.
Dự đoán lịch visa tháng 9/2014
1, 2, 3, 4, 5 ... 9 - bottom

Image


DỰ ĐOÁN LỊCH VISA SEPTEMBER/2014
=========================================
No Nickname Dự đoán
=========================================


F1
01.AnhDaoLethi 04 22/05/2007
02.maitruong012 01 01/05/2007
03.phuonganh08 04 22/05/2007
04.nhatruong1988 02 08/05/2007
05.nbthuan1980 04 22/05/2007
06.trieutrieuthanh 03 15/05/2007
07.hongtrienhoang 04 22/05/2007


-----------------------------------------

F2A
01.maitruong012 04 01/06/2012
02.nhatruong1988 00 01/05/2012
03.nbthuan1980 04 01/06/2012
04.trieutrieuthanh 00 01/05/2012
05.hongtrienhoang 16 01/09/2012


-----------------------------------------

F2B
01.maitruong012 08 01/09/2007
02.nhatruong1988 09 08/09/2007
03.nbthuan1980 08 01/09/2007
04.trieutrieuthanh 06 15/08/2007
05.hongtrienhoang 08 01/09/2007

-----------------------------------------

F3
01.Buiha71 06 01/01/2004
02.Maymuathu 05 22/12/2003
03.AnhDaoLethi 06 01/01/2004
04.maitruong012 09 22/02/2004
05.nhatruong1988 05 22/12/2003
06.nbthuan1980 06 01/01/2004
07.trieutrieuthanh 06 01/01/2003
08.hongtrienhoang 06 01/01/2003
09.hongngocdo 08 15/01/2004
-----------------------------------------

F4

01.kawahuynh 04 01/02/2002
02.AnhDaoLethi 04 01/02/2002
03.nht 06 15/02/2002
04.maitruong012 02 25/01/2002
05.nhatruong1988 04 01/02/2002
06.super 08 01/03/2002
07.vietphuc2003 06 15/02/2002
08.nbthuan1980 04 01/02/2002
09.trieutrieuthanh 02 15/01/2002
10.nypham 04 01/02/2002
11.nova281182 04 01/02/2002
12.lilmonster 02 15/01/2002
13.thanhhung79 04 01/02/2002
14.hongtrienhoang 02 15/01/2002
15.nguyenhaidang 02 15/01/2002

=========================================
Tổng cộng: 18 dự đoán
=========================================
BẰNG KHEN THÁNG 8/2014


Image
Image
Image
Image
Image


Update

558393 top -
xin được mở hàng , dự đoán f4 tăng 4tuần

558402 top -
Mình du doan F3 täng 6 tuân (01/01/2004)

558404 top -
Minh dự đoán F 3 tăng 5 tuần nha :D
Hi a/c Buiha71, nhà e với nhà A/C PD gần nhau á, nhà em 8/12 :D
Nhà A/C đã complete chưa?

558418 top -
Cho mình dự đoán visa tháng 9
F1 tăng 4 tuần
F3 tăng 6 tuần
F4 tăng 4 tuần
Cám ơn nhé chủ xị

558420 top -

admin chitam ác thật!

558460 top -

F2A tháng 9 sẽ tăng trở lại.

F3 2004 chuẩn bị nhận thư PV.

F4 quay về mốc củ sau thời gian lận đận.

F4 2002 lên sóng.

Ai cha tháng 9 nhiều sự kiện, 11/09/2001 tại Mỹ dù đã 13 năm trôi qua vẩn còn đọng lại. 2/9 ở VN không còn xa lạ với mỗi người VN. Đặc biệt tháng 9 là tháng cuối tài khoá 2014 lịch visa sẽ rất khó dự đoán.

558463 top -
Cho mình dự đoán F4 tăng 6 tuần.Đến 15/2/2002

558466 top -
Dự đoán lịch visa tháng 9:
_F1 tăng 1 tuần
_F2A tăng 4 tuần
_F2B tăng 8 tuần
_F3 tăng 5 tuần
_F4 tăng 2 tuần

558481 top -
Mình đoán F1 tăng 4 tuần.cám ơn !

558496 top -
Mình xin dự đoán lịch visa tháng 9 : F1: tang 2 tuần, F2A đứng yen, F2B tăng 9 tuần, F3 tăng 5 tuần, F4 tăng 4 tuần

558515 top -
Mình xin dự đoán F4 tháng 9 tăng 8 tuần.

558562 top -
Mình dự đoán F4 tháng 9/2014 tăng 6 tuần

558563 top -
Cho mình dự đoán visa tháng 9 :
F1 tăng 4 tuần
F2A tăng 4 tuần
F2B tăng 8 tuần
F3 tăng 6 tuần
F4 tăng 4 tuần

Thanks !

558568 top -

Ái cha, ai dự đoán lịch visa tăng quá trời. Hy vọng là lịch visa không tỉ lệ nghịch với dự đoán.

558593 top -
Dự đoán lịch visa tháng 9/2014
1, 2, 3, 4, 5 ... 9

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
Image


DỰ ĐOÁN LỊCH VISA SEPTEMBER/2014
=========================================
No Nickname Dự đoán
=========================================


F1
01.AnhDaoLethi 04 22/05/2007
02.maitruong012 01 01/05/2007
03.phuonganh08 04 22/05/2007
04.nhatruong1988 02 08/05/2007
05.nbthuan1980 04 22/05/2007
06.trieutrieuthanh 03 15/05/2007
07.hongtrienhoang 04 22/05/2007


-----------------------------------------

F2A
01.maitruong012 04 01/06/2012
02.nhatruong1988 00 01/05/2012
03.nbthuan1980 04 01/06/2012
04.trieutrieuthanh 00 01/05/2012
05.hongtrienhoang 16 01/09/2012


-----------------------------------------

F2B
01.maitruong012 08 01/09/2007
02.nhatruong1988 09 08/09/2007
03.nbthuan1980 08 01/09/2007
04.trieutrieuthanh 06 15/08/2007
05.hongtrienhoang 08 01/09/2007

-----------------------------------------

F3
01.Buiha71 06 01/01/2004
02.Maymuathu 05 22/12/2003
03.AnhDaoLethi 06 01/01/2004
04.maitruong012 09 22/02/2004
05.nhatruong1988 05 22/12/2003
06.nbthuan1980 06 01/01/2004
07.trieutrieuthanh 06 01/01/2003
08.hongtrienhoang 06 01/01/2003
09.hongngocdo 08 15/01/2004
-----------------------------------------

F4

01.kawahuynh 04 01/02/2002
02.AnhDaoLethi 04 01/02/2002
03.nht 06 15/02/2002
04.maitruong012 02 25/01/2002
05.nhatruong1988 04 01/02/2002
06.super 08 01/03/2002
07.vietphuc2003 06 15/02/2002
08.nbthuan1980 04 01/02/2002
09.trieutrieuthanh 02 15/01/2002
10.nypham 04 01/02/2002
11.nova281182 04 01/02/2002
12.lilmonster 02 15/01/2002
13.thanhhung79 04 01/02/2002
14.hongtrienhoang 02 15/01/2002
15.nguyenhaidang 02 15/01/2002

=========================================
Tổng cộng
=========================================
BẰNG KHEN THÁNG 8/2014


Image
Image
Image
Image
Image


Update