.
Dự đoán lịch visa tháng 11/2015
1, 2 - bottom
Image

DỰ ĐOÁN LỊCH VISA NOVEMBER-2015
========================================
Nickname Tuần Dự đoán
========================================

F1

phuonganh08 8 15/03/2008
........... .. ../../....
........... .. ../../....


----------------------------------------

F2A

hoangminhvu991 6 01/06/2014
........... .. ../../....
........... .. ../../....
........... .. ../../....


----------------------------------------

F2B

........... .. ../../....
........... .. ../../....
........... .. ../../....
........... .. ../../....


----------------------------------------

F3

hthienthu 1 01/06/2004
oanhvas 4 22/06/2004
vinh79 3 15/06/2004
cuontheochieugio 4 22/06/2004
anhnpd00003 3 15/06/2004


----------------------------------------

F4

yenngoclac 8 08/04/2003
Anyen 5 15/03/2003
andreeit 5 15/03/2003
hoangminhvu991 6 22/03/2003
anhminh 4 08/03/2003
nova281182 6 22/03/2003
duyenkhaitoan 4 08/03/2003
anhunhu 12 08/05/2003

----------------------------------------

Update 28/9/2015

590189 top -
Mình dự đoán f4 6 tuần nha

590191 top -
Kỳ này mình dự đoán F4 8 tuần nha

590219 top -
Mình đoán f4 tăng 5 tuần, chủ xị có cho đoán các HS sắp mở không nhi? Nếu có cho mình đoán tăng f4 cũng tăng 8 tuần :)

590224 top -
Mình đoán F1 tăng 8 tuần!

590243 top -
Mình xin dự đoán VB Tháng 11 F4 tăng 5 tuần.

590255 top -
dự đoán T11/2015

F2A : Tăng 6 tuần

F4 : Tăng 6 tuần

590285 top -
Mình dự đoán lịch visa tháng 11/20015 F4 tăng 4tuần .

590293 top -
Mình dự đoán lịch visa tháng 11/20015 F3 tăng 1 tuần.

590296 top -

Mình xin dự đoán lịch visa tháng 11/2015 F4 tăng 4 tuần.

590298 top -
@oanhvas: mình dự đoán f4 chứ ko phải f1 , bạn update lại dùm mình nhẹ. tks

590302 top -
Mình đoán F3 tăng 4 tuần

590473 top -
mình xin dự đoán F3 tăng 3 tuần

590567 top -
Dự đoán F3 Tháng nầy tăng -> 22/06/2004...Nhanh nhiều nhanh nửa F3 ,cháu con quá tuổi sao Mi.. tà tà

590589 top -
Xin dự đoán 3 tuần cho F3

590608 top -
Dự đoán lịch visa tháng 11/2015
1, 2

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
Image

DỰ ĐOÁN LỊCH VISA NOVEMBER-2015
========================================
Nickname Tuần Dự đoán
========================================

F1

phuonganh08 8 15/03/2008
........... .. ../../....
........... .. ../../....


----------------------------------------

F2A

hoangminhvu991 6 01/06/2014
........... .. ../../....
........... .. ../../....
........... .. ../../....


----------------------------------------

F2B

........... .. ../../....
........... .. ../../....
........... .. ../../....
........... .. ../../....


----------------------------------------

F3

hthienthu 1 01/06/2004
oanhvas 4 22/06/2004
vinh79 3 15/06/2004
cuontheochieugio 4 22/06/2004
anhnpd00003 3 15/06/2004


----------------------------------------

F4

yenngoclac 8 08/04/2003
Anyen 5 15/03/2003
andreeit 5 15/03/2003
hoangminhvu991 6 22/03/2003
anhminh 4 08/03/2003
nova281182 6 22/03/2003
duyenkhaitoan 4 08/03/2003
anhunhu 12 08/05/2003

----------------------------------------

Update 28/9/2015