.
ESL 19: School Boys
1, 2, 3 - bottom


ESL 19: School Boys


Download


Jerome turned off the TV. He had just watched a couple of "South Park" cartoons. "South Park" is an amusing series about elementary school kids living in a small town in Colorado.

The first cartoon was about Herman, who wanted to become strong and muscular. He asked his mother to buy a supplement that was advertised on TV. The supplement was actually nothing but sugar, but the TV ad promised that it would make you strong and muscular.

Instead, it made Herman very fat. Worse, Herman refused to believe that he had become fat. Even though all his friends were calling him Super Fat Boy, he told them that he was Super Muscle Boy. Finally, when Herman walked onto the stage to receive an award in the school auditorium, the stage collapsed. Then he realized that maybe he WAS super fat.

The second cartoon was about a dog that followed Lenny home. Lenny loved the dog until he found out it was gay. Then he hated the dog. But Big Al took Lenny to the city’s Home for Gay Animals. While there, Lenny decided that it was okay to be gay. When he got home, he hugged his dog and took it for a walk. He didn’t even mind when it sniffed other male dogs.

217665 top -


*Vocabulary:

• advertise:
• amusing:
• auditorium:
• award:
• cartoon:
• collapse:
• elementary:
• gay:
• muscle:
• muscular:
• realize:
• receive:
• refuse:
• sniff:
• sugar:
• supplement:

======================

*Yes/No Questions:

1.Did Jerome turn off the TV?
2.Had he just watched a couple of "North Park" cartoons?
3.Are the cartoons about elementary school kids?
4.Do the elementary school kids live in a big city in Colorado?
5.Did Herman want to become strong and muscular?
6.Was the supplement advertised in the newspaper?
7.Was the supplement 100% sugar?
8.Did the supplement make Herman strong and muscular?
9.Did the supplement make Herman very fat?
10.Did Herman believe that he had become fat?

====================

*Fill in the blanks:

Jerome turned off the TV. He had just ______ a couple of "South Park" cartoons. "South Park" _____ an amusing series about elementary school kids living _____ a small town in Colorado.

The first cartoon _____ about Herman, who wanted to become strong and _____ . He asked his mother to buy a supplement _____ was advertised on TV. The supplement was actually _____ but sugar, but the TV ad promised that _____ would make you strong and muscular.

Instead, it _____ Herman very fat. Worse, Herman refused to believe _____ he had become fat. Even though all his _____ were calling him Super Fat Boy, he told _____ that he was Super Muscle Boy. Finally, when _____ walked onto the stage to receive an award _____ the school auditorium, the stage collapsed. Then he ______ that maybe he WAS super fat.

The second _____ was about a dog that followed Lenny home. _____ loved the dog until he found out it _____ gay. Then he hated the dog. But Big _____ took Lenny to the city’s Home for Gay _____ . While there, Lenny decided that it was okay _____ be gay. When he got home, he hugged _____ dog and took it for a walk. He _____ ’t even mind when it sniffed other male dogs.

=================

*Translate into Vietnamese:

.......

217666 top -

Review to do homework… Best regards …

232024 top -
• advertise:quảng cáo
• amusing:vui nhộn
• auditorium:phòng thính giả
• award:phần thưởng
• cartoon:phim hoạt hình
• collapse:đổ sụp
• elementary:cấp tiểu học
• gay: đồng tình luyế ái
• muscle:bắp thịt
• muscular:( adj) bắp thịt
• realize:nhận thức được
• receive:nhận lĩnh
• refuse:từ chối
• sniff:ngửi
• sugar:nịnh hót
• supplement:tờ phụ trương

======================

*Yes/No Questions:

1.Did Jerome turn off the TV? Yes
2.Had he just watched a couple of "North Park" cartoons?No
3.Are the cartoons about elementary school kids?Yes
4.Do the elementary school kids live in a big city in Colorado?No
5.Did Herman want to become strong and muscular?Yes
6.Was the supplement advertised in the newspaper?No
7.Was the supplement 100% sugar?Yes
8.Did the supplement make Herman strong and muscular?Yes
9.Did the supplement make Herman very fat?yes
10.Did Herman believe that he had become fat?No

====================

*Fill in the blanks:

Jerome turned off the TV. He had just __watched____ a couple of "South Park" cartoons. "South Park" __is___ an amusing series about elementary school kids living _in____ a small town in Colorado.

