.
ESL 20: The Loose Button
1, 2 - bottom


ESL 20: The Loose ButtonDownload


George wore a pair of blue shorts around the house. They were old, faded, and ugly, but they were comfortable. And when you are at home, you want to be comfortable. It wouldn't be called "Home, Sweet Home" if you didn't feel comfortable there.

But when he put on his blue shorts one morning, the button was just hanging on by a thread. That single button was the only thing that held his shorts up.

George could do two things. He could wait until the button fell off. When that happened, it would probably roll under the sofa and be lost forever. Or, he could sew the button on securely before it fell off.

He found his sewing kit. He threaded the needle and tied a knot at the end of the thread. Then he started the needle through the cloth. He directed it through one of the holes in the button. Then he reversed direction. He put the needle back through a different hole, and then through the cloth again.

He repeated this motion through all four button holes until the button was tight. Then he tied a bunch of knots in the last bit of thread and snipped off the excess thread. He put on the shorts and buttoned the button. It was strong.

Good for another ten years, he smiled to himself.

218513 top -


*Vocabulary:

• button:
• direction:
• excess:
• fade:
• hang:
• hole:
• kit:
• knot:
• loose:
• motion:
• needle:
• repeat:
• reverse:
• securely:
• sew:
• snip:
• thread:
• tie:
• tight:
• ugly:

==================

*Yes/No Questions:

1.Did George wear a pair of blue jeans around the house?
2.Were the shorts old, faded, and ugly?
3.Were his shorts comfortable?
4.Was the button just hanging on by a thread?
5.Could George do one thing?
6.Could he wait until his pants fell off?
7.Would the button probably roll under the sofa?
8.Did he lose his sewing kit?
9.Did he tie a knot in the middle of the thread?
10.Did he start the needle through the cloth?

===================

*Fill in the blanks:

George wore a pair of blue shorts around _____ house. They were old, faded, and ugly, but _____ were comfortable. And when you are at home, _____ want to be comfortable. It wouldn't be called "_____ , Sweet Home" if you didn't feel comfortable there.

_____ when he put on his blue shorts one _____ , the button was just hanging on by a _____ . That single button was the only thing that _____ his shorts up.

George could do two things. ______ could wait until the button fell off. When _____ happened, it would probably roll under the sofa _____ be lost forever. Or, he could sew the _____ on securely before it fell off.

He found ______ sewing kit. He threaded the needle and tied ______ knot at the end of the thread. Then _____ started the needle through the cloth. He directed ______ through one of the holes in the button. _____ he reversed direction. He put the needle back _____ a different hole, and then through the cloth _____ .

He repeated this motion through all four button _____ until the button was tight. Then he tied _____ bunch of knots in the last bit of _____ and snipped off the excess thread. He put _____ the shorts and buttoned the button. It was _____ .

Good for another ten years, he smiled to _____ .

==================

*Translate into Vietnamese:

........

218514 top -
• button: nút, cúc
• direction: hướng
• excess: quá nhiều, dư
• fade: mờ đi
• hang: treo
• hole: lỗ
• kit: bộ (đồ nghề)
• knot: nút, gút
• loose: lỏng lẻo
• motion: động tác
• needle: kim
• repeat: lập lại
• reverse: trở ngược lại
• securely: một cách chắc chắn
• sew: khâu
• snip: cắt (động tác nhỏ)
• thread: chỉ, xỏ chỉ
• tie: cột
• tight: chắc chắn
• ugly: xấu xí

218524 top -
reserve : để dành ,dự trữ

reverse : đi lùi lại

218554 top -
ok, thanks.

218559 top -

Review to do homework… Best regards …

232029 top -
• button:nút áo
• direction:phương hướng
• excess:thừa
• fade:phai màu
• hang:treo
• hole:lỗ
• kit:bộ đồ nghề
• knot:thắt nút
• loose:lỏng
• motion:sự vận động
• needle:kim
• repeat:làm lại
• reverse:làm lùi lại
• securely:an toàn
• sew:may
• snip:cắt bằng kéo
• thread:sợi chỉ
• tie:buộc
• tight:chật
• ugly:xấu

==================

*Yes/No Questions:

