.
Trang Chủ: Nhắn Tin
Nhắn Tin trên Trang Chủ

Thành viên VietDitru đôi khi có nhu cầu nhắn tin cho một thành viên khác hay một nhóm nào đó. Thể thức rất đơn giản:

1. Viết post với đầu đề bắt đầu bằng @nick, nick (có link kèm) sẽ thể hiện lên cột trái của Trang Chủ, trong hộp màu đỏ.

2. Trong vòng 30 phút Nick sẽ hiển thị ngoài trang chủ, và sẽ hiển thị liên tục 3 ngày kể từ post cuối cùng của thread

It's that simple.

431960 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image