The first cartoon _was____ about Herman, who wanted to become strong and _muscular____ . He asked his mother to buy a supplement _that____ was advertised on TV. The supplement was actually __nothing___ but sugar, but the TV ad promised that _it____ would make you strong and muscular.

Instead, it _made____ Herman very fat. Worse, Herman refused to believe _that____ he had become fat. Even though all his _friends____ were calling him Super Fat Boy, he told __them___ that he was Super Muscle Boy. Finally, when _Herman____ walked onto the stage to receive an award _in____ the school auditorium, the stage collapsed. Then he __realized____ that maybe he WAS super fat.

The second _cartoon____ was about a dog that followed Lenny home. _Leny____ loved the dog until he found out it _was____ gay. Then he hated the dog. But Big _Al____ took Lenny to the city’s Home for Gay _Animals____ . While there, Lenny decided that it was okay _to____ be gay. When he got home, he hugged _his____ dog and took it for a walk. He ___didn__ ’t even mind when it sniffed other male dogs.

=================

*Translate into Vietnamese:

.......

234334 top -

Done...

234812 top -
Hi everybody,

Theo mình nghĩa của từ "Supplement" trong bài này là "Viên (thuốc)bổ sung"

237749 top -
Nam sinh

Jerome tắt tivi. Cậu vừa mới xem xong 2 tập phim hoạt hình “Công viên phía nam”. “ Công viên phía nam” là loạt phim hài về những học sinh tiểu học sống ở một thị trấn nhỏ của Colorado.
Tập phim hoạt hình thứ nhất kể về Herman, người muốn trở nên cơ bắp và mạnh mẽ. Cậu xin mẹ mua thuốc bổ quảng cáo trên tivi. Thuốc bổ thật ra không có gì ngoài chất đường, nhưng quảng cáo cam kết là nó giúp cho bạn trở nên cơ bắp và khỏe mạnh.
Thay vào đó, nó khiến Herman trở nên béo. Dù sai, Herman vẫn không tin rằng mình trở nên béo. Mặc dù vậy tất cả bạn của cậu đều gọi cậu là siêu nhân béo, cậu nói với bạn rằng cậu là siêu nhân cơ bắp. Cuối cùng, khi Herman đi trên sân khấu để nhận phần thưởng trong khán phòng của trường, sân khấu liền đổ sập. Sau cùng, cậu cũng thừa nhận có lẽ mình quá béo.
Phim hoạt hình thứ hai kể về một chú chó theo Lenny về nhà. Lenny yêu chú chó cho đến khi cậu phát hiện ra nó bị đồng tính. Sau đó, cậu ghét chó. Nhưng Big A1 đã dẫn Lenny đến thành phố của những con vật đồng tính. Lúc ở đó, Lenny quyết định rằng đồng tính cũng không sao. Khi cậu trở về nhà, cậu ôm chặt chú chó của cậu và dắt nó đi dạo. Cậu không cảm thấy phiền ngay cả khi nó ngửi những con chó đực khác.

*Vocabulary:

• advertise: quảng cáo
• amusing: hài hước, vui nhộn
• auditorium: khán phòng
• award: phần thưởng
• cartoon: hoạt hình
• collapse: sụp đổ
• elementary: cấp 1, sơ cấp
• gay: đồng tính
• muscle: cơ bắp
• muscular: vạm vỡ, có cơ bắp
• realize: thừa nhận
• receive: nhận
• refuse: từ chối, không thừa nhận
• sniff: hít ngửi
• sugar: đường
• supplement: thuốc bổ

======================

*Yes/No Questions:

1.Did Jerome turn off the TV?yes
2.Had he just watched a couple of "North Park" cartoons?no
3.Are the cartoons about elementary school kids?yes
4.Do the elementary school kids live in a big city in Colorado?no
5.Did Herman want to become strong and muscular?yes
6.Was the supplement advertised in the newspaper?no
7.Was the supplement 100% sugar? yes
8.Did the supplement make Herman strong and muscular?no
9.Did the supplement make Herman very fat?yes
10.Did Herman believe that he had become fat?no

238134 top -

Done...

