.
Cùng nhau học luật giao thông bằng câu hỏi
1, 2, 3, 4, 5 ... 13 - bottom

Thân chào mọi người
Hiện tại mình đang tự học luật giao thông và có post lên diễn đàn các câu hỏi để luyện thi luật giao thông bằng tiếng Anh.
Các bạn tham khảo:Câu hỏi luyện thi bằng lái
Mình mở topic để cùng mọi người cùng học thì sẽ vui hơn và nhờ ý kiến đóng góp của nhiều người kiến thức về luật giao thông của mình sẽ vũng hơn.
Cách thực hiện:
1. Mình sẽ post từng câu hỏi
2. Các bạn trả lời và nêu lý do tại sao chọn câu trả lời đó
3. Trường hợp các bạn trả lời đúng thì mình sẽ post câu hỏi kế tiếp
4. Phần giải thích cho câu trả lời đúng nếu có sai sót hay khiếm khuyết thì xin các bạn khác, đặc biệt là những thành viên kỳ cựu, bổ sung thêm để lời giải thích rõ ràng hơn.

Phần đầu tiên mình sẽ đưa câu hỏi về bảng hiệu sau đây:
567521 top -
Câu 1:
Image

Which sign above is found on the back of a slow moving vehicle?

1. A
2. B
3. C
4. None of the above

567522 top -
Em chọn câu Ạ. Dấu hiệu được tìm thấy trên mặt sau của một chiếc xe di chuyển chậm. Vì ở VN thì đèn vàng cũng là đèn báo hiệu để các phương tiện giao thông di chuyển chậm lại. Hi hi!

567534 top -
Trả lời câu hỏi 1
Ý nghĩa của 3 bảng hiệu là:
A: No Passing
B: Slow moving vehicle
C: Yield

Vì vậy câu trả lời đúng sẽ là B.

Câu 2:
Yellow signs with black lettering like the one above are called regulatory signs.
1. True
2. False

567535 top -
Không thấy ai vào tham gia ngoài bạn Vinhdao nên có lẽ mình sẽ độc diễn thôi.

Trả lời câu hỏi 2:
Các bảng hiệu loại regulatory là các bảng cấm như: Cấm quẹo trái, cấm quẹo phải, cấm quay đầu. Bảng trên thuộc loại Warning cảnh báo sắp có vòng xoay phía trước. Nên câu trả lời sẽ là False.
Câu 3:
What does this sign mean?
A. 4 way stop ahead.
B. An intersection of roads ahead.
C. Divided roadway.
D. Yield ahead.
E. None of the above.

567561 top -
Hello hoangtrung,

admin không biết hoangtrung có hay xem phim Mỹ. Nếu có thì đã xem Field of Dreams chưa? Vai chính thủ bởi Kelvin Costner. Ý nghĩa của phim trở thành một hiện tượng xã hội và nhân văn của văn hoá Mỹ.

Phim này là một trong những động lực đẩy admin xây dựng website VietDitru đó.

567564 top -
Thân chào bác Admin,

Bản thân rất thích xem phim Mỹ vì nội dung xúc tích, cách truyền tải rõ ràng và thêm nữa cũng là để học tiếng Anh. Phim của bác giới thiệu thì chưa được xem, sẽ tìm và xem thử. Xin cảm ơn bác đã giới thiệu.
Chúc bác sức khoẻ và thành công trên những mục tiêu của bác đề ra.

567570 top -
Trả lời câu hỏi 3:
Bảng hiệu của câu 3 có ý nghĩa cảnh báo sắp có giao lộ (ngã tư) phía trước, vì vậy câu trả lời đúng sẽ là B.Câu 4:
Image Which sign above is not a route sign?
1. A
2. B
3. C
4. None of the above

567571 top -

Anh Hoang Trung,

Vừa học luật giao thông vừa học tiếng anh, hay lắm!

567572 top -
Câu 4: Em nghĩ là C.

C nó giống intruction si-gn, B thấy giống "police badge", A là route si-gn, for ẽxample Route 66...

Phần về bảng hiệu này, nếu được anh hoangtrung cho thêm vài hình giải thích tương tự sau mỗi câu hỏi, như câu 4: xa lộ I-95, Route 66,...

Cảm ơn anh. Phần học rất thú vị.

567580 top -
Trả lời câu hỏi 4:
@bạn Hoangquach:

Câu trả lời đúng là C. A là route sign cho interstate. Bạn xem hình dưới đây thì C cũng được dùng cho route nhưng chỉ trong bang thôi.
Image
Ngoài ra cũng nhờ các bác kỳ cựu giải thích thêm.


