.
phuong1995 - Cần 1 lời khuyên...
Kính gửi cô chú anh chị trong VDT

Cháu năm nay 20 tuổi, cả gia đình mới qua Mỹ theo diện F3, chỉ mới ở vài ngày nhưng rất nhiều chuyện phát sinh quá. Con thực sự cần tư vấn từ cô chú và mọi người.

Chẳng là khi mà qua đây tài sản và cơ nghiệp nhà cháu còn 4 sạp bìa ngoài chợ, kinh tế cao và có thể rất khoẻ. Khi qua đây gia đình cháu vẫn chưa giải quyết gì về tài sản vì ý định ba mẹ cháu là muốn cháu và em cháu ở lại Mỹ cùng nhau học tập thành tai. Từ đó vấn đề phát sinh. Cháu qua ở nhà ông bà ngoại. Lúc trước khi còn khoẻ ông ba ngoại sẽ giữ cháu và em cháu (13 tuoi) nhưng bây giờ sức khoẻ ông ba ngoại không đủ để làm việc đó nữa thì xung đột xảy ra. Ông bà ngoại thì nhất định bắt ba mẹ cháu quay về us để chăm sóc anh em cháu, nhưng mẹ cháu thì không thể ở nổi ở mỹ vì lạnh, vì văn hóa và vì nhiều thứ khác.

Thứ 2 là vì cháu. Cháu từ lâu đã có ước mơ trở thành đầu bếp giỏi nên cháu nhất định sẽ học bếp, và cháu biết được rằng ở San jose Cali này nghề bếp rất khó khăn và khắc nghiệt. Nghề này không có tương lai bằng vn. Vì thế nên ba mẹ cháu nói nếu bán hết tài sản đầu tư cho cháu thì kết quả không khả quan vì ngành bếp nó quá bấp bênh ở nơi này.

Vậy cô chú và mọi người cho cháu lời khuyên với. Nên ở hay đi về Vn. Vì nếu về VN gia đình cháu vẫn đủ sức lo cho 2 anh em cháu và cái ngành cháu có nhiều đất sống hơn. Nói chung giờ cháu rối quá không biết phải làm sao nữa.

576106 top -
admin có vài câu hỏi để thấy sự việc rõ hơn nha.

1. phuong1995 và em phuong1995 ở Mỹ được bao lâu rồi.

2. phuong1995 có bao giờ đi học ở Mỹ không? Đã ra trường high school chưa? Tiếng Anh như thế nào?

3. Em phuong1995 có đang đi học? Trình độ tiếng Anh?

4. Nếu có chỗ ăn ở phuong1995 có thể trông em được không? Nếu không thì nêu lý do tại sao?

5. Ba mẹ đã ở Mỳ bao lâu? Và trở về Việt Nam đã bao lâu?

576116 top -
cháu thì có 1 phương án vẹn đôi đường và ba me cháu cũng v , đó là cháu sẽ nói gia đình làm reentry permit, để trở lại vn sống , cứ 2 năm gia đình cháu sẽ qua lại 1 lần , để làm mới lại , khoảng lần như vậy , thì em cháu đã được 16-17 tuổi rồi , nên có thể yên tâm để lại , nhưng cháu sợ vấn đề bộ nội an sẽ thắc mắc , nên cháu muốn cô chú xem thử cách này hợp lí không , nếu bộ nội an thắc mắc cháu sẽ nói do tại việc học dang dở và gia đình chưa giai quyết dươc795 tài sản , và cháu cũng tính sẽ thi luôn bằng lái xe cho cháu và 3 cháu ,như v sẽ củng cố ý định ở Mỹ hơn.

576117 top -

Bạn không thể xin Reentry permit hoài được, USCIS chỉ cấp tối đa 2 lần nhưng cũng không chắc chắn là khi bạn xin lần thứ 2 là sẽ đươc cấp.

576120 top -
Oh!

Thường thì chính phủ Mỹ không ngẫn ngợ để phuong1995 làm được như vậy. Chung chung là chính phủ đã tính hết rồi, mình không có qua mặt họ được đâu. Đó là chưa kể ba má của bạn về Việt Nam có business mà không khai thuế cho chính phủ Mỹ lại càng to chuyện.

Sau đây là một bài tư vấn hay bạn có thể vào Google dịch ra tiếng Việt để hiểu.

