.
Hướng dẫn điền đơn điện tử gửi LSQ (Update)
Theo thông báo từ website của LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM, kể từ thứ hai ngày 9/4/2012, cửa sổ Phòng thông tin LSQ là nơi tiếp nhận các yêu cầu thắc mắc của các đương đơn xin thị thực visa sẽ đóng cửa. Mọi thắc mắc, yêu cầu về xin thị thực visa di dân, đương đơn phải truy cập vào đường link dưới đây để điền form và gửi đến LSQ.

Immigrant Visa Question

http://hochiminh.usconsulate.gov/mobile//contact/ivinquiries.html

Đây là mẫu đơn điện tử dành cho đương đơn xin thị thực visa di dân từ đường link của website Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ. Các bạn có thể tham khảo trước:

Image

Chúng ta sẽ cùng xem cách thức điền form này:

- Trước tiên các bạn lưu ý, chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi trong các ô có màu tím nhạt cạnh các câu hỏi.

- Thứ hai, những câu hỏi có dấu * (hoa thị) là những câu hỏi bắt buộc phải trả lời, trong khi đó những câu hỏi có ngoặc đơn ghi Optional thì có thể bỏ qua.

- Thứ ba, các câu hỏi có một ô vuông nhỏ, bên trong có một hình tam giác ngược thì khi trả lời chúng ta sẽ bấm vào dấu tam giác đó, nó sẽ hiện ra phần câu trả lời và chúng ta sẽ chọn câu trả lời thích hợp đối với ta. Lấy ví dụ như ngày tháng năm sinh hoặc lý do nộp đơn này chẳng hạn.

- Và cuối cùng, dĩ nhiên mẫu đơn này chỉ sử dụng bằng tiếng Anh.

1. Beneficiary Case Number: Case numbers begin with HCM (HCMXXXX123456). If you do not have an HCM number, use your USCIS receipt number.
Nhập vào ô trống case number (HCMxxxxxxxxxx). Nếu chưa có case number thì nhập receipt number mà khi nộp đơn bảo lãnh USCIS đã cấp số này cho người bảo lãnh.


2. Beneficiary Name - Family Name & Given Name (same order on Vietnamese passport)
Nhập tên người được bảo lãnh chính vào hai ô:
- Family Name: Họ
- Given Name: Tên
Lưu ý: Phải ghi đúng như phần họ tên đã ghi trên passport mà bên Cục quản lý XNC đã cấp.


3. Beneficiary Date of Birth: Ngày tháng năm sinh của người được bảo lãnh chính.
Người gửi đơn lần lượt nhập vào các ô THÁNG, NGÀY, NĂM


4. Beneficiary Passport or National Identity Card Number
Số passport hoặc CMND của người được bảo lãnh chính.


5. Your Name - Family Name & Given Name
Nhập họ và tên của người làm đơn. Lưu ý, nếu người được bảo lãnh chính tự làm đơn này thì phần câu hỏi số 2 và câu này là một.
- Family name: Họ
- Given name: Tên


6. Relationship to Beneficiary: Quan hệ giữa người làm đơn với người được bão lãnh chính.
Bấm vào ô tam giác, chúng ta sẽ có các lựa chọn sau:
- Self: Nếu người được bảo lãnh chính tự làm đơn sẽ click vào lựa chọn này.
- Petitioner: Nếu người bảo lãnh bên Mỹ làm đơn sẽ bấm vào lựa chọn này.
- Lawyer: Nếu là văn phòng luật sư, dịch vụ làm sẽ bấm vào lưa chọn này.
- Other: Nếu là người thân, bạn bè hay là các thành viên đi theo trong hồ sơ bảo lãnh làm thì bấm vào lựa chọn này.


7. Email Address
Địa chỉ email của người làm đơn để LSQ có thể phúc đáp. Như vậy điều kiện đầu tiên khi làm đơn dạng E-Form này là phải có một địa chỉ email để LSQ có thể liên hệ.


8. Is This Your First Email?
Đây có phải là địa chỉ email đầu tiên hoặc duy nhất mà người làm đơn đang dùng liên lạc với LSQ hay không. Chọn YES hoặc NO.


9. Beneficiary Visa Category (optional)
Diện bảo lãnh của người được bảo lãnh chính là diện gì? Ví dụ: F1, F2A, CRI, K1, ... Người làm đơn có thể không trả lời câu hỏi này.


