.
ESL 16: Eddie's Short Visit
1, 2 - bottom


ESL 16: Eddie's Short Visit


Download


Eddie drove over to see Betty. When he got to her apartment at about 3:15 p.m., he saw that her car wasn't in the carport. So he wrote a note: "Hi, Betty. I love you and I miss you. Love, Eddie."

He was about to tape the note onto her front door when he saw her car pull up. She walked up the stairs. Instead of the big smile, hug, and kiss that she usually greeted him with, she simply said, "What's up?"

"You didn't call me back for the last two days, honey, so I came over to see you." He gave her the note. She opened it, read it, and put it on the kitchen table.

"That's sweet," she said. She walked into her bedroom. Eddie followed her. She put her purse on the bed. Eddie tried to hug her.

"I have to wash my hands," she said. When she came out of the bathroom, she told Eddie that he should go home. She said that she was hungry and tired. She was going to fix something to eat. Then she was going to take a nap. She said that she might call him later.

During Eddie's entire five-minute visit, Betty had constantly avoided his eyes. Instead of walking him out to his car, like she usually did, Betty locked her front door as soon as Eddie was outside her apartment.

215669 top -


*Vocabulary:

• avoid:
• carport:
• constantly:
• entire:
• greet:
• honey:
• hungry:
• nap:
• purse:

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Eddie walk over to see Betty?
2.Did he get to her apartment at about 2:15 p.m.?
3.Was her car in the carport?
4.Did he write her a letter?
5.Did the note say that he loved her?
6.Did he tape the note onto her front door?
7.Did he see her car pull up?
8.Did she walk down the stairs?
9.Did she greet him with a big smile?
10.Did he give her the note?

====================

*Fill in the blanks:

Eddie drove over to see Betty. When he ______ to her apartment at about 3:15 p.m., he _____ that her car wasn't in the carport. So ______ wrote a note: "Hi, Betty. I love you _____ I miss you. Love, Eddie."

He was about ______ tape the note onto her front door when _____ saw her car pull up. She walked up _____ stairs. Instead of the big smile, hug, and _____ that she usually greeted him with, she simply _____ , "What's up?"

"You didn't call me back for _____ last two days, honey, so I came over _____ see you." He gave her the note. She _____ it, read it, and put it on the _____ table.

"That's sweet," she said. She walked into _____ bedroom. Eddie followed her. She put her purse _____ the bed. Eddie tried to hug her.

"I ______ to wash my hands," she said. When she _____ out of the bathroom, she told Eddie that _____ should go home. She said that she was _____ and tired. She was going to fix something _____ eat. Then she was going to take a _____ . She said that she might call him later.

_____ Eddie's entire five-minute visit, Betty had constantly avoided ______ eyes. Instead of walking him out to his _____ , like she usually did, Betty locked her front _____ as soon as Eddie.

================

*Translate into Vietnamese:

.......

215670 top -

Review to do homework… Best regards …

232018 top -
• avoid:tránh
• carport:sân để xe
• constantly:liên tục
• entire:toàn bộ
• greet:đón tiếp
• honey:thân ái
• hungry:đói
• nap:giấc ngủ trưa
• purse:ví tiền

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Eddie walk over to see Betty?No
2.Did he get to her apartment at about 2:15 p.m.?No
3.Was her car in the carport?No
4.Did he write her a letter?No
5.Did the note say that he loved her?YES
6.Did he tape the note onto her front door?YES
7.Did he see her car pull up?YES
8.Did she walk down the stairs?No
9.Did she greet him with a big smile?No
10.Did he give her the note?YES

====================

*Fill in the blanks:

Eddie drove over to see Betty. When he __got____ to her apartment at about 3:15 p.m., he _saw____ that her car wasn't in the carport. So _he_____ wrote a note: "Hi, Betty. I love you __and___ I miss you. Love, Eddie."

He was about _to_____ tape the note onto her front door when _he____ saw her car pull up. She walked up __the___ stairs. Instead of the big smile, hug, and _kiss____ that she usually greeted him with, she simply _said____ , "What's up?"

