.
AN NINH - GIẢN DỊ - ĐẦY ĐỦ
AN NINH
Diễn đàn được cập nhật với nhu liệu mới nhất, ngăn ngừa được tất cả những lối hack hóc hiểm nhất. Nếu nhu liệu ấn bản mới được phát hành cần phải cập nhật an ninh thì cũng chỉ mất thời gian ngắn (trong vòng vài ngày.) Backups cho database được thực hiện hàng ngày.


GIẢN DỊ
. VietDitru có tính cách đặc trưng.
. VietDitru được trình bày gọn gàng không hoa hoè hoa sói. Không ô, hàng, cột. Không tự động avatar, không smilie, không email address.


ĐẦY ĐỦ
. Dễ dàng cho Ban Điều Hành vác ngà voi.
. Dễ dàng và đầy đủ cho thành viên nghiên cứu và tư vấn về hô sơ di trú của mình.

51536 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image