10. Subject: Mục đích làm đơn
Đây là phần rất quan trọng của mẫu đơn. Nhìn vào đây, nhân viên LSQ sẽ biết được đơn gửi tới có yêu cầu gì. Mục này gồm có ba phần, người làm đơn sẽ phải chọn một trong các nội dung yêu cầu như sau:


A. BEFORE THE INTERVIEW/INTERVIEW SHEDULING
Giai đoạn trước khi nhận thư phỏng vấn

. I have not received my immigrant/fiancé' visa instruction package?
Đương đơn muốn hỏi việc chưa nhận được thư phỏng vấn.

. I want to check my interview date.
Đương đơn muốn biết ngày được phỏng vấn.
Lưu ý, LSQ chỉ có thể trả lời câu hỏi này một khi hồ sơ đã được NVC chuyển về LSQ.

. How do I file my petition 1-29F/I for my relative.
Đương đơn muốn biết cách thức nộp đơn bảo lãnh cho người thân.

. I am a petitioner. May I accompany the beneficiary to the interview?
Đương đơn là người bảo lãnh và muốn có mặt trong ngày phỏng vấn với người được bảo lãnh.

. How do I apply for an SBI visa?
Đương đơn muốn biết cách thức nộp đơn xin visa SB1.

. Can I reschedule my interview? (missed appointment, Follow-to-join)
Xin hẹn lại ngày PV vì nhiều lý do; Ví dụ: bị lỡ cuộc hẹn PV. Follow-to-join dành cho các trường hợp người thân của người được bảo lãnh chính mắc công việc phải ở lại VN giải quyết và sẽ qua sau. Khi nào họ đã sẵn sàng đi thì họ đánh dấu vào ô này để xin cái hẹn vào PV.

. I would like to request the same interview date as my family member.
Đương đơn muốn xin được phỏng vấn cùng ngày với hồ sơ của các thành viên khác trong gia đình.
Trường hợp này có thể áp dụng cho trường hợp F2A (cha/mẹ xin phỏng vấn chung với con nhỏ), F3 và F4.

. My child is not on the interview list/I have question about "aging out" and CSPA.
Đương đơn muốn khiếu nại về việc không có tên con mình trong thư phỏng vấn hoặc hỏi về các trường hợp con cái đi theo trên 21 tuổi và đạo luật CSPA.

. Can I request to expedite my case due to an emergency?
Đương đơn xin được được giải quyết hồ sơ sớm vì lý do khẩn cấp riêng.

. When will my case be current?
Dùng để hỏi thăm hồ sơ đã được đáo hạn chưa? Current là thuật ngữ mà NVC hoặc LSQ dùng để chỉ những hồ sơ đã complete và ngày cut-off date trên lịch VB đã vượt qua ngày ưu tiên của những hồ sơ này.

. My case has been retrogressed. When will it be current?
Hồ sơ của đương đơn không còn đáo hạn do lịch Visa bulletin lùi lại. Đương đơn muốn hỏi khi nào hồ sơ sẽ đáo hạn trở lại.

. I have "other" questions relating to Before The Interview/Scheduling.
Đương đơn muốn hỏi về những câu hỏi khác về thư phỏng vấn hoặc xếp lịch phỏng vấn nhưng nằm ngoài các câu hỏi bên trên.


B. AFTER THE INTERVIEW
Giai đoạn sau khi phỏng vấn

. What is the current status of my case?
Sau khi đã PV, người làm đơn muốn hỏi về tình trạng hiện nay của hồ sơ như các trường hợp bị giấy xanh hoặc giấy trắng.

. It's has been two weeks. Where's my visa?
Hỏi về việc cấp phát visa sau thời gian chờ đợi 2 tuần kể từ ngày được PV.

. I need to renew visa/Report of lost or damaged visa.
Xin được cấp lại visa vì lý do gia hạn, bị mất hoặc bị hư rách.

. My case has been retrogressed. When will it be current again?
Sau khi phỏng vấn xong, đương đơn đã bị từ chối cấp visa vì lý do lịch visa đã lùi về trước ngày ưu tiên của hồ sơ đương đơn. Đương đơn muốn biết khi nào thì hồ sơ đáo hạn trở lại để có thể nhận visa.

. How do I request to extend my visa validity? I can not travel before it expires.
Đương đơn muốn xin gia hạn visa để kịp nhập cảnh vào Mỹ mà không sợ hết hạn.

. I have questions about Amerasians.
Hỏi về vấn đề con lai. Đó là những người có bố là quân nhân Mỹ và mẹ là người châu Á tại các quốc gia mà có lính Mỹ đóng quân trước đây.

. I have "other" questions regarding a case for which has already interview.
Đương đơn muốn hỏi những câu hỏi khác về trường hợp sau khi phỏng vấn.