"You didn't call me back for _the____ last two days, honey, so I came over _to____ see you." He gave her the note. She _opened____ it, read it, and put it on the __kitchen___ table.

"That's sweet," she said. She walked into _her____ bedroom. Eddie followed her. She put her purse __on___ the bed. Eddie tried to hug her.

"I _have_____ to wash my hands," she said. When she _came____ out of the bathroom, she told Eddie that __he___ should go home. She said that she was _hungry____ and tired. She was going to fix something _to____ eat. Then she was going to take a _nap____ . She said that she might call him later.

_During____ Eddie's entire five-minute visit, Betty had constantly avoided __his____ eyes. Instead of walking him out to his car_____ , like she usually did, Betty locked her front _door____ as soon as Eddie was outside her aparment

================

*Translate into Vietnamese:

.......

232920 top -

Done...

233867 top -
Chuyến viếng thăm ngắn ngủi của Eddie

Eddie lái xe ra ngoài để đến gặp Betty. Khi anh đến nhà cô là khoảng 3h15 chiều, anh không nhìn thấy xe ô tô của cô trong nhà để xe. Vì vậy anh viết lại lời nhắn “ Chào em, Betty. Anh yêu em và nhớ em ,Eddie”
Khi anh sắp dán lời nhắn lên cửa nhà cô, anh nhìn thấy xe cô dừng lại. Cô đi lên cầu thang. Thay vì chào hỏi anh với một nụ cười tươi, cái ôm chặt, và nụ hôn thì cô chỉ nói đơn giản “ Có chuyện gì vậy”
“ Em đã không gọi cho anh từ 2 ngày trước, em yêu, vì vậy anh đến đây để gặp em”. Anh đưa cô lời nhắn. Cô mở nó, đọc xong đặt lên bàn ăn.
“Thật là ngọt ngào” cô nói. Cô bỏ đi vào phòng ngủ. Eddie theo cô vào. Cô quăng cái túi lên giường. Eddie cố gắng ôm cô.
“ Em phải rửa tay đã,”cô nói. Khi cô ra khỏi phòng tắm, cô bảo anh nên về nhà. Cô nói cô đang đói và mệt. Cô chuẩn bị đi làm đồ ăn. Sau đó cô muốn một giấc ngủ ngắn. Cô bảo anh là cô sẽ gọi cho anh sau.
Trong suốt năm phút viếng thăm của Eddie, Betty luôn tránh ánh mắt của anh. Thay vì đi tiễn anh ra xe ô tô, như bình thường cô vẫn làm, Betty khóa cửa lại ngay khi Eddie ra khỏi nhà cô.

*Vocabulary:

• avoid: tránh
• carport: bãi đậu xe có mái
• constantly: luôn luôn
• entire: hoàn toàn
• greet: chào hỏi
• honey: em yêu, anh yêu
• hungry: đói
• nap: giấc ngủ ngắn
• purse: ví, túi của nữ

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Eddie walk over to see Betty?no
2.Did he get to her apartment at about 2:15 p.m.?no
3.Was her car in the carport?no
4.Did he write her a letter?no
5.Did the note say that he loved her?yes
6.Did he tape the note onto her front door?yes
7.Did he see her car pull up?yes
8.Did she walk down the stairs?no
9.Did she greet him with a big smile?no
10.Did he give her the note?yes

238130 top -

*Vocabulary:

• avoid: Hủy bỏ, tránh xa
• carport: Hiên đậu xe
• constantly: Liên miên
• entire: Toàn bộ
• greet: Đón tiếp
• honey: Mật ong, ngọt ngào
• hungry: Đói
• nap: Giấc ngủ ngắn, ngủ trưa
• purse: Ví tiền

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Eddie walk over to see Betty? No
2.Did he get to her apartment at about 2:15 p.m.? No
3.Was her car in the carport? No
4.Did he write her a letter? No
5.Did the note say that he loved her? Yes
6.Did he tape the note onto her front door? Yes
7.Did he see her car pull up? Yes
8.Did she walk down the stairs? No
9.Did she greet him with a big smile? No
10.Did he give her the note? Yes

====================

*Fill in the blanks:

Eddie drove over to see Betty. When he __got____ to her apartment at about 3:15 p.m., he _saw____ that her car wasn't in the carport. So __he____ wrote a note: "Hi, Betty. I love you _and____ I miss you. Love, Eddie."

