.
Bài 2: Bảo trì máy vi tính - System Restore
1, 2, 3, 4 - bottom
chào quoctn
cám ơn bạn,mình đã thử Resstart lại rồi vẩn như vậy.
còn cách nào không?

124062 top -

Vì lỗi này mình chưa gặp nên cũng khó xử lý. Nếu ngồi trực tiếp trên máy đó thì có thể tìm ra cách.

124170 top -
Bài 2: Bảo trì máy vi tính - System Restore
1, 2, 3, 4


PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
4626 Orange Ave
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image