.
Trang Chủ: Thông báo trên Trang Chủ
Thông báo trên Trang Chủ


1. Thành viên của các phòng ban, quán xá vân vân muốn đăng thông báo về bộ phận của mình, yêu cầu tại Nhắn admin.

2. Thành viên sẽ phải viết thông báo và cung cấp postID (số mờ mờ nằm ở hàng dưới của post.)

3. Ban Admins sẽ click dưới bảng Thông Báo và edit.

432147 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image