.
ESL 17: Carbon Monoxide
1, 2 - bottom


ESL 17: Carbon Monoxide


Download


Helen stepped outside her front door to see what the weather was like. It was sunny and warm. That was nice, because for the past two weeks it had been cold and rainy. It had been so cold that she had had to turn her heater on. She was lucky, because her heater worked and she could pay her heating bills.

Some people in Los Angeles were not so lucky. Unable to use their home heater, they placed charcoal into a barbecue grill and lit it. The heat kept them warm, but the carbon monoxide killed them.

This happens almost every winter in Los Angeles. People shut all the windows tight to keep the cold out, then light the charcoal. Soon enough, the oxygen in their home is consumed by the open flames. The family suffocates to death.

Everyone knows that smoke detectors are required in Los Angeles. But many people don't know about, or don't think they need, carbon monoxide detectors. They're not expensive. A $25 investment can save a family from death.

People always think that nothing bad will happen to them; it always happens to "the other guy." So they forget to put fresh batteries into their smoke detectors annually, and they don't bother to buy carbon monoxide detectors.

216493 top -


*Vocabulary:

• annually:
• barbecue:
• battery:
• bother:
• carbon:
• charcoal:
• consume:
• detector:
• flame:
• fresh:
• grill:
• investment:
• monoxide:
• oxygen:
• suffocate:
• tight:

====================

*Yes/No Questions:

1.Did Helen step outside her back door?
2.Did she want to see what the weather was like?
3.Was it sunny and warm?
4.Had it been cold and rainy?
5.Had it been so hot that she had had to turn her air-conditioner on?
6.Was she lucky?
7.Did her heater work?
8.Could she pay her heating bills?
9.Were all the people in Los Angeles as lucky as Helen?
10. Were some people unable to use their home heater?

===================

*Fill in the blanks:

Helen stepped outside her front door to see _____ the weather was like. It was sunny and ______ . That was nice, because for the past two _____ it had been cold and rainy. It had _____ so cold that she had had to turn ______ heater on. She was lucky, because her heater _____ and she could pay her heating bills.

Some _____ in Los Angeles were not so lucky. Unable _____ use their home heater, they placed charcoal into _____ barbecue grill and lit it. The heat kept _____ warm, but the carbon monoxide killed them.

This _____ almost every winter in Los Angeles. People shut ____ the windows tight to keep the cold out, ______ light the charcoal. Soon enough, the oxygen in _____ home is consumed by the open flames. The _____ suffocates to death.

Everyone knows that smoke detectors ______ required in Los Angeles. But many people don't _____ about, or don't think they need, carbon monoxide _____ . They're not expensive. A $25 investment can save _____ family from death.

People always think that nothing _____ will happen to them; it always happens to "_____ other guy." So they forget to put fresh ______ into their smoke detectors annually, and they don't _____ to buy carbon monoxide detectors.

================

*Translate into Vietnamese:

.......

216494 top -

Review to do homework… Best regards …

232019 top -
• annually:Hằng năm
• barbecue:vỉ để nướng
• battery:pin
• bother:làm phiền
• carbon:cacbon
• charcoal:than củi
• consume:tiêu thụ
• detector:máy dò
• flame:ngọn lửa
• fresh:mới
• grill:vỉ
• investment:vốn đầu tư
• monoxide:oxyt
• oxygen:khí oxygen
• suffocate:bóp nghẹt
• tight:chật

====================

*Yes/No Questions:

1.Did Helen step outside her back door?No
2.Did she want to see what the weather was like?Yes
3.Was it sunny and warm?Yes
4.Had it been cold and rainy?yes
5.Had it been so hot that she had had to turn her air-conditioner on?No
6.Was she lucky?Yes
7.Did her heater work?YeYes
8.Could she pay her heating bills? Yes
9.Were all the people in Los Angeles as lucky as Helen?No
10. Were some people unable to use their home heater?yes

===================

*Fill in the blanks:

Helen stepped outside her front door to see __what__ the weather was like. It was sunny __warm____ . That was nice, because for the past two _weeks____ it had been cold and rainy. It had __been___ so cold that she had had to turn __her____ heater on. She was lucky, because her heater _worked____ and she could pay her heating bills.

Some _people____ in Los Angeles were not so lucky. Unable __to___ use their home heater, they placed charcoal into ___a__ barbecue grill and lit it. The heat kept __them___ warm, but the carbon monoxide killed them.

