.
Công giáo - Phòng Cầu Nguyện
1 ... 59, 60, 61, 62, 63 - bottom
Đây là Phòng Cầu Nguyện. Xin quý vị:
. Chỉ cầu nguyện. Vui lòng không nói chuyện với nhau ở đây.
. Trao đổi hay chia sẻ xin vào phòng "Tin Tức - Giao Lưu - Chia Sẻ".

NHỮNG KINH NGUYỆN NHIỆM MẦU của Chúa Giêsu Kitô
(Những lời nguyện này, được Chúa ban cho chúng ta như những lời thỉnh cầu của Ngài với Thiên Chúa Cha Trên Trời trong Cuộc Khổ Nạn của Ngài, và đã đọc lại cho Barnabas để chúng ta cầu nguyện mỗi ngày.)


Lời Nguyện để Đánh Bại Satan và Bè Lũ của Chúng
(Ngày 5 Tháng 7 Năm 1998)

(“Các con không cần phải sợ đoàn lũ đông đảo của kẻ thù. Các con chỉ cần dâng lên những Thương Tích, đau đớn và Máu từ Bàn Tay Trái của Ta để đánh bại chúng; các con sẽ thấy chúng tan biến đi như tro bụi… Ta bảo đảm với các con, nhiều vương quốc của ma quỷ sẽ tan biến trong nháy mắt. Hãy cầu nguyện và hướng dẫn mọi người kinh này. Máu Châu Báu của Ta sẽ giãi cứu.”)

Hỡi đạo binh đông đảo, kẻ thù của cuộc Tử Nạn Chúa Giêsu Kitô trên Thánh Giá nơi đồi Can-vê, là thần của bóng tối và tội lỗi, cha của mọi kẻ dối trá, ta đứng trên cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu Kitô mà dâng những đau đớn, những Thương Tích và Máu Châu Báu từ Bàn Tay Trái của Ngài lên Cha Hằng Hữu để đánh đổ, phá hủy, và trừng phạt các ngươi. Amen.

Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con - Xin hiển trị trong con và trong đời sống của toàn thể nhân loại. Amen.

Lời nguyện cho sự Bảo Vệ và Hiệp Nhất của đoàn chiên
(Ngày 6 tháng 7 năm 1998)

(“Hỡi các con Ta, mỗi khi các con đọc lời nguyện này là các con làm cho Triều Ðại ta trên trái đất đến sớm hơn. Qua lời nguyện này, Cha Ta sẽ làm cho Nước Chúa đến nhanh hơn. Giờ của lần Hiện Xuống Thứ Hai, khi đó Lời cầu nguyện của Ta sẽ được đáp ứng để tất cả sẽ trở nên một… Tất cả những ai làm việc sùng kính này sẽ vui mừng lớn lao khi Nước Ta trị đến. Ta sẽ luôn bảo vệ chúng.”)

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha tất cả những Thương Tích, những đau đớn, và Máu Châu Báu từ Ðôi Bàn Chân Thánh của Con Cha, là Chúa và Thầy chúng con, cho tất cả con cái Ngài đang bơ vơ như đàn chiên không người chăn dắt trong khu rừng kinh hãi này. Xin bảo vệ chúng khỏi thú dữ và ban bình an cho chúng để chúng trở nên một, và hiệp nhất như Cây Đinh đóng chặt Ðôi Bàn Chân Chúa, Đấng Cứu Độ con, là Chúa Giêsu Kitô. Amen.

Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô - Xin hiển trị mãi mãi. Amen.

Lời Nguyện để được ẩn trú bên Cạnh Nương Long Chúa Giêsu Kitô

(Ngày 7 Tháng 7 Năm 1998)
(“Hỡi các con Ta, những ngày đầy sự dữ này sẽ nuốt đi nhiều linh hồn. Vì thế, Ta chỉ dạy lời nguyện nhiệm màu này cho các con để các con có thể được cứu. Nương Long của Ta mở ra cho mọi người. Hãy cầu nguyện và phổ biến kinh này cho tất cả mọi người. Những ai hướng dẫn kinh này cho người khác đọc sẽ được bảo vệ. Ta yêu tất cả các con. Hãy nhanh chân cứu lấy mạng sống các con…”)

Ôi lạy Cha Dấu Ái, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, Đấng đã bảo vệ con cái Is-ra-en khi xưa dưới Ðôi Cánh của Ngài nơi đồng khô với những cơn lạnh và nóng của sa mạc; con xin dâng lên Cha cuộc Tử Nạn của Chúa Con, Đấng Cứu Độ con, là Chúa Giêsu Kitô, để bảo vệ dân Ngài đang tản mát khắp nơi trên thế giới. Xin Máu và Nước rửa sạch và tăng cường sức mạnh, cứu thoát và thanh tẩy chúng con để chúng con có thể tìm về nơi ẩn náu bên Cạnh Nương Long của Con Cha đang mở ra cho tất cả mọi người. Amen.

Lạy Cạnh Nương Long Chúa Giêsu Kitô – Xin là nơi trú ẩn an toàn cho chúng con. Amen.

Lời Nguyện Giải Thoát Những Nguyền Rủa, Tai Ương Xấu Của Dòng Tộc
(Ngày 8 Tháng 7 Năm 1998)

(“Hỡi các con của Ta, hãy hãy cầu nguyện và phổ biến kinh này cho toàn thế giới. Tất cả những ai đang sống dưới sự nguyền rủa, mà bền bỉ đọc lời nguyện này sẽ được giải thoát khỏi những nguyền rủa trên họ. Bất kỳ gia đình nào đang hứng chịu những nguyền rủa (ảnh hưởng xấu) do tội lỗi tổ tiên họ gây ra, mà làm tuần cửu nhật 144 ngày qua lời nguyện này, sẽ được giải thoát. Tất cả những ai bẻ gãy giao ước và đáng chết sẽ được cứu và cũng sẽ được giải thoát khoải sự nguyền rủa trên họ nếu họ bền bỉ đọc lời nguyện này và sám hối.”)

Lạy Cha Hằng Hữu, Ngài là Thiên Chúa hằng sống, là Ðấng yêu thương, khoan dung và tốt lành. Xin hãy nhìn đến Con Một Cha, là Chúa Giêsu Kitô, và thương xót chúng con. Con xin dâng lên Cha những đau đớn của Chúa Giêsu bị đánh đòn nơi cột đá, những Thương Tích và Máu của Ngài, cho tất cả dân Ngài đang sống dưới sức nặng của sự nguyền rủa do tội lỗi của tổ tiên chúng con và sự bất tuân khi bẻ gãy giao ước mà họ đã hứa với Ngài. Qua hình phạt roi đòn của Con Ngài xin Cha giải thoát chúng con, chữa lành chúng con bằng những Thương Tích Chúa và cứu chúng con bằng Máu Châu Báu của Ngài. Amen.

Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô - Xin giải thoát chúng con khỏi những sự nguyền rủa hay những tai ương xấu. Lạy Những Vết Thương Thánh Chúa Giêsu Kitô - Xin chữa lành những vết thương của chúng con. Vì hình phạt roi đòn của Ngài - Xin bảo bọc chúng con. Amen.

Lời Nguyện Bồi Dưỡng Đức Tin
(Ngày 9 Tháng 7 Năm 1998)

(“Khi Ta sắp lìa khỏi Dân Ta trên trái đất, sự đớn đau của Ta tăng lên khi Ta nhớ đến sự bất trung của họ. Ta cũng nghĩ đến thời gian sắp đến thật kinh hoàng và đáng sợ, vì rất nhiều người sẽ phản bội Ta như Giuđa, trong khi những người khác thì từ chối là họ đã biết Ta… Các con hãy luôn cầu nguyện kinh này cho đức tin và phổ biến cho toàn thế giới trước khi thời đại nguy khốn đến với tất cả sức mạnh của nó. Nếu các con có một chút đức tin, dầu chỉ bằng hạt cải, các con sẽ vượt qua thời gian này. Lời nguyện nhiệm màu này rất mạnh mẽ. Hãy chỉ cho toàn thế giới. Ta yêu thương tất cả các con.”)

Lạy Thiên Chúa Quyền Năng và Thông Biết mọi sự, Chúa của tiên tri Ê-lia và các ngôn sứ, xin hãy nhìn đến Đầu Thánh của Con Một Cha và xin thương xót chúng con. Xin Cha hãy đến và cứu dân Cha. Con xin dâng lên Cha tất cả những xấu hổ, những đau đớn, những Thương tích và Máu Châu Báu từ Đầu Thánh của Con Ngài cho tất cả các con Cha đang sống trong thời nguy khốn này. Xin Cha tăng cường đức tin của chúng con qua việc Chúa Giêsu Kitô Con Cha bị nhạo báng, và xin cứu chúng con qua Máu Châu Báu từ Đầu Thánh của Con Cha. Vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, xin cho chúng con được học biết đau khổ và chết trong Cha. Amen.

