.
Cần thuê apartment ở Milpitas ỏ San Jose
Gia đình 3 người cần thuê 1 apartment or housing giá từ 1000-1500$ , ai cho thuê hoặc bik chỗ nào cho thuê ở khu Miitas hoặc SanJose xin giúp mình, thanks
email: [email protected]

560992 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image