1.Did George wear a pair of blue jeans around the house?No
2.Were the shorts old, faded, and ugly?Yes
3.Were his shorts comfortable?Yes
4.Was the button just hanging on by a thread?Yes
5.Could George do one thing?No
6.Could he wait until his pants fell off?No
7.Would the button probably roll under the sofa?Yes
8.Did he lose his sewing kit?No
9.Did he tie a knot in the middle of the thread?No
10.Did he start the needle through the cloth?Yes

===================

*Fill in the blanks:

George wore a pair of blue shorts around __the___ house. They were old, faded, and ugly, but __they___ were comfortable. And when you are at home, __you___ want to be comfortable. It wouldn't be called "__Home___ , Sweet Home" if you didn't feel comfortable there.

_But____ when he put on his blue shorts one _morning____ , the button was just hanging on by a _thread____ . That single button was the only thing that _held____ his shorts up.

George could do two things. __He____ could wait until the button fell off. When _that____ happened, it would probably roll under the sofa __and___ be lost forever. Or, he could sew the _the____ on securely before it fell off.

He found _his_____ sewing kit. He threaded the needle and tied __a____ knot at the end of the thread. Then __he___ started the needle through the cloth. He directed _it_____ through one of the holes in the button. __Then___ he reversed direction. He put the needle back __through___ a different hole, and then through the cloth __again___ .

He repeated this motion through all four button _holes____ until the button was tight. Then he tied __a___ bunch of knots in the last bit of _thread____ and snipped off the excess thread. He put __on___ the shorts and buttoned the button. It was strong_____ .

Good for another ten years, he smiled to _himself____ .

==================

*Translate into Vietnamese:

235044 top -

Done...

235810 top -
Chiếc cúc mất

George mặc quần đùi màu xanh nước biển trong nhà. Quần đùi đã cũ, bạc màu và xấu xí nhưng mà thoải mái. Và khi bạn ở nhà, bạn muốn được thoải mái. Nó sẽ không thể gọi là “Ngôi nhà thân yêu” nếu bạn không cảm thấy thoải mái trong ngôi nhà đó.
Nhưng khi anh mặc quần đùi xanh vào một buổi sáng, chiếc khuy quần vừa được đính vào. Chiếc khuy quần là vật duy nhất giữ cho quần đùi không tụt.
George có thể làm hai việc. Anh có thể chờ cho đến khi khuy quần rơi ra. Khi điều đó xảy ra, nó có lẽ lăn xuống ghế sofa và mãi mãi không tìm thấy. Hoặc là, anh có thể khâu chiếc khuy cho chắc hơn trước khi nó rơi ra.
Anh tìm thấy bộ kim chỉ. Anh luồn chỉ vào kim và thắt nút ở cuối sợi chỉ. Sau đó anh bắt đầu xuyên kim qua quần. Anh luồn kim thẳng qua một lỗ trên chiếc khuy. Sau đó anh lộn ngược lại. Anh xuyên kim qua một cái lỗ khác, và sau cùng là đâm kim qua chiếc quần.
Anh lặp lại việc luồn kim qua bốn lỗ của chiếc khuy quần cho đến khi chiếc khuy đính chặt. Sau đó anh thắt nút lại và giựt đi phần chỉ còn thừa. Anh mặc quần đùi vào và cài khuy. Nó thật chắc chắn.
Rất tốt cho khoảng 10 năm nữa, anh mỉm cười.


*Vocabulary:

• button: khuy, cúc
• direction: trực tiếp, thẳng
• excess: còn thừa, dư ra
• fade: bạc màu
• hang: treo, đính
• hole: lỗ
• kit: bộ đồ dùng
• knot: nốt, nút thắt
• loose: mất
• motion: hành động
• needle: cây kim
• repeat: lặp lại
• reverse: quay ngược, lật ngược
• securely: cẩn thận, chắc chắn
• sew: khâu
• snip: cắt bằng kéo
• thread: chỉ
• tie: buộc
• tight: chặt, chắc chắn
• ugly: xấu xí

==================

*Yes/No Questions:

1.Did George wear a pair of blue jeans around the house?no
2.Were the shorts old, faded, and ugly?yes
3.Were his shorts comfortable?yes
4.Was the button just hanging on by a thread?yes
5.Could George do one thing?no
6.Could he wait until his pants fell off?yes
7.Would the button probably roll under the sofa?no
8.Did he lose his sewing kit?no
9.Did he tie a knot in the middle of the thread?no
10.Did he start the needle through the cloth?no

238135 top -

Done...