Lạy những Thống Khổ của Chúa Giêsu Kitô - Xin tăng cường đức tin của chúng con. Amen.

Lời Nguyện cho sự Biểu Lộ Thánh Ý Chúa
(Ngày 10 Tháng 7 Năm 1998)

(“Nổi thống khổ… của Ta càng tăng thêm khi Ta vào vườn Giết-sêma- ni. Ta nhìn đến con cái của ta và thấy chúng đang ngủ mê trong khi kẻ thù đang tiến tới thật nhanh và đang dành ưu thế… Trái Tim Ðau Khổ của Ta đã thốt ra những lời này “Tại sao các con ngủ? Các con không thể canh thức với Ta dầu chỉ một giờ sao? Hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.” Khi Ta quỳ xuống cầu nguyện lần nữa, gánh nặng cái chết đè lên Ta. “Lạy Cha, xin cất chén đắng này khỏi con, nhưng đừng theo ý con, mà theo ý Cha.” Cuối cùng, Ta ngước mắt lên và cầu nguyện với Cha Ta như thế này… xin cho toàn thế giới biết sự hiển trị của Cha trên trái đất.”)

Lạy Cha Hằng Hữu, Ngài là đấng Tạo Hóa và là Tác giả của sự sống. Ngài yêu thương thế giới Ngài tạo ra. Vì thế mà Ngài đã sai Con Một đến để cứu chuộc, để Nước Ngài trị đến. Xin Cha hãy nhìn đến Con Ngài và đứng lên từ ngai tòa Ngài. Xin hãy nâng Tay phải và cứu dân Ngài. Con xin dâng lên Cha những đau đớn, thống khổ, và cuộc tử nạn của Con Một yêu dấu Cha, cho cuộc chiến thắng khải hoàn và hiển trị của Ngài trên trái đất. Nhờ Máu Châu Báu của Con Cha, xin lập lại giao ước mới và mang tất cả con cái Cha trở về với Thánh Ý của Ngài. Amen.

Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô—Xin hiển trị mãi mãi. Lạy cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô—Xin cho Nước Cha trị đến. Amen.

Lời Nguyện để Chịu Đựng Qua Sự Trừng Phạt Sắp Tới
(Ngày 13 Tháng 7 Năm 1998)

(“Các con hãy cầu nguyện để thời kỳ các con đang sống được rút ngắn. Hãy cầu nguyện cho đức tin các con sẽ không bại cuộc. Hãy cảnh giác đề phòng. Hãy luôn tỉnh thức và canh chừng… Có bao nhiêu các con sẽ chiến đấu và chống trả kẻ thù của Ta, chế ngự, và mang những tù nhân trở về? ... Các con hãy học lời nguyện này và cầu xin luôn, đặc biệt là trong những khi bị những thử thách… Khi dân Ta chối bỏ và kết án Ta mà hô to rằng “Ðóng đinh! Ðóng đinh Hắn vào thập giá!” Ta ngước nhìn lên trời và cầu xin cùng Cha Ta rằng…”)

Lạy Cha Dấu Ái và Đầy Lòng Xót Thương, Thánh Ý Cha là tất cả loài người sẽ được cứu. Xin Cha nhân từ nhìn xuống Con Cha đang bị chối bỏ và lên án, đang lãnh chịu nhiều đau khổ và sẽ chịu những sự tra tấn bởi tội lỗi của dân Ngài. Xin hãy nhìn xem tội lỗi đang gây ra cho Con Một Ngài. Con xin dâng lên Cha tất cả loài người, đang sống những tháng ngày xấu xa tội lỗi, xin dâng lên Cha tất cả những hành hạ, đau đớn, chối bỏ, và nhục nhã của Con Cha, là Chúa Giêsu Kitô, để đức tin mọi người được đứng vững trước những thử thách và nhẫn nại chịu đựng những khổ sở triền miên. Nhờ những đau đớn của Con Cha, xin cho họ chiến đấu đến cùng. Amen.

Lạy cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu - Xin tăng cường đức tin của chúng con. Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu - Xin cứu chúng con. Amen.

Lời Nguyện xin ơn cho Con Chiên khỏi vấp ngã và chống lại sự vấp ngã trong Đức Tin
(Ngày 22 Tháng 7 Năm 1998)

(“Ta đã nhìn thấy trước sự từ bỏ đức tin không ngớt của dân Ta và cách họ liên miên từ chối Thiên Chúa của họ và đóng đinh Ta mỗi ngày. Sự đau đớn dâng lên dữ dội khi Ta thấy họ thật khó khăn để trở về… Nhiều người sẽ dừng lại trên đường vì họ nghĩ rằng đường đi quá xa và quá khó… Bao lớn số dân Ta sẽ mất hy vọng và sa ngã… Hỡi các con, Ta bảo với các con hãy tỉnh thức và đứng vững! Qua những lần ngã xuống của Ta, Ta nhớ tất cả những việc đó và dâng lên Cha Ta qua lời nguyện này… Nhờ đó, Cha Ta sẽ đổ xuống trên các con những ơn sủng cần thiết để chịu đựng đến giây phút cuối. Tất cả những ai cầu nguyện kinh này với lòng sùng kính sẽ được tràn đầy Thánh Thần và sẽ học biết vâng lời và khiêm nhường.”)

Lạy Cha Hằng Hữu và Dấu Ái, xin nhân từ nhìn xuống Con Một Cha. Xin nhìn cây thập giá nặng trĩu mà họ sữa soạn cho Con Một Cha và xin thương xót dân Ngài. Con xin dâng lên Cha tất cả những đau đớn, những thống khổ, và Máu Châu Báu của Con Cha, là Chúa Giêsu Kitô, Ðấng ở cùng chúng con; cho toàn thể dân Ngài đã chối bỏ đức tin họ và sẽ chối bỏ đức tin trên những đồi núi cao và thung lũng sâu của thế giới này. Nhờ sự ngã xuống của Con Cha dưới cây Thánh Giá, xin cho họ thêm sức mạnh để vương lên và đứng vững trong đức tin thật. Vì đại dương Máu Châu Báu của Con Ngài đổ dưới cây Thánh Giá trên đường xá Jerusalem, xin tăng sức cho những ai thiết tha thi hành Thánh Ý Cha. Amen.

Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu - Xin tăng sức cho linh hồn yếu đuối của chúng con. Amen.

Lời Nguyện cho sự vinh quang Chúa được hiển trị trên Trần Gian
(Ngày 27 Tháng 7 Năm 1998)

(“Sự xuất hiện của Con Rồng Ðỏ và Tên Phản Kitô (AntiChrist) trong giờ cuối của thời kỳ này đã đâm xuyên qua Trái Tim Ta thật mạnh, trong lúc Ta đang rao giảng trên trần thế, và càng mảnh liệt hơn khi Ta sắp trút hơi thở cuối cùng trên Thánh Giá. Khi Ta bị treo trên Thánh Giá, Ta đã nhìn thấy trước sự kiêu hãnh của Con Rồng. Hắn khoe khoan rằng hắn sẽ thống trị trần gian mãi mãi… Ta dâng lên Cha Ta trong thinh lặng lời nguyện này cho sự sụp đổ của kẻ thù của cây Thánh Giá… Hỡi các con, qua lời nguyện này Tên Phản Kitô và Con Rồng Ðỏ cùng bè lũ của chúng chỉ còn một thời gian ngắn ngủi để ngự trị trên trần gian thôi. Các con càng cầu nguyện, thì giờ ngự trị trên trần gian của chúng càng bị rút ngắn.”)

Ôi lạy Cha Dấu Ái và Ðầy Lòng Thương Xót, Ðấng thông biết mọi sự và đầy quyền năng, Ðấng Khởi Ðầu và Cùng Ðích của mọi sự, là Chúa Cha Hằng Hữu đã tạo dựng muôn loài, bản năng Ngài không cho phép Ngài bỏ rơi các con. Xin hãy nhân từ nhìn đến Con Một Cha, là Chúa Giêsu Kitô, đã đến để cứu chuộc nhân loại và đem Triều Ðại Cha xuống trần gian. Chúng con xin dâng lên Cha những thống khổ, những sự hành hạ, những đau đớn và Máu Châu Báu của Con Cha, là Chúa Giêsu Kitô, để đánh bại hết kẻ thù của Cây Thánh Giá Cứu Ðộ, là Kẻ Phản Kitô và Con Rồng Ðỏ đang chống lại sự thật bây giờ và cho đến giờ cuối của thời kỳ này, Nhờ Máu Châu Báu của Ðấng Cứu Ðộ chúng con và hơi thở cuối cùng của Ngài trên trần gian, xin Cha cho chúng tan biến như bọt biển dưới ánh mặt trời để Triều Ðại Cha mau đến trên trần gian. Amen.

Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô - Xin cho Nước Cha trị đến. Amen.

Lời Nguyện chống lại Tội Lỗi của Xác Thịt
(Ngày 28 Tháng 7 Năm 1998)

(“Các con có biết Ta bị trần truồng trước mặt công chúng để các con sẽ đánh bại và giết đi những đam mê của xác thịt mà dẫn đến tội gian dâm và ngoại tình không? Hỡi các con, kẻ thù của Ta đã dùng tội lỗi này để dành con người thuộc về nó… Bất cứ người tội lỗi nào thường xuyên cầu nguyện kinh này sẽ đạt được ơn ăn năn tội thật… Các con càng cầu nguyện kinh này nhiều, thì càng nhiều người trở về với Ta và rời bỏ việc gian dâm và ngoại tình. Nhiều người sẽ hư mất vì những tội lỗi xác thịt. Hãy cố gắng nhiều để cứu các linh hồn…”)

Lạy Cha Chí Thánh và Ðầy Lòng Thương Xót, Con Một Cha đang đứng trần truồng trước mặt công chúng để dân Ngài được nhận biết và sợ phạm Giới Răn của Ngài. Xin Cha chấp nhận lời nguyện khiêm nhu của con cho tất cả dân Ngài, đang sống trong tội lỗi, gian dâm và ngoại tình, qua tất cả những sự xấu hổ và ô nhục của Con Một Cha, xin Cha đụng chạm đời sống họ để họ sám hối và xin cứu họ. Nhờ Máu Châu Báu của Chúa Giêsu Kitô Con Ngài, nhỏ xuống trên trái tim họ, để họ sám hối và được cứu với, và qua sự xấu hổ của Con Cha, xin cho họ can đảm ăn năn trở lại. Amen.

Lời Nguyện Cho Những Trẻ Em Bị Phá Thai Ðược Phép Rửa
(Ngày 29 Tháng 7 Năm 1998)

(“Hôm nay, máu trẻ thơ đã đổ đầy trên Thiên Ðàng. Con số đó quá nhiều, thật quá nhiều. Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sắp đổ xuống nhân loại… Máu của chúng làm phiền lụy Trái Tim đau đớn của Ta và làm tăng sự thống khổ của Ta… Qua lời nguyện này, một số lớn thai nhi sẽ được cứu; hãy cầu nguyện kinh này mỗi ngày và phổ biến cho toàn thế giới. Những ai dạy lại lời nguyện này sẽ không bị hư mất. Những linh hồn trẻ thơ trên Thiên Ðàng sẽ không để họ hư mất. Chính Ta, với Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Ta, sẽ bảo vệ họ khỏi rơi vào tội trọng.”)
Lạy Cha Trên Trời, tình yêu Cha vĩnh cửu. Trong đại dương tình yêu thương của Cha, Cha đã cứu thế giới qua Con Một Cha, là Chúa Giêsu Kitô. Giờ đây, xin Cha hãy nhìn đến Con Một Cha trên Thánh Giá đang triền miên đổ máu vì yêu thương dân Ngài và xin ơn tha thứ cho thế giới. Xin Cha ban Phép Rửa cho những trẻ em bị phá thai, bằng Máu Châu Báu và Nước từ Cạnh Sườn của Con Ngài, đã bị chết treo trên Thánh Giá để cứu độ chúng, Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Qua cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha ban cho chúng sự sống vĩnh cửu, qua những Thương Tích của Ngài xin cho chúng được chữa lành, và qua Máu Châu Báu của Ngài xin cho chúng được giải thoát và được vui mừng cùng với các Thánh trên Thiên Ðàng. Amen.

Lời Nguyện Ngắn và Hiệu Lực Ðể chuộc tội cùng Thiên Chúa Cha
(Ngày 22 Tháng 7 Năm 1999)

(“Tất cả những ai tôn sùng Máu Châu Báu Ta, là an ủi Chúa Cha, Ðấng thương yêu Con Ngài rất mực. Khi con tôn sùng Máu Châu Báu Ta, những đau đớn trong Trái Tim Cực Thánh Ta được nguôi ngoai. Trái Tim Sầu Bi của Mẹ Ta cũng sẽ được an ủi. Hỡi các con, hãy luôn luôn tôn sùng Máu Châu Báu Ta và dâng nó lên Cha Ta để xin lòng thương xót. Hãy nghe lời nguyện này. Luôn cầu nguyện kinh này để chuộc tội thế giới. Hãy cầu nguyện 3 lần, mỗi lần con cầu nguyện, Ta bảo đảm với con là Lòng Thương Xót Chúa sẽ gia tăng gấp bội. Hãy cầu nguyện kinh này luôn luôn và nhiều lần trong ngày, vì con đang sống trong những ngày đầy tội lỗi. Hãy cầu nguyện kinh này để con sẽ được an toàn khỏi lữa thanh luyện. Hỡi các con, hãy phổ biến kinh này cho toàn thế giới.”)

Lạy Cha Hằng Hữu, Con xin dâng lên Cha tất cả những Vết Thương của Con Yêu Dấu Cha, là Chúa Giêsu Kitô, những đau đớn và thống khổ của Trái Tim Cực Thánh Ngài và Máu Châu Báu Cực Thánh Ngài tuôn ra từ tất cả những Vết Thương Ngài, để đền bù tội lỗi của con và toàn thế giới. Amen. (3 lần)

LỜI KHẨN CẦU ÐẦY QUYỀN NĂNG XIN ƠN BẢO VỆ
Cầu nguyện với Thánh Giá giương cao trong tay
(Ngày 7 tháng 7 năm 1997)

Thờ lạy! Thờ lạy!! Thờ lạy Chúa!!! Lạy Vũ Khí đầy quyền năng. Thờ lạy! Thờ lạy!! Thờ lạy Máu Châu Báu của Ngài!!!
Lạy Chúa Giêsu Kitô Khổ Hình đầy thương xót, xin tuôn đổ Máu Châu Báu Ngài trên các linh hồn. Xin làm thỏa cơn khát của chúng con và xin đánh bại ma quỷ. Amen.
Lạy Máu Cứu Ðộ đầy quyền năng, xin chiến đấu chống lại ma quỷ. (3 lần)

KINH NGỢI KHEN VÀ SÙNG KÍNH THIÊN CHÚA

Thánh! Thánh! Thánh!
Chúc tụng Danh Thánh Chúa.
Chúc tụng Tình Yêu Vĩnh Cửu của Chúa.
Chúc tụng Máu Châu Báu Cực Thánh.
Mọi vinh quanh, tôn vinh và chúc tụng đều quy về Chúa Giêsu chịu Ðóng Ðinh.
Kính thờ Ba Ngôi Cực Thánh.
Amen, Amen, Amen!

Nguồn : https://sites.google.com/site/nhungthon ... -nhiem-mau

503020 top -
Kinh Nữ Vương Mỹ Quốc


"Kính Lạy Thánh Mẫu Vô Nhiễm, là Nữ Vương Mỹ Quốc chúng con, xin Mẹ mở cửa tâm hồn chúng con, đất đai nhà cửa chúng con, và đất nước chúng con cho Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Mẹ ngự đến. Để Ngài hiển trị trên chúng con, Lạy Mẹ Thiên Quốc, rất tinh tuyền và rạng ngời ánh quang huy hoàng của Thiên Chúa, xin thắp sáng chúng con cho Chúa và cho Mẹ. Xin Mẹ làm thủ lãnh chúng con chống lại lực lượng sự dữ đang cướp giựt các linh hồn trên thế gian, nhờ giá cứu chuộc vĩ đại bằng khổ nạn đau thương của Mẹ Con Người, xin cho chúng con cùng được hiệp nhất với Người, để cũng được giống như Chúa Cứu Thế, là Đấng thương yêu chúng con với tình thương vô cùng.

