.
Thư/Email: Xin được phỏng vấn sớm, với lý do nhân đạo *
. Địa chỉ email của National Visa Center: [email protected]
. Điền những thông tin thích hợp những chữ màu xám.


Subject : Case number HCMxxxxxxxxxxDear Madam or Sir,

Preference Category: (diện bào lãnh F1, F3...)

Petitioner's name: (họ tên người bảo lãnh)
Date of Birth: (ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960)

Principal applicant: (họ tên đương đơn chính)
Date of Birth: (ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963)

Please find enclosed documentation about my mother’s [or father’s] health condition. She [or He] is also my petitioner.

As the principal applicant, I would be grateful to you for expediting my case and scheduling an early interview as soon as you receive my case from the National Visa Center due to emergency reasons. Indeed, my case has just been approved by the National Visa Center and is on the way to the U.S. Consulate General.Thank you for your understanding and assistance.

Sincerely yours,

(Chữ ký người được bảo lãnh chính)
(Tên họ người được bảo lãnh chính)
(Địa chỉ)

Phone Number: (Số điện thoại)

Scan giấy của bệnh viện gởi kèm thư này.

3422 top -

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image