C. Request to Correct/Change/Add Info/Return of Docs
Những yêu cầu về chỉnh sửa, thay đổi, thêm thông tin hoặc rút hồ sơ bảo lãnh

. I need to correct beneficiary name or date of birth.
Đương đơn muốn chỉnh sửa lại tên hay ngày sinh của người được bảo lãnh cho đúng.

. I need to add-on additional family members.
Đương đơn muốn được cập nhật thêm thành viên trong hồ sơ bảo lãnh.

. I need to request original documents back.
Đương đơn muốn xin lấy lại các giấy tờ bản chính đã nộp.

. I need to withdraw a case.
Đương đơn muốn rút (hủy) hồ sơ bảo lãnh.

. I need to request be transfered.
Đương đơn muốn xin chuyển hồ sơ bảo lãnh sang một quốc gia khác. Ví dụ người được bảo lãnh trước đây sinh sống tại Philippine và hiện sinh sống tại Thái Lan. Nay người bảo lãnh muốn thay đổi hồ sơ bảo lãnh cho người này tại Thái Lan thay vì Philippine. Ngoài ra nếu đương đơn đi theo quyết định thay đổi tình trạng cư trú tại Mỹ chứ không muốn về VN phỏng vấn cùng gia đình thì click vào đây.

. I would like to request to keep a case open.
Đương đơn muốn xin bảo lưu một hồ sơ đã mở.

. I have a change of address.
Đương đơn muốn xin thay đổi địa chỉ của người bảo lãnh hoặc người được bảo lãnh.

. I have "other" questions relating to a Correction or Change of Info.
Đương đơn muốn hỏi những câu hỏi khác liên quan đến việc chỉnh sửa, thay đổi thông tin trong hồ sơ bảo lãnh. (ví dụ: cập nhật giấy li dị, khai tử,...)


11. Attachments
Các giấy tờ dùng khiếu nại và đã được scan thành file định dạng PDF hoặc JPEG lưu sẵn trên máy tính sẽ được gửi theo đơn tại đây. Có tất cả ba hộp nút CHOOSSE FILE kế bên, đương đơn bấm vào đây để chỉ đường dẫn về các file giấy tờ khiếu nại có sẵn trên máy tính.

12. Submit
Sau khi đã điền hoàn tất, đương đơn bấm Submit để gửi đơn. Lưu ý, phải đọc thật kỹ những thông tin đã khai trên đơn trước khi gửi. Thứ hai, đương đơn phải cam kết những điều đã khai trên đơn là hoàn toàn sự thật.

420618 top -
Hoan hô nguoidochanh!
cochin định hôm nay làm vụ này mà nguoidochanh đã làm rồi. nguoidochanh hoàn tất luôn để cochin update vào Thư viện di trú nhé.

420621 top -
cochin và anh Hungviet xem giúp có chỗ nào thiếu sót hay sai thì edit giùm ndh. Thanks :)

420622 top -
cochin có chỉnh lại vài chỗ.

cochin sẽ dời vô mục bài viết và Thư viện.
2.9.3. Khiếu nại Đại sứ quán, lãnh sự quán


Hai phần này thì nguoidochanh xem lại nè:
C. Can I reschedule my interview? (missed appointment, Follow-to-join)
Xin hẹn lại ngày PV vì nhiều lý do; Ví dụ: bị lỡ cuộc hẹn PV. Follow-to-join là gì tôi chưa rõ, mong các bạn thông cảm.
Follow-to-join dành cho các trường hợp người thân của ngươì được bảo lãnh chính mắc công việc phải ở lại VN giải quyết và sẽ qua sau. Khi họ ready to go thì họ đánh dấu vào ô này để xin cái hẹn vào PV.


N. Request to transfer to another country
Xin chuyển hồ sơ bảo lãnh sang một quốc gia khác. Trường hợp này chỉ có lợi đối với các quốc gia có thời gian chờ bảo lãnh quá lâu như Mexico hay Philippine.
Ngoài ra nếu đương đơn đi theo quyết định thay đổi tình trạng cư trú tại Mỹ chứ không muốn về VN phỏng vấn cùng gia đình thì click vào đây.

420669 top -
Immigrant Visa Inquiry Form
Ban Tư Vấn

Image

https://vn.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/immigrant-visa-inquiry-form/

Hiện nay website của Lãnh Sự Quán vừa được nâng cấp & thay đổi giao diện, do đó form liên hệ LSQ và các links tài liệu trước đây cũng thay đổi theo. Dưới đây là form mới để liên hệ LSQ.