He was about _to_____ tape the note onto her front door when _he____ saw her car pull up. She walked up _the____ stairs. Instead of the big smile, hug, and _kiss____ that she usually greeted him with, she simply _said____ , "What's up?"

"You didn't call me back for _the____ last two days, honey, so I came over _to____ see you." He gave her the note. She __opened____ it, read it, and put it on the __kitchen____ table.

"That's sweet," she said. She walked into _her____ bedroom. Eddie followed her. She put her purse _on____ the bed. Eddie tried to hug her.

"I _have_____ to wash my hands," she said. When she _came____ out of the bathroom, she told Eddie that _he____ should go home. She said that she was __hungry____ and tired. She was going to fix something _to____ eat. Then she was going to take a _nap____ . She said that she might call him later.

__during____ Eddie's entire five-minute visit, Betty had constantly avoided _his_____ eyes. Instead of walking him out to his _car____ , like she usually did, Betty locked her front _door____ as soon as Eddie.

================

*Translate into Vietnamese:

Chuyến viếng thăm ngắn ngủi của Eddie.

Eddie lái xe đến thăm Betty. Khi anh đến căn hộ của cô thì đã 3:15 chiều, anh không thấy xe của cô đậu trong hiên. Vì vậy anh viết lời nhắn: " Chào em, Betty. Anh yêu và nhớ em. yêu em, Eddie ".
Anh dán lời nhắn lên cánh cửa thì thấy xe cô ngừng lại, cô đi lên cầu thang. Đáng lẽ cười thật tươi, ôm và hôn như cô thường đón tiếp anh, cô lại hồn nhiên hỏi " có chuyện gì "
" Em không gọi cho anh vào 2 ngày qua, em yêu, vì vậy anh đến đây gặp em. Anh đưa cô tờ giấy ghi lời nhắn, cô mở ra, đọc và để nó lên bàn trong nhà bếp.
" Thật ngọt ngào " cô nói. Cô đi vào phòng ngủ, Eddie đi theo cô. cô để ví trên giường. Eddie cố ôm cô.
" Em cần rửa tay " cô bảo, khi trở ra khỏi phòng tắm, cô nói Eddie nên về nhà. Cô nói cô đói và rất mệt, cô sẽ làm vài thứ để ăn, sau đó sẽ ngủ một chút. cô sẽ gọi lại cho anh sau.
Trong toàn bộ thời gian 5 phút thăm viếng của Eddie. Betty luôn tránh ánh mắt của anh. Đáng lẽ cùng đi ra ngoài xe của anh như thường lệ. Betty khóa cửa ngay khi Eddie vừa bước ra khỏi căn hộ của cô.
.......

238280 top -

Done...

238387 top -
Hongbambi xin nộp bài 16

*Vocabulary:

• avoid: TRÁNH NÉ
• carport: NHÀ ĐỂ XE
• constantly: LIÊN TỤC
• entire: HOÀN TOÀN
• greet: CHÀO ĐÓN
• honey: EM (ANH) YÊU
• hungry: ĐÓI BỤNG
• nap: CHỢP MẮT
• purse: VÍ

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Eddie walk over to see Betty? - YES.
2.Did he get to her apartment at about 2:15 p.m.? - NO.
3.Was her car in the carport? - NO.
4.Did he write her a letter? - YES.
5.Did the note say that he loved her? - YES.
6.Did he tape the note onto her front door? - YES.
7.Did he see her car pull up? - YES.
8.Did she walk down the stairs? - NO.
9.Did she greet him with a big smile? - NO.
10.Did he give her the note? - YES.

====================

*Fill in the blanks:

Eddie drove over to see Betty. When he __GOT__ to her apartment at about 3:15 p.m., he __SAW__ that her car wasn't in the carport. So __HE__ wrote a note: "Hi, Betty. I love you __AND__ I miss you. Love, Eddie."

