.
Thẻ xanh và Quyền lợi Xã hội

Thẻ xanh và Quyền lợi Xã hội
Dịch vụ Xã hội Đồng Tâm
dongtamsocialservices.orgA. Lý do được cứu xét cấp thẻ xanh
Người cư ngụ tại nước Mỹ được cấp thẻ xanh vì nhiều lý do :

1. Trúng sổ số Thẻ xanh (Green card Lottery)

2. Điều chỉnh tình trạng di trú từ diện PIP

3. Điều chỉnh tình trạng di trú từ diện cư trú bất hợp lệ (Undocumented alien)

4. Bảo lãnh theo diện đoàn tụ gia đình

5. Được hưởng quy chế tỵ nạn (Refugee hoặc Asylee)

6. Nạn nhân của bạo hành trong gia đình (Domestic Violence)

7. Nạn nhân của tệ trạng buôn người (Trafficking)

Đối với diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình theo diện vợ chồng, thẻ xanh có giá trị 02 năm (02 years residency requirement). 90 ngày trước thời hạn 02 năm, người vợ/chồng bảo lãnh phải tiến hành thủ tục chuyển đổi thẻ xanh có điều kiện 02 năm sang thẻ xanh diện bình thường có giá trị 10 năm.

Nếu là nạn nhân của tệ trạng bạo hành trong gia đình, nạn nhân được bảo lãnh có quyền tự làm đơn xin được hưởng quy chế thường trú nhân với thẻ xanh có giá trị 10 năm, mà không cần đến sự trợ giúp của người bảo lãnh, vì nạn nhân không còn sống chung với kẻ bạo hành nữa.

Khi làm đơn xin thẻ xanh và sau khi được cấp thẻ xanh, dù là 02 năm hoặc 10 năm, người có thẻ xanh cần phải hiểu rõ ý nghĩa của “tư cách thường trú nhân tại Hoa Kỳ “ là người đã xin chọn Hoa Kỳ là nơi thường xuyên cư trú của mình, khác với “người tạm trú” là người chỉ cư trú ở Hoa Kỳ một thời gian ngắn hạn, rồi trở về quê hương sinh sống một thời gian lâu dài hơn thời gian sinh sống tại Hoa Kỳ.

Ví dụ, trong suốt thời gian 03 năm liên tục tức 36 tháng, thời gian mình cư trú tại Hoa Kỳ là 09 tháng và thời gian còn lại 27 tháng thì cư trú tại Việt Nam, ngoại trừ trường hợp rời khỏi nước Mỹ vì lý do công vụ, nghề nghiệp. Nếu so sánh ở trường hợp này thì Hoa Kỳ chỉ là nơi tạm trú còn Việt Nam là nơi thường trú.

Đó là lý do tại sao quí vị được khuyên là chỉ nên du lịch ra khỏi nước Mỹ dưới 06 tháng, vì như vậy, tổng số thời gian cư trú tại nước Mỹ vẫn là lâu dài hơn thời gian cư trú tại ngoại quốc để tránh bị Sở Di trú cho là quí vị đã từ bỏ tư cách thường trú nhân tại Hoa Kỳ để thẻ xanh bị thu hồi hoặc bị mất gía trị sử dụng.

B. Bổn phận và trách nhiệm của thường trú nhân
Thông thường, khi có được thẻ xanh có giá trị 10 năm, người ta cứ yên tâm rằng thẻ xanh của họ có hiệu lực 10 năm, họ chỉ cần phải nhớ thời hạn để xin gia hạn thẻ xanh, hoặc đổi thẻ xanh mới có thời hạn 10 năm mới, ngoài ra, mình muốn đi đâu cũng được, tha hồ mà đi, không bị ràng buộc về thời hạn cư trú ở ngoại quốc.

