.
Tâm sự CANADA
1, 2, 3, 4 - bottom
Ở đây có bạn nào apply visa cho cha mẹ đi du lịch Canada thành công không cho mình hỏi mình muốn bảo lãnh mẹ qua du lịch nhưng mình nghe nói mẹ mình phải nộp hồ sơ ở IOM sài gòn,mẹ mình cũng khong biết điẻn đơn bạn nào biết dịch vụ nào uy tin ở Sai gòn cho mình xin address and số phone đươc không? Bạn nào đá làm thành công làm ơn chỉ mình chủt kinh nghiệm,mình thành thật cảm ơn

568477 top -
Tâm sự CANADA
1, 2, 3, 4

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image