This _happens____ almost every winter in Los Angeles. People shut __all__ the windows tight to keep the cold out, __then____ light the charcoal. Soon enough, the oxygen in __their___ home is consumed by the open flames. The _family____ suffocates to death.

Everyone knows that smoke detectors __are____ required in Los Angeles. But many people don't _know____ about, or don't think they need, carbon monoxide __detectors___ . They're not expensive. A $25 investment can save _a____ family from death.

People always think that nothing _bad____ will happen to them; it always happens to "_the____ other guy." So they forget to put fresh _batteries_____ into their smoke detectors annually, and they don't _bother____ to buy carbon monoxide detectors.

================

*Translate into Vietnamese:

.......

233969 top -

Done...

234007 top -
Cacsbon Monoxide

Helen đứng bên ngoài cửa nhà để xem thời tiết thế nào. Trời nắng và ấm. Điều đó thật tuyệt, vì 2 tuần trước thì trời lạnh và có mưa. Trời lạnh đến nỗi mà cô phải bật lò sưởi lên. Cô thật may mắn, vì lò sưởi vẫn bật được và cô có thể trả được tiền điện.
Một vài người ở Los Angeles thì không may mắn như vậy. Họ không có khả năng dùng lò sưởi, họ đặt than củi lên vỉ nướng thịt và nhóm than. Hơi nóng giữ cho họ được ấm, nhưng khí cacbon monoxide giết họ.
Chuyện đó xảy ra gần như mọi mùa đông ở Los Angeles. Mọi người đóng kín hết các cửa sổ để giữ ấm, sau đó đốt củi. Chẳng mấy chốc, không khí trong nhà bị đốt cháy hết bởi ngọn lửa. Những người trong nhà ngạt thở cho đến chết.
Mọi người đều biết máy dò khói được yêu cầu ở Los Angeles. Nhưng nhiều người không biết về máy dò cacbon monoxide, hoặc họ nghĩ chúng không cần thiết. Chúng không hề đắt. Một sự đầu tư 25$ có thể cứu cả gia đình khỏi chết.
Mọi người đều nghĩ rằng sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra với họ, điều đó chỉ xảy ra vỡi những người khác. Vì vậy họ quên việc cho pin mới vào máy dò khí vào hàng năm và không hề lo lắng việc mua máy dò khí cacbon monoxide


*Vocabulary:

• annually: hàng năm
• barbecue: thịt nướng
• battery: pin
• bother: làm phiền , lo lắng
• carbon: cacbon
• charcoal: than củi
• consume: thiêu cháy, đốt
• detector: máy dò tìm, máy kiểm tra
• flame: ngọn lửa
• fresh: mới
• grill: vỉ nướng
• investment: khoản đầu tư
• monoxide: monoxide
• oxygen: không khí, oxy
• suffocate: ngạt thở
• tight: kín mít

====================

*Yes/No Questions:

1.Did Helen step outside her back door?no
2.Did she want to see what the weather was like?yes
3.Was it sunny and warm?yes
4.Had it been cold and rainy?no
5.Had it been so hot that she had had to turn her air-conditioner on?no
6.Was she lucky?yes
7.Did her heater work?yes
8.Could she pay her heating bills?yes
9.Were all the people in Los Angeles as lucky as Helen?no
10. Were some people unable to use their home heater?yes

238129 top -

Done...

238410 top -

*Vocabulary:

• annually: Hằng năm
• barbecue: Lò nướng ngoài trời
• battery: Bình ắc qui, pin
• bother: Buồn phiề, lo lắng
• carbon: Than đá, khí carbon
• charcoal: Than củi
• consume: Thiêu đốt
• detector: Máy dò
• flame: Ngọn lửa
• fresh: Tươi, mới
• grill: Vỉ nướng, món thịt nướng
• investment: Vốn đầu tư
• monoxide: Oxyt đầu
• oxygen: Khí oxy
• suffocate: Bóp nghẹt, làm nghẹt thở
• tight: Kín

====================

*Yes/No Questions:

1.Did Helen step outside her back door? No
2.Did she want to see what the weather was like? Yes
3.Was it sunny and warm? Yes
4.Had it been cold and rainy? Yes
5.Had it been so hot that she had had to turn her air-conditioner on? No
6.Was she lucky? Yes
7.Did her heater work? Yes
8.Could she pay her heating bills? Yes
9.Were all the people in Los Angeles as lucky as Helen? No
10. Were some people unable to use their home heater? Yes

===================

*Fill in the blanks:

Helen stepped outside her front door to see _what____ the weather was like. It was sunny and _warm_____ . That was nice, because for the past two _weeks____ it had been cold and rainy. It had _been____ so cold that she had had to turn _her_____ heater on. She was lucky, because her heater __worked____ and she could pay her heating bills.

