.
cho share phòng San Jose
Nhà khu Capitol expressway & McLaughlin có phòng rộng (nằm riêng biệt sau vườn nhà, xài bathroom chung trong nhà ) lối đi riêng . Cho share độc thân không nấu ăn, dọn vào đầu tháng 9/2015. Bao ĐNGS, Wireless . Giá thuê $450 + deposit . Vui lòng call or text (669) 238-6442 gặp Loan . Thanks

588629 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image