.
Trang Chủ: quote4 - Cắt đoạn và xem tiếp
quote4 - Cắt đoạn và xem tiếp

Bài post được đăng ở trang chủ thường không được đăng toàn bài mà chỉ một hay vài đoạn tiêu biểu, kèm theo theo đó là link "xem" dẫn vào bài để được xem toàn bài.

1. Cặp quote4 được dùng để chọn lấy ra những đoạn được đăng.

2. Cặp quote4 là cặp bốn dấu ngoặc vuông [[[[blah blah blah...]]]] kẹp đoạn được chọn ở giữa.

3. Thường post được đăng ở Trang Chủ phải có ít nhất một quote4 bao gồm từ trước đầu đề cho đến đoạn nào muốn ngưng. Tuy nhiên post cũng có thể có nhiều cặp quote4, bao gồm nhiều đoạn khác nhau, nếu muốn.

4. Cặp quote4 phải bao gồm hay được lồng trong những những cặp bbCode khác (100% không được so le).

434123 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image