.
Mẫu thư xin bổ sung bằng chứng cho Canadian High Commission

Object: File Number (Số hồ sơ)


Dear Madam or Sir,

As a principal applicant, I would be grateful to you for allowing me to submit additional proof of relationship with my spouse. All my supporting documents and photos are attached with the present letter.

Please take note of the following information about the sponsor and the principal applicant:

Sponsor’s full name: (Tên họ của người bảo lãnh)
Sponsor’s date of birth: (Ngày sanh của người bảo lãnh)

Principal applicant’s full name: (Tên họ của đương đơn chính)
Principal applicant’s date of birth: (Ngày sanh của đương đơn chính)

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Yours sincerely

[Tên họ của đương đơn chính]
[Địa chỉ của đương đơn chính]
[Số điện thoại của đương đơn chính]


392682 top -

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image