.
Rối lọan tiền đình

Kinh chào BacsiLong.
Ngocnguyen xin được hỏi BacsiLong về bệnh RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH.
Ngọc Nguyên thường bị chóng mặt, không có triệu chứng trước khi bệnh, không bị cảm... Khi cấp cứu được bệnh viện bảo là bị rối loạn tiền đình, cần được nghĩ ngơi.
Thời gian gần đây , thời gian giữa 2 lần bị chóng mặt khá ngắn. Công việc không cho phép ngocnguyen nghĩ ngơi nhiều được.
Ngọc Nguyên xin Bác Sĩ lời khuyên, cách phòng ngừa và điều trị.

226057 top -


PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image