.
Trợ Cấp An Sinh Xã Hội

Trợ Cấp An Sinh Xã Hội
Nguyễn Hải
dongtamsocialservices.org


Chúng ta cần phải phân biệt 02 cơ quan:

Sở An sinh xã hội (Social Security Administration) viết tắt là SSA, là cơ quan cấp thẻ an sinh xã hội, cấp tiền trợ cấp tiền bệnh SSI cho người dưới 65 tuổi, tiền già SSI cho người cao niên từ 65 tuổi trở lên, tiền hưu trí, tiền hưu bệnh, tiền cấp dưỡng cô nhi quả phụ, tổ phụ.

Bộ Y tế và Xã hội Liên bang (US Department of Health and Human Servicies) là cơ quan, điều hành các chương trình Medicaid - Medicare - Medicare Savings Programs – CHIP thông qua cơ quan Centers for Medicare and Medicaid Services viết tắt là CMS, và các cơ quan Health and Human Services Commission là các cơ quan Tiều bang được giao trách nhiệm trực tiếp điều hành.

Sở An sinh xã hội là cơ quan có thẩm quyền quyết định một người nào đó có đủ điều kiện để hưởng Medicare hay không, nhưng không điều hành chương trình Medicare. Vì vậy, chúng ta có thể ví Sở An sinh xã hội là bà mẹ đẻ ra đứa bé có tên là Medicare, sau đó, giao cho người khác nuôi dưỡng, đó là Bộ Y tế và Xã hội liên bang. Cũng vì lý do này, khi nói đến việc gian lận tiền bills Medicare trả cho bác sỹ, bệnh viện … do Bộ y tế và xã hội chịu trách nhiệm.


I. Tiền trợ cấp SSI

Supplemental Security Income
Tiền SSI được cấp trên căn bản nhu cầu của cuộc sống (Based on needs for food, clothing and shelter), được hưởng nhiều hay ít đều phụ thuộc vào thu nhập của gia đình đương đơn, gồm có 02 loại :

1. Tiền SSI dành cho những người dưới 65 tuổi, gọi là tiền bệnh.

2. Tiền SSI dành cho những người từ 65 tuổi trở lên được gọi là tiền già.

Tiền bệnh SSI
Những người dưới 65 tuổi bị khuyết tật sẽ được hưởng trợ cấp tiền bệnh, nếu hội đủ điều kiện về di trú, tài sản và lợi tức, chẳng hạn bị bệnh teo não (Lou Gehrig’s desease) hoặc ghép thận (Kidney transplant) …

Riêng những trẻ em bị những bệnh như bị mù, bị điếc, bị nhiễm HIV, bệnh bệnh Down syndrome tức là bệnh “Khờ”, hoặc chỉ cân nặng dưới 2 pounds 10 Ounces, hoặc bị chậm trí … đang chung sống với cha mẹ, lợi tức của cha mẹ sẽ được khấu trừ một phần, phần còn lại mới được tính là lợi tức, gọi là “Deeming Parental Income and Resources”

Tiền già SSI
Đối với những người muốn xin hưởng tiền già, nếu chưa có quốc tịch Hoa Kỳ, chỉ có thẻ xanh 10 năm, qua Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình, người cao niên phải đợi sau 05 năm sống liên tục tại Mỹ, kể từ ngày được chấp nhận là thường trú nhân, mới có thể nộp đơn xin hưởng tiền già.

Thời gian 05 năm chỉ là thời hạn tối thiểu để thường trú nhân được nộp đơn xin hưởng các loại trợ cấp xã hội cấp liên bang và tiểu bang, không có nghĩa là sau khi nộp đơn thì họ phải được chấp thuận, vì sở An sinh xã hội sẽ cứu xét hồ sơ dựa trên 03 điều kiện căn bản :

1. Đương đơn có đủ số tín chỉ an sinh xã hội (Social Security Credits) hay không ? Đủ, có nghĩa là phải có ít nhất là 40 tín chỉ, được tính bằng thời gian làm việc của chính mình, hoặc thời gian làm việc của cả hai vợ chồng, cộng chung lại, phải được ít nhất là 40 tín chỉ. Có những người đã làm việc 10 năm, nhưng không có đủ 40 tín chỉ, vì số tiền thu nhập không đủ để được tính là tín chỉ an sinh xã hội.

