.
Cách gõ tiếng Việt có dấu trong diễn đàn.
CÁCH GÕ TELEX                 CÁCH GÕ VNI

Dấu SẮC bằng chữ s Dấu SẮC bằng số 1
Dấu HUYỀN bằng chữ f Dấu HUYỀN bằng số 2
Dấu HỎI bằng chữ r Dấu HỎI bằng số 3
Dấu NGÃ bằng chữ x Dấu NGÃ bằng số 4
Dấu NẶNG bằng chữ j Dấu NẶNG bằng số 5
Chữ ă bằng aw Chữ ă bằng a8
Chữ â bằng aa Chữ â bằng a6
Chữ ê bằng ee Chữ ê bằng e6
Chữ đ bằng dd Chữ đ bằng d9
Chữ ô bằng oo Chữ ô bằng o6
Chữ ơ bằng ow Chữ ơ bằng o7
Chữ ư bằng uw Chữ ư bằng u7
Cách gõ chữ in hoa, dấu câu và các kí hiệu dùng chung cho kiểu gõ Telex cùng VNI.

Cách gõ chữ in hoa
- Bấm giữ phím SHIFT rồi gõ “chữ" cần sử dụng để được chữ in hoa tùy chọn.
Ví dụ: Chữ H bằng SHIFT + H

- Gõ phím CAPS LOCK trước sau đó mới gõ nội dung để được kiểu chữ in hoa toàn bộ bài viết. Muốn chuyển lại kiểu chữ in thường, gõ lại phím CAPS LOCK

11269 top -
Dấu chính tả

1. Tất cả các dấu chính tả (chấm, phẩy, hỏi, tán thán vân vân...) của một mệnh đề hay một câu đều phải liền ngay chữ trước và không được có khoảng trống (space).

2. Sau dấu mở ngoặc và trước đấu đóng ngoặc không được có khoảng trống. Luật này áp dụng cho tất cả các ngoặc đơn, kép, vuông vân vân...

3. Tránh lạm dụng dấu tán thán và dấu 3 chấm. Theo sau câu chào đầu nếu thân thiện nên dùng dấu phẩy; trong trường hợp lễ nghi, đơn từ dùng dấu hai chấm. Trong trường hợp nói chuyện thường xuyên hàng ngày thì khỏi chào hỏi, hay chỉ hello cũng đủ.

43613 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image