.
Hồ sơ B1/B2 - Thuynguyen304
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Hiện tại mình có mở hồ sơ xin visa du lĩhj kết hợp thăm thân Mỹ. Mình đã hoàn thành đơn ds 160 và thanh toán phí phỏng vấn từ hôm 12/11. Nhưng đến nay, mình vẫn chưa thể đặt lịch được, nhập số biên nhận vào, nó lại báo số không đúng. (Thông thường, sau khi thanh toán 1 ngày, thì có tyhể đặt lịch rồi)
Có ai đã từng gặp trường hợp như mình không? Bây giờ phải làm thế nào để có thể đặt lịch?
Thanks all

592947 top -

Bạn chờ đến thứ hai vào đặt lịch PV xem sao.

592960 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image