" Lạy Rất Thánh Trinh Nữ Vô Nhiễm và là Thánh Mẫu tinh tuyền, Mẹ là Đấng Bảo Vệ non nước thân yêu của chúng con, chúng con quy tụ về bên Mẹ để xin Mẹ ban cho chúng con được ơn bền chí chiến đấu dưới bóng cờ thánh khiết của Mẹ, để chống lại tất cả mọi thói hư tật xấu nơi vực thẳm thế gian hòng mưu hại, đẩy chúng con ra xa khỏi tình thương yêu chăm sóc của Thiên Chúa và của Mẹ.

"Chúng con xin tận hiến tâm hồn chúng con, đất đai nhà cửa và quê hương chúng con cho Rất Thánh Khiết tâm Mẹ, là Nữ Vương Cao Trọng, để chúng con cũng được Chúa Cứu Thế là Chúa chúng con nhận biết và bảo toàn trên vương quốc Con Mẹ.

"Lạy Thánh Mẫu từ ái dịu hiền, Chúng con không dám xin Mẹ những dấu lạ điềm thiêng, vì chúng con tin cậy vào tình thương cao cả Mẹ khấng ban cho chúng con, và chúng con xin phó thác đặt để chúng con nơi Mẹ hoàn toàn. Chúng con xin hứa sẽ tôn kính Mẹ bằng đức tin, đức mến và đức thanh khiết suốt đời sống chúng con theo như ý Mẹ muốn.

“Lạy Rất Thánh Trinh Nữ Vô Nhiễm, xin Mẹ cùng với Chúa Giêsu Con của Mẹ ngự đến hiển trị trên chúng con. Xin cho Trái Tim cực Thánh của Người và Rất Thánh Khiết Tâm Mẹ được vinh hiển và được tôn vinh đời đời nơi chúng con. Xin cho chúng con là những người con ở Mỹ Quốc được Mẹ dùng làm khí cụ đem an hòa đến cho muôn dân muôn nước. Xin cho những phúc lạ của Mẹ được thể hiện nơi chúng con, để chúng con cùng được tôn vinh Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, là Đấng tác thành, Đấng cứu chuộc, và là Đấng thánh hóa chúng con.

"Nguyện xin Thánh Cả Giuse bạn thanh khiết của Mẹ, cùng với lực lượng đạo binh các Thiên Thần và Các Thánh, cùng đồng hành hỗ trợ Mẹ và chúng con 'canh tân bộ mặt trái đất.' Để sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Mẹ Rất Thánh Vô Nhiễm Tinh Tuyền ngự đến, như một Nữ Vương Chiến Thắng, dẫn đưa chúng con trở về vương quốc vĩnh phúc, nơi Con của Mẹ làm Vua hiển trị đời đời chẳng cùng. Amen."

505828 top -
Xin anh chị cầu nguyện cho Bà nội em, tên Lộc (Gia đình ngoại đạo), ngày 24/10 này phỏng vấn đi Mỹ.
Và xin anh chị cũng cầu nguyện cho Ba em, tên Luyến, diện F2A, đang chờ giấy hẹn phỏng vấn, cũng mau có giấy hen.
Và cho em Bình, diện F2B, cũng mau mau được đoàn tụ gia đình bên ấy. Em đã xa Mẹ 17 năm rồi, chưa có cơ hội đoàn tụ.

515301 top -
Tạ ơn MẸ về tất cả những ưu ái MẸ đã dành cho con.

519033 top -
Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Giờ đây Mẹ mời gọi các con hãy bắt đầu Tuần Cửu Nhật Xin Ơn Cứu Rỗi (01/12/2013)

Chúa nhật, ngày 1 tháng 12 năm 2013 lúc 16 giờ 12

Hỡi con, Mẹ là người nữ mặc áo mặt trời và mặt trời tượng trưng cho Ánh Sáng của Thiên Chúa trong thế gian. Nếu không có mặt trời, thì sẽ không có Ánh Sáng. Nếu không có Ánh Sáng thì sẽ không có Sự Sống. Nếu không có Thiên Chúa thì chỉ có sự chết.

Vai trò của Mẹ là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi khi Mẹ trợ giúp Thánh Tử của Mẹ trong Sứ Vụ cuối cùng của Người, Sứ Vụ để hoàn tất Giao Ước của Chúa Cha nhằm mang lại Ơn Cứu Rỗi cho từng linh hồn có nghĩa là Mẹ sẽ thực thi tất cả mọi sự có thể được, để mang về cho Người những linh hồn mà Người hằng mong ước. Mẹ mong muốn con người nhận biết rằng Mẹ đã được chỉ định không những là Nữ Vương Thiên Đàng mà còn là Nữ Vương của mười hai chi tộc It-ra-en. Mười hai chi tộc sẽ cai trị trong Giê-ru-xa-lem Mới. Mười hai ngôi sao, trên vương miện do Chúa Giêsu Kitô đặt trên đầu Mẹ trong ngày Mẹ được phong Nữ Vương, thể hiện rõ lời tiên tri này. Mỗi một ngôi sao này tượng trưng cho mười hai chi tộc, vốn sẽ xuất hiện trong Ngày Phán Xét.

Tất cả mọi linh hồn, bao gồm những ai sẽ trỗi dậy từ trong kẻ chết, cũng như những ai sống trong thế giới ngày nay và những ai ở trong Ánh Sáng của Thiên Chúa, sẽ thực hiện sự chuyển tiếp vào Trời Mới Đất Mới. Họ sẽ nên một, trong sự hiệp nhất với Thánh Tử của Mẹ, và họ sẽ được phục sinh trong thân xác và linh hồn hoàn hảo, giống hệt như khi Con Mẹ trỗi dậy từ cõi chết.

Tình trạng hoàn hảo này là Ân huệ trọng đại nhất của Thiên Chúa và chứng tỏ rằng Người giàu lòng thương xót biết bao. Đây là ơn cứu chuộc mà Người đã hứa ban khi Người chịu Nỗi Thống Khổ trên Thập Giá. Chính vì Tình Yêu lớn lao của Người dành cho nhân loại mà Người mong muốn cứu vớt từng linh hồn và đặc biệt là linh hồn của những ai xa lìa Người.

Giờ đây Mẹ ban cho các con một Ân huệ đặc biệt, được Thánh Tử của Mẹ chúc phúc, để tất cả mọi linh hồn được ban cho ơn miễn trừ khỏi lửa Hoả Ngục và được ban ơn cứu rỗi. Thánh Tử của Mẹ mong muốn từng linh hồn được cứu rỗi cho dù tội lỗi của họ có nghiêm trọng đến dường nào. Mẹ mời gọi các con giờ đây hãy bắt đầu Tuần Cửu Nhật xin Ơn Cứu Rỗi. Các con phải bắt đầu việc cầu nguyện này ngay lập tức và phải tiếp tục đến tận ngày cuối cùng như Mẹ truyền cho các con. Các con phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này trọn bảy ngày liên tục trong một tháng, bắt đầu từ những ngày Thứ Hai, vào buổi sáng. Các con phải đọc ba lần mỗi ngày trong suốt một tuần và một trong bảy ngày này các con phải ăn chay. Trong việc ăn chay, các con chỉ ăn một bữa chính trong ngày và hai bữa còn lại các con ăn bánh mì và uống nước.

Đây là lời cầu nguyện các con phải đọc từng ngày trong tuần.

Chiến Dịch Cầu Nguyện 130 : Tuần Cửu Nhật xin Ơn Cứu Rỗi

Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, xin ban cho tất cả mọi linh hồn Ơn cứu rỗi đời đời nhờ Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ.

Nhờ sự chuyển cầu của Mẹ, con nài xin Mẹ cầu cho sự giải thoát của tất cả các linh hồn khỏi sự trói buộc của Satan.

Xin Mẹ cầu cùng Con Mẹ tỏ Lòng Thương Xót và ban ơn tha thứ cho linh hồn những ai khước từ Người, những ai làm tổn thương Người bởi sự thờ ơ của họ và những ai chạy theo giáo lý sai lạc và ngẫu tượng.

Thân lạy Mẹ, chúng con nài xin Mẹ chuyển cầu cho những ân sủng để cởi mở tâm hồn những ai hết sức cần đến ơn trợ giúp của Mẹ. Amen.

Lời hứa của Mẹ để trợ giúp Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, trong Kế Hoạch của Người dành cho nhân loại là để quy tụ tất cả các con, những ai nhìn nhận vai trò của Mẹ là Đấng Trung Gian của Mọi Ân Sủng và là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, để toàn thể nhân loại được hiệp nhất nên một với Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế và là Đấng Cứu Chuộc của các con.

Hãy ra đi trong bình an. Mẹ sẽ luôn cầu nguyện cho các con thân yêu của Mẹ và luôn đáp lại lời cầu xin của các con để làm cho nhân loại xứng đáng trong Ánh Mắt của Thiên Chúa.