He was about __TO__ tape the note onto her front door when __HE__ saw her car pull up. She walked up __THE__ stairs. Instead of the big smile, hug, and __KISS__ that she usually greeted him with, she simply __SAID__ , "What's up?"

"You didn't call me back for __THE__ last two days, honey, so I came over __TO__ see you." He gave her the note. She __OPENED__ it, read it, and put it on the __KITCHEN__ table.

"That's sweet," she said. She walked into __HER__ bedroom. Eddie followed her. She put her purse __ON__ the bed. Eddie tried to hug her.

"I __HAVE__ to wash my hands," she said. When she __CAME__ out of the bathroom, she told Eddie that __HE__ should go home. She said that she was __HUNGRY__ and tired. She was going to fix something __TO__ eat. Then she was going to take a __NAP__ . She said that she might call him later.

__DURING__ Eddie's entire five-minute visit, Betty had constantly avoided __HIS__ eyes. Instead of walking him out to his __CAR__ , like she usually did, Betty locked her front __DOOR__ as soon as Eddie was outside her apartment.


================

*Translate into Vietnamese:

Eddie lái xe đến thăm Betty. Khi anh đến nhà cô vào khoảng 3g15' chiều, anh thấy không có xe cô ở trong nhà xe. Vì vậy anh viết 1 bức thư ngắn: "Chào Betty. Anh yêu và nhớ em. Eddie"

Anh định dán bức thư lên cửa nhà cô thì anh thấy xe cô vừa về đến. Cô đi lên lầu. Thay vì ôm hôn anh như cô đã từng làm, thì cô chỉ nói ngắn gọn: "Có chuyện gì vậy?"

Em đã không gọi điện cho anh 2 ngày rồi em yêu, vì vậy anh đến thăm em." Anh đưa thư cho cô. Cô mở ra, đọc và đặt nó lên bàn bếp.

Cô nói: "Thật là ngọt ngào." Cô vào phòng ngủ. Eddie theo chân cô. cô thảy cái ví lên giường. Eddie cố ôm cô.

Cô nói: "Em phải đi rửa tay." Sau khi cô ra khỏi nhà tắm, cô bảo Eddie rằng anh nên về đi. Cô nói rằng cô mệt và đói. Cô sẽ kiếm gì để ăn và sau đó cô sẽ chợp mắt một chút. Cô nói rằng cô sẽ gọi cho anh sau.

Suốt 5 phút Eddie đến thăm, Betty đã liên tục tránh ánh mắt của anh. Thay vì tiễn anh ra xe giống như cô thường làm, Betty đã khóa cửa ngay khi Eddie bước ra ngoài.

======================

239926 top -

Done...

239948 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• avoid(v): tránh né
• carport(n): bãi đậu xe
• constantly(adv): liên tục, liên miên
• entire(adj): toàn bộ
• greet(v): chào đón
• honey(n): em(anh) yêu
• hungry(adj): đói bụng
• nap(n): giấc ngủ ngắ, chợp mắt một chút
• purse(n): cái ví

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Eddie walk over to see Betty?No
2.Did he get to her apartment at about 2:15 p.m.?No
3.Was her car in the carport?No
4.Did he write her a letter?No
5.Did the note say that he loved her?Yes
6.Did he tape the note onto her front door?Yes
7.Did he see her car pull up?No
8.Did she walk down the stairs?No
9.Did she greet him with a big smile?No
10.Did he give her the note?Yes

====================

*Fill in the blanks:

Eddie drove over to see Betty. When he ___got___ to her apartment at about 3:15 p.m., he __saw___ that her car wasn't in the carport. So __he____ wrote a note: "Hi, Betty. I love you ___and__ I miss you. Love, Eddie."

He was about ___to___ tape the note onto her front door when ___he__ saw her car pull up. She walked up _the____ stairs. Instead of the big smile, hug, and __kiss___ that she usually greeted him with, she simply ___said__ , "What's up?"

"You didn't call me back for ___the__ last two days, honey, so I came over ___to__ see you." He gave her the note. She ___opened__ it, read it, and put it on the _kitchen____ table.

"That's sweet," she said. She walked into __her___ bedroom. Eddie followed her. She put her purse __on___ the bed. Eddie tried to hug her.