2. Đương đơn có hội đủ điều kiện về tài sản (Resources) không

3. Đương đơn có hội đủ điều kiện về lợi tức (Earned & Unearned Income ) không

Nếu đơn xin tiền già SSI bị từ chối vì thời gian sinh sống tại nước Mỹ chưa đủ 05 năm, thời gian quí vị rời khỏi nước Mỹ vì lý do nào đó, sẽ bị khấu trừ, không tính vào thời gian 05 năm, quí vị sẽ nhận được giấy báo từ chối đơn xin hưởng trợ cấp “Notice of Disapproved Claim“ rằng: You cannot qualify for medical insurance because you are neither a United States citizen nor an alien lawfully admitted for permanent residence and residing in the United States for at least five years in a row before filing for Medicare. (Quí vị không hội đủ tiêu chuẩn để được hưởng bảo hiểm sức khỏe bởi vì quí vị không phải là một người công dân Hoa Kỳ, và cũng không phải là một thường trú nhân đã ở Hoa Kỳ liên tục 05 năm trước khi nộp đơn xin bảo hiểm sức khỏe Medicare)

Trong năm 2010, tiền già là 674 Mỹ kim/tháng cho một cá nhân và 1011 Mỹ kim/tháng cho một cặp vợ chồng.

Một cá nhân đang nhận tiền già SSI ở chung với thân nhân, bạn hữu, không chia sẻ gánh nặng tiền nhà, tiền bills, hoặc có đóng góp chi phí này, nhưng số tiền lại quá ít, thấp dưới 1/3 chi phí của gia đình, thì căn cứ vào luật chi phí sinh hoạt (Living Arrangement) của trợ cấp SSI, số tiền già SSI là 674 Mỹ kim/tháng/cá nhân, sẽ bị mất 1/3 là 224.66 Mỹ kim/tháng, chỉ còn lại 2/3 là 449.34 Mỹ kim/tháng hoặc tiền già 1011 Mỹ kim/tháng/vợ chồng sẽ bị mất 1/3 là 337 Mỹ kim/tháng, chỉ còn được hưởng 2/3 là 674 Mỹ kim/tháng.

II. Tiền hưu trí
Một tín chỉ an sinh xã hội, có người gọi là Quarter là 1120 Mỹ kim cho năm 2010.

Khi quí vị ở tuổi 65 mà có ít nhất 40 tín chỉ, quí vị sẽ đương nhiên có Medicare Part A và người phối ngẫu, chỉ có thẻ xanh và đã ở Mỹ trên 5 năm, khi đến 65 tuổi cũng có Medicare Part A dù người này không đi làm việc, vì được “ăn theo tín chỉ ” thâm niên lao động của người hôn phối.

Có 03 loại hưu trí là : Hưu non (Early Retirement) – Hưu thực thụ (Full Retirement) và Hưu muộn (Late Retirement)

Theo luật định, tuổi sớm nhất để về hưu là 62 tuổi, gọi là hưu non.

Người ta chỉ được gọi là về hưu khi mình được hưởng tiền hưu trí. Nếu quí vị không còn đi làm việc trước năm 62 tuổi, thì không được gọi là về hưu, mà là tự ý rời bỏ lực lượng lao động để ở nhà vui thú điền viên, ngôn ngữ bình dân gọi là về vườn..

Tuy nhiên, một số cơ quan như Sở hỏa xa có chương trình hưu trí riêng mà nhân viên có thể về hưu ở tuổi 55, hoặc cơ quan chính phủ có qui luật 80 điểm (tuổi + thâm niên công vụ = 80 ) thì sẽ được về hưu, và người công chức hồi hưu này vẫn được hưởng bảo hiểm sức khỏe của cơ quan cho đến khi từ trần.

Khi quí vị đang nhận tiền hưu non (Early Retirement benefit) mà muốn đi làm việc, mức giới hạn lợi tức là 14160 Mỹ kim/năm hoặc 1180 Mỹ kim/tháng sẽ không ảnh hưởng đến tiền hưu non.