Mẹ của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

531712 top -
Chuẩn bị linh hồn để đón nhận Lòng Thương Xót Chúa trong Ngày Cảnh Báo sắp tới :

1. Xét mình xưng tội mỗi tuần 1 lần
2. Mỗi ngày : tham dự Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể, đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện, đọc Chuỗi Lòng Thương Xót, đọc Chuỗi Mân Côi.
3. Treo Ấn Tín Thiên Chúa Hằng Sống trong nhà và đọc Lời Nguyện số 33
4. Treo Thánh Giá Benedicto trong nhà.
5. Chuẩn bị Nước Thánh và Nến Phép. Đốt nến Phép trên bàn thờ khi đọc kinh mỗi ngày.
6. Đeo Thánh Giá Benedicto, Tràng Hạt Mân Côi và Ấn Tín.
7. Giữ chay, kiêng thịt mỗi tuần 1 ngày.

536109 top -
Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Những cuộc hiện ra này sẽ bắt đầu vào mùa Xuân năm nay, như Thánh Tử của Mẹ đã truyền (24/01/2014)

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 01 năm 2014 lúc 08 giờ 05 phút tối

Hỡi con nhỏ yêu dấu, hãy cho mọi người biết rằng Mẹ sẽ hiện ra một lần nữa tại tất cả những nơi hiện ra của Mẹ vốn đã được công nhận bởi Giáo Hội của Con Mẹ, qua bao thế kỷ.

Mẹ sẽ tỏ mình ra nơi những vùng đất Thánh, gồm có Lộ Đức, Fatima, La Salette và Guadalupe. Mẹ cũng sẽ hiện ra tại Garabandal. Những cuộc hiện ra này sẽ bắt đầu vào mùa Xuân năm nay, đúng như Thánh Tử của Mẹ đã truyền.

Những linh hồn ưu tuyển sẽ nhìn thấy Mẹ, với mặt trời ở phía sau đầu Mẹ. Sẽ có mười hai ngôi sao bao quanh và được đính vào chung quanh triều thiên mão gai - mà Thánh Tử của Mẹ đã đội trên đầu trong Cuộc Khổ Nạn của Người - triều thiên mão gai được đặt trên đầu Mẹ như là một dấu chỉ cho tất cả những ai noi theo gương Mẹ. Vai trò của Mẹ là để dẫn dắt tất cả con cái Thiên Chúa trên Con Đường Sự Thật và đem họ đến với Thánh Tử của Mẹ.

Khi những cuộc hiện ra này xảy ra, thì sẽ không có sự ngờ vực nào - đặc biệt là trong số những ai có lòng sùng kính Mẹ - về việc Mẹ rao giảng Sự Thật khi Mẹ nói rằng chẳng bao lâu nữa Con Đường cuối cùng, vốn sẽ đem các con đến với Thánh Tử của Mẹ, trong thời kỳ cuối này, sẽ thông qua Sách Sự Thật.

Khi các con bước theo Mẹ, Mẹ của các con, Mẹ sẽ đem các con đi và dẫn dắt các con đến với Thánh Tử của Mẹ. Thánh Tử của Mẹ đã hứa ban nhiều phép lạ, để Người có thể giúp các con hiểu được những lời tiên tri mà Người đã ban cho nhân loại, qua chính Sứ Vụ của Mẹ. Nhiều người không công nhận rằng Mẹ đã hiện ra tại những nơi hiện ra đặc biệt này và loại bỏ tầm quan trọng của những cuộc hiện ra trong việc cứu rỗi các linh hồn.

Khi Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại những nơi này và tỏ mình ra như là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, thì các con sẽ nhận ra rằng Sứ Vụ này sẽ là Sứ Vụ cuối cùng của Mẹ và rằng tất cả các cuộc hiện ra dẫn đến cuộc hiện ra cuối cùng này để đem lại cho nhân loại Ơn Cứu Rỗi, vốn là quyền thừa kế dành cho mỗi người.

Hãy vui mừng lên, vì những ngày này đã đến gần và khi các con nghe nói về những sự việc này, thì hãy biết rằng lời tiên tri này, khi đã được hoàn tất, chỉ có thể đến từ Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, Mẹ của Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

537018 top -
Bắt đầu Tuần Cửu Nhật Tôn Vinh Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu từ ngày 23/02/2014 hoặc 24/02/2014

NGÀY THỨ NHẤT, Thánh Vịnh 50 Sự sám hối và bối rối của vua Đavít sau khi phạm tội, Thánh Vịnh Sám Hối Thứ Tư.
Thánh Vịnh 50, 3-4
Lạy Thiên Chúa xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lòng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con phạm, xin Ngài thanh tẩy.
Lạy Gương Mặt Cực Thánh Chúa Giêsu, xin dịu dàng nhìn đến chúng con là những người tội lỗi. Ngài là Thiên Chúa đầy lòng thương xót, đầy tình yêu và lòng trắc ẩn. Xin giữ trái tim con trong sạch, để chúng con được thấy Ngài luôn mãi, Lạy Mẹ Maria, Mẹ chúng con, xin cầu bầu cho chúng con; Thánh Giuse, cầu cho chúng con.
Nhờ công nghiệp của Máu Châu Báu Chúa và Gương Mặt Thánh. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn… ơn tha thứ và lòng thương xót.
CẦU NGUYỆN VỚI THIÊN CHÚA CHA TOÀN NĂNG
Lạy Chúa Cha Toàn Năng, xin hãy đến trong lòng con, và đổ đầy chúng con với tình yêu Ngài để từ bỏ tất cả những ước muốn xấu xa, chúng con có thể ôm lấy Ngài, Sự Tốt Lành duy nhất của con. Xin tỏ cho chúng con, Ôi Lạy Chúa của các Chúa, Ngài là Cha c ủa chúng con.
Xin hãy nói với linh hồn con: “Ta là Đấng Cứu Độ.” Xin hãy nó để chúng con có thể nghe. Tâm hồn chúng con đang ở trước (nhan) Ngài. Xin mở tai con; để chúng con vội vã nghe tiếng Ngài. Xin đừng ẩn mặt đi khỏi chúng con, chúng con nài xin Ngài, ôi Lạy Chúa. XIn mở lòng chúng con ra để Ngài có thể vào. Xin sửa chữa ngôi nhà đổ nát, để Ngài có thể cư ngụ ở đó. Xin lắng nghe chúng con, ôi Lạy Cha Trên Trời, vì Con Duy Nhất của Cha, là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Hằng Sống Hằng Trị với Ngài, và Chúa Thánh Thần, một Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen. (St. Augustine)
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Ôi Gương Mặt máu đổ, Gương Mặt Chúa, chúng con tôn sùng Ngài. (3 lần)

NGÀY THỨ HAI, Thánh Vịnh 50, 5-6
Vâng con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
Con mắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trước mắt Ngài.
Lạy Gương Mặt Cực Thánh Chúa Giêsu, chúng con thật hối tiếc vì chúng con đã làm cho Ngài đau đớn nhiều vì cứ phạm sai lầm không ngơi; và vì tất cả những việc tốt mà chúng con đã không làm. Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, Thánh Giuse, cầu bầu cho chúng con. Xin giúp chúng con Gương Mặt Thánh Chúa Giêsu. Xin cầu cho chúng con để chúng con được thông phần trong tình yêu lớn lao với nhau, và với Ba Ngôi Cực Thánh. Amen.
Nhờ công nghiệp của Máu Châu Báu Chúa và Gương Mặt Thánh. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn… ơn tha thứ và lòng thương xót.
CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNH THẦN
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, với tất cả sức mạnh của tình yêu. Ngài đã đổ đầy Đức Trinh Nữ Maria với ơn sủng, Ngài đã biến đổi tâm hồn các tông đồ cách tuyệt diệu, Ngài đã phú cho các Thánh Tử Đạo với đức tính anh hùng lạ lùng, xin hãy đến và thánh hóa chúng con. Xin hãy soi sáng tâm trí chúng con, tăng cường ý chí, thanh tẩy lương tâm, chấn chỉnh sự phán đoán, đốt lửa trong lòng chúng con và giữ gìn chúng con khỏi sự bất hạnh khi chống lại sự linh ứng của Ngài.
Chúng con tận hiến cho Ngài sự hiểu biết của chúng con, tâm hồn và ý chí của các con, toàn thể con người con bây giờ và luôn mãi. Nguyện xin cho sự hiểu biết của chúng con luôn luôn ngoan ngoãn với sự linh ứng thiên đàng của Ngài và với những giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo mà Ngài đang hướng dẫn một cách không thể sai lầm được. Xin cho tâm hồn con được thiêu đốt bởi tình yêu Chúa và tha nhân.