238405 top -

*Vocabulary:

• button: Nút áo,nút quần
• direction: Sự điều khiển
• excess: Sự thừa mứa
• fade: Héo tàn
• hang: Treo
• hole: Cái lỗ
• kit: Bộ đồ nghề, túi đựng
• knot: Thắt nút, nơ, khó khăn
• loose: Lỏng
• motion: Sự vận động
• needle: Kim khâu
• repeat: Lập lại
• reverse: Bề trái
• securely: An toàn, kiên cố
• sew: May khâu, đóng sách
• snip: Cắt bằng kéo
• thread: Sợi chỉ
• tie: Buộc, trói, cột
• tight: Kín, chặt, bó sát
• ugly: Xấu xí

==================

*Yes/No Questions:

1.Did George wear a pair of blue jeans around the house? Yes
2.Were the shorts old, faded, and ugly? Yes
3.Were his shorts comfortable? Yes
4.Was the button just hanging on by a thread? Yes
5.Could George do one thing? No
6.Could he wait until his pants fell off? No
7.Would the button probably roll under the sofa? Yes
8.Did he lose his sewing kit? No
9.Did he tie a knot in the middle of the thread? No
10.Did he start the needle through the cloth? Yes

===================

*Fill in the blanks:

George wore a pair of blue shorts around _the____ house. They were old, faded, and ugly, but _they____ were comfortable. And when you are at home, _you____ want to be comfortable. It wouldn't be called "_Home____ , Sweet Home" if you didn't feel comfortable there.

_But____ when he put on his blue shorts one __morning____ , the button was just hanging on by a __thread____ . That single button was the only thing that _held____ his shorts up.

George could do two things. _He_____ could wait until the button fell off. When _that____ happened, it would probably roll under the sofa _and____ be lost forever. Or, he could sew the __button____ on securely before it fell off.

He found _hí_____ sewing kit. He threaded the needle and tied __a____ knot at the end of the thread. Then _he____ started the needle through the cloth. He directed _it_____ through one of the holes in the button. _Then____ he reversed direction. He put the needle back __through____ a different hole, and then through the cloth _again____ .

He repeated this motion through all four button _holes____ until the button was tight. Then he tied _a____ bunch of knots in the last bit of __thread____ and snipped off the excess thread. He put _on____ the shorts and buttoned the button. It was __atrong____ .

Good for another ten years, he smiled to __himself____ .

==================

*Translate into Vietnamese:

Chiếc nút lỏng.

Goerge mặc chiếc quần ngắn màu xanh đi vòng quanh nhà. Nó thì cũ, lỗi thời và xấu xí, nhưng nó thật mềm mại và thoải mái. Không thể gọi là " Căn nhà ngọt ngào ", nếu bạn không cảm thấy thật thoải mái ở đó.
Nhưng khi anh mặc chiếc quần đó vào một buổi sáng, cái nút chỉ còn treo bằng một sợi chỉ. Đó là cái nút duy nhất và là thứ duy nhất giữ cho cái quần đứng.
Goerge có thể làm 2 việc. Anh có thể đợi cho đến khi cái nút rơi ra. Khi việc đó sảy ra, nó có thể lăn vào bên dưới ghế tràng kỷ và mất vĩnh viễn. Hoặc, anh có thể khâu cái nút lại thật chắc trước khi nó rơi mất.
Anh tìm thấy chiếc túi đựng kim chỉ. Anh sỏ sợi chỉ vào lỗ kim và thắt nút lại ở phần cuối sợi chỉ.
Sau đó bắt đầu xuyên kim vào quần. Anh xuyên thẳng vào mội lỗ trên cái nút. Sau đó lật bề trái và xuyên vào một cái lỗ khác, và lại xuyên qua chiếc quần trở lại.
Anh lập lại nhiều lần cho tất cả 4 cái lỗ trên cái nút. Cho đến khi cái nút thật chặt. Sau đó anh thắt chùm trên đoạn cuối của sợi chỉ và cắt sợi chỉ thừa bằng kéo. Anh mặc quần và gài nút lại. Nó thật chắc chắn.
Thật tốt cho 10 năm nữa, anh mĩm cười với chính mình.
........