ImageMinh hoạ Immigrant Visa Inquiry Form

ImageSubject

Cách thức điền form:

Lưu ý:

- Những thông tin có dấu (*) là những câu hỏi bắt buộc phải trả lời.
- Mẫu đơn này chỉ sử dụng bằng tiếng Anh.


. Beneficiary Case Number*:
Case numbers begin with HCM (HCMXXXX123456). If you do not have an HCM number, use your USCIS receipt number.
Điền case number (HCM***).
Nếu chưa có case number thì nhập receipt number mà khi nộp đơn bảo lãnh USCIS đã cấp số này cho người bảo lãnh.


. Beneficiary's Full Name:*
Nhập tên đầy đủ của người được bảo lãnh chính.
(Thông tin giống như trong passport)


. Beneficiary Date of Birth:*
Ngày tháng năm sinh của người được bảo lãnh chính.
(Theo định dạng MM/DD/YYYY)


. Your Full Name:*
Tên đầy đủ của người làm đơn.
Lưu ý, nếu người được bảo lãnh chính tự làm đơn này thì phần câu hỏi số 2 và câu này là một.


. Relationship to Beneficiary:*
Quan hệ giữa người làm đơn với người được bão lãnh chính.

Bạn bấm chọn các lựa chọn sau:
- Self: Nếu người được bảo lãnh chính tự làm đơn.
- Petitioner: Nếu người bảo lãnh bên Mỹ làm đơn.
- Lawyer: Nếu là văn phòng luật sư, dịch vụ làm đơn.
- Other: Nếu là người thân, bạn bè hay là các thành viên đi theo trong hồ sơ bảo lãnh làm đơn.


. Email Address:*
Địa chỉ email của người làm đơn để LSQ hồi đáp.
(Xác nhận lại địa chỉ email ở khung Confirm Email)


. Subject:*
Mục đích làm đơn
Đây là phần rất quan trọng của mẫu đơn. Nhìn vào đây, nhân viên LSQ sẽ biết được đơn gửi tới có yêu cầu gì. Người làm đơn phải chọn một trong các nội dung yêu cầu tùy vào từng trường hợp cụ thể như sau:


- I have not received my immigrant/fiancé' visa instruction package?
Đương đơn muốn hỏi việc chưa nhận được thư phỏng vấn.

- I want to check my interview date.
Đương đơn muốn biết ngày được phỏng vấn.
Lưu ý, LSQ chỉ có thể trả lời câu hỏi này một khi hồ sơ đã được NVC chuyển về LSQ.

- How do I file my petition 1-29F/I for my relative.
Đương đơn muốn biết cách thức nộp đơn bảo lãnh cho người thân.

- I am a petitioner. May I accompany the beneficiary to the interview?
Đương đơn là người bảo lãnh và muốn có mặt trong ngày phỏng vấn với người được bảo lãnh.

- How do I apply for an SBI visa?
Đương đơn muốn biết cách thức nộp đơn xin visa SB1.

- Can I reschedule my interview? (missed appointment, Follow-to-join)
Xin hẹn lại ngày PV vì nhiều lý do; Ví dụ: bị lỡ cuộc hẹn PV. Follow-to-join dành cho các trường hợp người thân của người được bảo lãnh chính mắc công việc phải ở lại VN giải quyết và sẽ qua sau. Khi nào họ đã sẵn sàng đi thì họ đánh dấu vào ô này để xin cái hẹn vào PV.

- I would like to request the same interview date as my family member.
Đương đơn muốn xin được phỏng vấn cùng ngày với hồ sơ của các thành viên khác trong gia đình.
Trường hợp này có thể áp dụng cho trường hợp F2A (cha/mẹ xin phỏng vấn chung với con nhỏ), F3 và F4.

- My child is not on the interview list/I have question about "aging out" and CSPA.
Đương đơn muốn khiếu nại về việc không có tên con mình trong thư phỏng vấn hoặc hỏi về các trường hợp con cái đi theo trên 21 tuổi và đạo luật CSPA.

- Can I request to expedite my case due to an emergency?
Đương đơn xin được được giải quyết hồ sơ sớm vì lý do khẩn cấp riêng.

- When will my case be current?
Dùng để hỏi thăm hồ sơ đã được đáo hạn chưa? Current là thuật ngữ mà NVC hoặc LSQ dùng để chỉ những hồ sơ đã complete và ngày cut-off date trên lịch VB đã vượt qua ngày ưu tiên của những hồ sơ này.

