.
TẠI SAO BÀI KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LỜI SỚM
Có nhiều lý do để những câu hỏi của thành viên không được trả lời sớm. admin xin nêu một vài lý do tiêu biểu:

1. Không đủ nhân lực: Ban Điều Hành của Viet Di Trú chỉ vài người, hầu hết đều có gia đình, con cái và công việc làm ăn. Họ không thê nào đáp ứng tất cả những câu hỏi của quá nhiều thành viên. Hơn nữa không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời thỏa đáng do đó phải cần thời gian.
+ BĐH cũng rất hoan hỉ được sự trợ giúp của những thành viên đi trước đã có kinh nghiệm về lãnh vực của họ. BĐH cảm ơn và khuyến khích quý vị tiếp tục cử chỉ đẹp này.

2. Bài chưa cần trả lời: Tâm lý thành viên lúc nào cũng nghĩ trường hợp của mình là quan trọng là cần thiết nhưng ban tư vấn VDT là những người có kinh nghiệm nên họ biết bài nào cần trả lời ngay, bài nào chưa cần trả lời (dù thành viên có post lại câu hỏi nhiều lần). Và cũng do thời gian có hạn cho việc "vác ngà voi" nên không phải bài nào cũng được trả lời.

3. Bài post bừa bãi và thiếu rành mạch: BĐH chỉ có ít thì giờ mà lại phải đọc những bài viết khó hiểu, văn từ câu cú thiếu mạch lạc, thiếu dữ kiện. Hằng ngày BĐH phải dọn dẹp cho ngăn nắp để mọi người đỡ tốn thì giờ. Nhưng một người dọn nhưng trăm người bày thì còn đâu thì giờ để trả lời.
+ BĐH cũng thông cảm là quý vị không là văn sĩ, nhà báo; tuy nhiên cũng nên giữ kỷ luật. Tránh viết tắt; nên chấm câu, xuống hàng cho dễ hiểu; tránh viết hoa cả đồng thời nhớ bỏ dấu cẩn thận để dễ cho người đọc.

4. Thiếu kỷ luật: Nhiều thành viên mới, và đôi khi cả thành viên cũ, cứ vào là post bài thôi. Xem thường điều lệ và còn làm như ta đây có quyền. Thực sự ra những thành viên này không có quyền gì cả. Họ là những thành viên xấu, đem phiền lụy đến diễn đàn.
+ Tránh vào bài người khác để hỏi chuyện của mình. Nếu là hồ sơ của mình, tránh trả lời họ và yêu cầu họ đừng làm hồ sơ của mình rườm ra. Khuyên họ trở về bài của họ và mình sẽ qua đó trả lời. Nhắn BĐH xóa những bài không liên quan.
+ Nếu muốn chia sẻ, tâm sự vui buồn thì viết bài ở những mục đó để hồ sơ của mình được khoáng đãng rành mạch hầu giúp BĐH đỡ tốn thì giờ nếu quý vị có thêm câu hỏi.
+ Phụ giúp BĐH bằng cách nhắn nhủ những thành viên mới (hay cả cũ) đã post bài vi phạm quy luật.
+ Tự mình thỉnh thoảng cũng nên duyệt lại quy luật của diễn đàn.


BĐH hoan hỉ tiếp nhận những ý kiến đóng góp của các bạn.

22182 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image