.
thuốc chích của trẻ em

Có phải mainamha muốn hỏi về thuốc test lao tố cho trẻ em từ 2-14 tuổi không? Nếu đúng vậy thì bạn hãy vào đây viewtopic.php?f=86&t=8931 mục Công dân tốt-sức khoẻ-thông tin:thuốc test lao tố.

128719 top -

Mời bạn mainamha vào đây đọc thông tin:

viewtopic.php?f=86&t=8931

128751 top -


PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image