Some __people____ in Los Angeles were not so lucky. Unable _to____ use their home heater, they placed charcoal into a_____ barbecue grill and lit it. The heat kept _them____ warm, but the carbon monoxide killed them.

This _happen____ almost every winter in Los Angeles. People shut _all___ the windows tight to keep the cold out, _then_____ light the charcoal. Soon enough, the oxygen in _their____ home is consumed by the open flames. The _family____ suffocates to death.

Everyone knows that smoke detectors _are_____ required in Los Angeles. But many people don't _know____ about, or don't think they need, carbon monoxide __detectors____ . They're not expensive. A $25 investment can save _a____ family from death.

People always think that nothing _bad____ will happen to them; it always happens to "_the____ other guy." So they forget to put fresh __batteries_____ into their smoke detectors annually, and they don't __botter____ to buy carbon monoxide detectors.

================

*Translate into Vietnamese:

Khí carbon.

Helen đứng ở bậc cửa trước nhà nhìn xem thời tiết có vẻ thế nào. Nó ấm và có nắng. Trời thật đẹp, bởi vì 2 tuần vừa qua, trời lạnh và mưa. Trời lạnh nên cô phải mở lò sưởi. Cô thật may mắn vì lò sưởi vẫn hoạt động và cô có thể trả hóa đơn tiền điện.
Vài người ở Los Angeles thì không may mắn như vậy. Họ không có khả năng dùng lò sưởi trong nhà họ. Họ bỏ than củi vào lò nướng thịt và nhóm lửa. Hơi nóng giữ họ ấm. Nhưng khí than sẽ giết họ.
Nó xảy ra hầu như mọi mùa đông ở Los Angeles.
Mọi người đóng chặt các cửa sổ để giữ hơi lạnh bên ngoài, sau đó sẽ có ánh sáng từ lò than. Rất nhanh không khí trong nhà họ bị thiêu đốt bởi ngọn lửa. Gia đình họ sẽ chết vì ngộp thở.
Mọi người biết cần có máy dò khói ở Los Angeles.
Nhưng nhiều người không biết về nó hoặc không nghĩ họ cần máy dò khí carbon. Nó không đắt lắm. Chỉ cần đầu tư khoảng 25 đồng là có thể cứu gia đình khỏi chết.
Mọi người nghĩ không có gì tệ sảy ra với họ," nó thường sảy ra với người khác "
Vì vậy họ quên thay bình ắc qui mới vào máy dò hằng năm và họ không lo lắng về việc mua máy dò khí carbon.
.......

238902 top -

Done...

239930 top -
Hongbambi xin nộp bài 17

*Vocabulary:

• annually: HẰNG NĂM
• barbecue: THỊT HEO NƯỚNG
• battery: PIN
• bother: LO LẮNG
• carbon monoxide: KHÍ CACBON
• charcoal: THAN
• consume: THIÊU CHÁY
• detector: MÁY DÒ
• flame: NGỌN LỬA
• fresh: MỚI
• grill: LÒ NƯỚNG
• investment: ĐẦU TƯ
• oxygen: KHÍ OXY
• suffocate: NGHẸT THỞ
• tight: CHẶT

====================

*Yes/No Questions:

1.Did Helen step outside her back door? - NO.
2.Did she want to see what the weather was like? - YES.
3.Was it sunny and warm? - YES.
4.Had it been cold and rainy? - NO.
5.Had it been so hot that she had had to turn her air-conditioner on? - NO.
6.Was she lucky? - YES.
7.Did her heater work? - YES.
8.Could she pay her heating bills? - YES.
9.Were all the people in Los Angeles as lucky as Helen?-NO.
10. Were some people unable to use their home heater? -YES.

===================

*Fill in the blanks:

Helen stepped outside her front door to see __WHAT__ the weather was like. It was sunny and __WARM__ . That was nice, because for the past two __WEEKS__ it had been cold and rainy. It had __BEEN__ so cold that she had had to turn __HER__ heater on. She was lucky, because her heater __WORKED__ and she could pay her heating bills.

Some __PEOPLE__ in Los Angeles were not so lucky. Unable __TO__ use their home heater, they placed charcoal into __A__ barbecue grill and lit it. The heat kept __THEM__ warm, but the carbon monoxide killed them.

