.
ESL - The practice of writing
1 ... 30, 31, 32, 33, 34 - bottom

Về chốn cũ quét mạng nhện
Xếp tập vỡ chuẩn bị chương trình ESL.
Nhìn lại chặng đường đã qua chỉ buông được một câu:

- Good idea but bad grammar, lanhuongbm.

:)

600594 top -
ESL - The practice of writing
1 ... 30, 31, 32, 33, 34
*GRAMMAR REVIEW:

. Capitalization Rule
. Relative Clauses
. Noun Clause
. Adverb Clause
. Imaginative Conditional Sentence (in Adverb Clause)
. Noun
. Countable-Uncountable Noun


*EXERCISES:

. U.S oil output
. Match these Idioms to their correct definitions
. The missions along the California Coast
. Halloween
. Sacagawea and the survey of transcontinental trip-Part 1
. Sacagawea and the exploration of transcontinental trip-Part 2
. Relative Clause (1)
. Short Subjects
. About the comma in sentence
. Split sentences
. Restrective-Nonrestrictive adjective clause
. Noun clause
. Find out all Adjective clauses and Noun clauses from a Yahoo news
. Adverb Clause
. Quiz Part 1 about Noun
. The story about a woman
. About Revised Outline of Immigration Bill
. Thanksgiving


*APPLICATIONS:

. Irregular Verbs

Image


*RELAX:

Image


-------------------------
Update on April 17th, 2014
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 2
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: November 31st, 2018.