.
Thư Mời Phỏng Vấn (Packet 4)
Có một bạn gửi thư mời phỏng vấn diện CR-1 (hôn phối của công dân Mỹ). Thư mời phỏng vấn này cũng áp dụng cho các diện bảo lãnh gia đình khác như IR hay F. Tôi xin được phép dịch ra tiếng Việt cho các bạn.


------------------------

Ngày (của thư hẹn ngày phỏng vấn)
Tên họ: (của người bảo lãnh hay của người được bảo lãnh)
Địa chỉ:


Kính gửi: (tên họ của người được bảo lãnh)

Thông tin đính kèm có liên quan đến lợi ích di dân qua Mỹ của (tên họ của người được bảo lãnh). National Visa Center đã hoàn tất việc xử lý đơn bảo lãnh của (tên họ của người được bảo lãnh), số hồ sơ HCMxxxxxxxxxx và chuyển đơn bảo lãnh cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc phỏng vấn visa di dân đã được lên lịch cho đương đơn ở Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 6 tháng 6 năm 2008 lúc 8 g sáng.


Thông Tin Quan Trọng
Xin đọc và theo tất cả hướng dẫn sửa soạn cho cuộc phỏng vấn tại trang Web của Bộ Ngoại Giao: https://travel.state.gov/content/visas/ ... epare.html

Thông tin quan trọng đối với việc xin hẹn khám sức khỏe có ghi trên trang Web đó. Nếu bạn không đọc và không nhanh chóng làm theo tất cả hướng dẫn cung cấp ở trang Web đó, bạn có thể bị từ chối visa ở cuộc phỏng vấn đầu tiên.

Khi vừa đến Lãnh sự quán, đương đơn phải trình thư này cho người tiếp khách.

Những thành viên trong gia đình của đương đơn, có tên trên trang giấy đi liền (với thư này), phải có mặt tại Lãnh sự quán ngày phỏng vấn ghi ở trên. Xin báo cho Lãnh sự quán nếu đương đơn không thể tôn trọng cuộc hẹn. Địa chỉ được cung cấp ở trang sau.


Những đương đơn đi (Mỹ)
Tên Họ:      Ngày sanh:      Nơi sanh:

Lời nhắc nhở
• Tất cả thư từ bản chánh yêu cầu bởi National Visa Center nhưng không nộp cho National Visa Center phải đem theo trong ngày phỏng vấn visa.

• Đương đơn mang tất cả kết quả khám sức khỏe đến buổi phỏng vấn trong một bao thư dán kín bởi văn phòng y tế.

• Đương đơn phải mang theo số hình đúng khổ đến buổi phỏng vấn
2 inches x 2 inches (5 cm x 5 cm) trên nền trắng.

• Nếu người bảo lãnh đã nộp I-864 (Cam kết Bảo trợ) và đã nộp cho National Visa Center bằng chứng IRS (Sở thuế) gia hạn khai thuế liên bang thay vì giấy khai thuế liên bang, đương đơn phải mang giấy khai thuế liên bang mới nhất của người bảo lãnh đến buổi phỏng vấn.

• Nếu đương đơn không nộp tất cả giấy tờ cần thiết cho nhân viên lãnh sự, đương đơn sẽ bị từ chối visa di dân ở buổi phỏng vấn đầu tiên.


Những điều thắc mắc
National Visa Center đã hoàn tất việc xử lý hồ sơ này. Nếu đương đơn có điều gì thắc mắc thêm, xin liên hệ với:
Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ, Bộ Phận ViSa
4 Lê Duẩn, Quận 1
Thành Phố Hồ Chí Minh
Việt Nam


Khi liên lạc với Lãnh sự quán bằng email, thư từ hay fax, xin luôn luôn nhắc đến tên họ đương đơn và số hồ sơ giống như sau:
- Số hồ sơ:
- Tên họ đương đơn chính:
- Diện ưu tiên: (CR1 - Người hôn phối có điều kiện của công dân Hoa Kỳ)
- Nước ngoài tính vào:
Việt Nam

Những đương đơn đã được cấp visa J1 lúc trước
Đương đơn lúc trước đã được cấp visa J1 và đã đi học, đi làm hay sống tại Hoa Kỳ với tư cách khách trao đổi (và mhững người hiện đang sống tại Hoa Kỳ với tư cách khách trao đổi) nên biết rằng điều kiện sống trong hai năm tại nước nhà có thể áp dụng cho họ. Điều khoản 212(e) của Đạo luật về Quốc tịch và Nhập cư qui định rằng một vài người nước ngoài được nhận vào Mỹ chiếu theo điều 101(a)(15)(J) của Đạo luật về Quốc tịch và Nhập cư bị lệ thuộc vào điều kiện sống trong hai năm tại nước nhà. Điều kiện này cũng áp dụng cho người hôn phối và con của người có visa J1 nếu họ vào Hoa Kỳ trong chương trình khách trao đổi.