Nếu quí vị vẫn còn đi làm việc trong năm đủ tuổi hưu thực thụ, mức giới hạn lợi tức là 37680 Mỹ kim/năm hoặc 3140 Mỹ kim/tháng sẽ không ảnh hưởng đến tiền hưu non.

Image
III. Cẩm nang Medicare & You 2010
Trong cuốn cẩm nang Mediare & You 2010 được gửi đến quí vị vào cuối tháng 10/2009, nghĩa là đã được đưa ra nhà in để in ấn trước đó nhanh nhất là 01 tháng, nên chưa được cập nhật những tin tức về Medicare Part A và Part B ghi tại trang 123 đến 126, vẫn chỉ là những tin tức của năm 2009.

1. Medicare Part A
Medicare Part A là loại bảo hiểm chi trả cho các dịch vụ y tế khi quí vị được điều trị nội trú hoặc ngoại trú các bệnh viện (Hospital hoặc Clinic ) hoặc trung tâm chỉnh hình (Skill nursing facility).

Nếu một người ở tuổi 65, có đi làm việc, nhưng không có đủ 40 tín chỉ an sinh xã hội, sẽ phải bỏ tiền túi để “ mua” Medicare Part A là 254 Mỹ kim/tháng cho người có từ 30 đến 39 tín chỉ, và 461 Mỹ kim/tháng cho người có dưới 30 tín chỉ cho năm 2010

Deductible của Medicare Part A được trả theo “Benefit Period” xin tạm dịch là

"Chu kỳ điều trị nội trú"
Năm 2010, tiền Deductible cho mỗi chu kỳ điều trị nội trú là 1100 Mỹ kim, được định nghĩa như sau :

Chu kỳ điều trị nội trú được bắt đầu tính kể từ ngày nhập viện hoặc trung tâm chỉnh hình.

Mỗi chu kỳ điều trị nội trú là 150 ngày, tuy nhiên, chu kỳ điều trị nội trú sẽ bị chấm dứt nếu người bệnh đã xuất viện và không nhập viện trở lại trong vòng 60 ngày liên tục kế tiếp.

Nếu bệnh nhân nhập viện trở lại sau khi chu kỳ điều trị nội trú trước đã chấm dứt, thì phải bắt đầu lại với chu kỳ điều trị nội trú mới.

Bệnh nhân phải trả tiền Deductible cho mỗi chu kỳ điều trị nội trú và không có giới hạn về số lương chu kỳ điều trị nội trú trong cuộc đời của họ”

Chu kỳ điều trị nội trú không bị giới hạn trong suốt cuộc đời của họ, hết chu kỳ này lại sang chu kỳ mới, với điều kiện bệnh nhân chưa sử dụng hết thời gian 150 ngày trong mỗi chu kỳ điều trị nội trú. Ví dụ nhập viện khoảng 10 ngày hoặc 20 ngày hoặc 40 ngày rồi xuất viện, vì vậy, số tiền deductible có thể chỉ phải trả 01 lần trong năm, nhưng cũng có thể phải trả nhiều hơn 01 lần, tùy theo bệnh lý của bệnh nhân, tùy theo số lần chu kỳ điều trị mới.


Nếu vì lý do căn bệnh hiểm nghèo, chẳng hạn bệnh nhân bị hôn mê (Coma) lâu dài, phải nằm điều trị trong bệnh viện 150 ngày liên tục, họ sẽ không được hưởng thêm chu kỳ điều trị nội trú khác nữa, mà bệnh nhân sẽ có 60 ngày dự trữ suốt đời người (Lifetime Reserve days is 60 days that Medicare will pay for. These reserve days can be used only once during your lifetime. For each lifetime reserve day, Medicare covers all covered costs except for a daily coinsurance), và sẽ phải sử dụng 60 ngày dự trữ này, nhưng vẫn phải trả phần tiền phụ chi bảo hiểm (Co-payment) là 550 Mỹ kim/ngày như được qui định tại cuốn cẩm nang Medicare and You 2010, sau đó, bệnh nhân phải tự thanh toán mọi chi phí y tế tại nhà thương và trung tâm chỉnh hình nếu vẫn cần phải tiếp tục điều trị nội trú.

