.
Dự đoán lịch visa tháng 02/2016

Image

DỰ ĐOÁN LỊCH VISA FEBRUARY-2016
========================================
Nickname Tuần Dự đoán
========================================

F1

ngloan71 04 15/06/2008
........... .. ../../....
........... .. ../../....
........... .. ../../....


----------------------------------------

F2A

ngloan71 06 15/09/2014
........... .. ../../....
........... .. ../../....


----------------------------------------

F2B

ngloan71 04 01/05/2009
........... .. ../../....
........... .. ../../....
........... .. ../../....


----------------------------------------

F3

ngloan71 04 01/09/2004
andreeit 04 01/09/2004
hongtrienhoang 04 01/09/2004
oanhvas 02 15/08/2004
cuontheochieugio 05 08/09/2004
hunggarizona 08 01/10/2004

F4

ngloan71 03 15/05/2003
anhthu1 05 01/06/2003
duyenkhaitoan 04 22/05/2003
andreeit 04 22/05/2003
vinh79 04 22/05/2003
happyriver07 04 22/05/2003

----------------------------------------

Update 30/12/2015

593852 top -
Chào mừng Dự đoán lịch visa quay lại, xin được dự đoán F4 tháng 02/2016 tăng 4 tuần, đến 22/05/2003. Cám ơn

593855 top -
mình dự đoán f3 lịch tháng 2 là 1/9/2004 tăng 4 tuần.

593861 top -
mình xin dự đoán diện f3 tăng 4 tuần, f4 tăng 4 tuần

593874 top -
Mình xin dự đoán VB tháng 2/2016 F3 tăng 4 tuần(1/9/2004),F4 tăng 4 tuần(22/5/2003). Xin cám ơn.

593879 top -

Mình xin dự đoán VB tháng 2/2016 F4 tăng 4 tuần (22/05/2003).
Xin cám ơn.

593964 top -
Mình dự đoán VB tháng 2/2016 F4 tăng 1/6/2003

594019 top -
Mình dự đoán VB tháng 2/2016 F4 tăng 1/6/2003 tăng 5 tuần

594020 top -
Mình dự đoán lịch visa tháng 02/2016:

F1: 15/06/2008
F2A: 15/09/2104
F2B: 01/05/2009
F3: 01/09/2004
F4: 15/05/2003

594072 top -
Mình dự đoán F3 tăng 2 tuần.

594400 top -
dự F3 tăng 5 tuần.....

594410 top -
Hehehehe.
Sau khi có tin của một số anh chị em điện thoại hỏi ngày phỏng vấn.Tôi dự đoán F3 tăng tám (8) tuần. Dự đoán này trúng chắc. Dự đoán cho vui thôi khỏi trao bằng khen.
Tiện đây xin góp ý. Dự đoán nên cho qui định thời hạn cưối , chứ đến cưối tháng vẫn cho dự đoán thì hết hay.

594424 top -
Đây rồi mọi người ơi
F1 08JUL08
F2A 01SEP14
F2B 15MAY09
F3 01OCT04
F4 08JUN03

594637 top -
Mọi người cho em hỏi có ai diện F2A nhận được thư pv cho tháng 2/2016 chưa ạ? của em PD 1/8/2014, đã vượt 1 tháng rồi mà vẫn chưa thấy thư đâu cả :(

594721 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
Image

DỰ ĐOÁN LỊCH VISA FEBRUARY-2016
========================================
Nickname Tuần Dự đoán
========================================

F1

ngloan71 04 15/06/2008
........... .. ../../....
........... .. ../../....
........... .. ../../....


----------------------------------------

F2A

ngloan71 06 15/09/2014
........... .. ../../....
........... .. ../../....


----------------------------------------

F2B

ngloan71 04 01/05/2009
........... .. ../../....
........... .. ../../....
........... .. ../../....


----------------------------------------

F3

ngloan71 04 01/09/2004
andreeit 04 01/09/2004
hongtrienhoang 04 01/09/2004
oanhvas 02 15/08/2004
cuontheochieugio 05 08/09/2004
hunggarizona 08 01/10/2004

F4

ngloan71 03 15/05/2003
anhthu1 05 01/06/2003
duyenkhaitoan 04 22/05/2003
andreeit 04 22/05/2003
vinh79 04 22/05/2003
happyriver07 04 22/05/2003

----------------------------------------

Update 30/12/2015