"I ___want___ to wash my hands," she said. When she _came____ out of the bathroom, she told Eddie that __he___ should go home. She said that she was ___hungry__ and tired. She was going to fix something ___to__ eat. Then she was going to take a ___nap__ . She said that she might call him later.

___During__ Eddie's entire five-minute visit, Betty had constantly avoided __his____ eyes. Instead of walking him out to his __car___ , like she usually did, Betty locked her front __door___ as soon as Eddie.

================

*Translate into Vietnamese:

Cuộc viếng thăm ngắn ngủi của Eddie

Eddie lái xe tới thăm Betty. Khi anh tới chung cư vào lúc 3:15 chiều, anh thấy xe của cô không có trong bãi. Vậy nên anh viết một mẩu giấy:"Chào, Betty. Anh yêu em và anh nhớ em. Yêu, Eddie."

Anh ta định dán mẩu giấy vào cửa trước thì anh thấy xe cô tiến vào. Cô đi lên lầu. Thay vì những nụ cười rạng rỡ, những vòng tay, những nụ hôn như cô vẫn thường làm khi gặp anh, cô chỉ nói đơn giản, "Có chuyện gì?"

"Em đã không gọi lại cho anh hai ngày qua, em yêu, cho nên anh tới đây gặp em." Anh ta đưa cho cô mẩu giấy. Cô mở ra đọc và đặt lên bàn trong bếp.

"Thật là ngọt ngào," cô nói. Cô bước vào phòng ngủ. Eddie theo sau cô. Cô đặt cái ví của mình lên giường. Eddie cố gắng ôm lấy cô.

"Em muốn rửa tay," cô nói. Khi cô bươc ra khỏi phòng tắm, cô bảo Eddie nên đi về. Cô nói cô đang đói và mệt. Cô định làm thứ gì đó để ăn. Rồi cô sẽ ngủ một chút. Cô nói có lẽ cô sẽ gọi lại anh sau.

Trong suốt cuộc viếng thăm 5 phút của Eddie, Betty liên tục tránh né cặp mắt của anh ta. Thay vì tiễn anh tới xe của anh ta, như cô vẫn thường làm, Betty đóng cửa trước ngay khi Eddie vừa ra khỏi nhà.

245659 top -

Done...

246213 top -
Nộp bài ESL 16:Eddie's Short Visit
Vocabulary:
• avoid:tránh
• carport:sân để xe
• constantly:liên tục
• entire:toàn bộ
• greet:đón tiếp
• honey:thân ái
• hungry:đói
• nap:giấc ngủ trưa
• purse:ví tiền

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Eddie walk over to see Betty?No
2.Did he get to her apartment at about 2:15 p.m.?No
3.Was her car in the carport?No
4.Did he write her a letter?No
5.Did the note say that he loved her?YES
6.Did he tape the note onto her front door?YES
7.Did he see her car pull up?YES
8.Did she walk down the stairs?No
9.Did she greet him with a big smile?No
10.Did he give her the note?YES

====================

*Fill in the blanks:

Eddie drove over to see Betty. When he __got____ to her apartment at about 3:15 p.m., he _saw____ that her car wasn't in the carport. So _he_____ wrote a note: "Hi, Betty. I love you __and___ I miss you. Love, Eddie."

He was about _to_____ tape the note onto her front door when _he____ saw her car pull up. She walked up __the___ stairs. Instead of the big smile, hug, and _kiss____ that she usually greeted him with, she simply _said____ , "What's up?"

"You didn't call me back for _the____ last two days, honey, so I came over _to____ see you." He gave her the note. She _opened____ it, read it, and put it on the __kitchen___ table.

"That's sweet," she said. She walked into _her____ bedroom. Eddie followed her. She put her purse __on___ the bed. Eddie tried to hug her.

"I _have_____ to wash my hands," she said. When she _came____ out of the bathroom, she told Eddie that __he___ should go home. She said that she was _hungry____ and tired. She was going to fix something _to____ eat. Then she was going to take a _nap____ . She said that she might call him later.

_During____ Eddie's entire five-minute visit, Betty had constantly avoided __his____ eyes. Instead of walking him out to his car_____ , like she usually did, Betty locked her front _door____ as soon as Eddie was outside her aparment

253633 top -

Done...

