.
Dự đoán lịch visa tháng 10/2015
1, 2 - bottom
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DỰ ĐOÁN LỊCH VISA OCTOBER-2015
========================================
Nickname Tuần Dự đoán
========================================


F1

corona 6 01/02/2008
hongtrienhoang 6 01/02/2008
nbthuan1980 4 15/01/2008
........... .. ../../....
........... .. ../../....

----------------------------------------

F2A

corona 4 01/04/2014
hongtrienhoang 8 01/05/2014
nbthuan1980 6 15/04/2014
........... .. ../../....
........... .. ../../....

----------------------------------------

F2B

corona 7 15/02/2009
hongtrienhoang 6 08/02/2009
nbthuan1980 3 15/01/2009
........... .. ../../....
........... .. ../../....

----------------------------------------

F3

oanhvas 4 08/06/2004
hoangminhvu991 4 08/06/2004
honghanhds 5 15/06/2004
corona 3 01/06/2004
vinh79 4 08/06/2004
hongtrienhoang 6 22/06/2004
nbthuan1980 3 01/06/2004


----------------------------------------

F4

yenngoclac 6 01/03/2003
vuonglan 8 15/03/2003
anhminh 6 01/03/2003 hoangminhvu991 6 01/03/2003
Duyho 10 01/04/2003
DOLOAN 8 15/03/2003
hoangminhvu991 6 01/03/2003
corona 2 01/02/2003
duyenkhaitoan 5 22/02/2003
thieuminh72 8 15/03/2003
hongtrienhoang 5 22/02/2003
nguyenthanhang194 8 15/03/2003
Sgittarius 2 01/02/2003
nbthuan1980 4 15/02/2003

----------------------------------------

Update 08-09-2015

588301 top -
Tháng 10 Yen mở hàng dự đoán nha.
F4 Nhanh 6 tuần Mar 01/03

588312 top -
Mình xin dự đoán F4: 8 tuần luôn 15/3/03 cho máu :)

588372 top -
Mình xin dự đoán lịch visa tháng 10/2015 ,F4 tăng 6 tuần.

588373 top -
Mình xin dự đoán lịch visa tháng 10/2015

F3 tăng 4 tuần
F4 tăng 6 tuần

588391 top -

Dự đoán F4 tăng 10 tuần đến 01Arp2003.
Chỉ cần 4 tháng nữa là F4-2003 sẽ bay hết và tới phiên F4-2004.

588407 top -

Mở đầu tài khóa mới visa bulletin thưòng tăng hơi bị nhìu, hi vọng ông Duyho đón mém trúng lịch tháng 10.

588408 top -
Mình dự đoán diện F4 tăng 8 tuần đến 15/03/2003.

588422 top -
Mình dự đoán F3 tăng 4 tuần: 8/6/2004

588763 top -
Mình dự đoán visa tháng 10, F3 tăng 5 tuần đến 15/6/2004

588828 top -
mình dự đoán lịch tháng 10/2015
F1 tăng 6 tuần
F2a tăng 4 tuần
F2b tăng 7 tuần
F3 tăng 3 tuần
F4 tăng 2 tuần

588834 top -

Cho mình dự đoán F4 tháng 10 này tăng 5 tuần (22/02/2003 ).Cám ơn.

588836 top -

Số trang dự đoán càn it lịch visa tăng thấy càn nhìu. Tháng 10 tăng 8 tuần cho F4.

588849 top -
em xin dự đoán visa f3 10/2015 tang 4 tuần

588871 top -
Mình xin dư đoán lịch visa tháng 10 như sau:
F1 : 01.02.2008 (Tăng 6 tuần)
F2A : 01.05.2014 (TĂNG 8 TUẦN)
F2B : F2B 08.02.2009 (Tăng 6 tuần)
F3 : F3 22.06.2004 (Tăng 6 tuần)
F4 : F4 22.02.2003 (TĂNG 5 TUẦN)

588876 top -
Dự đoán lịch visa tháng 10/2015
1, 2

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DỰ ĐOÁN LỊCH VISA OCTOBER-2015
========================================
Nickname Tuần Dự đoán
========================================


F1

corona 6 01/02/2008
hongtrienhoang 6 01/02/2008
nbthuan1980 4 15/01/2008
........... .. ../../....
........... .. ../../....

----------------------------------------

F2A

corona 4 01/04/2014
hongtrienhoang 8 01/05/2014
nbthuan1980 6 15/04/2014
........... .. ../../....
........... .. ../../....

----------------------------------------

F2B

corona 7 15/02/2009
hongtrienhoang 6 08/02/2009
nbthuan1980 3 15/01/2009
........... .. ../../....
........... .. ../../....

----------------------------------------

F3

oanhvas 4 08/06/2004
hoangminhvu991 4 08/06/2004
honghanhds 5 15/06/2004
corona 3 01/06/2004
vinh79 4 08/06/2004
hongtrienhoang 6 22/06/2004
nbthuan1980 3 01/06/2004


----------------------------------------

F4

yenngoclac 6 01/03/2003
vuonglan 8 15/03/2003
anhminh 6 01/03/2003 hoangminhvu991 6 01/03/2003
Duyho 10 01/04/2003
DOLOAN 8 15/03/2003
hoangminhvu991 6 01/03/2003
corona 2 01/02/2003
duyenkhaitoan 5 22/02/2003
thieuminh72 8 15/03/2003
hongtrienhoang 5 22/02/2003
nguyenthanhang194 8 15/03/2003
Sgittarius 2 01/02/2003
nbthuan1980 4 15/02/2003

----------------------------------------

Update 08-09-2015