Preserving Your Green Card Status While Residing Abroad (Reentry Permit)

As a lawful permanent resident, you are required to physically reside in the United States, except for brief trips abroad. However, there are any many lawful permanent residents, who, for a variety of reasons (i.e. family, business, employment), have a continuing need to reside abroad and enter the U.S. infrequently. However, their intent is to maintain their permanent resident status and eventually resume residency in the United States.

Therefore, those lawful permanent residents should be mindful of the fact that their permanent resident card becomes technically invalid for reentry into the United States if they have been absent from the United States for a continuous period of one year or greater. Additionally, even if the lawful permanent resident has absences shorter than one year, they may be considered to have abandoned their permanent resident card in certain circumstances (i.e. they have taken up residence in another country).

In order to avoid additional hassles at the time of entering the U.S. and to avoid loss of permanent resident status, the lawful permanent resident can file an application for a reentry permit with USCIS. The reentry permit serves as a travel document for the lawful permanent resident and demonstrates the lawful permanent resident’s intent not to abandon their permanent resident status.

How does a lawful permanent resident apply for a reentry permit?
A lawful permanent resident can apply for a reentry permit by filing an application for a reentry permit with USCIS. Ideally, this application should be filed prior to the lawful permanent resident’s departure from the United States. However, it is possible for the lawful permanent resident to apply after they have departed the United States and began their residency abroad. Since the application must be filed while the lawful permanent resident is in the United States, this would require a brief trip to the United States.

Does a reentry permit preserve your continuous residence requirement for Naturalization?
No. The reentry permit serves to preserve permanent resident status but cannot be used to meet the requirements for naturalization.

What happens if a lawful permanent resident is residing outside the U.S. for a period of one year or greater and has not applied for a reentry permit?
It is possible that the next time the lawful permanent resident attempts to enter the U.S. that they will encounter difficulty with U.S. Customs & Border Protection (CBP). Additionally, CBP could also look into taking the necessary actions to have the lawful permanent resident’s status revoked. This can potentially be avoided by attempting to explain at the next entry that the lawful permanent resident was unaware of such a requirement (if true), does not intend to give up permanent resident status and is entering to file an application for a reentry permit (if true).

What happens if a lawful permanent resident is residing outside the U.S., makes occasional trips (or at least once per year) into the U.S. throughout the year and has not applied for a reentry permit?
It is likely that at some point the lawful permanent resident will be advised to either file an application for a reentry permit or to consider abandoning their permanent resident card. Ideally, they should plan on filing for a reentry permit during their next trip and can offer such explanation to U.S. Customs & Border Protection officials at the time of entering the United States.

Why is a U.S. address important for the application?
The lawful permanent resident should provide a U.S. mailing address on their application. Should the lawful permanent resident not have an individual residential address they maintain, they should seek to use the address of a friend or family member. This is important because the Biometrics Appointment for the application will be scheduled at the USCIS Field Office or Application Support Center that has jurisdiction over the U.S. address provided. If the lawful permanent resident is represented by an attorney for this filing, they may consider using the attorney’s address for this purpose. Additionally, the lawful permanent resident can also request that their issued reentry permit be sent to a U.S. Consulate or Dept. of Homeland Security office abroad.

What is the longest amount of time a lawful permanent resident can reside abroad and receive a reentry permit?
Depending on the length of time requested on the application, the lawful permanent resident can initially request and receive a reentry permit valid for a period of up to two years. Should the lawful permanent resident have a continuing need to reside outside the United States close to the expiration of the reentry permit, they can apply for a new reentry permit (should ideally apply ninety days prior to expiration). Again, USCIS can issue a reentry permit valid for a period of up to two years. However, should the lawful permanent resident again have a continuing need to reside outside the United States close to the expiration of the 2nd reentry permit, they can apply for a new reentry permit, but are likely to only receive a reentry permit valid for a period of up to one year increments. Therefore, there is no statutory maximum amount of time that an individual can reside abroad and preserve their lawful permanent resident status through reentry permits. However, as the re-applications continue, USCIS is likely to question the temporary nature of the residence abroad and the lawful permanent resident’s intent to resume their residency in the United States.

What is involved in applying for a reentry permit?
Applying for a reentry permit requires submitting a comprehensive package to USCIS emphasizing the lawful permanent resident’s reasons/needs for wanting to reside abroad temporarily and their intent to resume their residency in the U.S. after their temporary absence. The package should also include evidence that the lawful permanent resident was in the U.S. at the time of filing the application since it is a statutory requirement. Failure to provide such evidence could lead to a Request for Evidence for the same and/or an eventual denial. The main form is: Form I-131 – Application for Travel Document.