Theo qui định ghi trong cuốn Medicare and You 2010, nếu một người chỉ có Medicare mà không có Medicaid, hoặc không được hưởng trợ giúp của chính phủ trong chương trình Qualified Medicare Beneficiary viết tắt là QMB sẽ phải trả những phí tổn như sau :

Sau khi trả tiền deductible cho Medicare Part A cho chu kỳ điều trị nội trú là 1100 Mỹ kim:

1. Bệnh nhân không phải trả phần Co-payment từ ngày 1 đến ngày thứ 60, nếu phải ở trong bệnh viện 60 ngày liên tục.

2. Sau 60 ngày, nếu bệnh nhân vẫn tiếp tục điều trị trong bệnh viện, sẽ phải trả phần Co-payment kể từ ngày thứ 61 đến ngày thứ 90 là 275 Mỹ kim/ngày.

3. Nếu sau 90 ngày mà bệnh nhân vẫn nằm điều trị trong bệnh viện, sẽ phải trả phần Co-payment từ ngày thứ 91 đến ngày thứ 150 là 550 Mỹ kim/ngày. Sau ngày thứ 150 mà vẫn phải tiếp tục điều trị trong bệnh viện, bệnh nhân phải tự thanh toán mọi phí tổn điều trị nội trú.

Nếu người bệnh đã được điều trị tại bệnh viện ít nhất 03 ngày, sau đó được chuyển từ bệnh viện sang trung tâm chỉnh hình, bệnh nhân sẽ không phải trả phần Co-payment cho 20 ngày đầu tiên

Kể từ ngày thứ 21 cho đến ngày thứ 100, bệnh nhân sẽ phải trả phần Co-payment là 137.50 Mỹ kim/ngày. Kể từ ngày thứ 101, nếu người bệnh vẫn ở trong trung tâm chỉnh hình, sẽ phải tự thanh toán mọi phí tổn.

2. Medicare Part B
Khoản tiền Deductible của Medicare Part B là 155 Mỹ kim cho năm 2010

Lệ phí của Medicare Part B cho những người có lợi tức dưới 85000 Mỹ kim/năm là 110.50 Mỹ kim/tháng.

IV. Chương trình Low Income Subsidy
Chương trình trợ cấp cho gia đình có lợi tức thấp về các dịch vụ y tế gọi là Low Income Subsidy viết tắt là LIS gồm có 02 loại là:

● Medicare Saving Programs tức chương trình Medicare tiết kiệm, dành cho Medicare Part A và Part B.
● Extra Help thì dành cho Medicare Part D.

Những vị cao niên nhận tiền già SSI, có Medicaid của chính phủ Tiểu bang cấp, nhưng lại có cả Medicare Part A và Part B mặc dù không đi làm việc hoặc thời gian làm việc quá ít, bởi vì họ được chính phủ Tiểu bang giúp mua cho họ Medicare Part A và Part B trong chương trình “Medicare Savings Programs “ và chương trình “Medicare Buy-In” .

Trong năm 2010, chính phủ Tiểu bang phải trả Medicare Part A là 461 Mỹ kim/tháng cho những người không có tín chỉ an sinh xã hội hoặc làm việc dưới 30 tín chỉ an sinh xã hội, Part B Premium là 110.50 Mỹ kim/tháng và 155 Mỹ kim/năm tiền Deductible.

Như vậy, một vị cao niên được hưởng trợ cấp tiền già SSI là 674.00 Mỹ kim/tháng + 461 Mỹ kim + 110.50 Mỹ kim = 1245.50 Mỹ kim/tháng hoặc 14946 Mỹ kim/năm + 155 Mỹ kim/năm = 15101 Mỹ kim/năm.

Vì được Tiểu bang trích tiền qũy để mua Medicare Part A và Medicare Part B, nên người hưởng tiền già SSI vừa có Medicaid, lại vừa có Medicare Part A và Medicare Part B, nên trong giấy Medicaid của người cao niên hưởng tiền già SSI, có chữ MQMB viết tắt của Medicaid Qualified Medicare Beneficiary.

Chương trình Qualified Medicare Beneficiary (QMB) giúp trả các lệ phí hàng tháng của Medicare A và B, các phần phụ chi bảo hiểm của Medicare A và B, Deductible của mỗi Benefit Period của Part A, Deductible hàng năm của Medicare Part B.