Câu 5:
This sign means which of the following?
A. Runaway trucks
B. Hill
C. Truck parked on right triangle ahead
D. Truck crossing
E. None of the above

567586 top -
Trả lời câu hỏi 5:
Biển báo của câu số 5 mang ý nghĩa cảnh báo phía trước đường dốc, đồi núi vì vậy câu trả lời đúng sẽ là B.
Câu 6:
Image
Which sign above is not a guide sign?
1. A
2. B
3. C
4. A and C
5. B and C
6. None of the above

567603 top -
Trả lời câu hỏi 6:
Ý nghĩa các bảng ở câu 6 là:
A: Guide sign
B: Construction sign
C: Regulatory sign

Vì vậy câu trả lời sẽ là 5. B and C

Câu 7:
This sign means which of the following?
A. Road splits
B. Yield
C. Merge
D. Divided highway
E. Right lane ends

567646 top -
Trả lời câu hỏi 7:
Nhìn vào bảng hiệu ta thấy lane bên phải sẽ hết, vì vậy đây là bảng hiệu cảnh báo lane phải sắp hết ở phía trước. Câu trả lời đúng sẽ là E


Câu 8:

Is this a real traffic sign?
A. True
B. False

567656 top -
Câu 8: True
Đó là biển cảnh báo (warning si-gn). Có nhiều hươu/nai qua lại ở khu vực này.

567664 top -
Cùng nhau học luật giao thông bằng câu hỏi
1, 2, 3, 4, 5 ... 13


PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image

===========================

. 1.Which sign is found on the back of a slow moving vehicle?
. 2.Yellow signs with black lettering like the one above are called regulatory signs.
. 3.What does this sign mean?
. 4.Which sign is not a route sign?
. 5.This sign means which of the following?
. 6.Which sign is not a guide sign?
. 7.This sign means which of the following?
. 8.Is this a real traffic sign?
. 9.Which sign above means passing permitted?
. 10.Put the signs above in proper order from left to right.
. 11.This sign shares the same meaning with a ______ sign?
. 12.What kind of sign is this?
. 13.Which sign above means divided highway?
. 14.In this picture there is no stop signs or signals at this crosswalk. Who has the right-of-way?
. 15.At this intersection the red car A is stopped and the green car B is approaching. Which car has the right-of-way?
. 16.How far ahead should you look when you are on the highway?
. 17.What does this sign mean?
. 18.The red car A and the green car B have reached the intersection at the sametime. Which car has the right-of-way?
. 19.In a heavy rain, you can lose all traction and start hydroplaning at?
. 20.What does this sign mean?
. 19a.You are entering a crowded freeway and there is no space between cars for you to merge into trafffic. What should you do?
. 20a.In this picture, who has the right-of-way?
. 21.If another driver follows you too closely you should?
. 22.Under what cirrcumstances can you legally park your car in front of a driveway?
. 23.Driving much slower than the speed limit in normal conditions can do what?
. 24.At this intersection the green car A is stopped and the red car B is approaching. Which car has the righ-of-way?
. 25.Which vehicles are in the truck blind spots?
. 26.The blue car A wants to make a left turn, but the yellow car B is approaching. The blue car A should
. 27.The yellow lines in the picture above
. 28.The car in this picture is approaching an uncontrolled intersection where it is difficult to see the cross street. What should it do?
. 29.The approaching car in this picture has its high beams on, making it hard to see the road. You should
. 30.This vehicle is driving with only its parking lights on. This is
. 31.The orange cones on this freeway mean?
. 32.You are driving in heavy rain and cannot see the road in front of you even with the windshield wipers on. What should you do?
. 33.The sign shown in this picture means
. 34.The school bus in this picture is stopped with red flights flashing. The blue car should
. 35.Which picture of vehicle that is making an illegal maneuver?
. 36.At 50 mph it will take approximately how many feet to react to an object in the road and stop your vehicle?
. 37.What does this sign mean?
. 38.In this picture the three-second rule applies to
. 39.What is the minimum distance you should stop from a stopped school bus with its red lights are flashing on the other side of a divided highway?
. 40.If you drink three beers, approximately how long will it take for all the alcohol to leave your blood stream?
. 41.If a vehicle comes toward you at night and flashes its high-beam headlights, you should
. 42.When you see this sign
. 43.When you approach traffic signal with a steady red light
. 44.When two vehicles meet on a steep road where neither can pass, who must yield?
. 45.If there are no sidewalks, a pedestrian should
. 46.If you are convicted of assaulting a highway worker you face
. 47.If gates rise at a railroad crossing, but the red light is still flashing, you should
. 48.What does a solid white line between lanes mean?
. 49.You are driving on a slippery road when the rear of your vehicle starts to skid. You should ease off the accelerator and
. 50.Sharing a lane with a motorcyclist
. 51.As a pedestrian, you should
. 52.The road is wet when you approach this sign. Which of the following is most likely to cause a problem?
. 53.Who must yield to other vehicles at a roundabout?
. 54.If you cannot get into the proper lane at least 100 feet before an intended turn, you should
. 55.If you are convicted of a third or subsequent DUI offense within 10 years, you may face
. 56.As a safe driving practice you should check your rear view mirrors every
. 57.Skidding is mainly caused by
. 58.What does this sign mean?
. 59.The Mature Driver Program is an eight-hour course for
. 60. You have stopped at a red light at an intersection. An emergency vehicle with flashing lights is approaching from behind. What should you do?
...
Update3rd November 2016