.
Hồ sơ Úc hanaluong2708 - visa 300
Lưu ý: Để vấn đề tư vấn di trú có hữu hiệu hồ sơ này chỉ để dùng hỏi và đáp câu hỏi di trú mà thôi. Tâm sự thì vào đây nha: viewtopic.php?f=19&t=13188. Vậy hén.

Tôi hiện đang ở Úc dưới visa 300.Tôi và hôn phu muốn đăng kí kết hôn nhưng chúng tôi được thông báo không thể đặt hẹn kết hôn và chờ xem xét thêm.Trước đây chúng tôi từng khiếu nại một lần sau khi bị bác bo.Xin cho tôi thông tin hoặc lí do về vấn đề nay.Giữa tháng năm là visa của tôi hết hạn,vậy tôi có được tiếp tục ở lại đẻ chờ thông báo hay phải về VN.Nếu tôi về VN thì hôn phu của tôi có phải về cùng để đăng kí kết hôn hay không,hoặc làm cách nào để chúng tôi hoàn tất hồ sơ.Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người

549199 top -

Chào bạn,

Tôi không hiểu tại sao bạn không kết hôn trong thời gian 9 tháng hiệu lực của visa 300. Thông thường, visa 300 không thể gia hạn. Bạn có thể kết hôn ngoài nước Úc.

Chúc bạn nhiều may mắn.

549442 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image