238406 top -

*Vocabulary:

• advertise: Quảng cáo
• amusing: Vui, buồn cười
• auditorium: Giảng đường
• award: Tặng thưởng
• cartoon: Tranh biếm họa, phim hoạt hình
• collapse: Sụp đổ
• elementary: Cơ bản, sơ yếu
• gay: Đồng tính
• muscle: Bắp thịt, cơ bắp
• muscular: Bắp thịt rắn chắc
• realize: Thực hiện
• receive: Nhận lãnh
• refuse: Chùn chân, vứt bỏ
• sniff: Ngửi đánh hơi
• sugar: Đường
• supplement: Phụ trang, bổ sung

======================

*Yes/No Questions:

1.Did Jerome turn off the TV? Yes
2.Had he just watched a couple of "North Park" cartoons? Yes
3.Are the cartoons about elementary school kids? Yes
4.Do the elementary school kids live in a big city in Colorado? No
5.Did Herman want to become strong and muscular? Yes
6.Was the supplement advertised in the newspaper? No
7.Was the supplement 100% sugar? No
8.Did the supplement make Herman strong and muscular? No
9.Did the supplement make Herman very fat? Yes
10.Did Herman believe that he had become fat? No

====================

*Fill in the blanks:

Jerome turned off the TV. He had just _wathed_____ a couple of "South Park" cartoons. "South Park" _is____ an amusing series about elementary school kids living _in____ a small town in Colorado.

The first cartoon _was____ about Herman, who wanted to become strong and __muscular____ . He asked his mother to buy a supplement _was____ was advertised on TV. The supplement was actually __nothing____ but sugar, but the TV ad promised that _it____ would make you strong and muscular.

Instead, it _made____ Herman very fat. Worse, Herman refused to believe _that____ he had become fat. Even though all his __friends____ were calling him Super Fat Boy, he told _them____ that he was Super Muscle Boy. Finally, when __Herman____ walked onto the stage to receive an award _in____ the school auditorium, the stage collapsed. Then he __realized_____ that maybe he WAS super fat.

The second __cartoon____ was about a dog that followed Lenny home. _Lenny____ loved the dog until he found out it _was____ gay. Then he hated the dog. But Big _Al____ took Lenny to the city’s Home for Gay __Animals____ . While there, Lenny decided that it was okay _to____ be gay. When he got home, he hugged _his____ dog and took it for a walk. He _didn____ ’t even mind when it sniffed other male dogs.

=================

*Translate into Vietnamese:
Trường Tiểu Học Nam.

Jerome tắt TV. Anh vừa xem 2 tập phim hoạt hình " Công viên phương nam ". Phim hoạt hình " Công viên phương nam" nói về những đứa trẻ trong trường tiểu hoc sống ở một thị trấn nhỏ của bang Colorado.
Phần nhất nói về Herman. một người muốn trở thành mạnh mẽ và cơ bắp. Cậu xin mẹ mua cho cậu thuốc bổ được quảng cáo trên TV. Thuốc bổ thật ra không có gì ngoài chất đường, nhưng quảng cáo cam đoan hứa hẹn rằng, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ và cơ bắp.
Thay vào đó, nó làm Herman rất mập béo, tệ hơn, Herman vẫn không tin rằng cậu trở nên béo. Tất cả bạn bè đều kêu cậu là siêu béo, cậu nói với họ cậu là siêu cơ bắp. Cuối cùng, khi Herman bước lên khán đài trong giảng đường của trường để nhân phần thưởng, khán đài đổ xụp, sau đó cậu thừa nhận có lẽ cậu là siêu béo thật.
Phần 2 của loạt phim hoạt hình nói về một con chó đi theo Lenny về nhà. Lenny rất yêu con chó cho đến khi cậu phát hiện nó bị đồng tính, cậu ghét nó. Nhưng Al lớn đã đưa cậu đến thành phố của những con vật bị đồng tính. Lúc đó cậu quyết định đồng tính cũng không sao. Khi cậu trở về nhà, cậu ôm chặt con chó và dắt nó đi dạo. Cậu không để tâm khi nó ngửi một con chó đực khác.
.......

239616 top -

Done...