This __HAPPENS___ almost every winter in Los Angeles. People shut __ALL__ the windows tight to keep the cold out, __THEN__ light the charcoal. Soon enough, the oxygen in __THEIR__ home is consumed by the open flames. The __FAMILY__ suffocates to death.

Everyone knows that smoke detectors __ARE__ required in Los Angeles. But many people don't __KNOW__ about, or don't think they need, carbon monoxide __DETECTORS__ . They're not expensive. A $25 investment can save __A__ family from death.

People always think that nothing __BAD__ will happen to them; it always happens to "__THE__ other guy." So they forget to put fresh __BATTERIES__ into their smoke detectors annually, and they don't __BOTHER__ to buy carbon monoxide detectors.

================

*Translate into Vietnamese:

KHÍ CACBONIC

Helen bước ra ngoài cửa để xem thời tiết như thế nào. Trời nắng và ấm. thật tuyệt, vì đã 2 tuần rồi trời lạnh và mưa. Lạnh đến nỗi cô phải mở lò sưởi. Thật may vì lò sưởi của cô vẫn hoạt động và cô có thể thanh toán hoá đơn tiền điện.

Vài người ở Los Angeles thì không may mắn. Họ không thể sử dụng được lò sưởi, họ thay thế bằng cách cho than vào lò nướng thịt và đốt lên. Sức nóng làm cho họ ấm áp, nhưng khí cacbon thì giết chết họ.

Điều này hầu như xảy ra vào tất cả các mùa đông ở Los Angeles. Người ta đóng chặt tất cả các cửa sổ để tránh cơn lạnh bên ngoài, rồi họ đốt than lên. Chẳng mấy chốc, khí oxy trong nhà họ bị thiêu cháy bởi ngọn lửa. Cả gia đình sẽ chết vì nghẹt thở.

Mọi người đều biết rằng máy dò khói được yêu cầu ở Los Angeles. Nhưng nhiều người không biết về chúng, họ không nghĩ là họ cần cái máy dò khí cacbon. Chúng không mắc. Việc đầu tư 25 đồng có thể cứu sống gia đình khỏi cái chết.

Người ta luôn nghĩ rằng không có chuyện gì xấu xảy ra với họ; nó chỉ xảy ra với "người khác." Vì vậy họ quên thay pin vào máy dò khói hằng năm, và họ không lo lắng việc đi mua máy dò khí cacbon.

========================

240605 top -

Done...

241337 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• annually(adv): hằng năm
• barbecue(n): thịt nướng
• battery(n): năng lượng
• bother(v): bận tâm
• carbon(n): cac-bon
• charcoal(n): than
• consume(v): tiêu thụ
• detector(n): máy dò
• flame(n): ngọn lửa
• fresh(adj): trong sạch
• grill(n): vỉ nướng
• investment(n): đầu tư
• monoxide(n): 1 oxy
• oxygen(n): oxy
• suffocate(v): làm nghẹt thở
• tight(v): chặt

====================

*Yes/No Questions:

1.Did Helen step outside her back door?No
2.Did she want to see what the weather was like?Yes
3.Was it sunny and warm?Yes
4.Had it been cold and rainy?Yes
5.Had it been so hot that she had had to turn her air-conditioner on?No
6.Was she lucky?Yes
7.Did her heater work?Yes
8.Could she pay her heating bills?Yes
9.Were all the people in Los Angeles as lucky as Helen?No
10. Were some people unable to use their home heater?Yes

===================

*Fill in the blanks:

Helen stepped outside her front door to see _what____ the weather was like. It was sunny and ___warm___ . That was nice, because for the past two __weeks___ it had been cold and rainy. It had __beeen___ so cold that she had had to turn _her_____ heater on. She was lucky, because her heater ___worked__ and she could pay her heating bills.

Some __people___ in Los Angeles were not so lucky. Unable ___to__ use their home heater, they placed charcoal into ___a__ barbecue grill and lit it. The heat kept __them___ warm, but the carbon monoxide killed them.

This __has___ almost every winter in Los Angeles. People shut __all__ the windows tight to keep the cold out, __and_then___ light the charcoal. Soon enough, the oxygen in __their___ home is consumed by the open flames. The __family___ suffocates to death.

Everyone knows that smoke detectors ___are___ required in Los Angeles. But many people don't ___know__ about, or don't think they need, carbon monoxide ___detectors__ . They're not expensive. A $25 investment can save ___the__ family from death.

