.
San Jose - cho Share phòng
San Jose - Nhà house mới đẹp dư 1 phòng cho share, khu yên tỉnh Capitol/Mc Laughlin , gần chợ Lion 2. Bao điện nước giặt sấy, Internet.Nhận độc thân, dọn vào anytime.L/L (408) 439-5635.

424595 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image