. Đến cuối cuộc bay, cô giống như cái móc câu. Nữa năm sau, cô đã mua được một khung bay riêng cho mình.

Hầu như mỗi cuối tuần, cô đều lái xe đến Tory Pines và nhảy qua vách đá. Cô có thể bay đến La Jolla chưa đầy 5 phút. Cô thích bay qua thị trấn. Cô sẽ vẫy tay chào bọn trẻ đang chỉ nhau nhìn lên cô, chúng sẽ la hét và vẫy đáp lại cô một cách phấn khởi.

Một ngày nọ khi cô đang bay vòng về chỗ đáp, cô chợt thấy một con chim ưng đang bay nhanh về hướng cô. Thoắt một cái nó biến mất. Rồi sau đó cô nghe tiếng móng vuốt của nó đang xé toạt miếng vải ở cái cánh. Rồi nó lại bay đi. Nhưng rồi tiếp theo cô thấy nó đang bay thẳng về phía cô. Cô bay vòng ra khỏi đường bay của nó, nhưng nó lại lao vào cô lần nữa. Cô sợ lắm.

Cô đã tránh khỏi 4 lần tấn công của nó trước khi cô đáp xuống đất một cách an toàn. Thậm chí sau khi cô đáp xuống rồi, nó vẫn bay vòng vòng phía trên đầu cô, như thể thách thức cô bay lần nữa. Tao đã làm gì mày, cô tự hỏi.

Khi lái xe về nhà, cô nhận thấy rằng cô thật may mắn. Tin tức trên radio cho biết rằng ở Úc, một người bay lượn đã bị đại bàng tấn công, không chỉ 1 mà đến 2 con.

Có thể có gì đó trên trời, Heather nghĩ.

==============

242808 top -

Done...

243504 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• approach(v): tiến tới
• briefly(adv): trong một khoảng thời gian ngắn
• circle(n): vòng tròn
• claw(n): móng vuốt
• cliff(n): vách đá
• dare(v): dám
• disappear(v): biến mất
• dive(v): lao vào
• eagle(n): đại bàng
• evade(v): tránh khỏi
• fabric(n): thó(vải), khung
• hang(v): treo, gục
• hang-glide(v): bay bằng diều
• hawk(n): diều hầu, chim ưng
• hook(v): làm cong lại
• initially(adv): ban đầu, vào lúc đầu
• launch(v): lao vào
• leap(v): nhảy
• overhead(adv): trên đầu
• rip(v): xé toạc ra
• scare(v): sợ
• soar(v): bay lên
• wave(v): vẫy tay

==================

*Yes/No Questions:

1.Did Heather love the freedom of snoring?No
2.Did she love to soar high above the land and sea?Yes
3.Did her boyfriend teach her how to hang-glide?Yes
4.Was she scared to death initially?Yes
5.Did she buy her own hang-glider a year later?No
6.Did she drive to Torrey Pines every weekend?Yes
7.Did she leap off the mountain?No
8.Could she soar to La Jolla in less than five minutes?Yes
9.Did she like to fly over the town?Yes
10.Would she wave at kids looking up at her?Yes

=================

*Fill in the blanks:

Heather loved the freedom of soaring high above __the___ land and sea. She learned how to hang-glide ___from__ her boyfriend.

Initially, she was scared to death. ____The__ first time he took her up, she hung _on_____ for dear life. But by the end of __that___ flight, she was hooked. Half a year later, ___She__ bought her own hang-glider.

Almost every weekend, she __drove___ to Torrey Pines and leaped off the cliff. __She___ could soar to La Jolla in less than ___five___ minutes. She liked to fly over the town. __She___ would wave at kids pointing and looking up ___at__ her, and they would shout and wave back ___excitedly___ .

One day she was returning to the launch __site___ when she noticed a red hawk rapidly approaching ___her__ . It briefly disappeared. Then she heard its claws __ripping___ the wing’s fabric. It flew off. But the __next___ thing she knew, it was flying straight at _her____ . She turned out of its way, but it ____dove__ at her again. She was scared.

She had __to___ evade its attacks four times before she was _able____ to land safely. Even after she landed, it __circled____ overhead, as if daring her to fly again. ____What__ did I do to you, she wondered.

As ___she___ drove home, she found out that she had __beeen____ lucky. The radio news reported that in Australia, ____a__ hang-glider had been attacked by not one, but ____two__ , eagles.

Maybe it was something in the air, ___Heather__ thought.

================

*Translate into Vietnamese:

Những cú tấn công của một con chim

Heather thích sự tự do của việc bay cao trên đất liền và biển. Cô ấy học cách bay bằng diều từ người bạn trai của mình.

Lúc đầu cô rất sợ chết. Lần đầu tiên anh ta nâng cô lên, cô cố nắm lấy cuộc sống tươi đẹp. Nhưng vào lúc kết thúc chuyến bay, cô đã...(phần này tuananh không biết dịch sao nữa). Nửa năm sau, cô đã tự mua cho mình một chiếc diều bay.