People always think that nothing _bad____ will happen to them; it always happens to "__the___ other guy." So they forget to put fresh ___battery___ into their smoke detectors annually, and they don't __bother___ to buy carbon monoxide detectors.

================

*Translate into Vietnamese:

Carbon Monoxide

Helen bước ra ngoài cửa trước để coi thời tiết như thế nào. Trời có nắng và ấm áp. Thật là tuyệt, bởi vì hai tuần mới đây trời lạnh và mưa. Trời lanh đến mức cô phải bật lò sưởi. Cô đã may mắn, bởi vì lò sưởi của cô có thể làm việc và cô có thể trả hóa đơn làm nóng.

Vài người ở Los Angeles thì rất không may mắn. Không thể sử dụng lò sưởi ở nhà, họ đặt than vào trong vỉ nướng thịt và đốt lên. Hơi nóng giữ cho họ ấm nhưng khí CO thì giết họ.

Điều này diễn ra vào mỗi mùa đông ở Los Angeles. Người ta đóng cửa sổ chặt để cho hơi lạnh không tràn vào, rồi đốt than lên. Sớm thôi, oxy trong nhà sẽ bị ngọn lửa đốt hết. Và gia đình bị làm nghẹt thở cho đến chết.

Mọi người biết rằng máy báo khói là bắt buộc ở Los Angeles. Nhưng nhiều người không biết về, hoặc họ nghĩ không cần, máy báo khí CO. Chúng không đắt. Một cuộc đầu tư
25$ có thể cứu một gia đình khỏi tay tử thần.

Mọi người luôn luôn nghĩ rằng không có điều tệ hại nào sẽ xảy ra với họ; nó luôn xảy ra với "những người khác". Vậy nên họ quên đặt những nguồn năng lượng sạch vào trong máy báo khói của họ hằng năm, và họ phớt lờ chuyện mua một cái máy báo khí CO.

245723 top -

Done...

246210 top -
Nộp bài ESL 17: Carbon Monoxide
*Vocabulary:

• annually: Tác phẩm xuất bản hàng năm
• barbecue: Lợn(bò,cừu) nướng
• battery: Pin, bộ ắc quy
• bother: Làm phiền
• carbon: Nguyên tố carbonic, có trong than đá
• charcoal: Than
• consume: Tàn phá, thiêu đốt
• detector: Công cụ dùng để tìm
• flame: Ngọn lửa
• fresh: Độc đáo
• grill: Vỉ nướng phía trên
• investment: Đầu tư
• monoxide: Oxít mà mổi phân tử chỉ chứa một nguyên tử ôxy
• oxygen: Ôxy
• suffocate: Bóp chết làm nghẹt thở
• tight: Chắc chắn

====================

*Yes/No Questions:

1.Did Helen step outside her back door? No
2.Did she want to see what the weather was like? Yes
3.Was it sunny and warm? Yes
4.Had it been cold and rainy? Yes
5.Had it been so hot that she had had to turn her air-conditioner on? No
6.Was she lucky? Yes
7.Did her heater work? No
8.Could she pay her heating bills? Yes
9.Were all the people in Los Angeles as lucky as Helen?Mo
10. Were some people unable to use their home heater? Yes

===================

*Fill in the blanks:

Helen stepped outside her front door to see _what_ the weather was like. It was sunny and _warm_ . That was nice, because for the past two _weeks_ it had been cold and rainy. It had _been_ so cold that she had had to turn _her_ heater on. She was lucky, because her heater _worked_ and she could pay her heating bills.

Some _people_ in Los Angeles were not so lucky. Unable _to_ use their home heater, they placed charcoal into _a_ barbecue grill and lit it. The heat kept _them_ warm, but the carbon monoxide killed them.

This _happens_ almost every winter in Los Angeles. People shut _all_ the windows tight to keep the cold out, _then_ light the charcoal. Soon enough, the oxygen in _their_ home is consumed by the open flames. The _family_ suffocates to death.

Everyone knows that smoke detectors _are_ required in Los Angeles. But many people don't _know_ about, or don't think they need, carbon monoxide _detectors_ . They're not expensive. A $25 investment can save _a_ family from death.

People always think that nothing _bad_ will happen to them; it always happens to "_the_ other guy." So they forget to put fresh _batteries_ into their smoke detectors annually, and they don't _bother_ to buy carbon monoxide detectors.

254989 top -

Done...

255028 top -
ESL 17: Carbon Monoxide
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.