240412 top -
Hongbambi xin nộp bài 20

*Vocabulary:

• button: NÚT
• direction: PHƯƠNG HƯỚNG
• excess: DƯ, THỪA
• fade: BẠC MÀU
• hang: TREO
• hole: LỖ
• kit: BỘ DỤNG CỤ
• knot: GÚT, NƠ
• loose: LỎNG
• motion: THAO TÁC
• needle: KIM
• repeat: LẬP LẠI
• reverse: NGƯỢC LẠI
• securely: 1 CÁCH CHẮC CHẮN
• sew: MAY
• snip: CẮT
• thread: CHỈ
• tie: CỘT
• tight: CHẶT
• ugly: XẤU

==================

*Yes/No Questions:

1.Did George wear a pair of blue jeans around the house?
- NO.
2.Were the shorts old, faded, and ugly? - YES.
3.Were his shorts comfortable? - YES.
4.Was the button just hanging on by a thread? - YES.
5.Could George do one thing? - NO.
6.Could he wait until his pants fell off? - YES.
7.Would the button probably roll under the sofa? - YES.
8.Did he lose his sewing kit? - NO.
9.Did he tie a knot in the middle of the thread? - NO.
10.Did he start the needle through the cloth? - YES.

===================

*Fill in the blanks:

George wore a pair of blue shorts around __THE__ house. They were old, faded, and ugly, but __THEY__ were comfortable. And when you are at home, __YOU__ want to be comfortable. It wouldn't be called "__HOME__ , Sweet Home" if you didn't feel comfortable there.

__BUT__ when he put on his blue shorts one __MORNING__ , the button was just hanging on by a __THREAD__ . That single button was the only thing that __HELD__ his shorts up.

George could do two things. __HE__ could wait until the button fell off. When __IT__ happened, it would probably roll under the sofa __AND__ be lost forever. Or, he could sew the __BUTTON__ on securely before it fell off.

He found __HIS__ sewing kit. He threaded the needle and tied __A__ knot at the end of the thread. Then __HE__ started the needle through the cloth. He directed __IT__ through one of the holes in the button. __THEN__ he reversed direction. He put the needle back __THROUGH__ a different hole, and then through the cloth __AGAIN__ .

He repeated this motion through all four button __HOLES__ until the button was tight. Then he tied __A__ bunch of knots in the last bit of __THREAD__ and snipped off the excess thread. He put __ON__ the shorts and buttoned the button. It was __STRONG__ .

Good for another ten years, he smiled to __HIMSELF__ .

==================

*Translate into Vietnamese:

CHIẾC NÚT LỎNG

George mặc 1 cái quần đùi màu xanh nước biển dùng ở nhà. Cái quần cũ, bạc màu và xấu, nhưng nó thoải mái. Khi bạn ở nhà, bạn muốn được thoải mái. Không thể gọi là "nhà" nếu ở đó bạn không cảm thấy thoải mái.

Nhưng sáng nay khi anh ấy mặc quần vào, chiếc nút quần chỉ còn dính bởi 1 cọng chỉ. Đó là chiếc nút duy nhất để giữ cho cái quần của anh khỏi tuột.

George có thể làm 2 việc. Anh ta có thể đợi cho đến khi chiếc nút rơi ra. khi đó, chắc chắn nó sẽ lăn xuống bên dưới chiếc trường kỷ và mất luôn. Hoặc anh ta có thể khâu nó chắc lại trước khi nó rơi ra.

Anh ta tìm được bộ dụng cụ may vá. Anh ta xỏ chỉ và cột một cái gút ở cuối cọng chỉ. Rồi anh bắt đầu may xuyên qua quần. Anh đâm kim xuyên qua một trong những cái lỗ của chiếc nút. Rồi quay ngược lại. Anh đâm kim qua một cái lỗ khác và xuyên qua quần lần nữa.

Anh lập lại thao tác này xuyên qua tất cả 4 cái lỗ cho đến khi chếc nút được đính chăt. Sau đó anh gút nhiều lần ở mẩu chỉ cuối cùng và cắt đi phần chỉ thừa. Anh ta mặc quần vào và cài nút. Nó chắc chắn quá.