Hầu như cuối tuần nào cô cũng lái xe tới Torrey Pines và lao mình xuống vách đá. Cô có thể bay tới La Jolla trong vòng chưa tới năm phút. Cô thích bay trên thị trấn. Cô sẽ vẫy chào những đứa trẻ chỉ tay và nhìn lên mình, và chúng vẫy lại một cách phấn khích.

Một ngày nọ khi cô đang trở lại điểm xuất phát thì cô nhận ra một con diều hâu đỏ đang tiến tới mình. Nó biến mất trong một khoảng thời gian ngắn. Rồi cô nghe tiếng móng của nó cào lên cánh vải. Nó bay đi. Nhưng điều tiếp theo cô biết thì nó đang bay thẳng vào cô. Cô tránh ra khỏi hướng bay của nó, nhưng nó lại lao vào cô lần nựa. Cô thấy sợ hãi.

Cô phải né tránh bốn lần tấn công của nó trước khi cô có thể đáp xuống đất. Ngay cả khi cô đã đáp xuống đất, nó vẫn lượn tròn phía trên, như đang thách thức cô dám bay lại không. Mình đã làm gì nó nhỉ, cô thầm nghĩ.

Khi cô lái xe về nhà, cô nhận ra rằng mình đã may mắn. Đài vừa đưa tin ở Australia, một người bay bằng diều đã bị tấn công không phải chỉ một con, mà tới hai con đại bàng.

Chắc có cái gì trên trời, Heather nghĩ.

247784 top -

@bạn ngotuananh1908:
Cho mình giúp nghe

Idioms:
scared to death (spoken): sợ muốn chết, rất sợ.
extremely frightened My dog is scared to death of thunder and firecrackers.
See also: death, scare
http://idioms.thefreedictionary.com/scared+to+death

hang/hold on (to something/somebody) for dear life: bám chặt vào ai.
to hold something or someone as tightly as you can in order to avoid falling I sat behind Gary on the bike and hung on for dear life as we sped off. A rope was passed down and she held on to it for dear life as she was pulled to safety.

http://idioms.thefreedictionary.com/han ... +dear+life
hook someone on something: mê, ghiền.
Fig. to addict someone to a drug or alcohol. Careful, or you'll hook yourself on those tranquilizers. Some friend at school hooked Roger on dope. Sharon has hooked herself on cocaine.

Chúc các bạn thành công.

247797 top -
cám ơn bạn phamdinhphung rất nhiều tuananh tìm đủ từ điển mà không có luôn. :))

Mai mốt có gì phamdinhphung giúp đỡ tiếp hen.

247804 top -

Done...

250471 top -
Nộp bài ESL 26: A Bird Attacks
*Vocabulary:

• approach: Đến gần
• briefly: Ngắn
• circle: Vòng tròn
• claw: Móng vuốt
• cliff: Vách đá
• dare: Can đảm
• disappear: Biến mất
• dive: Lặn
• eagle: Chim ưng
•vade: Lảng tránh
• fabric: Kết cấu
• hang: Treo
• hang-glide: Tàu lượn
• hawk: Diều hâu
• hook: Móc
• initially: Khởi đầu
• launch: Xuồng lớn
• leap: Nhảy qua
• overhead: Ở trên đầu
• rip: Xé
• scare:Làm sợ hã
• soar: Vút lên cao
• wave: Vẫy tay
============

*Yes/No Questions:

1.Did Heather love the freedom of snoring? No
2.Did she love to soar high above the land and sea? Yes
3.Did her boyfriend teach her how to hang-glide? Yes
4.Was she scared to death initially? Yes
5.Did she buy her own hang-glider a year later? No
6.Did she drive to Torrey Pines every weekend? Yes
7.Did she leap off the mountain? No
8.Could she soar to La Jolla in less than five seconds?
9.Did she like to fly over the town? Yes
10.Would she wave at kids looking up at her? Yes

=================

*Fill in the blanks:

Heather loved the freedom of soaring high above _the_ land and sea. She learned how to hang-glide _from_ her boyfriend.

Initially, she was scared to death. _The_ first time he took her up, she hung __on_ for dear life. But by the end of _that_ flight, she was hooked. Half a year later, _she_ bought her own hang-glider.

Almost every weekend, she _drove_ to Torrey Pines and leaped off the cliff. _She_ could soar to La Jolla in less than _five_ minutes. She liked to fly over the town. _She_ would wave at kids pointing and looking up _at_ her, and they would shout and wave back _excitedly_ .

One day she was returning to the launch _site_ when she noticed a red hawk rapidly approaching _her_ . It briefly disappeared. Then she heard its claws ripping _the_ wing’s fabric. It flew off. But the _next_ thing she knew, it was flying straight at _her_ . She turned out of its way, but it _dove_ at her again. She was scared.

She had _to_ evade its attacks four times before she was _able_ to land safely. Even after she landed, it _circled_ overhead, as if daring her to fly again. _What_ did I do to you, she wondered.

As _she_ drove home, she found out that she had _been_ lucky. The radio news reported that in Australia, _a_ hang-glider had been attacked by not one, but _two_ , eagles.

Maybe it was something in the air, _Heather_ thought.

259376 top -
ESL 26: A Bird Attacks
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.