239913 top -
Hongbambi xin nộp bài 19

*Vocabulary:

• advertise: QUẢNG CÁO
• amusing: VUI
• auditorium: KHÁN PHÒNG
• award: GIẢI THƯỞNG
• cartoon: HOẠT HÌNH
• collapse: ĐỔ, SẬP
• elementary: SƠ CẤP
• gay: ĐỒNG TÍNH
• muscle: CƠ BẮP
• muscular: THUỘC VỀ CƠ BẮP
• realize: NHẬN THẤY
• receive: NHẬN
• refuse: PHỦ NHẬN, TỪ CHỐI
• sniff: NGỬI
• sugar: ĐƯỜNG
• supplement: THUỐC BỔ

======================

*Yes/No Questions:

1.Did Jerome turn off the TV? - YES.
2.Had he just watched a couple of "North Park" cartoons?
- YES.
3.Are the cartoons about elementary school kids? - YES.
4.Do the elementary school kids live in a big city in Colorado? - NO.
5.Did Herman want to become strong and muscular? - YES.
6.Was the supplement advertised in the newspaper? - NO.
7.Was the supplement 100% sugar? - YES.
8.Did the supplement make Herman strong and muscular? - NO.
9.Did the supplement make Herman very fat? - YES.
10.Did Herman believe that he had become fat? - NO.

====================

*Fill in the blanks:

Jerome turned off the TV. He had just __WATCHED__ a couple of "South Park" cartoons. "South Park" __IS__ an amusing series about elementary school kids living __IN__ a small town in Colorado.

The first cartoon __WAS__ about Herman, who wanted to become strong and __MUSCLE__ . He asked his mother to buy a supplement __THAT__ was advertised on TV. The supplement was actually __NOTHING__ but sugar, but the TV ad promised that __IT__ would make you strong and muscular.

Instead, it __MADE__ Herman very fat. Worse, Herman refused to believe __THAT__ he had become fat. Even though all his __FRIENDS__ were calling him Super Fat Boy, he told __THEM__ that he was Super Muscle Boy. Finally, when __HERMAN__ walked onto the stage to receive an award __IN__ the school auditorium, the stage collapsed. Then he __REALIZED__ that maybe he WAS super fat.

The second __CARTOON__ was about a dog that followed Lenny home. __LENNY__ loved the dog until he found out it __WAS__ gay. Then he hated the dog. But Big __AL__ took Lenny to the city’s Home for Gay __ANIMALS__ . While there, Lenny decided that it was okay __TO__ be gay. When he got home, he hugged __HIS__ dog and took it for a walk. He ___DIDN_ ’t even mind when it sniffed other male dogs.

=================

*Translate into Vietnamese:

TRƯỜNG HỌC DÀNH CHO NAM

Jerome tắt TV. Cậu ta vừa xem xong 2 bô phim hoạt hình "Công viên miền Nam". "Công viên miền Nam" là 1 loạt phim hài giành cho trẻ em cấp tiểu học ở thị trấn nhỏ Colorado.

Phim hoạt hình đầu tiên kể về Herman, người muốn trở thành mạnh mẽ và lực lưỡng. Anh ta yêu cầu mẹ anh ta mua thuốc tăng lực quảng cáo trên TV. Thuốc tăng lực này thực ra chỉ toàn là đường, nhưng những người quảng cáo hứa hẹn rằng nó sẽ làm cho anh trở nên mạnh mẽ và lực lưỡng.

Thay vào đó, thuốc làm cho Herman mập lên nhiều. Tệ hơn, Herman phủ nhận việc anh ta đã mập lên. Mặc dù tất cả bạn bè của anh đều gọi anh là Siêu Nhân Mập, anh bảo họ rằng anh là Siêu Nhân Cơ Bắp. Cuối cùng, khi Herman bước lên khán đài để nhận giải thưởng tại khán phòng trường, khán đài đổ sập. Lúc đó anh mới nhận ra rằng có thể là anh rất mập.

Phim hoạt hình thứ 2 kể về một chú chó theo Lenny về nhà. Lenny yêu con chó đến khi anh nhận ra con chó đồng tính. Sau đó anh ghét con chó. Nhưng Big Al đã đưa Lenny đến thành phố giành cho những con vật đồng tính. Trong khi ở đó, Lenny quyết định rằng việc đồng tính cũng bình thường. Khi anh về nhà, anh ôm con chó và dẫn nó đi dạo. Anh ta thậm chí không phiền khi nó ngửi nhưng con chó đực khác.

================

240719 top -

Done...