Trong thực tế, đã có những thường trú nhân mà thẻ xanh đã bị mất hiệu lực vì không hiểu rõ quy định của chính phủ Hoa kỳ về nhiệm vụ và bổn phận phải duy trì tư cách thường trú nhân của mình (Maintaining Permanent Residence) để thẻ xanh tiếp tục có giá trị sử dụng 10 năm.

1. Rời khỏi nước Mỹ với ý định cư trú thường xuyên tại nước khác

2. Rời khỏi nước Mỹ dưới 12 tháng: trong trường hợp này, chỉ cần mang theo thẻ xanh khi đi du lịch ngoài nước Mỹ mà không cần phải xin Reentry Permit hoặc Returning Resident Visa.

3. Rời khỏi nước Mỹ trên 12 tháng nhưng dưới 02 năm: trong trường hợp này, thường trú nhân cần phải xin Reentry Permit hoặc Returning Resident Visa.

Khi sự kiện này xảy ra, trong thời gian cứu xét quí vị có từ bỏ tư cách thường trú nhân của mình hay không, Sở Di trú sẽ xem xét lại tất cả những thời gian quí vị đã rời khỏi nước Mỹ trước kia, mặc dù những thời gian đó, quí vị chỉ rời khỏi nước Mỹ dưới 01 năm.

4. Rời khỏi nước Mỹ trên 02 năm: Trong trường hợp này, mặc dù được cấp Reentry Permit nhưng không được cấp Returning Resident Visa.[/b]

Khi sự kiện này xảy ra, trong thời gian cứu xét quí vị có từ bỏ tư cách thường trú nhân của mình hay không, Sở Di trú sẽ xem xét lại tất cả những thời gian quí vị đã rời khỏi nước Mỹ trước kia, mặc dù những thời gian đó, quí vị chỉ rời khỏi nước Mỹ dưới 01 năm.

5. Không khai thuế với chính phủ Hoa Kỳ trong thời gian cư trú tại ngoại quốc.


Image

496772 top -


Nông dân tôi ở Mỹ
  Nông dân
  Obamacare - Sơ lược
  Obamacare - Chọn lựa
  Ngoại ngữ gâu gâu
  World Education Servicequangtrung
  Giấc mơ của hắn
  Tiếng Anh của hắn
  Tương lai của hắn
  Lo lắng của hắn
  VDT - Ngôi nhà - Con thuyền


dinhphan
  Đoạn Trường Đi Mỹ 1
  Đoạn Trường Đi Mỹ 2songthao
  Đi Mỹ định cư 1
  Đi Mỹ định cư 2
  Đi Mỹ định cư 3
  Đi Mỹ định cư 4
  Đi Mỹ định cư 5
  Đi Mỹ định cư 6
  Đi Mỹ định cư 7
  Đi Mỹ định cư 8


minhdung
  Hậu xuất cảnh 1
  Hậu xuất cảnh 2
  Hậu xuất cảnh 3
  Hậu xuất cảnh 4
  Hậu xuất cảnh 5
  Hậu xuất cảnh 6
  Hậu xuất cảnh 7
  Hậu xuất cảnh 8
  Hậu xuất cảnh 9
  Hậu xuất cảnh 10
  Hậu xuất cảnh 11
  Hậu xuất cảnh 12
  Hậu xuất cảnh 14
  Hậu xuất cảnh 15
  Hậu xuất cảnh 16
  Hậu xuất cảnh 17
  Hậu xuất cảnh 18
  Phần cuối
  Một năm nhìn lại


DuaLeo
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 1
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 2
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 3


Others
  Credit... Với cuộc sống ở Mỹ (seawolf)
  Debit cards và Credit cards (tipha)
  Credit score (tipha)
  Debit cards và Credit cards (Nongdan)
  Thắc mắc Credit Card cho người mới định cư Mỹ
  Hỏi về kinh nghiệm mua nhà và thủ tục
  Lưu ý khi mua nhà lần đầu tiên tại Mỹ


Update June-2017
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image