Xin cho ý chí chúng con luôn am hợp với Thánh Ý Chúa. Và xin cho trọn đời con là sự trung thành noi theo cuộc đời và đức tính của Chúa và Đấng Cứu Chuộc con, Chúa Giêsu Kitô, Đấng cùng với Chúa Cha và Ngài là Chúa Thánh Thần được tôn vinh và vinh danh đến muôn đời. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Ôi Gương Mặt máu đổ, Gương Mặt Chúa, chúng con tôn sùng Ngài. (3 lần)

NGÀY THỨ BA, Thánh Vịnh 50,6A-7
Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã mang lần lỗi,
Đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.
KINH CẦU CỦA THÁNH GIÁO HOÀNG PIÔ IX
Lạy Chúa Giêsu! Xin đoái nhìn chúng con bằng lòng thương xót Chúa. Xin quay mặt về phía mỗi người chúng con như Ngài đã làm với Thánh Vêrônica; không phải để chúng con thấy bằng chính đôi mắt táo bạo của chúng con, vì chúng con không đáng được như vậy. Nhưng xin hãy quay về phía tâm hồn chúng con, để khi nhớ tới Ngài, chúng con có thể rút ra từ đó Nguồn Sức Mạnh, khí lực cần thiết để chống trả những cuộc chiến trong đời sống. Amen.
Giêsu, Maria, Giuse xin cầu cho chúng con.
Nhờ công nghiệp của Máu Châu Báu Chúa và Gương Mặt Thánh. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn… ơn tha thứ và lòng thương xót.

KINH CỦA THÁNH PHANXICÔ
Lạy Đấng Tối Cao, Vinh Quang Thiên Chúa, xin dọi ánh sáng vào trong tâm hồn tăm tối của chúng con. Xin ban cho chúng con đức tin chân thành, đức vậy vững vàng, lòng mến hoàn hảo và đức khiêm nhường sâu thẳm, cùng với sự khôn ngoan, can đảm và nhận thức. Ôi Lạy Chúa, để chúng con thực thi Thánh Ý Chúa. Amen.
KINH CẦU VỚI CÁC THIÊN THẦN VÀ CÁC THÁNH
Lạy Chúa Giêsu cùng tất cả các Thiên Thần và các Thánh của Chúa, chúng con vui mừng trong vinh quang Ngài, và chúng con cảm tạ Chúa vì tất cả những ơn ích Ngài đã tuôn đổ xuống trên Thánh Thiên Thần. Chúng con ngợi khen Ngài, và dâng lên Ngài (kinh nguyện) để tăng thêm niềm vui và vinh dự, ôi Gương Mặt Cực Thánh và Trái Tim dịu hiền của Chúa Giêsu. Xin cầu cho chúng con để chúng con có thể được trở nên đồng hình đồng dạng với Trái Tim Chúa. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Ôi Gương Mặt máu đổ, Gương Mặt Chúa, chúng con tôn sùng Ngài. (3 lần)

NGÀY THỨ TƯ, Thánh Vịnh 50, 8-9b
Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
Dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.
Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con,
con sẽ được tinh tuyền; Xin rửa cho con sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói rằng, “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” và Ngài đã ra cho chúng con Gương Mặt Thánh của Chúa cảm xúc của Thánh Tâm Chúa, xin ban ơn cho chúng con để chúng con biết yêu mến và thường xuyên đến mà suy gẫm những Biểu Tượng thiêng liêng này. Ước gì chúng con đọc được ở đó sự hiền dịu và khiêm nhường của Ngài và học biết uốn nắn trái tim chúng con trong việc thức hành hai nhân đức mà Ngài uốn thấy chúng sáng chói nơi những tôi tớ Ngài. Giêsu, Mary, Giuse xin giúp chúng con làm được như vậy.
Nhờ công nghiệp của Máu Châu Báu Chúa và Gương Mặt Thánh. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn… ơn tha thứ và lòng thương xót.
KINH VINH DANH NHỮNG SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA ĐỨC TRINH NỮ MARIA
Ôi Thánh Nữ Đồng Trinh rất thánh và sầu bi, Nữ Vương của các Thánh tử Đạo! Người đứng dưới chân Thánh Giá, chứng kiến cuộc khổ hình của người Con hấp hối, xin nhìn xuống chúng con với sự dịu dàng và thương cảm trên chúng con khi chúng con quỳ dưới chân Mẹ để sùng kính những Sự Thương Khó và đặt để những thỉnh nguyện, với lòng tin của một người con thảo, nơi cung thánh của trái tim bị đâm thâu của Mẹ.
Xin Mẹ dâng chúng lên nhân danh Chúa Giêsu, nhờ công nghiệp của cuộc khổ nạn và cái chết cực thánh của Ngài, cùng với những đau thương của Mẹ dưới chân thánh giá,và qua sự hiệp nhất có hiệu lực của cả hai, xin ban cho chúng con ơn huệ mà chúng con khiêm nhường nài xin. Chúng con biết chạy đến với ai trước những ước muốn và khốn cùng nếu không phải là Mẹ.
Ôi Mẹ của lòng thương xót, Người đã uống say chén đắng của Con Mẹ, nhờ ơn sủng Mẹ, xin làm nhẹ bớt những đau thương của những ai đang than van trên vùng đất đọa đày này. Amen.
CẦU CHO CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC
Lạy Chúa Giêsu, nhờ cuộc khổ nạn của Ngài nơi vườn Giếtsêmani, khi chịu đánh đòn và đội mão gai, trên con đường lên núi Calvary, khi chịu đóng đinh và chịu chết, xin thương xót các linh hồn nơi Luyện Ngục, đặc biệt là những linh hồn mồ côi. Xin giải thoát họ khỏi nỗi đau thảm khốc mà họ đang chịu đựng. Xin họ và dẫn đưa họ vào vòng tay ngọt ngào của Ngài trên thiên đàng. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Ôi Gương Mặt máu đổ, Gương Mặt Chúa, chúng con tôn sùng Ngài. (3 lần)

NGÀY THỨ NĂM, Thánh Vịnh 50, 10-11
Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỉ, để xương cốt được Ngài nghiền nát nhảy múa tưng bừng.
Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi,
và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm.
Gương Mặt Thánh của Chúa Giêsu, vẻ mặt Thánh Thiện của Chúa, Ngài thật vĩ đại và kiên nhẫn với loài người, ơn tha thứ của Ngài vô tận. Chúng con tội lỗi, Ngài vẫn yêu thương con. Điều này làm cho chúng con can đảm. Vì vinh quang của Gương Mặt Thánh và Thiên Chúa Ba Ngôi, xin nhậm lời chúng con cầu xin. Lạy Mẹ Maria, Mẹ chúng con, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con; Thánh Giuse, cầu cho chúng con.
Nhờ công nghiệp của Máu Châu Báu Chúa và Gương Mặt Thánh. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn… ơn tha thứ và lòng thương xót.
CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH GIUSE
Lạt Thánh Cả Giuse, xin nhận chúng con như con cái Ngài, xin lãnh trách nhiệm về phần rỗi của chúng con. Xin canh giữ chúng con ngày đêm; giữ gìn chúng con khỏi dịp tội. Xin ban cho chúng con sự trong sạch cà hồn lẫn xác, và tinh thần cầu nguyện. Nhờ lời chuyển cầu của Chúa Giêsu, xin ban chúng con tinh thần hy sinh, khiêm nhường và từ bỏ mình. Xin ban cho chúng con tình yêu nóng bỏng dành cho Chúa Giêsu trong Hình Bánh, và tình yêu ngọt ngài và dịu dàng cho Mẹ Maria, Mẹ chúng con.
Lạy Thánh Giuse xin ở với chúng con trong đời sống, trong giờ lâm tử, và an cho chúng con ơn huệ được phán xét bởi Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc đầy lòng thương xót. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Ôi Gương Mặt máu đổ, Gương Mặt Chúa, chúng con tôn sùng Ngài. (3 lần)

