.
@samnambao: Một cá nhân tức cười
samnambao có hồ sơ tại diễn đàn VietDitru.
Hồ sơ F4 Sẩm Nàm Bảo: viewtopic.php?f=14&t=15829

Hồ sơ chạy được 4 trang. Nhưng bây giờ @samnambao lại đăng bài tứ tung và quảng cáo dẫn link cho một diễn đàn dịch vụ di trú. admin đã delete một post, nhưng mới vừa đây @samnambao lại đăng thêm post này với lời lẽ lừa đảo người đọc: viewtopic.php?f=80&t=9008&p=550703#p550703

Thế có tức cười không chứ!

550773 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image