Specified Low-Income Beneficiary (SLMB) và Qualified Individual 1 (QI-1) chỉ giúp trả lệ phí hàng tháng của Medicare Part B, Qualifified Disabled and Working Individual (QDWI) giúp trả lệ phí hàng tháng của Medicare Part A.

Các chương trình này không giúp trả lệ phí hàng tháng của bảo hiểm phụ (Medicare Supplement Insurance) gọi là Medigap.

Mức giới hạn lợi tức từ ngày 01/04/2010 cho đến nay như sau:

● QMB phải dưới 100% của mức nghèo liên bang (Federal Poverty Level viết tắt là FPL ) là dưới 923 Mỹ kim/tháng cho 01 cá nhân và cho một cặp vợ chồng là 1235 Mỹ kim/tháng.
● SLMB phải trong khoảng từ 100% - dưới 120% của mức nghèo tức dưới 1103 Mỹ kim/tháng cho 01 cá nhân và 1477 Mỹ kim/tháng cho một cặp vợ chồng.
● QI-1 phải từ 120% - dưới 135% của mức nghèo là từ 1103 Mỹ kim/tháng cho đến dưới 1239 Mỹ kim/tháng cho 01 cá nhân và từ 1477 Mỹ kim/tháng cho đến dưới 1660 Mỹ kim/tháng cho một cặp vợ chồng.

V. Medicare Part D
Sau khi có Medicare Part A hoặc Part B, những vị cao niên từ 65 tuổi trở lên có thời hạn 90 ngày kế tiếp để ghi danh vào một chương trình Medicare Rx, còn gọi là Medicare Part D tức là Bảo hiểm mua thuốc theo toa bác sỹ.

Kể từ ngày 01/01/2010, trong chương trình Medicare Part D, số tiền Deductible là $310.00, kế tiếp chi phí thuốc được cơ quan bảo hiểm và người bệnh cùng trả cho tới mức $2830.00, tới giới hạn này, người bệnh bị rơi vào Donut Hole và phải tự trả cho tới mức $4550.00, sau đó, người bệnh chỉ phải trả từ $2.50 cho đến $6.30 cho mỗi toa thuốc..

Khi đủ 65 tuổi, quí vị xin hưởng tiền già SSI hoặc Medicare lần đầu tiên, nhân viên sở An sinh xã hội sẽ ghi danh quí vị vào Chương trình Extra Help để được chính phủ liên bang trợ giúp phần lệ phí mua thuốc hàng tháng trả cho công ty bảo hiểm thuốc, chứ Sở An sinh xã hội chưa ghi danh quí vị vào một chương trình thuốc (Plan) nào cả. Vì thế, quí vị phải tự chọn cho mình một chương trình thuốc nào có bán lọai thuốc qúi vị cần dùng hàng ngày.

Lệ phí mua thuốc hàng tháng (Extra Help) đã được thay đổi và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010, khác nhau tại mỗi tiểu bang, ví dụ tại tiểu bang California là 28.99 Mỹ kim/tháng, tại Texas là 27.53 Mỹ kim/tháng, tại Florida là 27.45 Mỹ kim/tháng, tại Virginia là 34.15 Mỹ kim/tháng.

Có nghĩa là những vị nào đang ở trong các chương trình trợ giúp Extra Help mà lệ phí hàng tháng của Medicare Part D vượt quá mức giới hạn, sẽ phải chuyển đổi sang một chương trình khác mà lệ phí hàng tháng ở dưới mức giới hạn, nếu không, sẽ phải trả tiền chênh lệnh.

Ví dụ tại California, mức giới hạn là 28.99 Mỹ kim/tháng, lệ phí hàng tháng của cơ quan bảo hiểm thuốc đã tăng lên là $40.00 Mỹ kim/tháng, nếu quí vị không chuyển đổi cơ quan bảo hiểm thuốc, quí vị sẽ phải trả phần tiền chênh lệch là $40.00 – $28.99 = $11.01 Mỹ kim/tháng.