- My case has been retrogressed. When will it be current?
Hồ sơ của đương đơn không còn đáo hạn do lịch Visa bulletin lùi lại. Đương đơn muốn hỏi khi nào hồ sơ sẽ đáo hạn trở lại.

- I have "other" questions relating to Before The Interview/Scheduling.
Đương đơn muốn hỏi về những câu hỏi khác về thư phỏng vấn hoặc xếp lịch phỏng vấn nhưng nằm ngoài các câu hỏi bên trên.

- What is the current status of my case?
Sau khi đã PV, người làm đơn muốn hỏi về tình trạng hiện nay của hồ sơ như các trường hợp bị giấy xanh hoặc giấy trắng.

- It's has been two weeks. Where's my visa?
Hỏi về việc cấp phát visa sau thời gian chờ đợi 2 tuần kể từ ngày được PV.

- I need to renew visa/Report of lost or damaged visa.
Xin được cấp lại visa vì lý do gia hạn, bị mất hoặc bị hư rách.

- My case has been retrogressed. When will it be current again?
Sau khi phỏng vấn xong, đương đơn đã bị từ chối cấp visa vì lý do lịch visa đã lùi về trước ngày ưu tiên của hồ sơ đương đơn. Đương đơn muốn biết khi nào thì hồ sơ đáo hạn trở lại để có thể nhận visa.

- How do I request to extend my visa validity? I can not travel before it expires.
Đương đơn muốn xin gia hạn visa để kịp nhập cảnh vào Mỹ mà không sợ hết hạn.

- I have questions about Amerasians.
Hỏi về vấn đề con lai. Đó là những người có bố là quân nhân Mỹ và mẹ là người châu Á tại các quốc gia mà có lính Mỹ đóng quân trước đây.

- I have "other" questions regarding a case for which has already interview.
Đương đơn muốn hỏi những câu hỏi khác về trường hợp sau khi phỏng vấn.

- I need to correct beneficiary name or date of birth.
Đương đơn muốn chỉnh sửa lại tên hay ngày sinh của người được bảo lãnh cho đúng.

- I need to add-on additional family members.
Đương đơn muốn được cập nhật thêm thành viên trong hồ sơ bảo lãnh.

- I need to request original documents back.
Đương đơn muốn xin lấy lại các giấy tờ bản chính đã nộp.

- I need to withdraw a case.
Đương đơn muốn rút (hủy) hồ sơ bảo lãnh.

- I need to request be transfered.
Đương đơn muốn xin chuyển hồ sơ bảo lãnh sang một quốc gia khác. Ví dụ người được bảo lãnh trước đây sinh sống tại Philippine và hiện sinh sống tại Thái Lan. Nay người bảo lãnh muốn thay đổi hồ sơ bảo lãnh cho người này tại Thái Lan thay vì Philippine. Ngoài ra nếu đương đơn đi theo quyết định thay đổi tình trạng cư trú tại Mỹ chứ không muốn về VN phỏng vấn cùng gia đình thì click vào đây.

- I would like to request to keep a case open.
Đương đơn muốn xin bảo lưu một hồ sơ đã mở.

- I have a change of address.
Đương đơn muốn xin thay đổi địa chỉ của người bảo lãnh hoặc người được bảo lãnh.

- I have "other" questions relating to a Correction or Change of Info.
Đương đơn muốn hỏi những câu hỏi khác liên quan đến việc chỉnh sửa, thay đổi thông tin trong hồ sơ bảo lãnh. (ví dụ: cập nhật giấy li dị, khai tử,...)

- Other
Đương đơn muốn hỏi những câu hỏi khác mà trong khung chọn không có câu hỏi giống như trường hợp của mình.


. Attachments
Các giấy tờ dùng khiếu nại và đã được scan thành file định dạng PDF hoặc DOC lưu sẵn trên máy tính sẽ được gửi theo đơn tại đây. Có tất cả 4 hộp nút Browse , đương đơn bấm vào đây để chỉ đường dẫn về các files giấy tờ khiếu nại có sẵn trên máy tính.


. Submit
Sau khi đã điền hoàn tất, đương đơn bấm Submit để gửi đơn. Lưu ý, phải đọc thật kỹ những thông tin đã khai trên đơn trước khi gửi. Thứ hai, đương đơn phải cam kết những điều đã khai trên đơn là hoàn toàn sự thật.

---------------

*Xem thêm cách điền đơn khiếu nại CSPA tại LSQ


(Updated 20/6/2016 - For updating new website of U.S.Consulate Ho Chi Minh City)

599315 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image