NGÀY THỨ SÁU, Thánh Vịnh 50, 12-13
Lạy Chúa Trời xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy
Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần cung thánh,
đừng cất khỏi lòng con Thần Khí Thánh của Ngài
Ước gì tấm hồn chúng con được trong sạch, ôi lạy Chúa, bằng việc tuôn đổ Thần Khí, và Ngài sẽ làm cho nó sinh hoa kết quả bằng cách tưới nó với sương sa thiên đàng. Lạy Mẹ maria, hiền thê của Thần Khí, xin cầu bầu cho chúng con; Thánh Giuse cầu cho chúng con.
Nhờ công nghiệp của Máu Châu Báu Chúa và Gương Mặt Thánh. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn… ơn tha thứ và lòng thương xót.
KINH CẦU VỚI TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE
Ôi vị Hoàng Tử vinh quang, đấng canh giữ Giáo Hội Chúa và các linh hồn tín hữu, với lòng bác ái và nhiệt thành Ngài đã góp phần trong nhiều cuộc xung đột và giành được chiến thắng vẻ vang trên kẻ thù, để hoán cải và bảo vệ danh dự và vinh quang của những gì thuộc về Chúa, cũng như để làm thăng tiến ơn cứu độ cho chúng con. Xin Ngài hãy đến, chúng con nguyện xin Ngài, để giúp đỡ cúng con vì chúng con vẫn tiếp tục bị vây hãm bởi hiểm họa của kẻ thù, xác thịt, thế gian và ma quỷ. Và như Ngài đã làm lãnh đạo cho dân chúng trong sa mạc, xin cũng là người lãnh đạo trung thành và đồng hành với chúng con qua sa mạc nơi thế gian này, cho đến khi Ngài dẫn đưa chúng con an toàn vào vùng đất hạnh phúc của kẻ sống, trong vùng đất được chúc phúc mà từ nơi đó chúng con bị lưu đày. Amen. (Thánh Aloysious)
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 10 Kinh Sáng Danh
Ôi Gương Mặt máu đổ, Gương Mặt Chúa, chúng con tôn sùng Ngài. (3 lần)

NGÀY THỨ BẢY, Thánh Vịnh 50, 14-15
Xin ban lại cho niềm vui ơn cứu độ,
Và lấy tinh thần quãng đại đỡ nâng con.
Đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
Ailạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.
Lạy Chúa Giêsu! Sau khi lặng ngắm những Biểu Tượng của Ngài, bị biến dạng bởi đau thương, sau khi suy gẫm cuộc khổ nạn với lòng ăn năn hối hận và tình yêu, làm sao tim con không được nhen nhúm bởi ngọn lửa thánh thiện chê ghét tội lỗi, mà lúc này đây vẫn xúc phạm đến Gương Mặt Đáng Tôn Thờ của Ngài! Lạy Chúa, sự đau đớn của chúng con không chỉ bao gồm trong cuộc khổ nạn mà còn cho chúng con ơn để theo sát Ngài trên đồi Calvê, để trên cuộc hành trình nhục nhã đó Ngài có thể ngã trên chúng con, Ôi Chúa giêsu, như thế chúng con có thể thông phần với Ngài một ít, để chuộc tội. Amen.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ chúng con, xin cầu bầu cho chúng con; Lạy Thánh Giuse, cầu cho chúng con.
Nhờ công nghiệp của Máu Châu Báu Chúa và Gương Mặt Thánh. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn… ơn tha thứ và lòng thương xót.
KINH VINH DANH MẸ MARIA
Kính Mừng Maria, Mẹ là con của Ðức Chúa Cha, Mẹ của con Thiên Chúa, vị Hôn Thê của Chúa Thánh Thần, Thần Ðô của Ba Ngôi cực Thánh. Kính chào Mẹ Maria, Chủ Nhân của con, kho tàng của con, niềm vui của con, Nữ Vương của tâm hồn con; Mẹ của con, sự sống của con, sự ngọt ngào của con và hy vọng thân thương của con--- Vâng, tâm hồn và linh hồn con! Con hoàn toàn thuộc về Mẹ, và tất cả những gì con có là của Mẹ, ôi Ðức Nữ Ðồng Trinh trên hết mọi sự!
Nguyện xin cho linh hồn Mẹ ngự trị trong chúng con để vinh danh Chúa; Nguyện xin Thần Khí của Mẹ ngự trị trong chúng con để chúng con hân hoan trong Chúa.
Xin bao bọc trái tim chúng con, hỡi Ðức Nữ Trinh trung thành, để cùng với Mẹ và trong Mẹ con sẽ tìm được niềm tin vào Chúa. Xin hãy đón nhận con hỡi Mẹ đầy ơn phước, giữa những người mà Mẹ yêu thương nhất, dạy dỗ nhiều nhất, hướng dẫn nhiều nhất, nuôi dưỡng nhiều nhất và bảo vệ nhiều nhất như con cái Mẹ. Xin ban cho con tình yêu mến Mẹ để con khinh chê mọi thứ thuộc về thế gian và gắn bó với những sự trên trời cho đến khi qua Mẹ, vị hôn Thê trung thành, Chúa Giêsu Kitô được thành hình trong chúng con cho vinh quang của Thiên Chúa Cha . Amen.
(Thánh Grignon de Monfort)
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng,1 Kinh Sáng Danh
Ôi Gương Mặt máu đổ, Gương Mặt Chúa, chúng con tôn sùng Ngài. (3 lần)

NGÀY THỨ TÁM, Thánh Vịnh 50, 16-17
Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa Cứu Độ,
Xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính
Lạy Chúa Trời xin mở miệng con,
Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Lạy Gương Mặt Cực Thánh đầy Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu, Đấng nơi thung lủng nước mắt này đã xúc động trước sự bất hạnh của chúng con đã gọi Ngài là Đấng Chữa Lành Bệnh Nhân, và là Đấng Chăn Chiên Lành của các linh hồn sa lạc, xin đừng để Satan lôi kéo chúng con đi xa Ngài, nhưng xin gìn giữ chúng con luôn dưới sự bảo vệ đầy yêu thương, cùng với những linh hồn gắng sức an ủi Ngài. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của chúng con, xin cầu bầu cho chúng con; Lạy Thánh Giuse, cầu cho chúng con.
Nhờ công nghiệp của Máu Châu Báu Chúa và Gương Mặt Thánh. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn… ơn tha thứ và lòng thương xót.
KINH THÁNH PHÊRÔ
Lạy Thánh Phêrô vinh hiển, để đáp lại sự sống động và rộng lượng của đức tin ngài, sự thâm sâu và thành thật của đức khiêm nhường và tình yêu nồng cháy, Ngài đã được vinh danh bởi Chúa Giêsu Kitô với đặc ân duy nhất, riêng biệt, với vai trò lãnh đạo tất cả các tông đồ đầu tiên của cả Giáo Hội, mà Ngài là khối đá nền tảng.
Xin cho chúng con ơn sống đời đức tin, để chúng con sẽ không sợ tuyên xưng đức tin cách công khai với sự trọn vẹn và tất cả sự biểu hiện của nó, ngay cả khi máu đổ, khi tình huống bắt buộc, và thà rằng hy sinh mạng sống hơn là đầu hàng thua cuộc.
Xin cho chúng con nên giống như vậy, một lòng chân thành trung tín với Giáo Hội Mẹ. Xin ban ơn để chúng con được ở gần nhất và chân thành hiệp nhất với Đức Thánh Cha, người kế vị của đức tin và uy quyền của Ngài, đầu của Giáo Hội Công Giáo.
Hơn nữa, xin ban cho chúng con ơn để chúng con đi theo, với tất cả sự khiêm nhường và hiền lành, những giáo huấn của giáo hội và những lời khuyên nhủ và vâng theo tất cả những lời dạy, để ngay trên rái đất này chúng con có thể thưởng thức được sự bình an cách bảo đảm và không bị quấy nhiễu, và một ngày kia được lên thiên đàng hưởng phúc đời đời. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh.
Ôi Gương Mặt máu đổ, Gương Mặt Chúa, chúng con tôn sùng Ngài. (3 lần)

