.
Cách tạo passwords - Bảo Mật & Dễ Nhớ
Thói quen của mình nhưng xa lạ với người
Password là chìa khoá của bí mật cá nhân. Bởi thế password cần phải dễ nhớ cho mình nhưng phải rất khó cho người khác đoán. Mỗi cá nhân cần phải có nhiều passwords khác nhau cho từng bí mật khác nhau (bank accounts, credit cards, forums, email accounts etc...) Lý do nếu một bí mật bị tiết lộ thì những bí mật kia cũng không bị phát giác.


Đặc tính
1. Dễ cho mình, khó cho người.
2. Đủ tiêu chuẩn:
- dài đủ (> 8 characters)
- Chữ thường và chữ hoa
- Có số.
3. Cho nhiều accounts khác nhau nhưng vẫn dễ nhớ.


Hướng dẫn tổng quát
1. Chọn một cái gì mà mình quen biết thông thuộc (X)
2. X không được có dấu
3. Biến chế, điều chỉnh X theo một phương pháp dễ nhớ.
4. Thêm số vào X
5. Điều chỉnh X theo mỗi bí mật khác nhau.
6. Thực tập bằng cách gõ nhiều lần cho đến khi thông thuộc.


390313 top -
Phương pháp 1

1. Tui thích ăn bánh xèo nên tui chọn chữ Bánh Xèo là chính.
2. Không dấu -> BanhXeo
3. Thay đổi theo phương pháp nào dễ nhớ -> bBanhxXeo
4. Thêm số -> bB1anhxX2eo

5.1 Cho VietDitru -> bB1anhxX2eovdt
5.2 Cho Yahoo -> bB1anhxX2eoyh
5.3 Cho PayPal -> bB1anhxX2eopp

6. Gõ thực tập cho đến khi thông thuộc.

390317 top -
Phương pháp 2

1. Tui sinh ở Phan Thiết nên tui chọn chữ Phan Thiết là chính.
2. Không dấu -> PhanThiet
3. Thay đổi theo phương pháp nào dễ nhớ -> abcPhanThietxyz
4. Thêm số -> abcPhan123Thietxyz

5.1 Cho VietDitru -> vdtabcPhan123Thietxyz
5.2 Cho Yahoo -> yhabcPhan123Thietxyz
5.3 Cho PayPal -> ppabcPhan123Thietxyz

6. Gõ thực tập cho đến khi thông thuộc.

390326 top -
Phương pháp 3

1. Người yêu tên Bạch Tuyết nên tui chọn chữ Tuyết Trắng là chính.
2. Không dấu -> TuyetTrang
3. Thay đổi theo phương pháp nào dễ nhớ -> TuyetTrangLanhQua
4. Thêm số -> TuyetTrang010LanhQua

5.1 Cho VietDitru -> vTuyetTrang010LanhQuadt
5.2 Cho Yahoo -> yTuyetTrang010LanhQuah
5.3 Cho PayPal -> pTuyetTrang010LanhQuap

6. Gõ thực tập cho đến khi thông thuộc.

390327 top -
ok!
Có mấy thí dụ rùi đó. Các bạn thực tập đi hén.
Nếu muốn thì nháp ở đây rồi admin ý kiến thêm cho.

390328 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image