What form and supporting documents are necessary to apply for a reentry permit?
The I-131 is the form that the lawful permanent resident must file to apply for their reentry permit. The I-131 form inquires about basic biographic information, the approximate length of time the lawful permanent resident expects to reside outside the United States, how long they have already been outside the United States, and whether they have filed a federal income tax return as a non-resident or if they have failed to file because they considered themselves non-residents.

Additionally, the I-131 petition should be supported by:

Copy of front and back of lawful permanent resident’s permanent resident card
If a renewal application, original reentry permit (if it has not expired yet)
Evidence of being physically present in the U.S. at the time of filing (can include a boarding pass, store/restaurant receipts, etc.)
Statement from the lawful permanent resident explaining their temporary need to reside outside the U.S. and their intent to resume (if need is employment based, should also include a copy of most recent paystub as proof of employment)
Evidence of the lawful permanent resident’s maintenance of U.S. ties
This can include bank statements, current auto/home insurance, filed tax returns, proof of home ownership, current Driver’s License, etc.
How long does the lawful permanent resident need to be physically present in the U.S. for the reentry permit process?
At the time of filing the application, the lawful permanent resident is required to be physically present in the United States. After the application packet is filed, depending on the flexibility of the lawful permanent resident’s plans, they can either remain in the U.S. until they complete their Biometrics Appointment (approximately 5-6 weeks later) or depart the U.S. and return for the Biometrics Appointment. If the lawful permanent resident chooses to depart and return in the future, they can request a rescheduling of a Biometrics Appointment (if necessary), so long as the Biometrics are completed within 120 days. If the Biometrics are not completed within 120 days, the application will be considered abandoned by USCIS and the lawful permanent resident must restart the process.

What to expect after filing the petition packet?

Receipt Notice
After the application packet is filed, the lawful permanent resident will receive a Receipt Notice within 2-3 weeks. The Receipt Notice serves as proof that the lawful permanent has a pending application for a reentry permit. This can be useful to assure U.S. Customs & Border Protection (CBP) officials at future entries (until the application is adjudicated) that you are taking the proper steps to preserve your permanent resident card. The Receipt Notice is also important for following up with USCIS in the future on this matter and checking the case status online.

Biometrics Notice
Approximately 2-3 weeks after the Receipt Notice is generated, USCIS will schedule the lawful permanent resident for a Biometrics Appointment at a local USCIS Field Office or an Application Support Center that has jurisdiction over the U.S. address provided in the application. At that appointment, the lawful permanent resident will have their picture and fingerprints taken so that the necessary security background checks can be completed.

Request for Evidence
If USCIS determines that the information/documentation submitted is inadequate to satisfy the application requirements and further information is needed, they will issue a Request for Evidence (RFE). The Request for Evidence will specifically state the documents/information they are seeking and a timeline under which they need to be submitted (all requested information should be submitted at the same time). Failing to respond to the RFE may result in the denial of the application. An RFE also will result in a longer processing time for the application.

Decision
Approximately 4-6 weeks after the Biometrics Appointment (assuming no RFE was issued), USCIS should issue a favorable decision and send the lawful permanent resident their reentry permit.

Reentry Permit

If the application is approved, the lawful permanent resident will receive a reentry permit valid for a period of one to two years. The reentry permit resembles a passport since it is included in a similar book setup and includes a biographic page with your photograph, etc. The lawful permanent resident should then use their permanent resident card and their reentry permit to reenter the United States.

Should the lawful permanent resident have a continuing need to reside abroad close to the expiration of their reentry permit, they should file a new application approximately 90 days prior to the expiration of their reentry permit.

To avoid reentry permit hassles and other risks involved with being a lawful permanent resident, the lawful permanent resident should determine if they meet the requirements for naturalization to become a U.S. citizen.