NGÀY THỨ CHÍN, Thánh Vịnh 50,18-21
Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có dâng tiến lễ toàn thiêu, ngài cũng không chấp nhận.
Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò, ngài sẽ chẳng khinh chê.
Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
Thánh lũy Giêrusalem xin Ngài xây dựng lại.
Lạy Gương Mặt Chúa là Chúa của chúng con, lời nào có thể nói lên để diễn tả được lòng biết ơn của các con? Làm sao chúng con nói được hết niềm vui? Rằng Ngài đã đoái thương nhậm lời con cầu nguyện, rằng Ngài đã lắng nghe lời chúng con trong giờ cần kíp.
Chúng con nói thế là vì chúng con biết rằng những lời nguyện của chúng con sẽ được ban ơn. Chúng con biết rằng với tình yêu nhân từ, Ngài sẽ lắng nghe tiếng lòng con than van, và sẽ ban ơn, qua sự xung mãn của Ngài, để đáp ứng những vấn đề của chúng con. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Mẹ đã chuyển cầu cho chúng con. Thánh Giuse, chúng con cảm tạ vì Ngài đã cầu nguyện cho chúng con.
Nhờ công nghiệp của Máu Châu Báu Chúa và Gương Mặt Thánh. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn… ơn tha thứ và lòng thương xót.
KINH CẦU XIN CHÚA BA NGÔI
Lạy Ba Ngôi, Thiên Chúa không thể phân ly, Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần, khởi đầu đầu tiên và kết thúc tận cùng của chúng con. Vì Ngài đã dựng nên chúng con theo hình ảnh giống Chúa, xin ban cho mọi tư tưởng trong trí con, mọi lời nói từ miệng lưỡi con, mọi tình cảm nơi tâm hồn con, và mọi hành động con luôn luôn thể theo Thánh Ý Chúa, để sau khi được xem thấy Ngài trên trái đất trong những sự việc hữu hình và những sự việc trong bóng tối nhờ những phương tiện của đức tin, sau cùng chúng con sẽ được đến chiêm ngắm Ngài mặt đối mặt, và chiếm hữu Ngài hoàn toàn mãi mãi trên thiên đàng. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng,1 Kinh Sáng Danh
Ôi Gương Mặt máu đổ, Gương Mặt Chúa, chúng con tôn sùng Ngài. (3 lần)

KINH NGUYỆN ĐỀN TẠ MỖI NGÀY
Ôi Đấng Ba Ngôi Cực Thánh, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, đấng mà linh hồn bị đâm thâu bởi lưỡi kiếm u sầu, nơi diễn ra cuộc khổ hình của Con Mẹ, chúng con nài xin Mẹ giúp chúng con làm Tuần Cửu Nhật này hoàn hảo để đền Tạ Chúa Giêsu, hiệp nhất với những đau thương của Ngài, để yêu thương và hoàn toàn từ bỏ.
Giờ đây chúng con nài xin tất cả các Thiên Thần và các Thánh cầu bầu cho chúng con trong khi chúng con đọc tuần cửu nhật Kính Gương Mặt Thánh của Chúa Giêsu để làm vinh danh Ba Ngôi Cực Thánh, Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Amen.

KINH TẬN HIẾN
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin vào Ngài, chúng con yêu mến Ngài. Ngài là Con Đời Đời của Thiên Chúa và là Con nhập thể bởi Đức Trinh Nữ Maria, Ngài là Chúa và là Đấng toàn quyền cai quản mọi loài thụ tạo.Vì thế chúng con biết đến Ngài như Chúa tể Vũ Trụ và mọi loài thụ tạo. Ngài là Chúa và người lãnh đại Tối Cao của nhân loại, và chúng con, nhận biết quyền lực của Ngài, chúng con xin tận hiến mình chúng con cho Ngài bây giờ và mãi mãi.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, chúng con xin đặt gia đình chúng dưới sự bảo vệ của Gương Mặt Thánh Chúa, và Đức Trinh Nữ Mẹ Ngài, Mẹ Maria sầu bi. Chúng con xin hứa sẽ trung thành với Ngài suốt cuộc đời còn lại và giữ gìn sự trung thành với những điều răn thánh thiện của Chúa. Trước mặt người ta, chúng con sẽ không bao giờ chối bỏ Ngài và những quyền thiêng liêng trên chúng con và trên nhân loại.

Xin ban cho chúng con ơn không bao giờ phạm tội; mặc dầu vậy, chúng con có thể thất bại, Ôi lạy Chúa Cứu Thế, xin thương xót chúng con và phục hồi cho chúng con ơn sủng Ngài. Xin tỏa chiếu tỏa Vẻ Mặt Thánh trên chúng con và chúc lành cho chúng con bây giờ và mãi mãi.
Trong giờ chết xin đón nhận chúng con vào vương quốc đời đời của Ngài, qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ, tất cả các Thánh ở với Ngài trên thiên đàng, và những người công chính vinh danh Ngài trên mặt đất. Lạy Chúa Giêsu, xin quan tâm đến chúng con mãi mãi và đừng bao giờ bỏ rơi các con; xin bảo vệ gia đình các con.
Lạy Mẹ Sầu Bi, với vinh quang vĩnh cửu Mẹ đang thưởng thức trên thiên đàng, nhờ công nghiệp của sự thống khổ Cay Đắng trong cuộc Khổ Nạn thánh thiện của con yêu dấu Cha, Chúa Giêsu Kitô, xin ban ơn cho chúng con hầu Máu Châu Báu đổ ra bởi Chúa Giêsu để cứu chuộc các linh hồn, không đổ ra vô ích. Chúng con yêu mến Ngài, ôi Mẹ Maria. Xin ôm lấy chúng con và chúc lành cho chúng con. Lạy Mẹ Maria, đấng bảo vệ chúng con trong đời sống và trong giờ chết. Amen.
-Kinh Sáng Danh

539733 top -
Lạy Chúa. Con xin Chúa và Mẹ Maria xin giúp cho hồ sơ mẹ con được thuận lợi và không vấn đề gì xảy rạ. Và sớm đoàn tụ với gia đình con bên Mỹ này. Amen.

546315 top -
Biến cố Cảnh Báo (Hiện tượng Soi Sáng Lương Tâm) sẽ xảy ra trong THÁNG NÀY. Hãy chuẩn bị linh hồn để đón nhận Lòng Thương Xót Chúa trong Ngày Cảnh Báo :

1. Xét mình xưng tội ngay
2. Mỗi ngày : tham dự Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể, đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện, đọc Chuỗi Lòng Thương Xót, đọc Chuỗi Mân Côi.
3. Treo Ấn Tín Thiên Chúa Hằng Sống trong nhà và đọc Lời Nguyện số 33
4. Treo Thánh Giá Benedicto trong nhà.
5. Chuẩn bị Nước Thánh và Nến Phép. Đốt nến Phép trên bàn thờ khi đọc kinh mỗi ngày.
6. Đeo Thánh Giá Benedicto, Tràng Hạt Mân Côi và Ấn Tín.
7. Giữ chay, kiêng thịt mỗi tuần 1 ngày.

546935 top -
lạy Chúa ,lay me Maria con la kẻ ngoai đạo nhung con tin có Chúa con tin có me Maria ,con cau xin Chua Jesu ,cau xin Me Maria cho hồ sơ của gia đình con được suôn sẻ ,cho con sớm được đoàn tụ với me con ,con xin tạ ơn đức thánh thần amen

548836 top -
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy đoái thương đến quê hương Việt Nam của chúng con554005 top -
Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

582508 top -
Xin Mẹ MARIA cầu bầu với chúa cho gia đình con sớm đoàn tụ , con cầu xin nhờ đức Giê su chúa chúng con Amen

582520 top -
Con xin tạ ơn MẸ MARIA đã nhậm lời cầu xin của con Amen

586478 top -
Công giáo - Phòng Cầu Nguyện
1 ... 59, 60, 61, 62, 63


Image


Liên kết:
Phòng Cầu Nguyện
Gia đình Công giáo
Gương sáng Mẹ Maria
Tin tức Công giáo
Bổn mạng Thành viên
Lòng thương xót Chúa
Vui học Kinh Thánh
Nghệ thuật Công giáo

--------------------------------

Thánh Ca:
. Bao la tình Chúa
. Tình yêu Thiên Chúa
. Sao cha im lặng
. Xin ngài thương con
. Ngày xưa ấy
. Sao Người gọi tôi
. Cầu cho cha mẹ
. Khẩn cầu 2
. Đường chân lý
. LM đuốc sáng tâm linh
. Lời cảm mến
. Nếu một lần
. Con chỉ là tạo vật
. Tâm tình ca 3
. Dấu ấn tình yêu
. Giao ước tình yêu
. Chúa là con đường
. Ngài có đó
. Ánh sáng và bóng tối
. Khúc hát tạ ơn
. Xin tri ân
. Bài ca thống hối
. Chúa là cây nho
. Ngài ở nơi đâu
. Tâm tình dâng hiến
. Chúa hỡi con về
. Diễm tình ca 3
. Chúa hỡi cho con
. Thánh giá nào cho con
. Chúa không lầm
. Lời vọng tình yêu
. Tình thập tự
. Lo gì
. Dấu chân
. Từ trái tim con
. Trong gian truân
. Dâng ngài
. Con còn nhớ mãi
. Chúa vẫn thương con
. Con đường Chúa đi
. Xin định nghĩa tình yêu
. Chén đắngHòa tấu thánh ca:
. 10 bài bất hủ

cập nhật
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image