241333 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• advertise(v): quảng cáo
• amusing(adj): vui, làm cho buồn cười
• auditorium(n): thính phòng
• award(n): phần thưởng
• cartoon(n): phim hoạt hình
• collapse(v): sụp đổ
• elementary(adj): cấp tiểu
• gay(adj): biến thái
• muscle(n): cơ bắp
• muscular(adj): vạm vỡ
• realize(v): nhận ra
• receive(v): nhận
• refuse(v): từ chối
• sniff(v): ngửi
• sugar(n): đường
• supplement(n): chất bổ sung, tăng trưởng

======================

*Yes/No Questions:

1.Did Jerome turn off the TV?Yes
2.Had he just watched a couple of "North Park" cartoons?No
3.Are the cartoons about elementary school kids?Yes
4.Do the elementary school kids live in a big city in Colorado?No
5.Did Herman want to become strong and muscular?Yes
6.Was the supplement advertised in the newspaper?No
7.Was the supplement 100% sugar?yes
8.Did the supplement make Herman strong and muscular?No
9.Did the supplement make Herman very fat?Yes
10.Did Herman believe that he had become fat?No

====================

*Fill in the blanks:

Jerome turned off the TV. He had just ___watched__ a couple of "South Park" cartoons. "South Park" __is___ an amusing series about elementary school kids living __in___ a small town in Colorado.

The first cartoon ___was__ about Herman, who wanted to become strong and ___muscular__ . He asked his mother to buy a supplement ___that__ was advertised on TV. The supplement was actually __nothing___ but sugar, but the TV ad promised that __it___ would make you strong and muscular.

Instead, it __made___ Herman very fat. Worse, Herman refused to believe __that___ he had become fat. Even though all his __friends___ were calling him Super Fat Boy, he told _them____ that he was Super Muscle Boy. Finally, when ___Herman__ walked onto the stage to receive an award __in___ the school auditorium, the stage collapsed. Then he ____realized__ that maybe he WAS super fat.

The second _cartoon____ was about a dog that followed Lenny home. ___Lenny__ loved the dog until he found out it __was___ gay. Then he hated the dog. But Big ____Al_ took Lenny to the city’s Home for Gay __Animals___ . While there, Lenny decided that it was okay ___to__ be gay. When he got home, he hugged ___his__ dog and took it for a walk. He ___didn__ ’t even mind when it sniffed other male dogs.

=================

*Translate into Vietnamese:

Nam sinh

Jerome tắt TV. Cậu vừa coi xong hai tập phim hoạt hình của "Công Viên Phương Nam". "Công Viên Phương Nam" là một chuỗi phim dài về đời sống của học sinh tiểu học ở một thị trấn nhỏ ở Colorado.

Bộ phim đầu tiên là về Herman, cậu muốn trở nên mạnh mẽ và vạm vỡ. Cậu kêu mẹ cậu mua cho mình loại thuốc bổ được quảng cáo trên TV. Loại thuốc bổ này chẳng có gì khác ngoài đường, nhưng phần quảng cáo trên TV đảm bảo rằng nó sẽ giúp bạn khoẻ mạnh và vạm vỡ.

Thay vào đó, nó làm cho Herrman rất mập. Tệ hơn nữa, Herrman phủ nhận là mình đã trở nên mập. Mặc dù tất cả bạn bè của cậu gọi cậu là Cậu Bé Siêu Mập, cậu bảo chúng rằng cậu là Cậu Bé Siêu Cơ Bắp. Cuối cùng, khi Herman bước lên bục trong thính phòng nhận phần thưởng, cái bục bị sập. Rồi cậu mới nhận ra mình đã mập thật.

Tập phim hoạt hình thứ hai là về một con chó của nhà Lenny. Lenny yêu con chó cho tới khi cậu nhận ra rằng con chó bị biến thái. Rồi cậu ghét con chó. Nhưng cho Big Al dẫn Lenny tới trung tâm động vật biến thái của thành phố. Ở đó,Lenny quyết định rằng biến thái thì đã sao. Rồi khi cậu về đến nhà, cậu ôm con chó của mình và dẫn nó đi dạo. Cậu thậm chí không quan tâm khi con chó ngửi những con chó đực khác.

246316 top -
@ thầy trongdung từ "Big Al" trong bài có nghĩa gì vậy thầy?

246320 top -

Done...

@ ngotuananh1908 "Big Al" có nghĩa như là tên gọi riêng cho nhân vật trong phim... Regards...

250464 top -
ESL 19: School Boys
1, 2, 3

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.