- See more at: http://www.familytousa.com/reentry-perm ... LeXeM.dpuf


576139 top -
Cháu xin trả lời admin

1. gia đình cháu mới tới Mỹ chưa được 1 tuần
2. bọn cháu chưa học ở Mỹ bao giờ. Tiếng anh cháu good , em cháu không biết tiếng anh
3. e cháu hiện giờ chưa đi học tại Mỹ , chỉ từng học ở VN
4. Cháu có thể chăm được nhưng ng trong nhà k yên tâm và phản đối kịch liêt.
5. ba mẹ cháu như cháu , mới qua , và muốn về việt nam khá lâu , chỉ muốn qua khi em cháu lớn ( cháu không chắc ba mẹ có muốn sống ở mỹ không vì mẹ cháu shock thời tiết cong việc bên đây khác với vn

nếu như cochin và admin nói thì cháu thua rồi , cháu không biết sao luôn , không biết có cô chú nào co san jose Ca 95133 không , để sdt lại cháu gọi để xin lời khuyên được không

576164 top -
nếu như cochin và admin nói thì cháu thua rồi , cháu không biết sao luôn , không biết có cô chú nào co san jose Ca 95133 không , để sdt lại cháu gọi để xin lời khuyên được không
Nếu admin có lời khuyên thì lời khuyên sẽ là bằng phương cách nào đó mà mọi người có đời sống khả dĩ thoải mái, vật chất và tinh thần. Chờ không thể nào có lời khuyên làm thế nào để được ở Việt Nam và vẫn hưởng thể chế ở Mỹ (thật tình admin không biết cách).

576167 top -
cháu thật sự rất buồn , giờ cháu chấp nhận học nghề mình không thích để hợp với gia đình , thì ba mẹ cháu cũng muốn về VN , mẹ cháu cảm thấy không hòa nhập được cuộc sống bên này. Nhất quyết đòi về , giờ cháu không biết s luôn

576168 top -
Xin chào Phương!
Mình có đọc qua tâm sự của bạn và có thể một phần nào đó hiểu được sự khó khăn của bạn.
Mình với chút ít vốn sống ít ỏi tại Mỹ ( 5 năm) thì mình xin có một vài ý kiến:

Bạn phải hiểu rằng không mới qua Mỹ mà tất cả mọi chuyện đều thuận lợi. Vì bạn đang đầu lại cuộc sống mới nên khó khăn là chuyện tất yếu. Và cũng như bạn, tất cả mọi người mới qua đều rất khó khăn. Là một người trẻ, bạn không nên nản chí. Lời khuyên cho bạn từ mình là :

1. Bạn đã có ước mơ thành đầu bếp (rất hay vì không phải ai sống cũng có mục đích) nhưng bạn đã thực sự va chạm, tìm hiểu và tiếp xúc với nghề này trước khi quyết định theo đuổi chưa, hay tất cả chỉ mới là hình dung của bạn?

2. Bạn chắc mình sẽ thành công tốt hơn ở VN?

Bạn còn rất trẻ, bạn còn rất nhiều cơ hội.... Bạn có nghĩ đến những ngành học khác chưa?
Thứ nhất, Môi trường giáo dục Mỹ luôn tạo tất cả mọi điều kiện cho bạn để đạt được ước mơ của mình nếu bạn thật sự muốn học.
2. Bạn mới qua mà biết ngành bếp bên Mỹ rất bấp bênh? Hãy cho mình một dẫn chứng? Khi mà Mỹ là quốc gia đa văn hoá, và ẩm thực tại Mỹ đóng vai trò khá cao vì rất nhiều người cho rằng đó là nghệ thuật. Khi mình ở VN mình không thấy điều này nhiều cho lắm.
3. Bạn muốn trở thành đầu bếp gì? Bạn nghĩ rằng ở VN học tốt hơn ở đây? nếu là Pháp , Ý hay chung chung là món Âu , thì không nơi nào cho bạn nhiều lựa chọn như tại Mỹ. Nếu là Á thì ở đây cũng có rất rất nhiều lớp. Còn nếu bạn học món Việt thì hmm.... Sống ở San Jose là nhất còn gì?

Bạn chưa đi học, chưa trãi nghiệm mà bạn dám nói là nghề bếp ở đây rất khó khăn??? Bạn biết có bao nhiêu nhà hàng có thể mời bạn về làm bếp trưởng không nếu bạn thật sự giỏi. Nếu tính toán không lầm thì chỉ riêng San Jose, nhà hàng (nổi tiếng và không nổi tiếng) nhiều hơn SG rất nhiều, vì đa số người Mỹ rất thích đi ăn bên ngoài. Còn VN thì đa số ăn ở nhà.

Bạn thích nấu ăn chưa chắc bạn có thể trở thành một đầu bếp. Vì mình đây cũng thích nấu ăn và nấu ăn rất giỏi nhưng chưa từng nghĩ sẽ trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp.
Cái bạn cần bây giờ là thời gian. Bạn cần thích nghi, tìm hiểu và quan trọng là đi học rồi mới biết ngành bếp có thật sự dành cho mình hay không?