Kể từ ngày 01/01/2010, để được hưởng trợ cấp của chính phủ qua chương trình Extra Help, trả giúp phần Premium hàng tháng, Deductible và Co-payment khi đi mua thuốc, mức giới hạn tài sản là 12510 Mỹ kim cho một cá nhân, 25010 Mỹ kim cho một cặp vợ chồng và mức giới hạn lợi tức là 16245 Mỹ kim/năm tức 1354 Mỹ kim/tháng cho một cá nhân và 21855 Mỹ kim/năm tức 1821 Mỹ kim/tháng cho một cặp vợ chồng.

Bắt đầu từ ngày 01/01/2010, có 02 thay đổi khác đối với chương trình Extra Help là sẽ không tính là lợi tức của gia đình, đối với:

a. Mệnh giá tiền mặt (Cash Value) của bảo hiểm nhân thọ.

b. Khoản tiền mà thân nhân, bạn hữu giúp đỡ hàng tháng, gọi là contribution, để chi trả phí tổn nhà ở, điện nước, thuế nhà, bảo hiểm nhà, mua thực phẩm.

Theo luật cải tổ y tế 2010, những vị cao niên có Medicare Part D bị lọt vào Donut Hole, sẽ được chính phủ trợ giúp số tiền 250 Mỹ kim cho năm 2010 được thi hành sau ngày 23/09/2010.

VI. Medicare Supplement Insurance hoặc Medigap
Medigap là một loại bảo hiểm phụ mà nhiều người ở trong chương trình Traditional Medicare Program (Medicare Part A và Medicare Part B) mua để bảo hiểm phụ này trả những chi phí mà hai loại Medicare Part A và Part B không trả.

Kể từ tháng 06/2010 sẽ có thêm 02 chương trình (Plan M và Plan N) và những Plans E – H – I và J sẽ không còn được bán cho người dân nữa.

VII. Thuế Medicare
Những người làm công việc gọi là Self-Employment, sẽ phải đóng tiền thuế Medicare là 12.4% trên lợi tức, cho đến mức giới hạn tền thuế là 106800 Mỹ kim/năm.

Những người nhân viên hoặc chủ nhân sẽ phải đóng tiền thuế Medicare là 6.2% trên thu nhập cho đến mức tối đa là 106800 Mỹ kim/năm.


496819 top -


Nông dân tôi ở Mỹ
  Nông dân
  Obamacare - Sơ lược
  Obamacare - Chọn lựa
  Ngoại ngữ gâu gâu
  World Education Servicequangtrung
  Giấc mơ của hắn
  Tiếng Anh của hắn
  Tương lai của hắn
  Lo lắng của hắn
  VDT - Ngôi nhà - Con thuyền


dinhphan
  Đoạn Trường Đi Mỹ 1
  Đoạn Trường Đi Mỹ 2songthao
  Đi Mỹ định cư 1
  Đi Mỹ định cư 2
  Đi Mỹ định cư 3
  Đi Mỹ định cư 4
  Đi Mỹ định cư 5
  Đi Mỹ định cư 6
  Đi Mỹ định cư 7
  Đi Mỹ định cư 8


minhdung
  Hậu xuất cảnh 1
  Hậu xuất cảnh 2
  Hậu xuất cảnh 3
  Hậu xuất cảnh 4
  Hậu xuất cảnh 5
  Hậu xuất cảnh 6
  Hậu xuất cảnh 7
  Hậu xuất cảnh 8
  Hậu xuất cảnh 9
  Hậu xuất cảnh 10
  Hậu xuất cảnh 11
  Hậu xuất cảnh 12
  Hậu xuất cảnh 14
  Hậu xuất cảnh 15
  Hậu xuất cảnh 16
  Hậu xuất cảnh 17
  Hậu xuất cảnh 18
  Phần cuối
  Một năm nhìn lại


DuaLeo
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 1
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 2
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 3


Others
  Credit... Với cuộc sống ở Mỹ (seawolf)
  Debit cards và Credit cards (tipha)
  Credit score (tipha)
  Debit cards và Credit cards (Nongdan)
  Thắc mắc Credit Card cho người mới định cư Mỹ
  Hỏi về kinh nghiệm mua nhà và thủ tục
  Lưu ý khi mua nhà lần đầu tiên tại Mỹ


Update June-2017
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image