BAO SỨC KHOẺ MÀU NÂU xem chi tiết

 .
Đừng đem so tình mẹ

Đừng đem so tình mẹ
batkhatunghi dịch

Image

Con thường soi lại ấu thơ
Trời cho làm mẹ bây giờ ngó lui
Nhọc nhằn biết lấy làm vui
Điều mà mẹ thuộc từ thời bế con

Có yêu thương, cả lệ buồn
Hy sinh đã, tận tụy còn xiết bao
Cho con, tim óc quản đâu
Tâm hồn, sức lực dốc vào tháng năm

Thương con, mẹ thật vững vàng
Cho con nghị lực, bảo ban ngọt ngào
Rồi điều khó nhất mẹ trao
Ngày con tự lập bước vào đời riêng

Từng ngày con vẫn gắng thêm
Giống như mẹ đã trọn niềm thuở xưa


A Sonnet for My Incomparable Mother
Joanna Fuchs


I often contemplate my childhood, Mom.
I am a mother now, and so I know
Hard work is mixed together with the fun;
You learned that when you raised me long ago.

I think of all the things you gave to me:
Sacrifice, devotion, love and tears,
Your heart, your mind, your energy and soul--
All these you spent on me throughout the years.

You loved me with a never-failing love
You gave me strength and sweet security,
And then you did the hardest thing of all:
You let me separate and set me free.

Every day, I try my best to be
A mother like the mom you were to me.

105683 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image