Anh cười và tự nhủ : 10 năm nữa vẫn còn tốt.

=========================

240781 top -

Done...

241328 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• button(n): nút
• direction(n): phương hướng
• excess(n): sự thừa mứa
• fade(v): làm bạc màu
• hang(v): treo lên
• hole(n): lỗ
• kit(n): bộ đồ nghề
• knot(n): gút
• loose(a): lỏng lẻo
• motion(n): cử chỉ
• needle(n): kim
• repeat(v): lặp lại
• reverse(v): đảo ngược, lộn ngược
• securely(adv): một cách cẩn thận
• sew(v): may
• snip(v): cắt
• thread(n): chỉ
• tie(v): cột, buộc
• tight(adv): chặt
• ugly(a): xâú

==================

*Yes/No Questions:

1.Did George wear a pair of blue jeans around the house?yes
2.Were the shorts old, faded, and ugly?Yes
3.Were his shorts comfortable?Yes
4.Was the button just hanging on by a thread?Yes
5.Could George do one thing?No
6.Could he wait until his pants fell off?No
7.Would the button probably roll under the sofa?Yes
8.Did he lose his sewing kit?No
9.Did he tie a knot in the middle of the thread?No
10.Did he start the needle through the cloth?Yes

===================

*Fill in the blanks:

George wore a pair of blue shorts around ___the__ house. They were old, faded, and ugly, but __they___ were comfortable. And when you are at home, __you___ want to be comfortable. It wouldn't be called "____Home_ , Sweet Home" if you didn't feel comfortable there.

__But___ when he put on his blue shorts one _morning____ , the button was just hanging on by a __thread___ . That single button was the only thing that __held___ his shorts up.

George could do two things. ___He___ could wait until the button fell off. When _that____ happened, it would probably roll under the sofa __and___ be lost forever. Or, he could sew the ___button__ on securely before it fell off.

He found __his____ sewing kit. He threaded the needle and tied ____the__ knot at the end of the thread. Then ___he__ started the needle through the cloth. He directed ____it__ through one of the holes in the button. __Then___ he reversed direction. He put the needle back ___to__ a different hole, and then through the cloth ___again__ .

He repeated this motion through all four button ___holes__ until the button was tight. Then he tied __the___ bunch of knots in the last bit of __thread___ and snipped off the excess thread. He put __on___ the shorts and buttoned the button. It was _strong____ .

Good for another ten years, he smiled to __himself___ .

==================

*Translate into Vietnamese:

Cái nút bị lỏng

Gorge mặc một cái quần lam đi xung quanh nhà. Chúng đã cũ, bạc màu và xấu xí, nhưng chúng rất thoải mái. Và khi bạn ở nhà, bạn muốn thoải mái. Sẽ không được goị là "căn nhà yêu dấu" nếu bạn không thấy thoải mái khi ở nhà.

Nhưng khi anh ta mặc cái quần lam vào sáng nọ, cái nút chỉ được giữ bởi một cọng chỉ. Cái nút đơn này là thứ duy nhất giữ cái quần của anh ta.

Gorge có thể làm hai điều. Anh ta có thể đợi cho tới khi cái nút rớt xuống. Khi điều đó diễn ra, cái nút sẽ lăn xuống cái ghế bành và mất luôn. Hoặc là anh ta có thể may cái nút một cách cẩn thận trước khi nó rớt xuống.

Anh ta tìm thấy bộ dụng cụ may của mình. Anh ta so kim rồi thắt gút ở cuối sợi chỉ. Rồi anh ta bắt đầu luồn kim vào cái quần. Anh ta đâm xuống một cái lỗ trên cái nút. Rồi anh ta đâm ngược lên. Anh ta luồn kim vào một cái lỗ khác, và rồi xuyên qua cái lỗ lần nữa.

Anh ta lặp lại cái hành động xuyên qua bốn cái lỗ của cái nút cho tới khi cái nút đã chặt. Rồi anh ta thắt một mớ gút trong cái mũi kim cuối cùng và cắt đi phần chỉ thừa. Anh ta mặc cái quần vào và thắt nút. Nó đã chắc rồi.

Đủ chắc cho mười năm nữa, anh ta mỉm cười với chính mình.

246451 top -

Done...

250466 top -
ESL 20: The Loose Button
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.