Visa di dân sẽ không được cấp nếu đương đơn bị xét thấy không đủ điều kiện chiếu theo điều khoản 212 (e). Nhân viên lãnh sự sẽ cung cấp thông tin làm sao vượt qua sự không đủ tiêu chuẩn này cho những người bị ảnh hưởng bởi điều kiện này.


Đương đơn sẽ 21 tuổi trước ngày phỏng vấn
Nếu đương đơn 20 tuổi và ngày sinh nhật thứ 21 của đương đơn trước ngày hẹn, xin liên lạc ngay với Lãnh sự quán nơi đương đơn được xếp lịch phỏng vấn để họ báo cho bạn biết bạn có thể được cho ngày hẹn sớm hơn không. Những diện visa dựa trên tuổi của đương đơn ở thời điểm cấp visa, chứ không phải ở thời điểm nộp đơn bảo lãnh. Nếu đương đơn không nhận được visa trước ngày sinh nhật thứ 21, điều này có thể có nghĩa là đương đơn không còn hội đủ tiêu chuẩn để được cấp visa di dân.THÔNG BÁO QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHÍCH NGỪA CHO TẤT CẢ ĐƯƠNG ĐƠN XIN VISA
Những thay đổi mới về luật di trú Hoa Kỳ bây giờ bắt buộc đương đơn visa diện di dân xin chích ngừa một số bệnh (liệt kê sau đây) trước khi được cấp visa di dân. Những bác sĩ thực hiện việc khám sức khỏe bây giờ cần phải kiếm chứng xem đương đơn xisa di dân đã thỏa mãn điều kiện mới về chích ngừa chưa và kiểm chứng việc đương đơn visa di dân không thích hợp về phương diện y khoa để chích ngừa một hay nhiều bệnh liệt kê.
- bệnh quai bị,
- bệnh sởi,
- bệnh rubella,
- bệnh bại liệt,
- bệnh uốn ván và bạch hầu (diptheria toxoids),
- chứng ho lâu ngày,
- bệnh cúm loại b (Hib) và
- viêm gan B,
- bệnh thủy đậu,
- bệnh khuẩn cầu phổi (pneumococcal),
- bệnh cúm.


Để giúp bác sĩ trong danh sách, và để tránh chậm trễ trong việc xử lý visa di dân, tất cả đương đơn xin visa di dân phải có giấy tờ chích ngừa để bác sĩ duyệt xét trong ngày khám sức khỏe di dân. Đương đơn xin visa nên tham khảo bác sĩ của họ để xin một bản của giấy tờ chích ngừa, nếu có. Nếu bạn không có giấy tờ chích ngừa, bác sĩ trong danh sách sẽ làm việc với bạn để quyết định những loại chích ngừa mà bạn cần để thỏa mãn yêu cầu. Có một vài loại chích ngừa có thể được miễn theo lời đề nghị của bác sĩ trong danh sách.

Chỉ có bác sĩ mới có thể quyết định loại chích ngừa liệt kê nào thích hợp đối với bạn, tùy theo tuổi, bệnh sử và tình trạng sức khỏe đương thời của bạn.THÔNG BÁO CHO ĐƯƠNG ĐƠN XIN VISA
Hồ sơ số: HCMxxxxxxxxxx
Tên họ đương đơn:
Yêu cầu phỏng vấn visa
Tên Họ Đương Đơn phải mang theo những giấy tờ sau đây đến buổi phỏng vấn visa:
- Tất cả giấy tờ bản chánh yêu cầu bởi National Visa Center nhưng chưa nộp cho National Visa Center
- Kết quả khám sức khỏe nếu chưa nộp cho Lãnh sự quán bởi bác sĩ
- Số hình đúng khổ
- Hộ chiếu còn hiệu lực của tất cả đương đơn đi (Mỹ).

Bảng sau đây liệt kê những giấy tờ yêu cầu bởi National Visa Center và cho biết National Visa Center đã nhận được chúng hay chưa.
Lưu ý: là mặc dù đương đơn đã nộp cho National Visa Center một bản sao của văn kiện, đương đơn vẫn cần mang theo văn kiện bản chánh đến buổi phỏng vấn visa.


Tên văn kiện
Tình trạng
. OF-169
. OF-230-I
. OF-230-II
. Hộ Chiếu
. Giấy Khai Sanh
. Giấy Nhận Con Nuôi
. Giấy Tờ Liên Quan Tới Tòa Án
. Chứng Từ Tài Chánh
. Giấy Tờ Chăm Sóc Con
. Giấy Tờ Quân Đội
. Lý Lịch Tư Pháp
. Đơn Xin Khoan Hồng
. Hình Ảnh
. Giấy Kết Hôn Của Người Bảo Lãnh
. Giấy Khai Sanh Của Người Bảo Lãnh.


Mẫu Thư Mời Phỏng Vấn - Interview Letter:

ImagePage 1

ImagePage 2

ImagePage 3

ImagePage 4

ImagePage 5 (Giao diện trang của các đương đơn phụ tương tự đương đơn chính)


Last updated 12/10/2016

14734 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!