255039 top -
Em nộp bài 16
*Vocabulary:

• avoid: tránh
• carport: nhà để xe
• constantly: liên tục
• entire: toàn bộ
• greet: chào hỏi
• honey: ngọt ngào
• hungry: đói bụng
• nap: chợp mắt
• purse:ví tiền

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Eddie walk over to see Betty?No
2.Did he get to her apartment at about 2:15 p.m.?No
3.Was her car in the carport?o
4.Did he write her a letter?NO
5.Did the note say that he loved her?Yes
6.Did he tape the note onto her front door?Yes
7.Did he see her car pull up?Yes
8.Did she walk down the stairs?Yes
9.Did she greet him with a big smile?No
10.Did he give her the note?Yes

====================

*Fill in the blanks:

Eddie drove over to see Betty. When he ___got___ to her apartment at about 3:15 p.m., he __saw___ that her car wasn't in the carport. So ___he___ wrote a note: "Hi, Betty. I love you __and___ I miss you. Love, Eddie."

He was about ___to___ tape the note onto her front door when __he___ saw her car pull up. She walked up __the___ stairs. Instead of the big smile, hug, and _kiss____ that she usually greeted him with, she simply __said___ , "What's up?"

"You didn't call me back for __the___ last two days, honey, so I came over __to___ see you." He gave her the note. She ___opened__ it, read it, and put it on the __kitchen___ table.

"That's sweet," she said. She walked into __her___ bedroom. Eddie followed her. She put her purse __on___ the bed. Eddie tried to hug her.

"I ___have___ to wash my hands," she said. When she __came___ out of the bathroom, she told Eddie that __he___ should go home. She said that she was ___hungry__ and tired. She was going to fix something ___to__ eat. Then she was going to take a __nap___ . She said that she might call him later.

___During__ Eddie's entire five-minute visit, Betty had constantly avoided ___his___ eyes. Instead of walking him out to his __car___ , like she usually did, Betty locked her front __door___ as soon as Eddie.

================

*Translate into Vietnamese:

Chuyến viếng thăm ngắn ngưởi của Eddie

Eddie lái xe đến thăm Betty. Khi anh ấy đến căn hộ cô ấy khoảng 3:15 chiều, anh ấy không nhìn thấy xe của cô ấy trong nhà để xe. Anh ấy viết 1 lời nhắn "Chào em, Betty. Anh yêu em và nhớ em, yêu em, Eddie".

Anh ấy sắp dán lời nhắn lên cửa nhà cô ấy anh nhìn thấy xe cô ấy dừng lại. Cô ấy đi lên cầu thang.Thay vì chào anh bằng 1 nụ cười tươi,cái ôm và cái hôn như thường cô vẫn chào anh ấy,cố ấy nói "có chuyện gì?".

"Em không gọi lại cho anh đã 2ngày qua, em yêu, vì vậy anh đến để gặp em." Anh ấy đưa cho cô ấy tờ giấy tin nhắn. Cô ấy mở nó ra,đọc nó,và đặt nó lên bàn trong bếp.

"Thật là ngọt ngào" cô ấy nói. Cô ấy đi vào phòng ngủ. Eddie đi theo sau cô ấy. Cố ấy đặt ví lên giường. Eddie cố gắng ôm cô.

"Em cần rửa tay," cố ấy nói. Khi cô ấy ra khỏi phòng tắm, cô ấy nói anh ấy nên về nhà.Cô ấy đang đói và mệt. Cô ấy chuẩn bị làm cái gì để ăn. Sau đó cố ấy chợp mắt 1tý.Cô ấy nói cô ấy sẽ gọi cho anh ấy sau.

Trong suốt thời gian 5 phút Eddie viếng thăm, Betty luôn luôn tránh ánh mắt của anh ấy. Thay vì tiễn anh ấy ra tận xe ô tô, như thường lệ cô vẫn làm, Betty khoá cửa lại ngay khi Eddie vừa ra khỏi nhà cô.

256319 top -
ESL 16: Eddie's Short Visit
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.