.
Thư: Giải thích lý do không khai thuế *

. Điền thông tin thích hợp vào những chữ màu xám.

(Tên họ người bảo lãnh)
(Địa chỉ)
(Số điện thoại)Date (Ngày viết thư)NVC
(Địa chỉ)Object: Case number HCMxxxxxxxxxx
___________________________________________________________

Dear Madam or Sir:

I did not file an income tax return for the years 2007, 2008 and 2009 because I only worked on a part-time basis during these years. Due to my low income, I was not required to file an income tax return under U.S. tax law. The attached employment letters (or pay stubs) will attest it.

Yours truly,
(Chữ ký của người bảo lãnh)
(Tên họ của người bảo lãnh)95164 top -

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image