Mình có anh bạn, học nấu ăn. Món chay và mặn. Nấu rất ngon và rất chú trọng về thành phần dinh dưỡng. Anh ta học được hơn một năm và vẫn rất say mê với môn bếp núc. Một việc mà anh ta nghĩ ở VN anh ta sẽ không bao giờ học hết được.

Ráng đi bạn, đường còn dài chớ vội nãn lòng và chớ vội đưa ra phán quyết.

Ah! Bạn có biết đa số người Mỹ khi 18 tuổi là đã ở riêng không? Họ không thich sống gò bó bên gia đình, thích tự do và trên hết cha mẹ họ muốn họ tự lập. Bạn có thể thuê apartment nếu bạn có khả năng. Bạn và em bạn sẽ sống thoải mái nếu cha mẹ bạn có business và sẳn sàng trợ cấp cho bạn. Trong thời gian học nấu ăn bạn có thể xin việc trong nhà hàng Việt hay Mỹ để học hỏi kinh nghiệm (vì bạn nói tiếng Anh của bạn "good" nên đó là lợi thế của bạn)
Nên nhớ ai mới qua Mỹ cũng vậy hết. You are not the only one. Hy vọng chia sẽ của mình có ích. Chúc bạn may mắn.

576191 top -

@phưong1995

Nếu có thể, bạn dành chút thời gian đọc qua các bài viết ở trong phần Hậu Xuất Cảnh, phía bên tay trái màn hình.

Hy vọng bạn và gia đình sẽ có những suy nghĩ tích cực hơn và quyết định tuyệt vời hơn.

Chúc bạn thành công.

576234 top -
cám ơn cô chú và mọi người đã nói chuyện và cho cháu lời khuyện
Mình xin trả lời bạn apple
1. Mình chưa va chạm , chỉ mới hình dung thội
2. Chắc chắn ở Mỹ luôn tốt hơn VN. Mình cũng có khả năng ở computer nhưng mình không thích bằng bếp. Mình nghe từ người thân mình nói có cháu của Mợ mình học bếp giỏi nhưng ra không có việc và rất nhiều người nói "u cant survice" , họ nói do đây là quốc gia đa sắc tộc nên mình không thể cạnh trạnh.
3. Mình thích theo món âu. Như mình đã nói mình đang vấp phải phản đối rất lớn từ gia đình. Mình cũng nói cứ để mình học 2 năm collage để mình học và tiếp xúc với môi trường học và từ đó mình quyết định tương lai của mình.
Như bạn nói , mình xin đảm bảo với mọi người rằng mình có thể chăm em mình , nhưng gia đình minh sợ nói mình cant , nên k muốn để em mình lại cho mình , mà trong khi e mình 13 , và mình thì 20 , không lẽ mình không chăm được em mình , gia đình mình nói rằng Mỹ dễ hư hơn VN ( vì vn mình chăm em cho ba mẹ đi bán ) nên không cho mình chăm em , mình rất ức chế , không hỉu s luôn???
VÀ vấn đề lớn nhất là mẹ cháu , bên vn thì là chủ , buôn bán quần áo , và mẹ mình rất nhát !! qua đây lạnh nên đòi về , k ăn được đòi về , và rất quyết tâm , và giờ thêm nữa vấn đề này :
VÌ bị gia đình phản đối nên mẹ cháu lại kéo cháu vào nói nếu cháu học bếp thì về VN mà học , mẹ cháu nói không đầu tư cho cháu học bếp ở đây. Vì sẽ không có kết quả , nên nhất quyết ép cháu về !! nên giờ cháu si nghĩ lại , cháu quyết định change job sang kĩ sư để làm có tiền trước rồi theo đuổi ước mơ sau , và QUAN TRỌNG nhất là để gia đình k bất hòa nữa

Đó là những gì cháu đang gặp phải và 1 lần nữa nếu ai có sdt xin cho cháu để cháu có thể gọi xin lời khuyên... và ai đó để tâm sự.....

576276 top -
Gia đình chú ít nhiều có hoàn cảnh giống gia đình cháu ,cháu cho chú số đt ở Mỹ , vài lời góp ý để cháu có quyết định

578415 top -
Goood mind, con gái!

578527 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image